درباره ما

طلبه یار

 

طلبه یار یک اتفاق خوب در حوزه همراهی و همیاری طلاب و روحانیون می باشد که با هدف ایجاد محفلی برای یادگیری دروس حوزوی و همینطور رسیدن به آرمان های طلبگی ایجاد شده است.