طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/09/15

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن

اشاره

عنوان و نام پدیدآور : الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن / ابوحیان اندلسی

مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398.

زبان : عربی.

مشخصات ظاهری : 328 صفحه.

موضوع : زبان عربی — نحو

شناسه افزوده:شیرافکن، حسین، 1343

توضیح : کتاب حاضر متن کتاب «الهدایه فی النحو» (یا هدایه) همراه با تحقیق و تصحیح جناب حسین شیرافکن می باشد.مصحح سعی کرده است تا هریک از مباحث مستقل را در یک درس تنظیم نماید، مگر مباحثی که از حجم زیادی برخوردار بوده و به ناچار، در بیش از یک درس و تحت عناوین جدید، گنجانده شده است.وی در تنظیم این اثر، از بیش از 1000 آیه شریفه و نزدیک به 100 حدیث، از مصادر روایی مختلف، مخصوصا «نهج البلاغه» و اخبار معصومین علیهم السلام بهره برده است.

در پایان هر درس نیز، سؤالات و تمرین هایی برای سهولت در یادگیری و فهم بهتر مطالب، گنجانده شده است.

از آنجا که برخی از مراکز علمیه برای تدریس علم نحو، به این کتاب اکتفاء نموده اند، مصحح اقدام به افزودن مباحث جدیدی همانند مبحث «إغراء» و« اختصاص» به آن کرده است.

ص: 1

اشاره

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 1473

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1474

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1475

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1476

کلمه الناشر

لا شک ان وضع مناهج دراسیه ذات فاعلیه و مرونه لا یتیسّر إلاّ اذا کانت بمستوی تطلّعات الحیاه الحدیثه و التطورات الهائله التی شهدها العلم فی فروع المعرفه لا سیما فی حقل المعلومات و الثوره المعلوماتیه و التی بدأت تجتاح کافّه مناحی الحیاه و تلحّ علی ضروره وضع مناهج دراسیه عصریه و اعداد متخصّصین.

و فی الاطار ذاته فقد ادّی ذیوع الثقافه السلطویه فی العالم و العولمه الثقافیه من قبل وسائل الاعلام المرئیه و غیر المرئیه الی ظهور مستجدات و شبهات حادّه و عالقه لا یمکن اجهاضها الا من خلال انشاء مراکز تعلیمیه تأخذ علی عاتقها وضع مناهج دراسیه عصریه و تجنید الطاقات العلمیه فی سبیل نشر افکار ایجابیه بنّاءه و قیم متعالیه باسلوب حدیث بغیه تحصین عقائد المسلمین من الانهیار امام تلک الشبهات.

إن انتعاش هذه المراکز رهن نظام تعلیمی دقیق و ثابت و مجرّب، و تشکّل البرامج التعلیمیه و المناهج الدراسیه و الأساتذه، عموده الفقری.

إن فاعلیه البرامج التعلیمیه تکمن فی تجاوبها مع متطلّبات العصر، و توافر الإمکانات، و مؤهّلات الطلاّب. کما أن تقویم المناهج الدراسیه یعتمد الی حدّ کبیر علی طرحها لآخر المنجزات العلمیه بأحدث الأسالیب المتّبعه فی التربیه و التعلیم.

هذه المراکز بحاجه الی تقویم دائم، و إعاده نظر فی مناهجها الدراسیه، و تجدیدها بأرقی الأسالیب و وفق آخر ما وصلت إلیه التقنیات العلمیه، بغیه الحفاظ علی مستوی نشاطها العلمی.

إنّ حوزات العلوم الدینیه التی تقع علی عاتقها مهمّه إعداد علماء الدین و نشر المبادئ الإسلامیه، غیر مستثناه من هذه القاعده باعتبارها من مؤسّسات التعلیم الدینی.

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1477

و من حسن الحظ، فإنّ الحوزات العلمیه-و ببرکه الثوره الإسلامیه- أخذت منذ سنوات عدّه تفکّر جدّیا فی إصلاح نظامها التعلیمی، و تجدید النظر فی مناهجها الدراسیه.

و انطلاقا من الشعور بالمسؤولیه، قام المرکز العالمی للدراسات الإسلامیه-الذی یمثّل جزءا من هذه المجموعه، و یضطلع بمهمه تعلیم الطلاّب غیر الإیرانیین-قبل غیره من سائر المؤسّسات التابعه للحوزه بإنشاء «مکتب التخطیط و تدوین المناهج الدراسیه» .

هذا المکتب مع تثمینه للجهود المضنیه التی بذلها العلماء فی سبیل التجاوب مع هذه الحاجه و اقتطافه ثمار نتاجاتهم العلمیه، سعی الی تنظیم المناهج الدراسیه وفق برامج جدیده مستوحاه من الأسالیب التعلیمیه المعتمده علی آخر المنجزات العلمیه.

و قد أنجزت حتی الآن-بفضل همّه و إراده الباحثین و فضلاء الحوزه- الخطوات الأولی لهذا المشروع من خلال تألیف ما یربو علی خمسه و خمسین کتابا دراسیا فی مجالات العلوم الدینیه-الإنسانیه المختلفه.

و الکتاب الذی بین یدیک الهدایه فی النحو یمثّل أحد النماذج المختاره من هذه الکتب، و هو یعنی بعرض مباحث النحو و الصرف باسلوب حدیث و الخروج عن إطاره التقلیدی.

و یعدّ هذا الکتاب خطوه راسخه علی هذا الطریق، و جهدا یستحق التقدیر بذلته لجنه التحقیق و فی مقدمتهم العالم المتضلع حجه الإسلام و المسلمین حسین شیرافکن، فشکرا متواصلا له و لجمیع الذین ساهموا فی إنجاز هذا العمل.

و فی الختام لا بدّ من القول: إن أیّ عمل لا یکاد یخلو فی بدایاته من زلاّت و هفوات و لذا فاننا نتطلّع الی أصحاب العلم و الفضیله الذین نأمل أن لا یضنّوا علینا بآرائهم الصائبه، فهذا التطلع هو مهماز شروعنا فی العمل، و مبعث أملنا بمستقبل زاهر.

مکتب التخطیط و تدوین المناهج الدراسیه المرکز العالمی للدراسات الإسلامیه 1427 ق/1385 ش

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1478

الفهرس

الدّرس الأوّل: تعریف علم النحو. . . الکلمه و أقسامها 16

الدّرس الثانی: حد الاسم و الفعل و علاماتهما 18

الدّرس الثالث: حدّ الحرف و علاماته و فوائده 22

الدّرس الرّابع: تعریف الکلام و أقسامه 24

الدّرس الخامس: تعریف الاسم المعرب و حکمه 28

الدّرس السادس: أصناف إعراب الإسم 1 31

الدّرس السابع: أصناف إعراب الإسم 2 34

الدّرس الثامن: غیر المنصرف 1 37

الدّرس التّاسع: غیر المنصرف 2 40

الدّرس العاشر: غیر المنصرف 3 43

الدّرس الحادی عشر: الفاعل 1 48

الدّرس الثّانی عشر: الفاعل 2 و نائب الفاعل 51

الدّرس الثالث عشر: التنازع 55

الدّرس الرابع عشر: المبتدأ و الخبر 1 59

الدّرس الخامس عشر: المبتدأ و الخبر 2 63

الدّرس السادس عشر: اسم النواسخ و خبرها 66

الدّرس السابع عشر: المفعول المطلق 72

الدّرس الثامن عشر: المفعول به 1 76

الدّرس التاسع عشر: المفعول به 2 80

الدّرس العشرون: المفعول به 3 و المفعول فیه 84

الدّرس الحادی و العشرون: المفعول له و المفعول معه 89

الدّرس الثّانی و العشرون: الحال 1 94

الدّرس الثّالث و العشرون: الحال 2 و التمییز 98

الدّرس الرّابع و العشرون: المستثنی 102

الدّرس الخامس و العشرون: اسم النواسخ و خبرها 1 106

الدّرس السادس و العشرون: اسم النواسخ و خبرها 2 110

الدّرس السابع و العشرون: المضاف إلیه 1 116

الدّرس الثامن و العشرون: المضاف إلیه 2 120

الدّرس التاسع و العشرون: النعت 126

الدّرس الثّلاثون: العطف بالحروف 131

الدّرس الحادی و الثلاثون: التأکید 134

الدّرس الثانی و الثلاثون: البدل و عطف البیان 138

الدّرس الثالث و الثلاثون: المضمرات 1 145

الدّرس الرابع و الثلاثون: المضمرات 2 149

الدّرس الخامس و الثلاثون: أسماء الاشارات و الموصولات 154

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 1479

159 الدّرس السّادس و الثّلاثون: أسماء الافعال و الاصوات و المرکبات

164 الدّرس السّابع و الثّلاثون: الکنایات

168 الدّرس الثّامن و الثّلاثون: الظروف المبنیّه 1

172 الدّرس التّاسع و الثّلاثون: الظروف المبنیّه 2

177 الدّرس الأربعون: التعریف و التنکیر و أسماء العدد 1

181 الدّرس الحادی و الأربعون: أسماء العدد 2 و المذکّر و المؤنّث

186 الدّرس الثّانی و الأربعون: التثنیه

189 الدّرس الثالث و الأربعون: الجمع المصحّح

193 الدّرس الرّابع و الأربعون: الجمع المکسّر و المصدر

198 الدّرس الخامس و الأربعون: اسما الفاعل و المفعول

202 الدّرس السّادس و الأربعون: الصفه المشبّهه

207 الدّرس السّابع و الأربعون: اسم التفضیل

212 الدّرس الثّامن و الأربعون: الماضی و المضارع المبنی

216 الدّرس التّاسع و الأربعون: أصناف اعراب الفعل المضارع و عامل المضارع المرفوع

220 الدّرس الخمسون: عوامل المضارع المنصوب

225 الدّرس الحادی و الخمسون: عوامل المضارع المجزوم 1

229 الدّرس الثّانی و الخمسون: عوامل المضارع المجزوم 2

233 الدّرس الثّالث و الخمسون: الامر و الفعل المجهول 1

237 الدّرس الرّابع و الخمسون: الفعل المجهول 2 و اللازم و المتعدی

242 الدّرس الخامس و الخمسون: أفعال القلوب

246 الدّرس السّادس و الخمسون: الافعال الناقصه 1

250 الدّرس السّابع و الخمسون: الأفعال النّاقصه 2 و افعال المقاربه

254 الدّرس الثّامن و الخمسون: فعل التعجب و افعال المدح و الذم

260 الدّرس التّاسع و الخمسون: حروف الجر 1

264 الدّرس السّتّون: حروف الجرّ 2

268 الدّرس الحادی و السّتّون: حروف الجرّ 3

272 الدّرس الثانی و السّتّون: حروف الجرّ 4

278 الدّرس الثالث و السّتّون: الحروف المشبهه بالفعل 1

283 الدّرس الرّابع و السّتّون: الحروف المشبّهه بالفعل 2

287 الدّرس الخامس و السّتّون: حروف العطف 1

290 الدّرس السّادس و السّتّون: حروف العطف 2

294 الدّرس السّابع و السّتّون: حروف العطف 3 و التنبیه و النداء و الایجاب

300 الدّرس الثامن و السّتّون: حروف الزیاده و الحروف المصدریه

306 الدّرس التّاسع و السّتّون: حرفا التفسیر و حروف التحضیض

309 الدّرس السّبعون: حرف التوقع و حرفا الاستفهام

313 الدّرس الحادی و السّبعون: حروف الشرط 1

316 الدّرس الثانی و السّبعون: حروف الشرط 2 و حرف الرّدع

320 الدّرس الثالث و السّبعون: تاء التأنیث و التنوین

325 الدّرس الرابع و السّبعون: نون التأکید

329 فهرس مصادر التحقیق

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 1480

مقدمه

الحمد للّه الذی شرع الاسلام فسهّل شرائعه لمن ورده، و أعزّ أرکانه علی من غالبه، و الصلاه السّلام علی سیدنا محمد عبده و رسوله خیر نبی اصطفاه و أرسله، و علی آله مصابیح الهدی و أعلام السّری.

لا شک ان التقدم العلمی و التقنی الذی ساد العالم قد ترک تاثیرا بالغا علی مختلف اصعده الحیاه.

و کان من نتائج ذلک ان ظهرت میول و نزعات الی ضروره اعاده النظر فی المناهج الدراسیه المتبعه و صیاغتها بنحو یتلائم مع روح العصر.

و انطلاقا من ذلک، أوکل الینا مکتب مطالعه و تدوین المناهج الدراسیه مهمه تحقیق کتاب «الهدایه فی النحو» باسلوب حدیث ینسجم مع مستوی الدارسین و تطلعاتهم فجاء الکتاب الماثل بین یدیک الذی بذلت أقصی الجهود فی تحقیقه و تقویمه و تصحیحه و مقابلته بنسخ خطیه أخری.

و ینبغی هنا تسجیل عده ملاحظات حول هذا الاثر تفرض نفسها بالحاح، و هی:

1-نظم الکتاب فی 74 درسا، و حرص فیه علی استعراض مباحث مستقله فی کل درس، الا ان بعض المباحث المطروحه-لاجل کبر حجمها-ادرجناها فی اکثر من درس تحت عناوین جدیده کما فی الدرس 22 و 23.

2-اقتصر بعض المراکز العلمیه تدریس النحو علی هذا الکتاب، فدعت الحاجه الی

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 1481

اضافه مباحث جدیده کمبحث الإغراء و الاختصاص الی کتاب الهدایه مع اختصارها.

3-زود الکتاب ب 1000 آیه و ما یقرب من 100 حدیث استلّت من مصادر روائیه مختلفه، لا سیما نهج البلاغه؛ بغیه ایقاف الطالب علی آیات القرآن و اخبار المعصومین علیهم السّلام کیفیه تطبیق القواعد النحویه علیها.

یذکر انه قد تمّ تکرار بعض الآیات فی موارد مختلفه لاهداف خاصه.

4-تمت الاستعانه بآیات القرآن الکریم فی تمارین معظم مباحث الکتاب الا فی موارد لم یظفر فیها بآیات تناسب محل الشاهد کمبحث «لکن» و «بل» العاطفتین فی الدرس 67.

5-غضّ النظر عن کثیر من التمارین التی رافقت الطبعه الاولی، لأجل إتاحه الفرصه للأساتذه الکرام کی ینهوا تدریس الکتاب فی موعده المقرر.

6-رافقت متن الکتاب عبارات توضیحیه ادرجت داخل معقوفتین تساعد الطالب علی فهم بعض العبارات الغامضه، و قد احترزنا عن الاتیان بالمعقوفتین فی بعض الموارد للحیلوله دون تشویش ذهن الطالب.

و قد ارتأی مکتب التخطیط و تدوین المناهج الدّراسیه طبع هذا الکتاب بعد ان امضی دورات تطبیقیه من التدریس، و بعد اضافه ما اتحفنا به الاساتذه من نظرات سدیده حیاله.

و فی الختام لا یسعنا إلاّ ان نتقدّم بخالص الشکر الی الاخوه الذین تجاوبوا معی و شارکوا فی مهمّتی، خاصّه فضیله الشیخ محمد تقی الیوسفی و فضیله الشیخ اصغر الرستمی، لما قاموا به من عمل دؤوب فی إنجاز هذا السفر الجلیل و تقویم نصه.

کما نرجو من القراء الاعزاء لا سیّما الأساتذه الکرام ان یبصرونا بما فیه من خلل و عیوب و سنکون لهم من الشاکرین.

حسین شیرافکن رجب المرجب عام 1422 ق

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 1482

الفهرس الإجمالی: *المقدّمه *باب الاسم *باب الفعل *باب الحرف

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 1483

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 1484

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین و العاقبه للمتّقین و الصّلاه و السّلام علی خیر خلقه سیّدنا محمّد صلّی اللّه علیه و سلّم و آله أجمعین.

أمّا بعد فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت فیه مهمّات النّحو علی ترتیب الکافیه مبوّبا و مفصّلا بعباره واضحه مع إیراد الأمثله فی جمیع مسائلها من غیر تعرّض للأدلّه و العلل لئلاّ یشوّش ذهن المبتدی عن فهم المسائل.

و سمّیته ب «الهدایه» (1)رجاء أن یهدی اللّه به الطالبین و رتّبته علی مقدّمه و ثلاث مقالات و خاتمه (2)بتوفیق الملک العزیز العلاّم.

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1485


1- 1) قال صاحب الذریعه: «نقل فی «معجم المطبوعات» ص 308 و 2024 عن أحمد أبو علی أمین مکتبه الاسکندریّه أنّها تألیف أبی حیّان الأندلسی محمّد بن یوسف نزیل القاهره (654-745) و مؤلّف «منطق الخرس فی لسان الفرس» . و قال مشار: قد تنسب إلی الزبیر البصری ابن أحمد الشافعی أو إلی عبد الجلیل بن فیروز الغزنوی أو إلی ابن درستویه عبد اللّه بن جعفر کما فی کشف الظنون» . «الذریعه: ج 25، ص 165 و 166» . و نقل عن الاستاذ المدرّس الافغانی رحمه اللّه أنّها تألیف بنت ابن حاجب.
2- 2) و الظاهر أنّه سهو من الناسخ لأنّ خاتمه الکتاب لم توجد فی آخره. «تعلیقه الاستاذ المدرّس الافغانی رحمه اللّه علی جامع المقدّمات، ج 2، ص 63» .

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1486

المقدّمه

اشاره

*تعریف علم النحو و. . .

*الکلمه و اقسامها

*حدّ الاسم و علاماته

*حدّ الفعل و علاماته

*حدّ الحرف و علاماته و فوائده

*تعریف الکلام و اقسامه

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 1487

الدّرس الأوّل تعریف علم النحو
اشاره

أمّا المقدّمه: ففی المبادی الّتی یجب تقدیمها لتوقّف المسائل علیها؛ ففیها ثلاثه فصول:

الفصل الأوّل: فی تعریف علم النّحو و الغرض منه و موضوعه

تعریف علم النّحو: و هو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الکلم الثلاث من حیث الأعراب و البناء و کیفیّه (1)ترکیب بعضها مع بعض.

الغرض منه: و هی صیانه اللّسان عن الخطأ اللفظیّ فی کلام العرب.

موضوعه: و هی الکلمه و الکلام.

الفصل الثانی: فی الکلمه و أقسامها

تعریف الکلمه: [هی]لفظ وضع لمعنی مفرد.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 1488


1- عطف علی «أحوال» أی تعرف بها کیفیّه ترکیب بعضها مع بعض.

أقسامها: و هی منحصره فی الثلاثه: اسم و فعل و حرف.

وجه الانحصار: إنّها (1)إمّا أن لا تدلّ علی معنی فی نفسها فهو «الحرف» أو تدلّ علی معنی فی نفسها و اقترن معناها بأحد الأزمنه الثلاثه فهو «الفعل» أو علی معنی فی نفسها و لم یقترن معناها بأحدها فهو «الاسم» .

الأسئله

1-ما هو تعریف علم النّحو؟

2-ما هو موضوع علم النّحو؟

3-لماذا نحتاج إلی تعلّم علم النّحو؟

4-عرّف الکلمه و عدّد أقسامها.

5-ما هو وجه انحصار الکلمه فی الأقسام الثلاثه؟

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 1489


1- هذا حصر عقلیّ.
الدّرس الثانی حد الاسم و الفعل و علاماتهما
حدّ الاسم:

اشاره

إنّه کلمه تدل [بالوضع]علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه-أعنی الماضی و الحال و الاستقبال-نحو: «رجل» و «علم» .

علاماته: [و هی عشر:]

1-أن یصحّ الإخبار عنه، [نحو و قوله علیه السّلام: «البخل عار» (1)

2-الإضافه، [نحو قوله علیه السّلام: «صدر العاقل صندوق سرّه» (2)

3-دخول لام التعریف، [نحو قوله علیه السّلام: «قدر الرّجل علی قدر همّته»] (3)؛

4-الجرّ، [نحو قوله علیه السّلام: «الظّفر بالحزم» (4)و «أفضل الزّهد إخفاء الزّهد» (5)

5-التنوین، [نحو قوله علیه السّلام: «العلم وراثه کریمه» (6)

6-التثنیه، [نحو قوله علیه السّلام: «هلک فیّ رجلان؛ محب غال و مبغض قال» (7)

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1490


1- 1) نهج البلاغه، قصار الحکم:3.
2- 2) نهج البلاغه، قصار الحکم:6.
3- 3) نهج البلاغه، قصار الحکم:47.
4- 4) نهج البلاغه، قصار الحکم:48.
5- 5) نهج البلاغه، قصار الحکم:28.
6- 6) نهج البلاغه، قصار الحکم:5.
7- 7) نهج البلاغه، قصار الحکم:469.

7-الجمع، [نحو قوله علیه السّلام: «الآداب حلل مجدّده» (1)و «من اشتاق إلی الجنّه سلاعن الشّهوات» (2)

8-النعت، [نحو قوله علیه السّلام: «الفکر مرآه صافیه» (3)و قوله تعالی: قُرْآنٌ مَجِیدٌ (4)

9-التصغیر، [نحو ما ورد فی الدّعاء: «فأغث یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلی» (5)

10-النداء، نحو: «یا اللّه» .

فإنّ کلّ هذه من خواصّ الإسم.

تنبیهان:

1-معنی الإخبار عنه أن یکون محکوما علیه؛ فاعلا أو مفعول ما لم یسمّ فاعله أو مبتدأ.

2-و یسمّی [الإسم]اسما لسموّه علی قسیمیه، لا لکونه وسما علی المعنی.

حدّ الفعل:

اشاره

إنّه کلمه تدلّ علی معنی فی نفسها مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه، نحو: «ضرب، یضرب، اضرب» .

علاماته: [و هی عشر أیضا:]

1-أن یصح الإخبار به لا عنه، [نحو قوله علیه السّلام: «الإعجاب یمنع الإزدیاد» (6)

2-دخول «قد» ، نحو قوله تعالی: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا (7)

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1491


1- 1) نهج البلاغه، قصار الحکم:5.
2- 2) نهج البلاغه، قصار الحکم:31-2.
3- 3) نهج البلاغه، قصار الحکم:5.
4- 4) البروج/21.
5- 5) مفاتیح الجنان، دعاء الندبه.
6- 6) نهج البلاغه، قصار الحکم:167.
7- 7) الشمس/9.

3-[دخول] «السین» ، [نحو قوله تعالی: سَنُقْرِئُکَ فَلاٰ تَنْسیٰ (1)

4-[دخول] «سوف» ، [نحو قوله تعالی: کَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (2)

5-الجزم، نحو قوله تعالی: لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ (3)

6-التصریف إلی الماضی و المضارع؛

7-کونه أمرا و نهیا؛

8-اتّصال الضمائر البارزه المرفوعه، [نحو قوله تعالی: قٰالُوا اَلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ (4)و قٰالُوا یٰا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا (5)و قٰالَ إِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیْلاً وَ نَهٰاراً (6)

9-[اتّصال]تاء التأنیث الساکنه، [نحو قوله تعالی: تَبَّتْ یَدٰا أَبِی لَهَبٍ (7)

10-[اتّصال]نونی التأکید، [نحو: «إضربن» و قوله تعالی: لَتَرَوُنَّ اَلْجَحِیمَ (8)]. فإنّ کلّ هذه من خواصّ الفعل.

تنبیهان:

1-معنی الإخبار به أن یکون محکوما به، [نحو قوله علیه السّلام: «انطلق علی تقوی اللّه وحده» (9)و قوله علیه السّلام: «الحسود لا یسود» (10)

2-یسمّی [الفعل]فعلا باسم أصله و هو المصدر؛ لأنّ المصدر هو فعل للفاعل حقیقه.

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1492


1- الأعلی/6.
2- التکاثر/3.
3- الإخلاص/3.
4- البقره/71.
5- مریم/27.
6- نوح/5.
7- المسد/1.
8- التّکاثر/6.
9- نهج البلاغه، الکتاب:25-1.
10- میزان الحکمه:2/425، ح 3929.
الأسئله

1-عرّف الإسم مع ذکر أمثله له.

2-ما هو تعریف الفعل؟

التّمارین

1-عین علامات الأسماء فی الآیتین التالیتین: أ) وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَیْنِ جَعَلْنٰا لِأَحَدِهِمٰا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنٰابٍ الکهف/32.

ب) وَ اَلسّٰابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهٰاجِرِینَ وَ اَلْأَنْصٰارِ . . . أَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً التوبه/100.

2-إستخرج الأفعال من الآیات الشریفه الآتیه و اذکر علاماتها: أ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطّلاق/6.

ب) فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ اَلذِّکْریٰ *سَیَذَّکَّرُ مَنْ یَخْشیٰ الأعلی/9-10.

ج) وَ لَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضیٰ الضّحی/5.

د) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهٰا عَیْنَ اَلْیَقِینِ التّکاثر/7.

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 1493

الدرس الثالث حدّ الحرف و علاماته و فوائده
حدّ الحرف:

إنّها کلمه لا تدلّ علی معنی فی نفسها بل فی غیرها، نحو: «من» [و «إلی»] فإنّ معناهما «الابتداء» [و «الانتهاء»]و هما لا تدلاّن علیهما إلاّ بعد ذکر ما یفهم منه «الابتداء» و «الانتهاء» کالبصره و الکوفه کما تقول: «سرت من البصره إلی الکوفه» .

علاماته

علاماته (1):

[و هی أربع (2):]

1-أن لا یصحّ الإخبار عنه؛

2-[أن لا یصحّ الإخبار]به؛

3-أن لا یقبل علامات الأسماء؛

4-[أن لا یقبل]علامات الأفعال.

فوائد الحرف

للحرف فی کلام العرب فوائد کثیره کالرّبط بین اسمین، [نحو قول الإمام علیّ

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 1494


1- فی تسمیتها بالعلامه تسامح و الحقّ ما ذکر فی «الفوائد الصمدیّه» : «و یعرف بعدم قبول شیء من خواصّ أخویه» . تعلیقه الاستاذ المدرّس الافغانی رحمه اللّه علی جامع المقدّمات:2/438.
2- 2) یمکن إرجاعها إلی أمر واحد و هو: «عدم قبوله علامات الأسماء و الأفعال» .

بن الحسین علیه السّلام: «الشّرف فی التّواضع» (1)]و اسم و فعل، نحو: «ضربت بالخشبه» أو جملتین، [نحو قوله تعالی: إِنْ تَنْصُرُوا اَللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ (2)]و غیر ذلک من الفوائد الّتی سیأتی تعرّفها فی القسم الثالث إن شاء اللّه تعالی.

تنبیه:

یسمّی [الحرف]حرفا لوقوعه فی الکلام أی طرفا؛ لأنّه لیس بمقصود بالذّات مثل المسند و المسند إلیه.

الأسئله

1-بیّن تعریف الحرف مع ذکر الأمثله.

التّمارین

1-إستخرج الأسماء و الأفعال و الحروف من الجمل الآتیه: أ) بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ * أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحٰابِ اَلْفِیلِ *أَ لَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ *وَ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبٰابِیلَ *تَرْمِیهِمْ بِحِجٰارَهٍ مِنْ سِجِّیلٍ *فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ الفیل/1-5.

ب) «إنّ الجهاد باب من أبواب الجنّه فتحه اللّه لخاصّه أولیائه و هو لباس التقوی و درع اللّه الحصینه و جنّته الوثیقه فمن ترکه رغبه عنه ألبسه اللّه ثوب الذّلّ» نهج البلاغه، الخطبه:27.

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 1495


1- أعلام الدین: ص 299.
2- محمّد/7.
الدّرس الرّابع تعریف الکلام و أقسامه
الفصل الثالث: فی تعریف الکلام و أقسامه

تعریف الکلام: إنّه لفظ تضمّن کلمتین بالإسناد.

فائده: الإسناد نسبه إحدی الکلمتین إلی الأخری بحیث تفید المخاطب فائده تامّه یصحّ السکوت علیها، نحو: «قام زید» .

أقسام الکلام: علم أنّ الکلام لا یحصل إلاّ من «إسمین» ، [نحو قوله علیه السّلام: «الورع جنّه» (1)] و یسمّی «جمله اسمیّه» أو «فعل و اسم» ، [نحو قوله تعالی: جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ (2)]و یسمّی «جمله فعلیّه» ، إذ لا یوجد المسند و المسند إلیه معا فی غیرهما فلا بدّ للکلام منهما.

فإن قیل: هذا ینتقض بالنداء، [نحو قوله تعالی: یٰا إِبْرٰاهِیمُ (3).]

قلنا: حرف النداء قائم مقام «أدعو» أو «أطلب» و هو الفعل، فلا ینتقض بالنداء.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 1496


1- 1) نهج البلاغه، قصار الحکم:4.
2- 2) الإسراء/81.
3- 3) هود/76.
الأسئله

1-أذکر تعریف الکلام و بیّن ذلک بمثال. 2-بیّن أقسام الکلام و مثّل لها.

التّمارین

1-إستخرج الجمل الفعلیه و الاسمیّه من الجمل التالیه: أ) قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ*اَللّٰهُ اَلصَّمَدُ*لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ*وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ الإخلاص/1-4.

ب) لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِی کَبَدٍ البلد/4.

ج) یُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِیمٰاهُمْ الرحمن/41.

د) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرْ الکوثر/2.

ه) «إدفعوا أمواج البلآء بالدّعاء» نهج البلاغه، قصار الحکم:146.

و) «صحّه الجسد من قلّه الحسد» نهج البلاغه، قصار الحکم:256.

ز) «الأمل ینسی الأجل» غرر الحکم: ص 30، الفصل 1، ح 924.

ح) «العجز آفه و الصّبر شجاعه» نهج البلاغه، قصار الحکم:4.

ط) «النّجاه مع الإیمان» غرر الحکم: ص 31، الفصل 1، ح 941.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1497

باب الاسم

اشاره

*المعربات

*المبنیّات

*الخاتمه

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 1498

المعربات
اشاره

*تعریف الاسم المعرب *اصناف إعراب الاسم *غیر المنصرف *المرفوعات *المنصوبات *المجرورات *التوابع

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1499

الدرس الخامس تعریف الاسم المعرب و حکمه

اشاره

إذا فرغنا من المقدّمه فلنشرع فی الأقسام الثلاثه و اللّه الموفّق المعین.

القسم الاول فی الإسم: و قد مرّ تعریفه.

أقسام الإسم [من حیث الإعراب و البناء]

إنّه ینقسم علی قسمین: معرب و مبنیّ، فلنذکر أحکامه فی بابین:

الباب الأوّل: فی الإسم المعرب، و فیه مقدّمه و ثلاثه مقاصد و خاتمه.

أمّا المقدّمه: ففیها ثلاثه فصول:

الفصل الأوّل: فی تعریف الإسم المعرب و حکمه

تعریف الإسم المعرب: و هو کلّ اسم رکّب مع غیره و لا یشبه مبنیّ الأصل-أعنی الحرف و الفعل الماضی و أمر الحاضر-نحو: «زید» فی «قام زید» ، لا «زید» وحده لعدم الترکیب، و لا «هؤلاء» فی «قام هؤلاء» لوجود الشبه و یسمّی متمکّنا.

حکمه: و هو أن یختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظیّا، نحو: «جائنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید» أو تقدیریّا، نحو: «جائنی موسی، رأیت موسی، مررت بموسی» .

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 1500

بقیت هنا أمور:

1-حدّ الإعراب: [و هو]ما به یختلف آخر المعرب ک «الضمّه و الفتحه و الکسره و الواو و الیاء و الألف» .

2-محل الإعراب: محلّه من الإسم هو الحرف الآخر.

3-أنواع إعراب الإسم: [و هی ثلاثه:] «رفع و نصب و جرّ» .

4-تعریف العامل: [هو]ما یحصل به رفع و نصب و جرّ.

مثال الکلّ؛ نحو: «قام زید» ف «قام» عامل و «زید» معرب و «الضمّه» إعراب و «الدّال» محل الإعراب.

5-المعرب فی کلام العرب: إعلم أنّه لا معرب فی کلام العرب إلاّ الإسم المتمکّن و الفعل المضارع. و سیجیء حکمه فی القسم الثّانی إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1501

الأسئله

1-عرّف المعرب و مثّل له.

2-ما هو حکم المعرب؟

3-عرّف الإعراب و العامل.

التّمارین

1-عیّن «المعرب» و «العامل» و «الإعراب» و «محله» فیما یلی من الجمل: أ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّٰاسِ النّاس/1.

ب) إِذٰا زُلْزِلَتِ اَلْأَرْضُ زِلْزٰالَهٰا الزّلزله/1.

ج) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ الأنفال/1.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 1502

الدّرس السادس أصناف إعراب الإسم (1)

الفصل الثانی فی أصناف إعراب الإسم و هی تسعه:

الأوّل: أن یکون الرّفع بالضمّه و النّصب بالفتحه و الجرّ بالکسره و یختصّ بالاقسام التالیه:

أ: بالإسم المفرد المنصرف الصحیح و هو عند النّحاه: ما لا یکون آخره حرف العلّه، نحو: «زید» ؛

ب: بالجاری مجری الصحیح و هو: ما یکون آخره «واوا» أو «یاء» ما قبلها ساکن، نحو: «دلو» و «ظبی» ؛

ج: بالجمع المکسّر المنصرف، نحو: «رجال» ؛

تقول: «جائنی زید و ظبی و رجال» و «هی دلو» و «رأیت زیدا و دلوا و ظبیا و رجالا» و «مررت بزید و دلو و ظبی و رجال» .

الثانی: أن یکون الرّفع بالضمّه و النصب و الجرّ بالکسره و یختصّ بما یلی:

أ: بجمع المؤنّث السالم، نحو: «مسلمات» ؛

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 1503

ب: بالملحق به، نحو: «أولات» و «أذرعات» ؛

تقول: «جائتنی مسلمات» و «رأیت مسلمات» و «مررت بمسلمات» .

الثالث: أن یکون الرّفع بالضمّه و النّصب و الجرّ بالفتحه و یختصّ بغیر المنصرف، نحو: «عمر» ، تقول: «جائنی عمر» و «رأیت عمر» و «مررت بعمر» .

الرّابع: أن یکون الرفع بالواو و النصب بالألف و الجرّ بالیاء و یختصّ بالأسماء السّتّه، مکبّره، موحّده، مضافه إلی غیر یاء المتکلم. و هی «أخوک» و «أبوک» و «حموک» و «هنوک» و «فوک» و «ذو مال» ؛ تقول: «جائنی أخوک» و «رأیت أخاک» و «مررت بأخیک» و کذا البواقی.

الأسئله

1-أذکر تعریف الإسم الصحیح و الجاری مجراه مع ذکر الأمثله.

2-ما هو إعراب الأسماء غیر المنصرفه؟ إضرب مثالا له.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1504

التّمارین

1-إستخرج الأسماء المعربه مع ذکر نوع إعرابها ممّا یلی من الجمل: أ) لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ البقره/188.

ب) فَاسْتَبِقُوا اَلْخَیْرٰاتِ البقره/148.

ج) وَ جٰاؤُ أَبٰاهُمْ عِشٰاءً یَبْکُونَ یوسف/16.

د) وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِکْرٰامِ الرحمن/27.

ه) اِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ بِآیٰاتِی طه/42.

و) قٰالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ یوسف/94.

ز) «ألا و قد أمرنی اللّه بقتال أهل البغی» نهج البلاغه، الخطبه:192.

ح) «و عذبها (الدّنیا) أجاج و حلوها صبر» نهج البلاغه، الخطبه:111.

2-ضع کلمه مناسبه فی المکان الخالی من الجمل الآتیه: (أبواک-أبویک-ذومال-أخاک-حموک-ذی مال-فاه-فیه)

أ) «إرحم. . . . و ادع لهما» .

ب) «جالس. . . . و اسمع نصحه» .

ج) «. . . . من أقربائک فأکرمیه» .

د) «أعرض عن کلّ. . . متکبّر» .

ه) «قلب الأحمق فی. . . . و لسان العاقل فی قلبه» نهج البلاغه، قصار الحکم:4.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 1505

الدّرس السابع أصناف إعراب الإسم (2)

اشاره

الخامس: أن یکون الرّفع بالألف و النّصب و الجرّ بالیاء المفتوح ما قبلها و یختصّ بما یأتی:

أ: بالمثنّی، [نحو: «رجلان»]؛

ب: [بالملحق به و هو] «کلا» و «کلتا» مضافین إلی ضمیر و «اثنان» و «اثنتان» ؛

تقول: «جائنی الرجلان، کلاهما و اثنان» و «رأیت الرجلین، کلیهما و اثنین» و «مررت بالرجلین، کلیهما و اثنین» .

السادس: أن یکون الرّفع بالواو المضموم ما قبلها و النصب و الجرّ بالیاء المکسور ما قبلها و یختصّ [بما یلی]:

أ: بجمع المذکّر السالم، [نحو: «مسلمون»]؛

ب: [بالملحق به، نحو:]أولوا و عشرون مع أخواتها؛

تقول: «جائنی مسلمون و عشرون رجلا و أولوا مال» و «رأیت مسلمین و عشرین رجلا و أولی مال» و «مررت بمسلمین و عشرین رجلا و أولی مال» .

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1506

تنبیه:

و اعلم أنّ نون التثنیه مکسوره أبدا و نون الجمع مفتوحه أبدا و هما یسقطان عند الإضافه، نحو: «جائنی غلاما زید و مسلمو مصر» .

السّابع: أن یکون الرّفع بتقدیر الضمّه و النصب بتقدیر الفتحه و الجرّ بتقدیر الکسره و یختصّ بالإسمین التالیین:

أ: بالمقصور و هو ما آخره الف مقصوره [لازمه]، نحو: «عصا» [کما ورد فی الذّکر الحکیم قٰالَ هِیَ عَصٰایَ (1)و أَلْقِ عَصٰاکَ (2)و فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصٰاکَ اَلْحَجَرَ (3)

ب: بالمضاف إلی یاء المتکلّم غیر التثنیه و جمع المذکر السالم، نحو: «غلامی» ؛ تقول: «جائنی غلامی» و «رأیت غلامی» و «مررت بغلامی» .

الثّامن: أن یکون الرّفع بتقدیر الضمّه و النصب بالفتحه لفظا و الجرّ بتقدیر الکسره و یختصّ بالمنقوص و هو ما آخره یاء [لازمه]مکسور ما قبلها، نحو: «القاضی» ؛ تقول: «جائنی القاضی» و «رأیت القاضی» و «مررت بالقاضی» .

التّاسع: أن یکون الرّفع بتقدیر الواو و النصب و الجرّ بالیاء لفظا و یختصّ بجمع المذکّر السّالم مضافا إلی یاء المتکلّم؛ تقول: «جائنی مسلمیّ» أصله «مسلموی» اجتمعت «الواو» و «الیاء» فی کلمه واحده و الأولی منهما ساکنه فقلبت «الواو» یاء و أدغمت «الیاء» فی «الیاء» و أبدلت الضمه بالکسره لمناسبه الیاء فصار «مسلمیّ» ؛ تقول: «جائنی مسلمیّ» و «رأیت مسلمیّ» و «مررت بمسلمیّ» .

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1507


1- طه/18.
2- النمل/10.
3- البقره/60.

الأسئله

1-ما الفرق بین علامتی التثنیه و جمع المذکّر السالم؟ 2-ما هو الإسم المقصور؟ مثّل له مثالا. 3-عرّف المنقوص و مثّل له. 4-فی أیّ المواضع یقدّرّ الإعراب؟ أذکرها مع المثال.

التّمارین

5-إستخرج الأسماء المعربه مع ذکر نوع إعرابها ممّا یلی من الجمل: أ) وَ آتَیْنٰا عِیسَی اِبْنَ مَرْیَمَ اَلْبَیِّنٰاتِ البقره/87.

ب) یٰا قَوْمَنٰا أَجِیبُوا دٰاعِیَ اَللّٰهِ وَ آمِنُوا بِهِ الاحقاف/31.

ج) یٰا صٰاحِبَیِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبٰابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اَللّٰهُ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ یوسف/39.

د) مٰا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إبراهیم/22.

ه) قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ الأنعام/162.

و) أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِسٰاناً وَ شَفَتَیْنِ وَ هَدَیْنٰاهُ اَلنَّجْدَیْنِ البلد/8-10.

ز) «من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد أخذ الزّهد بطرفیه» نهج البلاغه، قصار الحکم:439.

ح) «الرّاضی بفعل قوم کالدّاخل فیه معهم» نهج البلاغه، قصار الحکم:154.

ط) «أشرف الغنی ترک المنی» نهج البلاغه، قصار الحکم:34.

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1508

الدّرس الثامن غیر المنصرف (1)

الفصل الثالث فی الإسم المنصرف و غیر المنصرف

اشاره

أقسام المعرب: الإسم المعرب علی نوعین:

أ: منصرف: و هو ما لیس فیه سببان من الأسباب التّسعه او واحد منها یقوم مقامهما، نحو: «زید» و یسمّی الأمکن و حکمه أن تدخله الحرکات الثّلاث مع التنوین، مثل أن تقول: «جائنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید» .

ب: غیر منصرف: و هو ما فیه سببان من الأسباب التّسعه أو واحد منها یقوم مقامهما و حکمه أن لا تدخله الکسره و التنوین و یکون فی موضع الجرّ مفتوحا کما مرّ.

الأسباب المانعه من الصرف
اشاره

إجمال: الأسباب التّسعه هی «العدل» و «الوصف» و «التأنیث» و «المعرفه» و «العجمه» و «الجمع» و «الترکیب» و «الألف و النون الزائدتان» و «وزن الفعل» .

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1509

تفصیل:

1-العدل

تعریفه: و هو تغییر اللّفظ من صیغته الأصلیّه إلی صیغه أخری.

أقسامه: و هو علی قسمین:

أ: تحقیقیّ (1)، نحو: «ثلاث» و «مثلث» و «اخر» و «جمع» [فالأوّلان معدولتان عن «ثلاثه ثلاثه» و الثالث عن «الاخر» أو «آخر من» و الرابع عن «جمع» أو «جماعی» أو «جمعاوات»]؛

ب: تقدیریّ (2)، نحو: «عمر» و «زفر» [قدّر انّهما معدولتان عن «عامر» و «زافر»].

و اعلم أنّ العدل التحقیقیّ یجتمع مع الوصف و التقدیریّ مع العلمیّه، و لا یجتمعان مع وزن الفعل أصلا.

2-الوصف

و شرطه أن یکون وصفا فی أصل الوضع؛ ف «أسود» و «أرقم» غیر منصرف و إن صارا اسمین للحیّه، لأصالتهما فی الوصفیّه؛ و «أربع» فی قولک «مررت بنسوه أربع» منصرف، مع أنّ فیه وصفیّه و وزن الفعل، لعدم الأصلیّه فی الوصف.

[ثمّ إنّ الوصف]لا یجتمع مع العلمیّه أصلا.

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1510


1- و هو الإسم الّذی یعدل عن أصلها.
2- 2) و هو الإسم الّذی سمع أنّه غیر منصرف و لیس فیه سوی العلمیّه، فحینئذ یفرض له أصل عدل عنه.

الأسئله

1-عرّف الإسم المتمکّن و بیّن حکمه مع ذکر أمثله. 2-عرّف غیر المنصرف و بیّن حکمه و مثّل له. 3-عدّد الأسباب التّسعه المانعه عن صرف الإسم. 4-اذکر تعریف العدل و أقسامه مع الأمثله. 5-لماذا یمتنع صرف «أسود» و «أرقم» ؟

التّمارین

6-إستخرج الأسماء غیر المنصرفه مع ذکر سببها من الآیتین الشریفتین التالیتین: أ) جٰاعِلِ اَلْمَلاٰئِکَهِ رُسُلاً أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فاطر/1.

ب) فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ البقره/184.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1511

الدرس التّاسع غیر المنصرف (2)

3-التأنیث

[و هو إمّا لفظیّ أو معنویّ. و اللّفظیّ إمّا ب «التّاء» أو ب «الألف المقصوره» أو «الممدوده»]أمّا التّأنیث ب «التّاء» فشرطه أن یکون علما، نحو: «طلحه» و «خدیجه» و کذا المعنویّ، نحو: «زینب» [و أمّا]التأنیث بالألف المقصوره، نحو: «حبلی» و الممدوده، نحو: «حمرآء» [ف]ممتنع صرفه لان الالف قائم مقام السببین للتأنیث و لزومه.

تبصره: [إنّ]المؤنّث المعنویّ إن کان ثلاثیّا، ساکن الوسط، غیر أعجمیّ یجوز صرفه مع وجود السببین، نحو: «هند» لأجل الخفّه و إلاّ یجب منعه، نحو: «زینب» و «سقر» و «ماه» و «جور» (1).

4-المعرفه

و لا یعتبر فی منع الصّرف بها إلاّ العلمیّه و تجتمع مع غیر الوصف.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1512


1- 1) قال الزمخشری: «ماه» و «جور» إسما بلدتین بأرض فارس، معجم البلدان:5/8 رقم 10791.

5-العجمه

و شرطها أن تکون علما فی العجمیّه و زائده علی ثلاثه أحرف، نحو: «إبراهیم» و «إسماعیل» أو ثلاثیا متحرّک الوسط، نحو: «شتر» (1)، ف «لجام» منصرف لعدم العلمیّه فی العجمیّه و «نوح» و «لوط» منصرفان لسکون الأوسط.

6-الجمع

و شرطه أن یکون علی صیغه منتهی الجموع و هو أن یکون بعد ألف الجمع حرفان متحرّکان، نحو: «مساجد» و «دوابّ» أو ثلاثه أحرف أوسطها ساکن، غیر قابله للتّاء، نحو: «مصابیح» ، ف «صیاقله» و «فرازنه» منصرفان لقبولهما التّاء.

[ثم إنّ الجمع]أیضا قائم مقام السببین؛ للجمعیّه و امتناع أن یجمع مرّه أخری جمع التکسیر، فکأنّه جمع مرّتین.

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 1513


1- قلعه من أعمال أرّان بین برذعه و کنجه، «معجم البلدان:3/368، رقم 7003» .

الأسئله

1-ما هو شرط منع الصّرف فی المؤنّث المعنویّ؟ 2-لم لا یعتبر فی منع الصرف بالمعرفه إلاّ العلمیّه؟ 3-أذکر شرائط منع صرف العجمه مع ذکر الأمثله. 4-ما هی منتهی الجموع؟

التّمارین

1-إستخرج الأسماء غیر المنصرفه مع ذکر سببها من الجمل الآتیه: أ) وَ لَهُمْ مَقٰامِعُ مِنْ حَدِیدٍ الحج/21.

ب) وَ لَقَدْ زَیَّنَّا اَلسَّمٰاءَ اَلدُّنْیٰا بِمَصٰابِیحَ الملک/5.

ج) وَ إِذْ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَهِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ البقره/34.

د) وَ لِیَ فِیهٰا مَآرِبُ أُخْریٰ طه/18.

ه) فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ طه/74.

و) فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ طه/40.

ز) وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ اَلْأَسْبٰاطِ وَ عِیسیٰ وَ أَیُّوبَ وَ یُونُسَ وَ هٰارُونَ وَ سُلَیْمٰانَ وَ آتَیْنٰا دٰاوُدَ زَبُوراً النساء/163.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1514

الدّرس العاشر غیر المنصرف (3)

7-الترکیب

و شرطه أن یکون علما بلا إضافه و لا إسناد، نحو: «بعلبکّ» ف «عبد اللّه» منصرف للإضافه و «شاب قرناها» مبنیّ للإسناد.

8-الألف و النّون الزّائدتان

ان کانت الالف و النون الزائدتان فی اسم فشرطهما أن یکون علما، نحو: «عمران» و «عثمان» ، ف «سعدان» منصرف [لأنّه لیس بعلم بل]اسم نبت.

و إن کانتا فی صفه فشرطهما أن لا یکون مؤنّثها «فعلانه» ، نحو: «سکران» و «عطشان» لانّ مؤنّثهما «سکری» و «عطشی» ، فعلیه «ندمان» (1)منصرف لوجود «ندمانه» .

9-وزن الفعل

و شرطه أن یختصّ بالفعل، نحو: «ضرب» و «شمّر» و إن لم یختصّ به فیجب أن

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1515


1- بمعنی الندیم و المعاشر، لا النّادم، لأنّ مؤنّث «ندمان» بمعنی النادم «ندمی» ، لا «ندمانه» ، فیکون غیر منصرف.

یکون فی أوّله احد حروف المضارعه و لا یدخله الهاء، نحو: «أحمد» و «یشکر» و «تغلب» و «نرجس» ، ف «أرمل» (1)منصرف لقبوله التّاء، نحو قولهم: «امراه ارمله» .

تنبیه:

اعلم أنّ کل ما یشترط فیه العلمیّه-و هو التّأنیث بالتّاء و المعنوی و العجمه و الترکیب و الإسم الّذی فیه الألف و النّون الزّائدتان-و ما لم یشترط فیه ذلک لکن اجتمع مع سبب آخر فقط-و هو العدل و وزن الفعل-إذا نکّرته انصرف؛ أمّا فی القسم الأوّل فلبقاء الإسم بلا سبب و أمّا فی القسم الثانی فلبقائه علی سبب واحد؛ تقول: «جاء طلحه و طلحه آخر» و «قام عمر و عمر آخر» و «قام أحمد و أحمد آخر» .

تبصره

کلّ ما لا ینصرف إذا أضیف أو دخله اللاّم، دخلته الکسره فی حاله الجرّ، نحو: «مررت بأحمدکم و بالاحمر» .

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1516


1- بمعنی الفقیر. «المصباح المنیر، لغه الرّمل» .

الأسئله

1-بیّن شرائط منع صرف المرکّب و مثّل له. 2-ما هو شرط منع صرف الاسم المختوم ب «الالف و النون» المزیدتین؟

التّمارین

1-إستخرج الأسماء غیر المنصرفه مع ذکر سببها من الجمل الآتیه: أ) فَرَجَعَ مُوسیٰ إِلیٰ قَوْمِهِ غَضْبٰانَ أَسِفاً طه/86.

ب) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا یَقُولُونَ طه/104.

ج) إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفیٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرٰاهِیمَ وَ آلَ عِمْرٰانَ عَلَی اَلْعٰالَمِینَ آل عمران/33.

2-لماذا جرّت بالکسره الأسماء غیر المنصرفه فی الجمل التالیه: أ) فَلاٰ أُقْسِمُ بِرَبِّ اَلْمَشٰارِقِ وَ اَلْمَغٰارِبِ المعارج/40.

ب) إِذٰا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی اَلْمَجٰالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اَللّٰهُ لَکُمْ المجادله/11.

ج) «ما أحسن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللّه» نهج البلاغه، قصار الحکم:406.

د) «و اشفع لی أوائل مننک بأواخرها و قدیم فوائدک بحوادثها»

الصّحیفه السّجادیّه، الدعاء:47-122.

ه) «من أعظم الفجائع إضاعه الصّنائع» غرر الحکم: ص 728، الفصل 78، ح 60.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1517

3-عیّن الأسماء الممنوعه من الصرّف و اذکر سبب منعها فیما یلی من الکلمات: شعیب\بیضاء\عشار\سامرّاء

مریم\آسیه\أصنام\نساء

مروان\مخمس\معدیکرب\مواعظ

أفصح\ظمئان\زکریّاء\أرجل

قواریر\رواسی\هود\حضرموت

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1518

باب الإسم المقصد الأوّل فی المرفوعات
اشاره

و هی ثمانیه أقسام: 1-الفاعل. 2-المفعول الذی لم یسمّ فاعله. 3-المبتدأ. 4-الخبر. 5-خبر «إنّ» و أخواتها. 6-اسم «کان» و أخواتها. 7-اسم الحروف المشبهات ب «لیس» . 8-خبر «لا» الّتی لنفی الجنس.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1519

الدّرس الحادی عشر الفاعل (1)

اشاره

القسم الأوّل من المرفوعات: الفاعل (1) [و فیه خمسه مباحث:]

1-تعریف الفاعل:

و هو اسم قبله فعل أو شبهه أسند إلیه علی جهه قیامه به، لا وقوعه علیه، نحو: «قام زید» و «زید ضارب أبوه» و «ما ضرب زید عمرا» .

2-حاجه الفعل إلیه:

اشاره

[ثم إنّ]کلّ فعل لا بدّ له من فاعل مرفوع مظهرا کان، نحو: «ذهب زید» أو مضمرا [مستترا]، نحو: «زید ذهب» [أو بارزا، نحو: «الزّیدان ذهبا»].

و إن کان متعدّیا کان له مفعول به أیضا منصوب، نحو: «زید ضرب عمرا» .

تنبیه:

[لا یخفی أنّ الفاعل یکون اسما صریحا کما مرّ أو مؤوّلا به، نحو قوله تعالی: أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنّٰا أَنْزَلْنٰا (1)أی: إنزلنا و أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اَللّٰهِ (2)أی: خشوع قلوبهم لذکر اللّه.]

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1520


1- العنکبوت/51.
2- الحدید/16.

3-إسناد الفعل إلی الفاعل

أ) من حیث الإفراد و التثنیه و الجمع

الفاعل إن کان مظهرا وحّد الفعل أبدا، نحو: «ضرب زید» و «ضرب الزّیدان» و «ضرب الزّیدون» ، و إن کان مضمرا وحّد الفعل للفاعل الواحد، نحو: «زید ضرب» و یثنّی للمثنّی، نحو: «الزّیدان ضربا» و یجمع للجمع، نحو: «الزّیدون ضربوا» .

ب) من حیث التّذکیر و التّأنیث

إن کان الفاعل مؤنّثا حقیقیّا-و هو ما یوجد بإزائه مذکّر من الحیوانات-أنّث الفعل أبدا إن لم تفصل بین الفعل و الفاعل، نحو: «قامت هند» فإن فصلت فلک الخیار فی التذکیر و التأنیث، نحو: «ضرب أو ضربت الیوم هند» و کذلک فی المؤنّث غیر الحقیقی، نحو: «طلعت أو طلع الشمس» هذا اذا کان الفاعل ظاهرا و اما اذا کان مضمرا فیؤنث الفعل البته، نحو: «الشمس طلعت» .

تتمّه: [إعلم أنّ]جمع التکسیر کالمؤنّث غیر الحقیقی؛ تقول: «قام أو قامت الرّجال» .

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1521

الأسئله

1-عدّد الأسماء المرفوعه. 2-عرّف الفاعل و اذکر أنواعه. 3-متی یثنّی و یجمع الفعل؟ 4-ما هو حکم الفعل إذا أسند إلی جمع التکسیر؟

التّمارین

1-استخرج الفاعل من الجمل الآتیه: أ) قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ المؤمنون/1.

ب) فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی *وَ اُدْخُلِی جَنَّتِی الفجر/29-30.

ج) إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ یوسف/13.

د) أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلْخٰالِقُونَ الواقعه/59.

2-عیّن المواضع التی تجب أو تجوز فیها التاء مع الفعل ذاکرا للسبب: أ) إِذْ قٰالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرٰانَ رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مٰا فِی بَطْنِی مُحَرَّراً آل عمران/35.

ب) لاٰ تُدْرِکُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ اَلْأَبْصٰارَ الأنعام/103.

ج) لَئِنْ جٰاءَتْهُمْ آیَهٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِهٰا الأنعام/109.

د) وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً الأنعام/115.

ه) قٰالَتِ اَلْأَعْرٰابُ آمَنّٰا الحجرات/14.

و) إِذَا اَلسَّمٰاءُ اِنْشَقَّتْ وَ أَذِنَتْ لِرَبِّهٰا وَ حُقَّتْ الإنشقاق/1-2.

ز) عَلِمَتْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ الإنفطار/5.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1522

الدّرس الثّانی عشر الفاعل (2) و نائب الفاعل

4-الترتیب بین الفاعل و المفعول:

یجب تقدیم الفاعل علی المفعول [فی ثلاثه مواضع:

أ) إذا انتفی الإعراب سواء أ]کانا مقصورین [أم اسمی إشاره أم مضافین إلی الیاء]و خیف اللبس، نحو: «ضرب موسی یحیی [أو هذا ذاک أو أبی غلامی»] و یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل إذا کانت قرینه موجبه لعدم اللّبس مقصورین کانا أو لا، نحو: «أکل الکمّثری یحیی» و «ضرب عمرا زید» .

[ب) إذا کان الفاعل ضمیرا متّصلا و المفعول متأخّرا عن الفعل، نحو «ضربت زیدا» .

ج) إذا کان المفعول محصورا فیه ب «إلاّ» او معناها، نحو: «ما ضرب زید إلاّ عمرا» و «إنّما ضرب زید عمرا» .]

5-حذف الفعل و الفاعل:

و یجوز حذف الفعل حیث کانت قرینه، نحو: «زید» فی جواب من قال: «من ضرب؟» و کذا حذف الفعل و الفاعل معا، نحو: «نعم» فی جواب من قال: «أقام زید؟» .

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 1523

و قد یحذف الفاعل و یقام المفعول مقامه و ذلک إذا کان الفعل مجهولا، نحو: «ضرب زید» و هو القسم الثانی من المرفوعات.

*** القسم الثّانی من المرفوعات: مفعول ما لم یسمّ فاعله و هو کلّ مفعول حذف فاعله و أقیم المفعول مقامه [و یسمّی نائب الفاعل]، نحو: «ضرب زید» ، و حکمه فی توحید فعله و تثنیته و جمعه و تذکیره و تأنیثه علی قیاس ما عرفت فی الفاعل.

[ثم اعلم أنّه قد تقع الجمله نائب فاعل و هو مختصّ بباب القول، نحو: قِیلَ اُدْخُلِ اَلْجَنَّهَ (1).

تتمّه: إذا لم یکن فی الکلام مفعول به، ناب عن الفاعل أحد الأشیاء الثلاثه:

الأوّل: «المصدر» إذا کان مختصّا بالوصف، نحو: «ضرب ضرب شدید» أو ببیان نوع، نحو: «ضرب ضرب الأمیر» أو بتحدید عدد، نحو: «ضربت ضربتان» .

الثانی: «الظرف» إذا کان مختصّا بالوصف، نحو: «سهرت لیله کامله» أو بالإضافه، نحو: «جلس أمام الأستاذ» أو بالعلمیّه، نحو: «صیم رمضان» .

الثالث: «المجرور بالحرف» بشرط أن لا یکون مجرورا بحرف التعلیل، نحو: «مرّ بالحدیقه الجمیله» فعلیه یکون نائب الفاعل فی قولک: «وقف لک» ضمیرا مستترا عائدا إلی المصدر أی: وقف الوقوف لک].

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1524


1- یس/26.

الأسئله

1-متی یجب تقدیم الفاعل علی المفعول؟ 2-هل یحذف الفعل أو الفعل و الفاعل معا؟ 3-عرّف نائب الفاعل و مثّل له.

التّمارین

1-هل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل فیما یلی من الأمثله؟ أ) «ساعد عیسی یحیی» .

ب) «کلّم یحیی فتاه» .

ج) «أتعبت الحمّی سعدی» .

د) «أکرم صدیقی أخی» .

ه) «أکرمت سعدی یحیی» .

2-إستخرج الفاعل و نائبه من الجمل الآتیه: أ) إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اَللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الأنفال/2.

ب) یَوْمَ یُنْفَخُ فِی اَلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوٰاجاً*وَ فُتِحَتِ اَلسَّمٰاءُ فَکٰانَتْ أَبْوٰاباً *وَ سُیِّرَتِ اَلْجِبٰالُ فَکٰانَتْ سَرٰاباً النبأ/18-20.

ج) وَ قِیلَ یٰا أَرْضُ اِبْلَعِی مٰاءَکِ وَ یٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِی وَ غِیضَ اَلْمٰاءُ وَ قُضِیَ اَلْأَمْرُ هود/44.

د) وَ جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ الفجر/23.

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 1525

ه) فَإِذٰا نُفِخَ فِی اَلصُّورِ نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ *وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبٰالُ فَدُکَّتٰا دَکَّهً وٰاحِدَهً *فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ اَلْوٰاقِعَهُ الحاقّه/13-15.

3-إحذف الفاعل و اجعل المفعول نائبا عنه: أ) «تعلّم الصبیّ حرفه» .

ب) «باع أخی لحم الغنم بسعر رخیص» .

ج) «أشار المعلّم إلی التلمیذ» .

د) «إغسل یدیک جیّدا» .

ه) «سار زید سیر الصّالحین» .

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1526

الدّرس الثالث عشر التنازع

اشاره

الدّرس الثالث عشر التنازع (1)

فصل: اذا تنازع الفعلان [المتصرّفان او الإسمان المشتقّان]فی اسم ظاهر بعدهما، ای أراد کل واحد من العاملین أن یعمل فی ذلک الإسم، فهذا انّما یکون علی اربعه اقسام:

الاوّل: أن یتنازعا فی الفاعلیه فقط، نحو: «ضربنی و اکرمنی زید» ؛

الثانی: أن یتنازعا فی المفعولیه فقط، نحو: «ضربت و اکرمت زیدا» ؛

الثالث: أن یتنازعا فی الفاعلیّه و المفعولیّه و یقتضی الاول الفاعل و الثانی المفعول، نحو: «ضربنی و اکرمت زیدا» ؛

الرابع: عکس الثالث، نحو: «ضربت و اکرمنی زید» .

و اعلم أنّ جمیع هذه الاقسام یجوز فیها إعمال العامل الاول و إعمال العامل الثانی، امّا البصریون یختارون إعمال العامل الثانی اعتبارا للقرب و الجوار و الکوفیّون إعمال العامل الاول مراعاه للتقدّم و الإستحقاق.

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1527


1- *) لا یوجد باب التنازع فی نسخ «الهدایه» المتداوله و لکن وجدناه فی المخطوطات بعد مبحث الفاعل تفصیلا، ثم اختصرناه و جئنا به هنا مزیدا للفائده.

فإن أعملت العامل الثانی-کما هو مذهب البصریین-فانظر إن کان العامل الاوّل یقتضی الفاعل أضمرته فی العامل الاوّل کما تقول فی المتوافقین: «ضربنی و اکرمنی زید» و «ضربانی و اکرمنی الزیدان» و «ضربونی و اکرمنی الزیدون» ، و فی المتخالفین: «ضربنی و اکرمت زیدا» و «ضربانی و اکرمت الزیدین» و «ضربونی و اکرمت الزیدین» . و ان کان العامل الاوّل یقتضی المفعول حذفت المفعول من العامل الاوّل کما تقول فی المتوافقین: «ضربت و اکرمت زیدا» و «ضربت و اکرمت الزیدین» و «ضربت و اکرمت الزیدین» ، و فی المتخالفین: «ضربت و اکرمنی زید» و «ضربت و اکرمنی الزیدان» و «ضربت و اکرمنی الزیدون» .

و امّا ان أعملت العامل الاوّل-کما هو مذهب الکوفیین-فانظر ان کان العامل الثانی یقتضی الفاعل أضمرته فی العامل الثانی کما تقول فی المتوافقین: «ضربنی و اکرمنی زید» و «ضربنی و اکرمانی الزیدان» و «ضربنی و اکرمونی الزیدون» ، و فی المتخالفین: «ضربت و اکرمنی زیدا» و «ضربت و اکرمانی الزیدین» و «ضربت و اکرمونی الزیدین» . و ان کان العامل الثانی یقتضی المفعول جاز فیه الوجهان: حذف المفعول و الإضمار، و الثانی هو المختار لیکون الملفوظ مطابقا للمراد.

امّا الحذف فکما تقول فی المتوافقین: «ضربت و اکرمت زیدا» و «ضربت و اکرمت الزیدین» و «ضربت و اکرمت الزیدین» ، و فی المتخالفین: «ضربنی و اکرمت زید» و «ضربنی و اکرمت الزیدان» و «ضربنی و اکرمت الزیدون» .

و امّا الإضمار فکما تقول فی المتوافقین: «ضربت و اکرمته زیدا» و «ضربت و اکرمتهما الزیدین» و «ضربت و اکرمتهم الزیدین» ، و فی المتخالفین: «ضربنی و اکرمته زید» و «ضربنی و اکرمتهما الزیدان» و «ضربنی و اکرمتهم الزیدون» .

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1528

تنبیهات:

1-قد یقع التنازع فی العوامل المتعدده، نحو: «یجلس و یسمع و یکتب المتعلّم» .

2-قد یقع التنازع فی ظرف او مجرور أیضا، نحو: «یکتب و یقرأ و یحفظ زید النصوص الأدبیّه کلّ أسبوع فی المدرسه» .

3-لا یقع التنازع بین حرفین بل یعمل الحرف الاول فقط، نحو: «إن لم تزرنی أغضب» ف «تزر» مجزوم ب «إن» الشرطیه فقط و «لم» لیست بحرف جزم و قلب، بل حرف نفی فقط.

الأسئله

1-عرّف التنازع و مثّل له. 2-اذکر اقسام التنازع؟ 3-ما هو مذهب البصریین و الکوفیین فی الإعمال و ما هو دلیلهم؟ 4-ما هو مختار المصنّف فیما إذا کان العامل الثانی طالبا للمفعول؟

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1529

التّمارین

1-لماذا لیست الجمل الاتیه من باب التنازع؟ أ) «اشتریت الکتاب و قرأت»

ب) «ایّ الرّجال قابلت و صافحت؟»

ج) «ضربنی الزّیدان و اکرمتهما»

د) «غرّد و زأر العصفور و الأسد»

2-أعمل العامل حسب مذهب البصریین و الکوفیین فیما یلی من الجمل: أ) «جاء و ذهب الزّائرون»

ب) «سألنی فاجبت (الرّجلان-الرّجلین)»

ج) «إجتهد فاکرمت (اخواک-اخویک)»

د) «رأینا و خاطبنا صدیقین»

ه) «المؤمن مساعد و ناصر الفقیر»

و) «نازعت و نازعوا التلامیذ»

ز) «اکرمت و مدحنی (المعلّمون-المعلّمین)»

ح) «أحسن و یسیئنی (إبناک-إبنیک)»

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 1530

الدّرس الرابع عشر المبتدأ و الخبر (1)

اشاره

القسم الثالث و الرّابع من المرفوعات: المبتدأ و الخبر [ففیهما مباحث]

تعریف المبتدأ: هو اسم [مرفوع]مجرّد عن العوامل اللفظیّه [غیر الزائده]مسند إلیه.

تعریف الخبر: هو ما أسند إلی المبتدأ متمّما معناه، نحو قوله علیه السّلام: «الزّهد ثروه» (1)و «هل من عالم فی الدار» . و لا یخفی أنّ عامل الرّفع فیهما معنویّ و هو الإبتداء.

الأصل فیهما من حیث التعریف و التنکیر: أصل المبتدأ أن یکون معرفه و أصل الخبر أن یکون نکره فإن کانا معرفتین فاجعل أیّهما شئت مبتدأ و الآخر خبرا، نحو: «اللّه-تعالی-إلهنا» و «آدم-علیه السّلام-أبونا» و «محمّد-صلّی اللّه علیه و آله-نبیّنا» .

تبصره

و اعلم أنّ النکره إذا خصّصت جاز أن تقع مبتدأ [و التخصیص بوجوه:

1-بالوصف؛ مذکورا کان أو مقدّرا،]نحو قوله تعالی: وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 1531


1- نهج البلاغه، قصار الحکم:4.

مُشْرِکٍ

(1)

و «شرّ أهرّ ذاناب» ؛

[2-بوقوعها بعد الإستفهام]، نحو قوله تعالی: أَ إِلٰهٌ مَعَ اَللّٰهِ (2)؛

[3-بوقوعها بعد النّفی]، نحو: «ما صدیق لنا» ؛

[4-بتقدیم الخبر علیها اذا کان ظرفا مختصا]، نحو قوله تعالی: وَ لَدَیْنٰا مَزِیدٌ (3)و فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (4)؛

[5-بکونها دعاء]، نحو قوله تعالی: سَلاٰمٌ عَلَیْکَ (5)و وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ (6)؛

[6-بالإضافه، نحو: «عمل برّ یزین صاحبه» ؛

7-بعمومیّه المبتدأ، نحو قوله تعالی: کُلٌّ إِلَیْنٰا رٰاجِعُونَ (7)؛

8-بالتصغیر، نحو: «رجیل عندنا» .]

نکات

1-قد یتقدّم الخبر علی المبتدأ إن کان ظرفا، نحو قوله تعالی: لِلّٰهِ اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ (8)و عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ اَلْغَیْبِ (9).

2-یجوز للمبتدأ الواحد أخبار کثیره، نحو قوله تعالی: وَ اَللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (10).

[3-یکون المبتدأ اسما صریحا کما مرّ أو مؤوّلا به، نحو قوله تعالی: أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ (11)أی: صبرکم خیر لکم.]

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1532


1- البقره/221.
2- النمل/62.
3- ق/35.
4- البقره/10.
5- مریم/47.
6- المطفّفین/1.
7- الأنبیاء/93.
8- البقره/115.
9- الأنعام/59.
10- البقره/256.
11- النساء/25.

الأسئله

1-عرّف المبتدأ و الخبر و مثّل لهما. 2-ما هو العامل فی المبتدأ و الخبر؟ 3-أذکر أربعا من مسوّغات الإبتداء بالنّکره مع ذکر الأمثله. 4-بیّن أقسام المبتدأ بالمثال.

التّمارین

1-عیّن المبتدأ و الخبر فی الجمل التالیه: أ) قُلِ اَللّٰهُ خٰالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ اَلْوٰاحِدُ اَلْقَهّٰارُ الرّعد/16.

ب) اَللّٰهُ نُورُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ النّور/35.

ج) أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ البقره/184.

د) مٰا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ اَللّٰهُ آل عمران/62.

ه) قُلْتُمْ أَنّٰی هٰذٰا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ آل عمران/165.

و) وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلْوَدُودُ*ذُو اَلْعَرْشِ اَلْمَجِیدُ*فَعّٰالٌ لِمٰا یُرِیدُ البروج/14-16.

2-ما هو المسوّغ للإبتداء بالنّکره فی الجمل الآتیه: أ) کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ اَلْمَوْتِ آل عمران/185.

ب) أَ فِی اَللّٰهِ شَکٌّ إبراهیم/10.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 1533

ج) فِیهٰا کُتُبٌ قَیِّمَهٌ البیّنه/3.

د) مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ أَنْصٰارٍ البقره/270.

ه) سَلاٰمٌ عَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ الصافات/109.

و) وَ أَغْرَقْنٰا آلَ فِرْعَوْنَ کُلٌّ کٰانُوا ظٰالِمِینَ الأنفال/54.

ز) «ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرّحله و لم یستعدّ»

غرر الحکم: ص 782، الفصل 83، ح 29.

ح) «حزن عمّ الأمّه برحله الإمام الخمینیّ «قدّس سرّه الشریف» .

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1534

الدّرس الخامس عشر المبتدأ و الخبر (2)

اشاره

أقسام الخبر: [و اعلم أنّ]الخبر قد یکون [مفردا و هو ما کان غیر جمله و إن کان مثنّی أو مجموعا، و الخبر المفرد إمّا جامد، نحو: «هذا جدار» و «زید أسد» أی شجاع و إمّا مشتقّ، نحو: «زید قائم» أو]جمله [و هی أربعه:]

1-الإسمیّه، نحو: «زید أبوه قائم» ؛

2-الفعلیّه، نحو: «زید قام أبوه» ؛

3-الشّرطیه، نحو: «زید إن جائنی فأکرمه» ؛

4-الظّرفیه، نحو: «زید خلفک» و «عمرو فی الدّار» .

[و لا یخفی أنّ]الظّرف یتعلّق بفعل عند الأکثر و هو «استقرّ» لأنّ المقدّر عامل فی الظّرف و الأصل فی العمل الفعل؛ فقولک: «زید فی الدّار» تقدیره: زید استقرّ فی الدّار.

تنبیه: لا بدّ من ضمیر فی الجمله لیعود إلی المبتدأ ک «الهاء» فیما مرّ و یجوز حذفه عند وجود قرینه نحو: «السّمن منوان بدرهم» و «البرّ الکرّ بستّین درهما» أی: منه.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 1535

انواع المبتدأ: اعلم [أنّ المبتدأ علی قسمین:

1-الإسمیّ کما مرّ.

2-الوصفیّ و هو الّذی]لیس بمسند إلیه بل صفه وقعت بعد النفی، نحو: «ما قائم زید» [و «غیر قائم الزّیدان»]أو بعد الإستفهام، نحو: «أ قائم زید؟» [و «کیف مضروب العمران؟»]بشرط أن ترفع تلک الصفه اسما ظاهرا [أو ضمیرا منفصلا] بعدها، نحو: «ما قائم الزّیدان» و «أ قائم الزّیدون؟» و «أجالس أنت؟» بخلاف «أ قائمان الزّیدان؟» .

[إعلم أنّ الإسم المرفوع بعد المبتدأ الوصفی یعرب نائب فاعل إذا کان الوصف اسم المفعول أو فاعلا إذا کان غیره.]

الأسئله

1-عدّد أقسام الخبر مع ذکر مثال لکلّ واحد منها.

2-ما هو متعلّق الظّرف؟ بیّنه بمثال.

3-ما هو المبتدأ الوصفیّ و ما هو شرطه؟

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1536

التّمارین

1-عیّن أقسام المبتدأ و الخبر فی الجمل التّالیه و اذکر العائد من الجمل الخبریّه:

أ) اَللّٰهُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ آل عمران/156.

ب) قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا طه/135.

ج) وَ اَللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلْمَآبِ آل عمران/14.

د) قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ الإسراء/84.

ه) أَ رٰاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یٰا إِبْرٰاهِیمُ مریم/46.

و) لِلّٰهِ اَلْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ المنافقون/8.

ز) وَ اَللّٰهُ بَصِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ الحجرات/18.

ح) اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ التوبه/71.

ط) هَلْ مِنْ خٰالِقٍ غَیْرُ اَللّٰهِ فاطر/3.

ی) «العلم یحرسک و أنت تحرس المال» نهج البلاغه، قصار الحکم:147.

ک) «الحقّ معکم و فیکم و منکم و إلیکم و أنتم أهله و معدنه»

مفاتیح الجنان، الزیاره الجامعه الکبیره.

2-أعرب مایلی: أ- «المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه» نهج البلاغه، قصار الحکم:133.

ب- «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» میزان الحکمه: ج 4، ص 518، ح 8762.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1537

الدّرس السادس عشر اسم النواسخ و خبرها

القسم الخامس من المرفوعات: خبر إنّ و أخواتها

و هی «أنّ» و «کأنّ» و «لکنّ» و «لیت» و «لعلّ» .

و هذه الحروف تدخل علی المبتدأ و الخبر فتنصب المبتدأ و یسمّی اسما لها و ترفع الخبر و یسمّی خبرا لها؛ فالخبر هو المسند بعد دخولها، نحو قوله تعالی: إِنَّ اَللّٰهَ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ (1)و حکمه فی کونه مفردا أو جمله، معرفه أو نکره، کحکم خبر المبتدأ.

ثم اعلم أنّه لا یجوز تقدیمه علی اسمها إلاّ إذا کان ظرفا، نحو قوله تعالی: إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً (2)و إِنَّ إِلَیْنٰا إِیٰابَهُمْ* ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنٰا حِسٰابَهُمْ (3)لمجال التوسّع فی الظروف.

القسم السادس من المرفوعات: اسم «کان» و أخواتها

اشاره

و هی «صار» و «أصبح» و «أمسی» و «أضحی» و «ظلّ» و «بات» و «آض» و «عاد» و «غدا» و «راح» و «ما زال» و «ما فتئ» و «ما انفکّ» و «ما برح» و «ما دام» و «لیس» .

عملها: و هذه الأفعال تدخل علی المبتدأ و الخبر فترفع المبتدأ و یسمّی اسما لها

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1538


1- البقره/115.
2- الشرح/6.
3- الغاشیه/25-26.

و تنصب الخبر و یسمّی خبرا لها. فاسمها هو المسند إلیه بعد دخولها، نحو قوله تعالی: کٰانَ رَبُّکَ بَصِیراً (1).

تقدیم الخبر:

أ) یجوز فی الکل تقدیم أخبارها علی أسمائها، نحو: «کان قائما زید» .

ب) یجوز تقدیم أخبارها علی نفس الأفعال أیضا من «کان» إلی «راح» ، نحو:

«قائما کان زید» و لا یجوز ذلک فیما أوّله «ما» فلا یقال: «قائما ما زال زید» ، و فی «لیس» خلاف. و باقی الکلام فی هذه الأفعال یجیء فی القسم الثانی إن شاء اللّه تعالی.

القسم السابع من المرفوعات: اسم الحروف المشبّهه ب «لیس»

[و هی: «إن» ، «ما» ، «لا» و «لات» .]

و [هو]المسند إلیه بعد دخولها، نحو: «إن الفقر عیبا» و «ما زید قائما» و «لا رجل أفضل منک» و «لات وقت النّدامه» . و یدخل «ما» علی المعرفه و النّکره و یختص «لا» بالنّکرات خاصّه.

[و لهذه الحروف شروط فی العمل، ستأتی فی القسم الثانی عشر من المنصوبات.]

القسم الثامن من المرفوعات: خبر «لا» الّتی لنفی الجنس

و هو المسند بعد دخولها، نحو: «لا رجل قائم» .

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 1539


1- الفرقان/20.

الأسئله

1-ما الفرق بین عمل الحروف المشبّهه بالفعل و الأفعال الناقصه؟

2-ما هو حکم خبرها من حیث «الإفراد و الجمله» و «التعریف و التنکیر» ؟

3-متی یجوز تقدیم خبر الحروف المشبّهه بالفعل علی اسمها؟ و لم ذلک؟

4-هل یتقدّم خبر «کان» و أخواتها علی اسمها؟ وضّح ذلک بأمثله.

5-هل یجوز تقدیم أخبار هذه الأفعال علی نفسها؟ إشرح ذلک بأمثله.

6-ما الفرق بین «ما» و «لا» المشبّهتین ب «لیس» ؟

7-ما هو عمل «لا» النافیه للجنس؟ أذکره مع المثال.

التّمارین

1-إستخرج النّواسخ و معمولیها فیما یلی من الجمل و عیّن أقسام خبرها:

أ) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَتُصْبِحُ اَلْأَرْضُ مُخْضَرَّهً الحج/63.

ب) یَقُولُ یٰا لَیْتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَداً الکهف/42.

ج) أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰهِ وَ اَلزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا مریم/31.

د) أَ لَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْمُتَکَبِّرِینَ الزمر/60.

ه) وَ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ البقره/62.

و) مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ المجادله/2.

ز) یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً الفرقان/64.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 1540

ح) قٰالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عٰاکِفِینَ حَتّٰی یَرْجِعَ إِلَیْنٰا مُوسیٰ طه/91.

ط) وَ لاٰ یَزٰالُونَ یُقٰاتِلُونَکُمْ حَتّٰی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اِسْتَطٰاعُوا البقره/217.

ی) فَقٰاتِلُوا أَئِمَّهَ اَلْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاٰ أَیْمٰانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ التوبه/12.

ک) إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلَّذِینَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیٰانٌ مَرْصُوصٌ الصف/4.

ل) فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِینَ الشعراء/4.

م) «فو اللّه ما زلت مدفوعا عن حقّی» نهج البلاغه، الخطبه:6.

ن) «فصارت الدّنیا أملک بکم من الآخره» نهج البلاغه، الخطبه:113.

2-میّز الصحیح و الخطّأ من الجمل التالیه: أ: «حقّا کان وعد ربّی» .

ب: «لیست بالثّروه العزّه» .

ج: «مصلّیا بات حسن» .

د: «ما فتیء کریما عمرو» .

ه: «واقفا ما زال خلیل» .

و: «ممطرا أصبح الجوّ» .

ز: «ما زالت ممدوحه العداله» .

3-أعرب مایلی: إِنَّ اَلسّٰاعَهَ لَآتِیَهٌ لاٰ رَیْبَ فِیهٰا وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یُؤْمِنُونَ غافر/59.

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 1541

تمارین عامّه استخرج الأسماء المرفوعه من الجمل الآتیه و أعربها:

أ) وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ النحل/126.

ب) فَإِنْ کَذَّبُوکَ فَقُلْ رَبُّکُمْ ذُو رَحْمَهٍ وٰاسِعَهٍ وَ لاٰ یُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْمُجْرِمِینَ الأنعام/147.

ج) إِنَّ اَللّٰهَ سَرِیعُ اَلْحِسٰابِ آل عمران/199.

د) فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ الحجر/94.

ه) کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ الرّوم/32.

و) أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الحجّ/39.

ز) ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا وَ اَللّٰهِ رَبِّنٰا مٰا کُنّٰا مُشْرِکِینَ الأنعام/23.

ح) أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰاکِرِینَ الأنعام/53.

ط) وَ مٰا کَفَرَ سُلَیْمٰانُ وَ لٰکِنَّ اَلشَّیٰاطِینَ کَفَرُوا البقره/102.

ی) «لا فقر أشدّ من الجهل» بحار الأنوار: ج 1، ص 88، ح 13، ب 1.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1542

باب الاسم المقصد الثانی فی المنصوبات
اشاره

و هی إثنا عشر قسما:

1-المفعول المطلق

2-المفعول به

3-المفعول فیه

4-المفعول له

5-المفعول معه

6-الحال

7-التمییز

8-المستثنی

9-خبر «کان» و أخواتها

10-إسم «إنّ» و أخواتها

11-المنصوب ب «لا» الّتی لنفی الجنس

12-خبر الحروف المشبّهه ب «لیس»

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 1543

الدّرس السابع عشر المفعول المطلق

اشاره

المقصد الثانی: فی الأسماء المنصوبات و هی إثنا عشر قسما:

القسم الأوّل من المنصوبات: المفعول المطلق

تعریفه: و هو مصدر بمعنی فعل مذکور قبله.

أقسامه: و هو ثلاثه:

أ) المؤکّد: [و هو ما]یذکر للتأکید، نحو: «ضربت ضربا» .

ب) المبیّن للنوع: [و هو ما یذکر]لبیان النوع، نحو: «جلست جلسه عاریا» و قوله علیه السّلام: «الفرصه تمرّ مرّ السّحاب» (1).

ج) المبیّن للعدد: [و هو ما یذکر]لبیان العدد، نحو: «جلست جلسه، أو جلستین، أو جلسات» .

[النائب عنه: ینوب عن المفعول المطلق المؤکّد ثلاثه أشیاء:

أ) ما کان مرادف المصدر، نحو: «قعدت جلوسا» ؛

ب) ما کان ملاقیا له فی الإشتقاق، نحو قوله تعالی: وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً (2)؛

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 1544


1- نهج البلاغه، قصار الحکم:21.
2- المزّمّل/8.

ج) ما کان اسم المصدر، نحو: «توضّأت وضوءا» .

و ینوب عن غیر المؤکّد أمور منها:

أ) «کل» ، نحو: فَلاٰ تَمِیلُوا کُلَّ اَلْمَیْلِ (1)؛

ب) «بعض» ، نحو: «نمت بعض النّوم» ؛

ج) «أیّ» ، نحو: «جددت أیّ جدّ» ؛

د) الصفه، نحو: «سرت أحسن السّیر» و «أکرمنا الضیوف کثیرا» و الأصل: «سرت سیرا أحسن السّیر» و «أکرمنا الضیوف إکراما کثیرا» ؛

ه) اسم الإشاره، نحو: «قلت ذلک القول» ؛

و) العدد، نحو: «جلد المجرم عشر جلدات» .

العامل فیه: عامل المفعول المطلق إمّا فعل، نحو قوله تعالی: وَ کَلَّمَ اَللّٰهُ مُوسیٰ تَکْلِیماً (2)أو مصدر، نحو قوله تعالی: فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزٰاؤُکُمْ جَزٰاءً مَوْفُوراً (3)أو وصف أعنی اسم الفاعل و المفعول وصیغه المبالغه، نحو قوله تعالی: وَ اَلصَّافّٰاتِ صَفًّا (4).

و قد یحذف عامله لقیام قرینه:

أ) جوازا، نحو قولک للقادم: «خیر مقدم» .

ف «خیر» اسم تفضیل و مصدریّته إمّا باعتبار الموصوف [المحذوف]و هو «قدوما» [و التقدیر: قدمت قدوما خیر مقدم]أو المضاف إلیه و هو «مقدم» [و التقدیر: قدمت خیر مقدم.]

ب) وجوبا سماعا، نحو: «شکرا» و «سقیا» [أی: شکرت شکرا و سقاک اللّه سقیا].

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 1545


1- النساء/129.
2- النساء/164.
3- الإسراء/63.
4- الصّافات/1.

الأسئله

1-عرّف المفعول المطلق مع المثال.

2-عدّد أقسام المفعول المطلق مع ذکر الأمثله.

3-ما هو النائب عن المفعول المطلق المؤکّد؟

4-متی یحذف عامل المفعول المطلق؟

التّمارین

1-إستخرج المفعول المطلق من الجمل التالیه و اذکر نوعه و بین عامله: أ) إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً* وَ أَکِیدُ کَیْداً الطارق/15-16.

ب) فَأَخَذْنٰاهُ أَخْذاً وَبِیلاً المزّمّل/16.

ج) فَیُعَذِّبُهُ اَللّٰهُ اَلْعَذٰابَ اَلْأَکْبَرَ الغاشیه/24.

د) وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبٰالُ فَدُکَّتٰا دَکَّهً وٰاحِدَهً الحاقّه/14.

ه) یٰا أَیُّهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّکَ کٰادِحٌ إِلیٰ رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاٰقِیهِ الإنشقاق/6.

و) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اُذْکُرُوا اَللّٰهَ ذِکْراً کَثِیراً الأحزاب/41.

ز) «اللّهمّ لک الحمد حمد الشّاکرین» مفاتیح الجنان، الزیاره عاشوراء.

2-عیّن النائب عن المفعول المطلق فی الجمل الآتیه: أ) فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلاً وَ لْیَبْکُوا کَثِیراً التّوبه/82.

ب) وَ سَیَعْلَمُ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ الشعراء/227.

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 1546

ج) وَ اَللّٰهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ نَبٰاتاً نوح/17.

د) لاٰ تَبْسُطْهٰا کُلَّ اَلْبَسْطِ الإسراء/29.

ه) فَیَوْمَئِذٍ لاٰ یُعَذِّبُ عَذٰابَهُ أَحَدٌ* وَ لاٰ یُوثِقُ وَثٰاقَهُ أَحَدٌ الفجر/25-26.

و) فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً النّور/4.

ز) فَمَهِّلِ اَلْکٰافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً الطّارق/17.

ح) «إتّق اللّه بعض التّقی و إن قلّ» نهج البلاغه، قصار الحکم:242.

3-عیّن العامل المحذوف فی المفعول المطلق فیما یلی: أ) صِبْغَهَ اَللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللّٰهِ صِبْغَهً البقره/138.

ب) وَعْدَ اَللّٰهِ حَقًّا النساء/122.

ج) قٰالَ مَعٰاذَ اَللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوٰایَ یوسف/23.

د) مَتٰاعَ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا یونس/23.

ه) سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالیٰ عَمّٰا یُشْرِکُونَ یونس/18.

4-أعرب ما یلی: أ- فَلاٰ تُطِعِ اَلْکٰافِرِینَ وَ جٰاهِدْهُمْ بِهِ جِهٰاداً کَبِیراً الفرقان/52.

ب- ثُمَّ إِنِّی دَعَوْتُهُمْ جِهٰاراً* ثُمَّ إِنِّی أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرٰاراً* فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کٰانَ غَفّٰاراً نوح/8-10.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1547

الدّرس الثامن عشر المفعول به (1)

القسم الثانی من المنصوبات: المفعول به

تعریفه: و هو إسم ما وقع علیه فعل الفاعل، نحو: «ضربت زیدا» .

تقدیمه: اعلم أنّ الأصل تقدیم الفاعل علی المفعول و قد یمتنع، و ذلک فی ثلاثه مواضع:

أ) إذا اتّصل بالفاعل ضمیر یعود إلی المفعول به، نحو: «ضرب زیدا غلامه» ؛

ب) إذا کان المفعول به ضمیرا متّصلا بالفعل، و الفاعل اسما ظاهرا، نحو: «ضربک زید» ؛

ج) إذا کان الفاعل محصورا فیه [ب «الاّ» او معناها]، نحو: «ما ضرب عمرا إلاّ زید» و «إنّما ضرب عمرا زید» .

حذف عامله: قد یحذف عامله لقرینه:

أ) جوازا، نحو: «زیدا» فی جواب من قال: «من أضرب» ؛

ب) وجوبا فی ستّه مواضع أوّلها سماعیّ و البواقی قیاسیّه؛

الأوّل: فی نحو: «امرء و نفسه» أی: دعه و نفسه و قوله تعالی: اِنْتَهُوا خَیْراً

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1548

لَکُمْ

(1)

أی: إنتهوا عن التّثلیث و اقصدوا خیرا لکم و «أهلا و سهلا» أی: أتیت مکانا أهلا و أتیت مکانا سهلا.

الثانی: [فی باب]التّحذیر (2)[و لا یجب حذف العامل فی هذا الباب الاّ فی ثلاثه مواضع:]

أ) فیما إذا کان التّحذیر ب «إیّا»]و هو معمول بتقدیر «إتّق [أو إحذر أو باعد أو تجنّب» أو نحوها]تحذیرا ممّا بعده، نحو: «إیّاک و الأسد» أصله: ق نفسک من الأسد.

[ب) فیما إذا کان]المحذّر منه مکرّرا، نحو: «الطریق الطریق» ، أصله: إتّق الطریق الطریق.

[ج) فیما إذا کان]المحذّر منه معطوفا علیه، نحو: «الکذب و الخداع» ، أصله: إتّق الکذب و احذر الخداع.

الثالث: فی باب الإغراء (3)و الإسم المنصوب معمول بتقدیر «إلزم» أو «أطلب» أو «إفعل» أو نحوها تشویقا إلی ما بعده. و حذف العامل فی هذا الباب واجب فی الموضعین الأخیرین المذکورین، نحو: «الأدب الأدب» ، أصله: إلزم الأدب الأدب و «الجدّ و العزم» أصله: إلزم الجدّ و العزم.

الرابع: فی باب الإختصاص و الإسم المنصوب معمول بتقدیر «أخصّ» أو «أعنی» و هو واقع بعد ضمیر لبیان المراد منه، نحو: «نحن الطلاّب شعارنا الجدّ» أصله: نحن نخصّ الطلاّب شعارنا الجدّ.]

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 1549


1- النساء/171.
2- هو تنبیه المخاطب علی امر مکروه لیجتنبه؛ «معجم القواعد العربیه، التحذیر» .
3- هو تنبیه المخاطب علی أمر محمود لیفعله؛ «معجم القواعد العربیه، الإغراء» .

الأسئله

1-عرّف المفعول به و مثّل له.

2-عدّد مواضع وجوب تقدیم المفعول علی الفاعل.

3-متی یحذف عامل المفعول به؟

4-أذکر مواضع حذف العامل فی باب التّحذیر.

5-ما هو العامل المحذوف فی باب الإغراء؟

6-ما هو شرط الإسم المنصوب فی باب الإختصاص؟

التّمارین

1-إستخرج المفعول به من الجمل التّالیه مع ذکر العامل فیه: أ) وَ هُوَ اَلْقٰاهِرُ فَوْقَ عِبٰادِهِ وَ یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَهً حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنٰا وَ هُمْ لاٰ یُفَرِّطُونَ الأنعام/61.

ب) فَیَوْمَئِذٍ لاٰ یَنْفَعُ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ الروم/57.

ج) فَأَیَّ آیٰاتِ اَللّٰهِ تُنْکِرُونَ غافر/81.

د) وَ قِیلَ لِلَّذِینَ اِتَّقَوْا مٰا ذٰا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قٰالُوا خَیْراً النّحل/30.

ه) أَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اَللّٰهِ فَلاٰ یَأْمَنُ مَکْرَ اَللّٰهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخٰاسِرُونَ الأعراف/99.

و) وَ إِذِ اِبْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ البقره/124.

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 1550

ز) إِنَّمٰا یُرِیدُ اَللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً الأحزاب/33.

ح) فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِی فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَیْهٰا الرّوم/30.

ط) «إیّاک و الغضب فإنّه طیره من الشیطان» نهج البلاغه، الکتاب:76.

ی) «اللّه اللّه فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم» نهج البلاغه، الکتاب:47.

2-أعرب ما یلی: فَرِیقاً هَدیٰ وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ اَلضَّلاٰلَهُ إِنَّهُمُ اِتَّخَذُوا اَلشَّیٰاطِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ الأعراف/30.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1551

الدّرس التاسع عشر المفعول به (2)

اشاره

الخامس: [فی باب الاشتغال و هو]اسم أضمر عامله بشرط تفسیره بفعل أو شبهه یذکر بعده، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الإسم بضمیره او متعلقه بحیث لو سلّط علیه هو أو مناسبه لنصبه، نحو: «زیدا ضربته» [و «زیدا مررت به» و «زیدا ضربت غلامه»]فإنّ «زیدا» منصوب بفعل محذوف و هو «ضربت» [و «جاوزت» و «أهنت»]و یفسّره الفعل المذکور بعده و هو «ضربته» [و «مررت»]و لهذا الباب فروع کثیره.

السادس: المنادی و هو اسم مدعوّ ب[احد]حروف النّداء و هی «یا» و «أیا» و «هیا» و «أی» و «الهمزه المفتوحه» ، نحو: «یا عبد اللّه» أی: أدعو عبد اللّه. و حرف النّداء قائم مقام «أدعو» او «أطلب» .

و قد یحذف حرف النّداء لفظا، نحو قوله تعالی: یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذٰا (1).

أقسامه: و اعلم أنّ المنادی علی خمسه أقسام:

1-المفرد المعرفه؛ [و هو الإسم المعرفه الّذی لیس مضافا و لا شبیها به.]

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1552


1- یوسف/29.

2-النّکره المقصوده؛ [و هی الّتی أرید بها معیّن و لم تکن أیضا مضافه و لا شبیهه بالمضاف.]

3-المضاف [و هو ما أضیف إلی ما بعده.]

4-شبه المضاف [و هو الّذی اتّصل به شیء من تمام معناه، و ما بعده إمّا أن یکون معمولا او یکون معطوفا.]

5-النّکره غیر المقصوده [و هو اسم الجنس الّذی لا یراد به فرد معیّن.]

فالمنادی إن کان مفردا معرفه أو نکره مقصوده یبنی علی علامه الرّفع ک «الضّمّه» ، نحو: «یا زید» [و «یا رجل» و «یا رجال» و «یا مسلمات»]و «الألف» ، نحو: «یا زیدان» و «الواو» ، نحو: «یا زیدون» ، و إلاّ ینصب، نحو: «یا عبد اللّه» [و «یا ضاحکا وجهه» و «یا محمودا فعله»]و «یا طالعا جبلا» [و «یا ناصرا لدین اللّه» و «یا مسافرا الیوم» و «یا ثلاثه و ثلاثین رجلا»]و قول الأعمی: «یا رجلا خذ بیدی» .

تتمّه: إنّ المستغاث یخفض ب «لام» الإستغاثه، نحو: «یا لزید» و یفتح لإلحاق ألفها [بدون هاء السکت وصلا أو معها وقفا]، نحو: [«یا زیدا» و] «یا زیداه» .

ثمّ إنّ ما یراد نداؤه إن کان معرّفا باللاّم قیل: «یا أیّها الرّجل» و «یا أیّتها المرأه» . [و یستثنی من ذلک لفظ «اللّه» فیقال فیه: «یا اللّه» و قد یحذف فیه حرف النّداء و یعوّض عنها فی آخره «میم» مشدّده فیقال: «اللّهمّ» .]

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1553

الأسئله

1-ما هو شرط الإسم المقدّم فی باب «الإشتغال» ؟

2-عرّف المنادی مع ذکر المثال.

3-اذکر المنادی المعرب و مثّل له.

4-کیف یستعمل المستغاث؟

التّمارین

1-إستخرج الأسماء المنصوبه من باب الإشتغال مع ذکر العامل فیها: أ) وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی اَلنّٰاسِ عَلیٰ مُکْثٍ وَ نَزَّلْنٰاهُ تَنْزِیلاً الإسراء/106.

ب) وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ الرحمن/10.

ج) وَ کُلَّ إِنسٰانٍ أَلْزَمْنٰاهُ طٰائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ کِتٰاباً یَلْقٰاهُ مَنْشُوراً الإسراء/13.

د) وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنٰاهُ کِتٰاباً النبأ/29.

ه) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ *ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ الحاقّه/30-31.

2-إستخرج المنادی من الجمل التالیه و بیّن نوعه و إعرابه: أ) یٰا زَکَرِیّٰا إِنّٰا نُبَشِّرُکَ بِغُلاٰمٍ اِسْمُهُ یَحْییٰ مریم/7.

ب) قٰالُوا یٰا وَیْلَنٰا مَنْ بَعَثَنٰا مِنْ مَرْقَدِنٰا یس/52.

ج) قِیلَ یٰا أَرْضُ اِبْلَعِی مٰاءَکِ وَ یٰا سَمٰاءُ أَقْلِعِی هود/44.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 1554

د) یٰا أَیُّهَا اَلْإِنْسٰانُ مٰا غَرَّکَ بِرَبِّکَ اَلْکَرِیمِ الإنفطار/6.

ه) یٰا حَسْرَهً عَلَی اَلْعِبٰادِ مٰا یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ یس/30.

و) قال یٰا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ الأعراف/59.

ز) یٰا مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا آل عمران/37.

ح) یٰا أَهْلَ اَلْکِتٰابِ لاٰ تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ النساء/171.

ط) «موالیّ لا أحصی ثنائکم و لا أبلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم» مفاتیح الجنان: الزیاره الجامعه الکبیره.

ی) «اللّهم ارزقنی شفاعه الحسین علیه السّلام یوم الورود» مفاتیح الجنان: الزیاره عاشوراء.

3-أعرب ما یلی: أ- یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ اَلْمُسْرِفِینَ الأعراف/31.

ب- یٰا مَرْیَمُ إِنَّ اَللّٰهَ اِصْطَفٰاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اِصْطَفٰاکِ عَلیٰ نِسٰاءِ اَلْعٰالَمِینَ آل عمران/42.

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1555

الدّرس العشرون المفعول به (3) و المفعول فیه

اشاره

ترخیم المنادی: یجوز ترخیم المنادی و هو حذف فی آخره للتخفیف (1)کما تقول فی «یا مالک» ، «یا مال» و فی «یا منصور» «یا منص» و فی «یا عثمان» ، «یا عثم» و [فی «یا فاطمه» ،] «یا فاطم» . و یجوز فی آخر المرخّم الضمّه و الحرکه الأصلیه، کما تقول فی «یا حارث» ، «یا حار و یا حار» .

المندوب:

و اعلم أنّ «یا» من حروف النّداء و قد تستعمل فی المندوب أیضا و هو المتفجّع علیه ب «یا» أو «وا» ، یقال: «یا زیداه» و «وازیداه» ف «وا» مختصّ بالمندوب و «یا» مشترک بین النّداء و المندوب.

[و المندوب یستعمل علی ثلاثه أوجه: «وازید» و «وازیدا» وصلا و «وازیداه» وقفا.]

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 1556


1- و المنادی إن کان مؤنّثا بالتاء فیرخّم بلا شرط و إلاّ فیرخّم بشرط أن یکون علما غیر مرکّب بالإضافه و الإسناد زائدا علی ثلاثه أحرف فلا یجوز ترخیم «عالم» و «عبد اللّه» و «تأبّط شرّا» و «حسن» .

القسم الثالث من المنصوبات: المفعول فیه تعریفه: و هو اسم ما وقع الفعل فیه من الزّمان و المکان و یسمّی «ظرفا» .

أقسامه: [و هو علی قسمین:1-ظرف الزمان 2-ظرف المکان]

و ظرف الزّمان [أیضا]علی قسمین:

1-مبهم و هو ما لا یکون له حدّ معیّن، نحو: «دهر» و «حین» ؛

2-محدود و هو ما یکون له حدّ معیّن، نحو: «یوم» و «لیله» و «شهر» و «سنه» . و کلاهما منصوب بتقدیر «فی» تقول: «صمت دهرا» و «سافرت شهرا» أی: فی دهر و فی شهر.

و ظرف المکان-کذلک-مبهم (1)[کالجهات الستّ و أسماء المقادیر المکانیه]و هو منصوب أیضا، نحو: «جلست خلفک» و «سرت فرسخا» ؛ و محدود (2)و هو لا یکون منصوبا بتقدیر «فی» بل لا بدّ من ذکر «فی» ، نحو: «جلست فی الدّار» و «فی السوق» و «فی المسجد» .

النائب عنه: ینوب عن الظرف خمسه أشیاء و هی تنصب علی أنّها مفعول فیه:

أ) المضاف إلی الظّرف، نحو: «مشیت کلّ النّهار او بعض النهار» ؛

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 1557


1- 1) و هو ما دلّ علی مکان غیر معیّن (أی لیس له صوره تدرک بالحسّ الظاهر و لا حدود للصوره) . «جامع الدروس العربیّه، الجزء الثالث، المفعول فیه» .
2- 2) و هو ما دلّ علی مکان معیّن (أی له صوره محدوده محصوره) . «المصدر نفسه» .

ب) صفه الظّرف، نحو: «نمت طویلا» أی: نمت زمنا طویلا؛

ج) اسم الإشاره، نحو: «سرت تلک اللیله» ؛

د) العدد الممیّز بالظّرف أو المضاف إلی الظّرف، نحو: «قرأت القرآن ثلاثین دقیقه» و «استرحت ثلاثه أیّام» ؛

ه) المصدر المتضمّن معنی الظرف، نحو: «جئتک قدوم الحاجّ» .

الأسئله

1-کیف یکون آخر المنادی المرخّم؟

2-کم وجها للمندوب؟

3-عرّف المفعول فیه؟

4-أیّ ظرف لا یسّمی بمفعول فیه؟

5-ماذا ینوب عن الظّرف؟

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1558

التّمارین

1-رخّم المنادی الّذی یجوز فیه التّرخیم: «یا زینب» ، «یا صاحب الزّمان» ، «یا جعفر» ، «یا ضارب» ، «یا شافع» ، «یا خدیجه» ، «یا نوح» ، «یا طالعا جبلا» ، «یا أبا الحسن» ، «یا سیبویه» ، «یا امرأه» ، «یا طلحه» ، «یا هود» .

2-میّز المستغاث عن المندوب من الجمل التّالیه: أ) «یا کبدا»

ب) «یا للمرتضی للشّیعه»

ج) «یا للأقویاء للضّعفاء»

د) «وا حسیناه»

ه) «یا لمحمّد و یا لعلیّ للیتامی»

3-إستخرج المفعول فیه من الجمل الآتیه و بیّن نوعه: أ) وَ اُذْکُرِ اِسْمَ رَبِّکَ بُکْرَهً وَ أَصِیلاً الإنسان/25.

ب) وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْیٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ آل عمران/169.

ج) فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ. . . طه/40.

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 1559

د) قٰالَ رَبِّ إِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیْلاً وَ نَهٰاراً نوح/5.

ه) وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ ق/39.

و) وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ التوبه/5.

ز) أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمْ جٰانِبَ اَلْبَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حٰاصِباً الإسراء/68.

ح) لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لاٰ یَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَهً الأعراف/34.

ط) اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی المائده/3.

ی) تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا إبراهیم/25.

4-أعرب اسم الزمان و المکان الّذی لیس بالمفعول فیه من الآیات التّالیه: أ- وَ اِتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اَللّٰهِ البقره/281.

ب- وَ اُذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ الأعراف/86.

ج- إِنَّ یَوْمَ اَلْفَصْلِ کٰانَ مِیقٰاتاً النّبأ/17.

د- لَیْلَهُ اَلْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ القدر/3.

ه- فَطٰالَ عَلَیْهِمُ اَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ الحدید/16.

5-أعرب ما یلی: سَخَّرَهٰا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَهَ أَیّٰامٍ الحاقّه/7.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1560

الدّرس الحادی و العشرون المفعول له و المفعول معه

اشاره

القسم الرابع من المنصوبات: المفعول له: و هو ما وقع لأجله الفعل المذکور قبله، ینصب بتقدیر اللام، نحو: «ضربته تأدیبا» أی: للتأدیب و «قعدت عن الحرب جبنا» أی: للجبن (1).

و عند الزّجّاج هو مصدر (2)تقدیره: أدّبته تأدیبا و جبنت جبنا.

القسم الخامس من المنصوبات: المفعول معه تعریفه: و هو ما یذکر بعد الواو بمعنی «مع» لمصاحبته معمول فعل، نحو: «جاء البرد و الجلباب» و «جئت أنا و زیدا» أی: مع الجلباب و مع زید.

حکمه: [ثمّ]إن کان الفعل لفظا و جاز العطف یجوز فیه الوجهان، نحو: «جئت أنا و زید و زیدا» و إن لم یجز العطف تعیّن النّصب، نحو: «جئت و زیدا» و إن کان الفعل معنی و جاز العطف تعیّن العطف، نحو: «ما لزید و عمرو» و إن لم یجز العطف تعیّن النّصب، نحو: «مالک و زیدا» و «ما شأنک و عمرا» لأنّ المعنی ما تصنع.

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 1561


1- المفعول له إمّا تحصیلیّ و هو الذی یکون وجوده بعد الفعل کالمثال الأوّل، أو حصولیّ و هو الّذی یکون وجوده قبل الفعل کالمثال الثّانی.
2- 2) أی: مفعول مطلق.

[عامله: العامل فیه إمّا فعل، نحو: «سرت و اللیل» أو شبه فعل و هو إمّا لفظیّ، نحو: «أنا مسافر و خالدا» ، و إمّا معنویّ و ذلک بعد «ما» و «کیف» الإستفهامیّتین، نحو: «ما أنت و زیدا» و «مالک و زیدا» و «کیف أنت و السفر» و التقدیر: ما تکون و زیدا و ما حاصل لک و زیدا و کیف تکون و السفر.]

الأسئله

1-عرّف المفعول له و اذکر أنواعه؟

2-اذکر تعریف المفعول معه و مثّل له.

3-متی یجوز الوجهان فی المفعول معه؟

4-متی یتعیّن النّصب فی المفعول معه؟

التّمارین

1-إستخرج المفعول له و المفعول معه ممّا یلی: أ) وَ جٰاوَزْنٰا بِبَنِی إِسْرٰائِیلَ اَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً یونس/90.

ب) وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ البقره/207.

ج) یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ مِنَ اَلصَّوٰاعِقِ حَذَرَ اَلْمَوْتِ البقره/19.

د) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزٰائِنَ رَحْمَهِ رَبِّی إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَهَ اَلْإِنْفٰاقِ الإسراء/100.

ه) فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکٰاءَکُمْ یونس/71.

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1562

و) فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اَللّٰهِ النساء/92.

ز) وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ لَوْ یَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِکُمْ کُفّٰاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ البقره/109.

ح) لاٰ یَسْئَلُونَ اَلنّٰاسَ إِلْحٰافاً البقره/273.

ط) لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ اَلنّٰاسِ

البقره/264.

ی) فَذَرْهُمْ وَ مٰا یَفْتَرُونَ الأنعام/112.

2-إملا الفراغات التالیه بما یناسبها من الکلمات الآتیه: «خشیه اللّه، إصلاحا، إحتراما، خوفا، رغبه، حبّا، إکراما» .

أ) «أمسکت زیدا. . . من فراره» .

ب) «وقف الناس. . . للعالم» .

ج) «جئت. . . للعلم» .

د) «إغتریت. . . فی العلم» .

ه) «أدّبت عمرا. . . له» .

و) «زیّنت المدینه. . . للقادم» .

ز) «ترکت المنکر. . .

3-میّز الواو الّتی تعیّن للمعیّه فیما یلی: أ) «جئنا و قوما» . ب) «أتیت أنت و زید» .

ج) «ما لبکر و خالد» . د) «مالی و زیدا» .

ه) «إذهب و بکرا» . و) «مشیت و النّهر» .

ز) «ما أنت و عمرا» . ح) «سافرت و اللیل» .

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1563

4-أعرب ما یلی: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاٰقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیّٰاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کٰانَ خِطْأً کَبِیراً الإسراء/31.

تمارین عامّه

1-إستخرج المفاعیل الخمسه من الجمل الآتیه مع ذکر نوعها: أ) وَ سَلاٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا مریم/15.

ب) اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ النور/2.

ج) وَ قٰالَ إِنَّمَا اِتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَوْثٰاناً مَوَدَّهَ بَیْنِکُمْ فِی اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا العنکبوت/25.

د) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ آل عمران/102.

ه) مٰا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مٰا قَلیٰ الضّحی/3.

و) وَ اَلصَّافّٰاتِ صَفًّا*فَالزّٰاجِرٰاتِ زَجْراً*فَالتّٰالِیٰاتِ ذِکْراً* إِنَّ إِلٰهَکُمْ لَوٰاحِدٌ الصافات/1-4.

ز) وَ اَلَّذِینَ تَبَوَّؤُا اَلدّٰارَ وَ اَلْإِیمٰانَ مِنْ قَبْلِهِمْ الحشر/9.

ح) ثُمَّ شَقَقْنَا اَلْأَرْضَ شَقًّا*فَأَنْبَتْنٰا فِیهٰا حَبًّا عبس/26-27.

ط) وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ طَرَفَیِ اَلنَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّیْلِ هود/114.

ی) قٰالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ رَحْمَتُ اَللّٰهِ وَ بَرَکٰاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ هود/73.

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 1564

ک) وَ اَلْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا النّحل/5.

ل) «اللّه اللّه فی الصّلوه فإنّها عمود دینکم» نهج البلاغه، الکتاب:47.

م) «إیّاکم و التّدابر و التّقاطع» نهج البلاغه، الکتاب:47.

2-إملأ الفراغات التالیه بما یناسبها من الکلمات الآتیه: «وراء، خالدا، قربه، مجلس، مشیا، ثلاثین، إیّاکنّ، أبتاه، إحتراما» .

أ) «جلست. . . أهل الفضل» .

ب) «مشیت هذا الیوم. . . متعبا» .

ج) «سرت. . . یوما» .

د) «ذهب التلمیذ. . . الأستاذ» .

ه) «واکرباه لکربک یا. . .» .

و) «قمت. . . للأستاذ» .

ز) «دخلت و. . .» .

ح) «صمت و صلّیت. . . إلی اللّه» .

ط) «. . . و الرّذیله» .

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 1565

الدّرس الثّانی و العشرون الحال (1)

اشاره

القسم السادس من المنصوبات: الحال تعریفه: و هو لفظ یدلّ علی بیان هیئه الفاعل أو المفعول به أو کلیهما، نحو: «جائنی زید راکبا» و «ضربت زیدا مشدودا» و «لقیت عمرا راکبین» .

ثمّ إنّ الفاعل أو المفعول به الّذی وقع الحال عنه علی قسمین:

الأوّل: لفظیّ، و هو ملفوظ إمّا حقیقه کما مرّ أو حکما، نحو: «زید فی الدّار قائما» لأنّ التقدیر: زید استقرّ فی الدّار قائما؛

الثانی: معنویّ، نحو: «هذا زید قائما» فإنّ معناه «أشیر إلیه قائما» .

[إعلم أنّه لا تأتی الحال عن المضاف إلیه إلاّ فی ثلاثه مواضع:

أ) إذا کان المضاف جزأ من المضاف إلیه، نحو: «أعجبنی وجه هند راکبه» ؛

ب) إذا کان المضاف کجزء منه، نحو: «أفادنی کلام الواعظ زاجرا» ؛

ج) إذا کان المضاف عاملا فی الحال، نحو: «أعجبنی مجیئ زید راکبا» .]

عامله: إعلم أنّ العامل فیه ثلاثه: 1-الفعل و هو إمّا لفظیّ، نحو: «ضربت زیدا راکبا» أو تقدیریّ، نحو: «سعید فی المسجد مصلّیا» ؛

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 1566

2-شبه الفعل، نحو: «زید آکل قاعدا» ؛

3-معنی الفعل کأسماء الإشاره، نحو: «هذا جعفر ضاحکا» [و أسماء الأفعال، نحو: «نزال مسرعا» و أدوات التشبیه، نحو: «کأنّ علیّا مقبلا أسد» و التمنّی، نحو: «لیت السرور دائما عندنا» و التّرجّی، نحو: «لعلّک مدّعیا علی الحقّ» و الإستفهام، نحو: «ما شأنک واقفا» و حروف التنبیه، نحو: «ها أنت ذا البدر طالعا» و النّداء، نحو: «یا أیّها الرجل جالسا قم فصلّ» .]

و قد یحذف العامل لقرینه کما تقول للمسافر: «سالما غانما» أی: ترجع سالما غانما.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 1567

الأسئله

1-ما هو تعریف الحال؟ اذکره مع المثال.

2-متی تأتی الحال عن المضاف إلیه؟

3-أذکر أنواع العامل فی الحال مع المثال.

التّمارین

1-إستخرج الحال و صاحبها ممّا یلی من الجمل و بیّن العامل فیها: أ) یَوْمَ یُنْفَخُ فِی اَلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوٰاجاً النّبأ/18.

ب) اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِینَ الحجر/46.

ج) أَ یَحْسَبُ اَلْإِنْسٰانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظٰامَهُ *بَلیٰ قٰادِرِینَ عَلیٰ أَنْ نُسَوِّیَ بَنٰانَهُ القیامه/3-4.

د) فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰائِفاً یَتَرَقَّبُ القصص/21.

ه) اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِیناً المائده/3.

و) وَ سَخَّرَ لَکُمُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ دٰائِبَیْنِ إبراهیم/33.

ز) فَرَجَعَ مُوسیٰ إِلیٰ قَوْمِهِ غَضْبٰانَ أَسِفاً طه/86.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1568

2-بیّن أنّ الحال-فیما یلی-هل هو لبیان هیئه الفاعل أو نائبه أو المفعول به أو المضاف إلیه: أ) وَ خُلِقَ اَلْإِنْسٰانُ ضَعِیفاً النّساء/28.

ب) فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً آل عمران/95.

ج) وَ لاٰ تَمْشِ فِی اَلْأَرْضِ مَرَحاً الإسراء/37.

د) إِلَی اَللّٰهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً المائده/48.

ه) قٰالَتْ یٰا وَیْلَتیٰ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هٰذٰا بَعْلِی شَیْخاً هود/72.

و) أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ الحجرات/12.

ز) وَ مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ الأنبیاء/16.

ح) وَ نَزَعْنٰا مٰا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً الحجر/47.

ط) فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خٰاوِیَهً بِمٰا ظَلَمُوا الّنمل/52.

6-أعرب الآیه المبارکه الآتیه: سِیرُوا فِیهٰا لَیٰالِیَ وَ أَیّٰاماً آمِنِینَ سبأ/18.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1569

الدّرس الثّالث و العشرون الحال (2) و التمییز

أحکام الحال

أ-الحال نکره أبدا و ذو الحال معرفه غالبا کما رأیت فی الأمثله.

[ب-یجب تقدیم الحال علی ذی الحال فی موضعین:

1. إذا کان ذو الحال نکره]، نحو: «جائنی راکبا رجل» لئلاّ یلتبس بالصّفه فی حال النصب فی قولک «رأیت رجلا راکبا» .

[2. إذا کان ذو الحال محصورا فیه ب «إلاّ» او معناها، نحو: «ما جاء راکبا إلاّ زید» .]

أقسامه

[الحال قد یکون مفردا کما مرّ و]قد یکون جمله [خبریّه، إسمیّه کانت]، نحو: «جائنی زید و غلامه راکب» [أو فعلیّه، نحو: «جائنی زید یرکب غلامه» .]

القسم السابع من المنصوبات: التمییز تعریفه: و هو اسم نکره یرفع الإبهام عن ذات أو نسبه؛

فالأوّل، عن مقدار: من عدد [صریحا کان]، نحو: «عندی عشرون رجلا» [أو

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1570

مبهما، نحو: «کم کتابا عندک؟»]، أو کیل، نحو: «قفیزان برّا» ، أو وزن، نحو: «منوان سمنا» ، أو مساحه، نحو: «جریبان قطنا» ، أو غیر ذلک [ممّا یشبه المقدار]، نحو: «ما فی السماء قدر راحه سحابا» و «علی الّتمره مثلها زبدا» ؛ و عن غیر مقدار، نحو: «عندی سوار ذهبا» و «هذا خاتم حدیدا» .

فالثّانی عن نسبه فی جمله، او ماشابهها نحو: «طاب زید نفسا او علما أو خلقا» و «زید طیّب نفسا» .

[و من تمییز النسبه الإسم الواقع بعد ما یفید التعجّب، نحو: «ما أحسنه وجها» و «للّه درّه فارسا» و بعد اسم التفضیل، نحو: «زید أحسن وجها» .

حکم تمییز الذّات و النّسبه

یجوز فی تمییز الذّات النصب و الجرّ ب «من» الزائده أو بالإضافه، فیصحّ أن یقال: «عندی رطل زیتا أو من زیت أو رطل زیت» و «عندی ساعه ذهبا أو من ذهب أو ساعه ذهب» إلاّ أنّ النصب فی المقدار و الجرّ فی غیر المقدار أکثر.

و یجوز فی تمییز النّسبه النصب و الجرّ ب «من» الزائده، فیصحّ أن یقال: «خیر الأعمال أکثرها فائده أو من فائده» و سیأتی حکم تمییز العدد الصریح و المبهم.

عامله: إنّ العامل للنّصب فی تمییز الذّات هو الذات المبهمه و فی تمییز الجمله هو المسند فیها من فعل أو شبهه. ف «عشرون» عامل للنصب فی «عندی عشرون درهما» و «طاب» فی «طاب زید علما» و «طیّب» فی «زید طیّب نفسا» .]

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 1571

الأسئله

1-متی یجب تقدیم الحال علی صاحبها؟

2-بیّن أقسام الحال مع المثال.

3-عرّف التمییز و مثّل له.

4-ما هو حکم تمییز النسبه؟

5-ما هو عامل التمییز؟

التّمارین

1-إستخرج الجمله الحالیه ممّا یلی من الجمل: أ) یٰا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اَللّٰهِ إِلَیْکُمْ الصّف/5.

ب) لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ النّساء/43.

ج) هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَیْنٰا یوسف/65.

د) وَ جٰاؤُ أَبٰاهُمْ عِشٰاءً یَبْکُونَ یوسف/16.

ه) وَ قُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ البقره/36.

و) أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ البقره/243.

2-إستخرج التمییز ممّا یلی من الجمل و اذکر نوعه و عامله: أ) فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَکٰاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً مریم/75.

ب) وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَیْباً مریم/4.

ج) إِنَّ عِدَّهَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اَللّٰهِ التوبه/36.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1572

د) فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ الزّلزال/7.

ه) رَبَّنٰا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَهً وَ عِلْماً غافر/7.

و) وَ لَلْآخِرَهُ أَکْبَرُ دَرَجٰاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِیلاً الإسراء/21.

ز) فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ اَلْأَرْضِ ذَهَباً آل عمران/91.

ح) وَ فَجَّرْنَا اَلْأَرْضَ عُیُوناً القمر/12.

ط) وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ نَصِیراً النّساء/45.

ی) فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّٰ خَمْسِینَ عٰاماً العنکبوت/14.

3-إملأ الفراغات التالیه بما یناسبها من الکلمات الآتیه: «أحد عشر، من صوف، عقلا، سرورا، منزلا، رجل، إمام، کیلوا، علما، أدبا»

أ) «ما أحسن خالدا. . . .» .

ب) «ملأ اللّه قلبک. . .» .

ج) «خلیل أوفر. . . و أکبر. . . .» .

د) «لی. . . . قلما» .

ه) «أنت أعلی. . . .» .

و) «عندی ثوبک. . .» .

ز) «عندی. . . . عسل» .

ح) «للّه درّه من. . .» .

ط) «کم من. . . کریم لقیت» .

4-أعرب ما یلی: أ- اِقْتَرَبَ لِلنّٰاسِ حِسٰابُهُمْ وَ هُمْ فِی غَفْلَهٍ مُعْرِضُونَ الأنبیاء/1.

ب- وَ اَللّٰهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْکِیلاً النّساء/84.

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 1573

الدّرس الرّابع و العشرون المستثنی

اشاره

القسم الثامن من المنصوبات: المستثنی تعریفه: و هو لفظ یذکر بعد إلاّ و أخواتها لیعلم أنّه لا ینسب إلیه ما ینسب إلی ما قبلها.

أقسامه: و هو علی قسمین:

1. متّصل: و هو ما أخرج عن المتعدّد ب «إلاّ» و أخواتها، نحو: «جائنی القوم إلاّ زیدا» .

2. منقطع: و هو المذکور بعد «إلاّ» و اخواتها غیر مخرج عن متعدّد لعدم دخوله فی المستثنی منه، نحو: «جائنی القوم إلاّ حمارا» .

إعرابه: إعلم أنّ اعراب المستثنی علی أقسام:

[1-النصب: و هو فیما إذا]کان المستثنی بعد «إلاّ» فی کلام تامّ موجب و هو کلّ کلام لا یکون نفیا أو نهیا أو استفهاما، نحو: «جائنی القوم إلاّ زیدا» أو منقطعا کما مرّ أو متقدّما علی المستثنی منه، نحو: «ما جائنی إلاّ أخاک أحد» أو بعد «عدا» و «خلا» فی اکثر الاستعمالات أو بعد «ما خلا» و «ما عدا» و «لیس» و «لا یکون» ، نحو: «جائنی القوم ما خلا زیدا» الی آخره.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 1574

[2-جواز النصب و البدل عمّا قبلها: و هو فیما إذا]کان بعد «إلاّ» فی کلام غیر موجب و المستثنی منه مذکور، نحو: «ما جائنی أحد إلاّ زیدا و إلاّ زید» .

[3-الإعراب بحسب العوامل: و هو فیما إذا]کان مفرّغا بأن یکون بعد «إلاّ» فی کلام غیر موجب و المستثنی منه غیر مذکور، نحو: «ما جائنی إلاّ زید» و «ما رأیت إلاّ زیدا» و «ما مررت إلاّ بزید» .

[4-الجرّ: و هو فیما إذا]کان بعد «غیر» و «سوی» و «حاشا» عند الأکثر، نحو: «جائنی القوم غیر زید» و «سوی زید» و «حاشا زید» .

ثمّ اعلم أنّ إعراب «غیر» کإعراب المستثنی ب «إلاّ» تقول: «جائنی القوم غیر زید و غیر حمار» [و «ما جائنی غیر زید أحد»]و «ما جائنی أحد غیر زید» [و «ما جائنی غیر زید»]و «ما رأیت غیر زید» و «ما مررت بغیر زید» .

تبصره: إعلم أنّ لفظ «غیر» موضوع للصّفه و قد یستعمل للإستثناء کما أنّ لفظ «إلاّ» موضوعه للإستثناء و قد تستعمل للصّفه کما فی قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (1)أی: غیر اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 1575


1- الأنبیاء/22.

الأسئله

1-عرّف المستثنی و بیّن أقسامه مع ذکر المثال.

2-متی یجب نصبّ المستثنی؟

3-أذکر تعریف المستثنی المفرّغ و إعرابه.

4-ما هو إعراب کلمه «غیر» إذا استعمل للإستثناء؟

التّمارین

1-إستخرج المستثنی فیما یلی من الجمل و بیّن نوعه: أ) فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّٰ قَلِیلاً مِنْهُمْ البقره/249.

ب) ثُمَّ قُلْنٰا لِلْمَلاٰئِکَهِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّٰ إِبْلِیسَ الأعراف/11.

ج) وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ آل عمران/144.

د) ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاّٰ قَلِیلاً مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ البقره/83.

ه) وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَهِ رَبِّهِ إِلاَّ اَلضّٰالُّونَ الحجر/56.

و) لاٰ یَسْمَعُونَ فِیهٰا لَغْواً إِلاّٰ سَلاٰماً سوره/62.

ز) فَهَلْ یُهْلَکُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْفٰاسِقُونَ الأحقاف/35.

ح) مٰا فَعَلُوهُ إِلاّٰ قلیلا مِنْهُمْ النّساء/66.

ط) مٰا عَلَی اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاٰغُ المائده/99.

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1576

ی) وَ لاٰ یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَکَ هود/81.

ک) مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبٰاعَ اَلظَّنِّ النساء/157.

ل) «کلّ معط منتقص سواه و کلّ مانع مذموم ما خلاه» نهج البلاغه، الخطبه:91.

2-ضع خطأ تحت ما تجده صحیحا من الکلمات التالیه: أ) «لا یکتم النّاس السّرّ إلاّ. . . . ذی شرف» (کلّ، کلّ، کلّ)

ب) «ما جاء القوم. . . أثقالهم» (غیر، غیر، غیر)

ج) «رجع الحجّاج سوی. . . .» (مشاتهم، مشاتهم، مشاتهم)

د) «لا اعاشر أحدا. . . أهل الفضل» (غیر، غیر، غیر)

ه) «العالم لا یتیقّن ما عدا. . .» (العلم، العلم، العلم)

و) «لیس العمل إلاّ. . . الشریف» (سلاح، سلاح، سلاح)

ز) «و ینجح التلامیذ إلاّ. . .» (الکسولُ، الکسولَ، الکسولِ)

3-أعرب ما یلی: أ-لبث فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّٰ خَمْسِینَ عٰاماً العنکبوت/14.

ب- «حقّ الوالد علی الولد أن یطیعه فی کلّ شیء إلاّ فی معصیه اللّه سبحانه»

نهج البلاغه، قصار الحکم:399.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 1577

الدّرس الخامس و العشرون اسم النواسخ و خبرها (1)

اشاره

القسم التاسع من المنصوبات: خبر «کان» و أخواتها و هو المسند بعد دخولها، نحو: «کان زید منطلقا» . و حکمه کحکم خبر المبتدأ إلاّ أنّه یجوز تقدیمه علی اسمها مع کونه معرفه بخلاف خبر المبتدأ، نحو: «کان القائم زید» .

القسم العاشر من المنصوبات: إسم «إنّ» و أخواتها و هو المسند إلیه بعد دخولها، نحو: «إنّ زیدا قائم» .

القسم الحادی عشر من المنصوبات: المنصوب ب «لا» التی لنفی الجنس (1) و هو المسند إلیه بعد دخولها، نحو قوله تعالی: لاٰ إِکْرٰاهَ فِی اَلدِّینِ (1).

أقسام اسم «لا»

[إعلم أنّ لاسم «لا» ثلاث حالات:]

أ-أن تلیها نکره مفرده، نحو: «لا رجل فی الدّار» ؛

ب-أن تلیها نکره مضافه، نحو: «لا غلام رجل فی الدّار» ؛

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 1578


1- البقره/256.

ج-أن یلیها شبیه بالمضاف، نحو: «لا راکبا فرسا فی الطریق» و «لا عشرین درهما فی الکیس» .

حکمه

و هو إن کان نکره مفرده یبنی علی علامه النصب ک «الفتحه» کما مرّ أو «الکسره» ، نحو: «لا جاهلات محترمات» أو «الیاء» ، نحو: «لا رجلین حاضران» و «لا مجتهدین محرومون» .

و إن کان نکره مضافه أو شبیهه بالمضاف ینصب دائما کما مرّ.

شرائط عمل «لا»

أ-أن لا تقترن بحرف الجرّ؛

ب-أن یکون اسمها و خبرها نکرتین؛

ج-أن لا یفصل بین «لا» و اسمها.

و علیه إن فقد الشرط الأوّل بطل عملها و خفض النکره، فتقول: «جئت بلا زاد» ، و إن فقد أحد الشرطین الأخیرین بطل عملها و لزم تکرار «لا» مع اسم اخر، فتقول: «لا زید فی الدّار و لا عمرو» و «لا فیها رجل و لا امرأه» .]

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 1579

الأسئله

1-ما الفرق بین خبر الأفعال الناقصه و خبر المبتدأ؟

2-متی یجب نصب اسم «لا» الّتی لنفی الجنس؟ مثّل لذلک.

3-ما هی شرائط عمل «لا» الّتی لنفی الجنس؟

4-ما هو إعراب اسم «لا» النّافیه للجنس إذا کان نکره مفصوله؟

التّمارین

1-إستخرج النّواسخ و معمولیها ممّا یلی من الجمل: أ) وَ اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً آل عمران/103.

ب) کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً لقمان/7.

ج) قٰالُوا لاٰ ضَیْرَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا مُنْقَلِبُونَ الشعراء/50.

د) وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی اَلنّٰاسِ وَ لَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاٰ یَشْکُرُونَ النّمل/73.

ه) وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثیٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ النّحل/58.

و) إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتِ اَلنَّعِیمِ القلم/34.

ز) وَ مٰا یُدْرِیکَ لَعَلَّ اَلسّٰاعَهَ تَکُونُ قَرِیباً الأحزاب/63.

ح) أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِأَحْکَمِ اَلْحٰاکِمِینَ التّین/8.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 1580

ط) یَقُولُ یٰا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیٰاتِی الفجر/24.

ی) وَ کٰانَ حَقًّا عَلَیْنٰا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِینَ الرّوم/47.

ک) «لا قربه بالنّوافل إذا أضرّت بالفرائض» نهج البلاغه، قصار الحکم:39.

ل) «لا وحده أوحش من العجب» نهج البلاغه، قصار الحکم:113.

2-ضع خطا تحت ما تجده صحیحا: أ) «لا یزالون. . .» (مختلفون، مختلفین، مختلفین)

ب) «لا. . . قانطون» (مؤمنون، مؤمنین)

ج) «لیت لی. . . . دینار» (ألف، ألف، ألف)

د) «لا. . . لدین اللّه. . . . .» (ناصر، ناصرا، ناصر) (مغبون، مغبونا، مغبون)

ه) «نحترم الرّجل مادام. . . . خلق کریمه» (ذو، ذا، ذی)

و) «لا. . . . کریم و لا. . . .» (الرجل، الرجل، الرجل) (ابنه، ابنه)

ز) «زید. . . . و لکنّه. . . .» (شجاع، شجاعا، شجاع) (بخیل، بخیلا، بخیل)

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1581

الدّرس السادس و العشرون اسم النواسخ و خبرها (2)

المنصوب ب «لا» الّتی لنفی الجنس (2)

تبصره: إعلم أنّه یجوز فی مثل «لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه» خمسه أوجه:

الأوّل: فتحهما.

الثانی: رفعهما.

الثالث: فتح الأوّل و نصب الثّانی.

الرابع: فتح الأوّل و رفع الثانی.

الخامس: رفع الأوّل و فتح الثانی.

تتمّه: و قد یحذف اسم «لا» للقرینه، نحو: «لا علیک» أی: لا بأس علیک.

القسم الثانی عشر من المنصوبات: خبر حروف المشبّهه ب «لیس» و هو المسند بعد دخولها، نحو: «إن الجاهل محترما» و «ما زید قائما» و «لا رجل حاضرا» و «لات ساعه فرار» .

شرائط عملها

إن وقع الخبر بعد «إلاّ» ، نحو: «إن سعیک إلاّ مشکور» و «ما زید إلاّ قائم» و «لا

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 1582

تلمیذ فی المدرسه إلاّ مجتهد» ؛

أو تقدّم الخبر علی الإسم، نحو: «إن واسعه المدینه» و «ما قائم زید» و «لا فی المدرسه رجل» ؛

أو زیدت «إن» بعد «ما» ، نحو: «ما إن زید قائم» ؛

أو وقع اسم «لا» معرفه، نحو: «لا زید جاهل» بطل العمل کما رأیت هیهنا.

[أمّا شرائط عمل «لات» فهو أن یکون اسمها و خبرها اسمی زمان و أن یحذف أحدهما کما مرّ.]

هذه لغه اهل الحجاز، و أمّا بنو تمیم فلا یعملونها أصلا و قال الشاعر من لسان بنی تمیم:

«و مهفهف کالبدر قلت له انتسب

فأجاب ما قتل المحبّ علی المحبّ حرام» (1)

برفع «حرام» .

[تتمّه: إعلم أنّه کثیرا ما تقع الباء الزائده علی خبر «ما» فحینئذ یکون الخبر فی محل النصب، نحو قوله تعالی: وَ مَا اَللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ (2).

و یقع أیضا بعد «ما» النافیه المهمله «من» الزّائده علی المبتدأ فهو فی محل الرفع، نحو قوله تعالی: وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ أَنْصٰارٍ (3).]

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1583


1- جامع الشواهد:3/267.
2- البقره/74.
3- آل عمران/192.

الأسئله

1-اذکر الوجوه الجائزه فی نحو «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» .

2-ما الفرق بین شروط عمل «إن» و «ما» و «لا» ؟

التّمارین

1-إستخرج الحروف النافیه غیر العامله و بیّن سبب الإهمال ممّا یلی من الآیات الشریفه: أ) وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَهٌ القمر/50.

ب) إِنْ أَوْلِیٰاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ الأنفال/34.

ج) إِنْ عَلَیْکَ إِلاَّ اَلْبَلاٰغُ الشّوری/48.

د) إِنِ اَلْکٰافِرُونَ إِلاّٰ فِی غُرُورٍ الملک/20.

ه) مٰا أَنْتُمْ إِلاّٰ بَشَرٌ مِثْلُنٰا یس/15.

و) وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ النّحل/37.

ز) وَ قٰالُوا إِنْ هِیَ إِلاّٰ حَیٰاتُنَا اَلدُّنْیٰا وَ مٰا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ الأنعام/29.

ح) وَ مٰا لَکُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ أَوْلِیٰاءَ هود/113.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1584

2-ضع خطا تحت ما تجده صحیحا: أ) «لا عذر لک. . .» (مقبول، مقبولا، مقبول)

ب) «ندم البغاه ولات. . . . مندم» (ساعه، ساعه، ساعه)

ج) «ما نافع. . . علی ما فات» (البکاء، البکاء، البکاء)

د) «إن أنت. . . .» (سخیّ، سخیّا، سخیّ)

ه) «ما إن الحرّاس. . .» (نائمون، نائمین)

و) «ما الصّفوف إلاّ. . . .» (مستقیمه، مستقیمه، مستقیمه)

3-أعرب ما یلی: أ- فَقٰالَ یٰا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ مٰا لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ الأعراف/59.

ب- یٰا عِبٰادِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْکُمُ اَلْیَوْمَ وَ لاٰ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الزخرف/68.

تمارین عامّه

إستخرج المنصوبات من الجمل التالیه و أعربها: أ) وَ اَلسَّلاٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا مریم/33.

ب) أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مٰالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً الکهف/34.

ج) یَوْمَ یَقُومُ اَلرُّوحُ وَ اَلْمَلاٰئِکَهُ صَفًّا لاٰ یَتَکَلَّمُونَ إِلاّٰ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمٰنُ وَ قٰالَ صَوٰاباً النّبأ/38.

د) وَ اُذْکُرُوا اَللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ الأنفال/45.

ه) وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَیْرِ فِتْنَهً الأنبیاء/35.

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 1585

و) وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنٰاهُ فِی إِمٰامٍ مُبِینٍ یس/12.

ز) وَ یٰا قَوْمِ لاٰ أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مٰالاً إِنْ أَجرِیَ إِلاّٰ عَلَی اَللّٰهِ وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ اَلَّذِینَ آمَنُوا هود/29.

ح) أَ فَغَیْرَ اَللّٰهِ أَبْتَغِی حَکَماً الأنعام/114.

ط) وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ آل عمران/85.

ی) «سلمان منّا أهل البیت» بحار الأنوار: ج 10، ص 123، ح 2، ب 8.

ک) «عباد اللّه اللّه اللّه فی أعزّ الأنفس علیکم و أحبّها إلیکم»

نهج البلاغه، الخطبه:157.

ل) فإنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: «إیّاکم و المثله و لو بالکلب العقور»

نهج البلاغه، الکتاب:47.

م) «جعل صلوتنا علیکم و ما خصّنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهاره لأنفسنا و تزکیه لنا و کفّاره لذنوبنا» مفاتیح الجنان، الزیاره الجامعه الکبیره.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 1586

باب الاسم المقصد الثالث فی المجرورات
اشاره

و هی قسم واحد و هو المضاف إلیه فقط.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1587

الدّرس السابع و العشرون المضاف إلیه (1)

اشاره

تعریف المضاف إلیه: و هو کلّ اسم نسب إلیه شیء بواسطه حرف الجرّ لفظا، نحو: «مررت بزید» و یعبّر عن هذا الترکیب فی الإصطلاح بأنّه «جار و مجرور» أو تقدیرا، نحو: «غلام زید» تقدیره: غلام لزید، و یعبّر عنه فی الإصطلاح بأنّه «مضاف و مضاف إلیه» .

قاعده: یجب تجرید المضاف عن التنوین و ما یقوم مقامه، نحو: «غلام زید» و «غلاما عمرو» و «مسلمو مصر» .

أقسام الإضافه: إعلم أنّ الإضافه علی قسمین:

1-معنویّه: [و تسمّی أیضا حقیقیّه و محضه]

تعریفها: و هی أن یکون المضاف غیر صفه مضافه إلی معمولها، نحو: «غلام زید» .

أنواعها: و هی ثلاثه:

أ-الّلامیّه: و هی ما کانت علی تقدیر «اللاّم» ، نحو: «غلام زید» و «لجام الفرس» ؛

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1588

ب-البیانیّه: و هی علی تقدیر «من» ، نحو: «خاتم فضّه» ؛

ج-الظّرفیّه: و هی علی تقدیر «فی» ، نحو: «صلوه اللّیل» و «ماء الکوز» .

فائدتها: [و هو]تعریف المضاف إن أضیفت إلی معرفه کما مرّ، و تخصیصه إن أضیفت إلی نکره، نحو: «غلام رجل» .

2-لفظیّه: [و تسمّی أیضا مجازیّه و غیر محضه]

تعریفها: و هی أن یکون المضاف صفه مضافه إلی معمولها و هی فی تقدیر الإنفصال فی اللفظ، نحو: «ضارب زید» و «شرّاب العسل» و «مسروق المال» و «حسن الوجه» بخلاف «کاتب القاضی» و «رفیق المدرسه» .

فائدتها: [و هو]تخفیف فی اللفظ فقط.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 1589

الأسئله

1-عرّف المضاف إلیه مع ذکر المثال.

2-أذکر أقسام الإضافه مع ذکر المثال.

3-عرّف الإضافه المعنویّه و اذکر أنواعها مع المثال.

4-ما هی فائده الإضافه؟

التّمارین

1-میّز بین الإضافه اللفظیه و المعنویه و بیّن نوع الإضافه المعنویّه و اذکر فائده الإضافه ممّا یلی من الجمل: أ) قٰالَ إِنِّی جٰاعِلُکَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قٰالَ لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی اَلظّٰالِمِینَ البقره/124.

ب) إِنَّ اَللّٰهَ فٰالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّویٰ . . . وَ مُخْرِجُ اَلْمَیِّتِ مِنَ اَلْحَیِّ الأنعام/95.

ج) قٰالَ مُتْرَفُوهٰا إِنّٰا بِمٰا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کٰافِرُونَ سبأ/34.

د) ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ البقره/196.

ه) وَ اِعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاٰقُوهُ البقره/223.

و) إِنَّ عَذٰابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْمُونٍ المعارج/28.

ز) کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَهُ اَلْمَوْتِ آل عمران/185.

ح) وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ اَلنّٰاسِ عَلیٰ حَیٰاهٍ البقره/96.

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 1590

ط) اَلَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اَللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ . . . وَ اَلْمُقِیمِی اَلصَّلاٰهِ الحج/35.

ی) یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ اَللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ الصّف/8.

2-أعرب ما یلی: أ- «لسان العاقل وراء قلبه و قلب الأحمق وراء لسانه»

نهج البلاغه، قصار الحکم:40.

ب- «المؤمن دائم الذّکر کثیر الفکر، علی النّعماء شاکر و فی البلاء صابر»

غرر الحکم: ص 83.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 1591

الدّرس الثامن و العشرون المضاف إلیه (2)

اشاره

إعلم أنّ للمضاف الی «یاء» المتکلم حکمین:

الأوّل: أن یکسر آخر المضاف و تسکن الیاء أو تفتح و ذلک فی أربعه مواضع:

أ-إذا کان المضاف اسما صحیحا، نحو: «غلامی» .

ب-جاریا مجراه، نحو: «دلوی» و «ظبیی» .

ج-جمعا مکسرا، نحو: «کتبی» .

د-جمعا بالألف و التّاء، نحو: «مسلماتی» .

الثانی: أن یسکن آخر المضاف و تفتح الیاء و ذلک فی ستّه مواضع:

أ-إذا کان آخر المضاف ألفا مقصوره أو للتثنیه، نحو: «عصای» و «غلامای» ؛

ب-إذا کان آخر المضاف یاء مکسورا ما قبلها فتدغم الیاء فی الیاء و تفتح الیاء الثانیه لئلاّ یلتقی ساکنان، کما تقول فی قاض: «قاضیّ» ؛

ج-إذا کان المضاف مثنّی فی حالتی النصب و الجرّ تحذف النون بالإضافه فتعمل کما عملت الآن، فتقول فی غلامین: «غلامیّ» ؛

د-إذا کان المضاف جمع المذکّر السّالم فی حالتی النصب و الجرّ تعمل کما

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 1592

عملت، فتقول فی مسلمین: «مسلمیّ» ؛

ه-إذا کان المضاف جمع المذکر السالم فی حاله الرّفع تقلب الواو یاء و ابدلت الضمّه بالکسره لمناسبه الیاء و ادغمت الیاء فی الیاء، فتقول فی مسلمون: «مسلمیّ» و فی مصطفون: «مصطفیّ» ؛

و-إذا کان المضاف من الأسماء السّتّه تقول: «أخی» و «أبی» و «حمی» و «هنی» و «فیّ» عند الاکثر و «فمی» عند قوم و «ذو» لا یضاف إلی مضمر أصلا، و قول الشاعر:

«أهنأ المعروف ما لم یبتذل فیه الوجوه

إنّما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه» (1)

شاذّ.

إعلم أنّ الأسماء السّتّه إذا قطعت عن الاضافه أعربت بالحرکات الثلاث، تقول: «أخ» و «أب» و «حم» و «هن» و «فم» ، إلاّ «ذو» فإنّه لا تقطع عن الإضافه البتّه.

هذا کلّه مجرور بتقدیر حرف الجرّ، أمّا ما یذکر فیه حرف الجرّ لفظا، فسیأتیک فی القسم الثالث إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1593


1- جامع الشواهد:1/279.

الأسئله

1-ما هو حکم الإسم الجاری مجری الصحیح و الإسم المنقوص المضافین إلی «یاء» المتکلم؟ 2-ما هو إعراب التثنیه و الجمع المکسّر إذا أضیفا إلی «یاء» المتکلم؟ 3-ما هو إعراب الأسماء السّتّه إذا قطعت عن الإضافه؟ 4-لم لا یعرب «ذو» بالحرکات أصلا؟

التّمارین

1-إستخرج الأسماء المضافه إلی «یاء» المتکلّم ممّا یلی من الجمل و أعرابها: أ) رَبَّنَا اِغْفِرْ لِی وَ لِوٰالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ اَلْحِسٰابُ إبراهیم/41.

ب) فَمَنْ تَبِعَ هُدٰایَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ البقره/38.

ج) قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ الأنعام/162.

د) وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إبراهیم/22.

ه) قٰالَ هِیَ عَصٰایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَیْهٰا وَ أَهُشُّ بِهٰا عَلیٰ غَنَمِی طه/18.

و) فَیَقُولُ یٰا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتٰابِیَهْ *وَ لَمْ أَدْرِ مٰا حِسٰابِیَهْ الحاقّه/25 و 26.

ز) قُلْ یٰا عِبٰادِیَ اَلَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اَللّٰهِ الزّمر/53.

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1594

ح) فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکٰائِیَ اَلَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ القصص/74.

ط) فَبَشِّرْ عِبٰادِ اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الزّمر/17-18.

ی) وَ اِتَّخَذُوا آیٰاتِی وَ رُسُلِی هُزُواً الکهف/106.

ک) قٰالَ یٰا إِبْلِیسُ مٰا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمٰا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ ص/75.

تمارین عامّه

أعرب الأسماء المرفوعه و المنصوبه و المجروره فیما یلی من الجمل: أ) مٰا کٰانَ إِبْرٰاهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لاٰ نَصْرٰانِیًّا وَ لٰکِنْ کٰانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا کٰانَ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ آل عمران/67.

ب) إِذْ قٰالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یٰا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سٰاجِدِینَ یوسف/4.

ج) رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَکَ فَقِنٰا عَذٰابَ اَلنّٰارِ آل عمران/191.

د) یٰا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِمٰا غَفَرَ لِی رَبِّی *وَ جَعَلَنِی مِنَ اَلْمُکْرَمِینَ یس/26-27.

ه) و کٰانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّهً وَ أَکْثَرَ أَمْوٰالاً وَ أَوْلاٰداً التوبه/69.

و) إِنَّ اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً النساء/10.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 1595

ز) أَ غَیْرَ اَللّٰهِ أَبْغِی رَبًّا الأنعام/164.

ح) وَ أَغْطَشَ لَیْلَهٰا وَ أَخْرَجَ ضُحٰاهٰا*وَ اَلْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِکَ دَحٰاهٰا النازعات/29-30.

ط) «لا یرجونّ أحد منکم إلاّ ربّه» نهج البلاغه، قصار الحکم:82.

ی) «یا بنیّ إیّاک و مصادقه الأحمق، فإنّه یرید أن ینفعک فیضرّک»

نهج البلاغه، قصار الحکم:38.

ک) «حمدت و حامدا حمدا حمیدا رعایه شکره دهرا مدیدا» .

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 1596

باب الإسم التوابع
اشاره

*النعت *العطف بالحروف *التأکید *البدل *عطف البیان

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 1597

الدّرس التاسع و العشرون النعت

خاتمه: فی التّوابع

إعلم أنّ الّتی مرّ ذکرها من الأسماء المعربه کان إعرابها بالأصاله بأن دخلها العوامل من المرفوعات و المنصوبات و المجرورات و قد یکون إعراب الإسم بتبعیّه ما قبله و یسمّی بالتابع، لأنّه یتبع ما قبله فی الإعراب.

تعریف التّابع: و هو کلّ ثان اعرب بإعراب سابقه من جهه واحده.

أقسام التوابع: [و هی]خمسه:

1-النعت 2-العطف بالحروف 3-التأکید 4-البدل 5-عطف البیان

القسم الأوّل من التوابع: النعت تعریفه: و هو تابع یدلّ علی معنی فی متبوعه، نحو: «جائنی رجل عالم» أو فی متعلّق متبوعه، نحو: «جائنی رجل عالم أبوه» و یسمّی «الصّفه» أیضا.

أمّا القسم الأوّل [الذی یسمّی بالنعت الحقیقیّ]فإنّما یتبع متبوعه فی أربعه من عشره أشیاء:

أ-فی الإعراب الثلاثه: «الرفع» و «النصب» و «الجرّ» ؛

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 1598

ب-فی «التعریف» و «التنکیر» ؛

ج-فی «الإفراد» و «التثنیه» و «الجمع» ؛

د-فی «التّذکیر» و «التأنیث» ،

نحو: «جائنی رجل عالم» و «امرأه عالمه» و «رجلان عالمان» و «امرأتان عالمتان» و «رجال علماء» و «نساء عالمات» و «زید العالم» و «الزّیدان العالمان» و «الزّیدون العالمون» و «رأیت رجلا عالما» و کذا البواقی.

[و أمّا القسم الثانی الّذی یسمّی بالنعت السبی فعلی قسمین:

أ-أن لا یحتمل النعت ضمیر المنعوت فحینئذ یتبع متبوعه فی اثنین من الخمسه الأول فقط، أعنی واحدا من الإعراب الثلاثه و واحدا من التعریف و التنکیر؛ و یکون مفردا دائما و یراعی ما بعده فی التأنیث و التذکیر، نحو: «جاء الرّجل الفاضل أبوه» و «الرّجلان الفاضل أبوهما» و «الرّجال الفاضل أبوهم» و «الرّجل الفاضله أمّه» و «الرّجلان الفاضله أمّهما» و «الرّجال الفاضله أمّهم» . و «جائت المرأه الفاضل أبوها» و «المرأتان الفاضل أبوهما» و «النساء الفاضل أبوهنّ» و «المرأه الفاضله أمّها» و «المرأتان الفاضله أمّهما» و «النساء الفاضله أمّهنّ» .

ب-أن یحتمل ضمیرا یعود إلی المنعوت فحینئذ کالنعت الحقیقی، نحو: «جاء الرّجل الکریم الأب» و «الرّجلان الکریما الأب» و «الرّجال الکرام الأب» و «المرأه الکریمه الأب» و «المرأتان الکریمتا الأب» و «النساء الکریمات الأب» .]

فائده النعت: [و له فائدتان:]

أ-تخصیص المنعوت إن کانا نکرتین، نحو: «جائنی رجل عالم» ؛

ب-توضیح المنعوت إن کانا معرفتین، نحو: «جائنی زید الفاضل» .

و قد یکون [النعت]للثناء و المدح، نحو: «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 1599

و للذّم، نحو: «أعوذ باللّه من الشیطان الرّجیم» ،

و للتأکید، نحو قوله تعالی: فَإِذٰا نُفِخَ فِی اَلصُّورِ نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ (1).

تنبیهان

1-إنّ النکره توصف بالجمله الخبریّه، نحو: «مررت برجل أبوه قائم» أو «قام أبوه» . [و لا تقع الجمله صفه للمعرفه و إن وقعت بعد المعرفه فهی فی محل نصب علی الحال کما مرّ، نحو: «مررت بزید أبوه عالم» .]

2-الضمیر لا یوصف و لا یوصف به.

الأسئله

1-عرّف التابع و اذکر أقسامه.

2-أذکر تعریف النعت و بیّن أقسامه.

3-فیم یتبع النعت الحقیقیّ منعوته؟

4-متی یکون النعت السببی کالنعت الحقیقی فی التبعیّه؟

5-ما هی فوائد النعت؟ إشرح ذلک بأمثله مفیده.

6-ما المراد من قوله: «الضمیر لا یوصف و لا یوصف به» ؟

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 1600


1- الحاقّه/14.

التّمارین

1-میّز بین النعت الحقیقیّ و السببی ممّا یلی من الجمل و بیّن أنّ النعت فی أیّ شیء یطابق المنعوت: أ) وَ یَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو اَلْجَلاٰلِ وَ اَلْإِکْرٰامِ الرحمن/27.

ب) قٰالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنٰا أَنْزِلْ عَلَیْنٰا مٰائِدَهً مِنَ اَلسَّمٰاءِ

المائده/114.

ج) رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ اَلْقَرْیَهِ اَلظّٰالِمِ أَهْلُهٰا النساء/75.

د) هُوَ اَللّٰهُ اَلْخٰالِقُ اَلْبٰارِئُ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنیٰ الحشر/24.

ه) وَ أَمّٰا عٰادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عٰاتِیَهٍ الحاقّه/6.

و) قٰالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهٰا بَقَرَهٌ صَفْرٰاءُ فٰاقِعٌ لَوْنُهٰا تَسُرُّ اَلنّٰاظِرِینَ البقره/69.

ز) یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ. . . النّحل/69.

ح) «لعن اللّه الآمرین بالمعروف التارکین له و النّاهین عن المنکر العاملین به» نهج البلاغه، الخطبه:129.

8-میّز الجمله الحالیه و الوصفیّه ممّا یلی من الجمل: أ) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُهٰا أَذیً البقره/263.

ب) وَ اِتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اَللّٰهِ البقره/281.

ج) تِلْکَ آیٰاتُ اَللّٰهِ نَتْلُوهٰا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ البقره/252.

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 1601

د) مَثَلُ مٰا یُنْفِقُونَ فِی هٰذِهِ اَلْحَیٰاهِ اَلدُّنْیٰا کَمَثَلِ رِیحٍ فِیهٰا صِرٌّ أَصٰابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَکَتْهُ آل عمران/117.

ه) وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ آل عمران/104.

و) هُوَ اَلَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ اَلْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ. . . آل عمران/7.

ز) فَسَوْفَ یَأْتِی اَللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ المائده/54.

9-ضع خطأ تحت ما تجده صحیحا: أ) «هذه کتب تضمّنت فوائد (کثیره، کثیره، الکثیره)» .

ب) «نزور المشاهد (المشرّفه، مشرّفه، المشرّفه) فی العراق» .

ج) «رأیت الشبان الفاضله (أمّه، أمّه، أمّهنّ)» .

د) «هذان تلمیذان (حسن، حسنان، حسنین) خطّهما» .

ه) «أکرم امرأتین (المؤدّبین، مؤدّبین، مؤدّبا) ولدهما» .

و) «جالس الرّجلین (المهذّبین، المهذّب، مهذّبا) الخلق» .

ز) «سلّموا علی الرّجلین (معلّم، المعلّم، المعلّمین) أبواهما» .

10-أعرب ما یلی: لَیْسُوا سَوٰاءً مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ أُمَّهٌ قٰائِمَهٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اَللّٰهِ آنٰاءَ اَللَّیْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ آل عمران/113.

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 1602

الدّرس الثّلاثون العطف بالحروف

اشاره

القسم الثانی من التوابع: العطف بالحروف

تعریفه:

و هو تابع ینسب إلیه ما نسب إلی متبوعه و کلاهما مقصودان بتلک النسبه و یسمّی عطف النّسق أیضا.

شرطه: [و هو]أن یتوسّط بینه و بین متبوعه أحد حروف العطف-و سیأتی ذکرها فی القسم الثالث-نحو: «قام زید و عمرو» .

و اعلم أنّ المعطوف فی حکم المعطوف علیه، أعنی إذا کان الأوّل صفه أو خبرا أو صله أو حالا فالثانی کذلک.

و الضابطه فیه أنّه إن کان یجوز أن یقام المعطوف مقام المعطوف علیه جاز العطف و حیث لا فلا.

أحکامه

1-إذا عطف علی ضمیر مرفوع متّصل یجب تأکیده بضمیر منفصل، نحو: «ضربت أنا و زید» إلاّ إذا فصل، نحو: «ضربت الیوم و زید» .

2-إذا عطف علی الضمیر المجرور تجب إعاده حرف الجرّ فی المعطوف، نحو: «مررت بک و بزید» .

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 1603

3-العطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز إذا کان المعطوف علیه مجرورا مقدّما علی المرفوع او المنصوب و المعطوف کذلک، نحو: «فی الدار زید و الحجره عمرو» .

و فی هذه المسأله مذهبان آخران و هما الجواز مطلقا عند الفرّاء، و عدمه مطلقا عند سیبویه.

الأسئله

1-عرّف «عطف النّسق» و مثّل له.

2-متی یجوز العطف علی ضمیری المرفوع و المجرور المتّصلین؟

3-أذکر الأقوال فی العطف علی معمولی عاملین مختلفین.

التّمارین

1-إستخرج المعطوف و المعطوف علیه من الجمل التالیه و أعرب المعطوف علیه: أ) وَ قُلْنٰا یٰا آدَمُ اُسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ اَلْجَنَّهَ وَ کُلاٰ مِنْهٰا رَغَداً البقره/35.

ب) إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ اَلسَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً الإنسان/3.

ج) سَیَقُولُ اَلَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ مٰا أَشْرَکْنٰا وَ لاٰ آبٰاؤُنٰا الأنعام/148.

د) قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قٰالُوا لَبِثْنٰا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ الکهف/19.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 1604

ه) وَ عُلِّمْتُمْ مٰا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لاٰ آبٰاؤُکُمْ الأنعام/91.

و) أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ اَلسَّمٰاءُ النّازعات/27.

ز) جَنّٰاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهٰا وَ مَنْ صَلَحَ. . . الرّعد/23.

ح) فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقٰاتِلاٰ إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ المائده/24.

ط) ثُمَّ إِنَّکُمْ أَیُّهَا اَلضّٰالُّونَ اَلْمُکَذِّبُونَ *لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * فَمٰالِؤُنَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ *فَشٰارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ اَلْحَمِیمِ الواقعه/51-54.

ی) وَ إِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ مٰا تُوعَدُونَ الأنبیاء/109.

ک) رَبِّ اِغْفِرْ لِی وَ لِوٰالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ نوح/28.

2-أعرب ما یلی: أ- فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً*وَ اُذْکُرِ اِسْمَ رَبِّکَ بُکْرَهً وَ أَصِیلاً الإنسان/24 و 25.

ب- هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظّٰاهِرُ وَ اَلْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ الحدید/3.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 1605

الدّرس الحادی و الثلاثون التأکید

اشاره

القسم الثالث من التوابع: التأکید تعریفه: و هو تابع یدلّ علی تقریر المتبوع فیما نسب إلیه، نحو: «جائنی زید نفسه» أو یدلّ علی شمول الحکم لکلّ أفراد المتبوع، نحو قوله تعالی: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (1).

أقسامه: التّأکید علی قسمین:

1-لفظیّ: و هو تکریر اللفظ الأوّل بعینه، نحو: «جاء جاء زید» و «قام زید زید» .

2-معنویّ: و هو بألفاظ معدوده و هی:

أ- «النّفس» و «العین» للواحد و المثنی و الجمع باختلاف الصیغه و الضمیر، تقول للمذکّر: «جائنی زید نفسه» و «الزّیدان أنفسهما أو نفساهما» و «الزّیدون أنفسهم» . و کذلک عینه و أعینهما أو عیناهما و أعینهم.

و للمؤنث، نحو: «جائتنی هند نفسها» و «الهندان أنفسهما أو نفساهما» و «الهندات

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 1606


1- الحجر/30.

أنفسهنّ» . و کذا عینها و أعینهما أو عیناهما و أعینهنّ (1).

ب- «کلا» و «کلتا» للمثنّی خاصّه، نحو: «قام الرّجلان کلاهما» و «قامت المرأتان کلتاهما» .

ج- «کلّ» [و «جمیع» و «عامّه»]لغیر المثنّی باختلاف الضمیر، نحو: «اشتریت العبد کلّه أو جمیعه أو عامّته» و «جائنی القوم کلّهم أو جمیعهم أو عامّتهم» و «اشتریت الجاریه کلّها أو جمیعها أو عامّتها» و «جائت النساء کلّهنّ أو جمیعهنّ أو عامّتهنّ» .

[تنبیه: إعلم أنّه یجب أن یتّصل بهذه الألفاظ ضمیر مطابق للمؤکّد کما رأیت.]

د- «أجمع» و «أکتع» و «أبتع» و «أبصع» لغیر المثنّی باختلاف الصیغه، نحو: «اشتریت العبد کلّه أجمع، أکتع، أبتع، أبصع» و «جائنی القوم کلّهم أجمعون، أکتعون، أبتعون، أبصعون» و «اشتریت الجاریه کلّها جمعاء، کتعاء، بتعاء، بصعاء» و «قامت النساء کلّهنّ جمع، کتع، بتع، بصع» .

أحکام التأکید المعنوی

1-إذا أردت تأکید الضمیر [المرفوع]المتّصل [أو المستتر]ب «النفس» و «العین» یجب تأکیده بضمیر مرفوع منفصل، نحو: «ضربت أنت نفسک» [و «إضرب انت نفسک» بخلاف «القوم جاءوا کلّهم» و «أکرمتک نفسک» و «مررت بک و نفسک» فإنّه لا یجب التأکید فیها.]

2-و لا یؤکّد ب «کلّ» و «أجمع» إلاّ ما له أجزاء یصحّ افتراقها حسّا ک «القوم»

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 1607


1- ممّا ذکر یظهر أنّ المؤکّد بالنفس و العین إن کان مثنّی فالأحسن أن تجمعهما و قد یجوز أن یثنّیا تبعا للفظ المؤکّد.

أو حکما کما تقول: «اشتریت العبد کلّه» و لا تقول: «اکرمت العبد کلّه» .

3-إنّ «أکتع و أبتع و أبصع» أتباع ل «أجمع» إذ لیس لها معنی بدونه، و لا یجوز تقدیمها علی «أجمع» و لا یجوز ذکرها بدونه.

[4-قد یجرّ «النفس» و «العین» ب «الباء» الزّائده، نحو: «زارنا الأمیر بنفسه أو بعینه» ، و هما حینئذ یکونان مجرورین لفظا و معربین بإعراب المتبوع محلاّ.]

الأسئله

1-عرّف التأکید و مثّل له.

2-عرّف التأکید اللفظیّ مع ذکر المثال.

3-ما الفرق بین ألفاظ التأکید المعنوی؟ إشرح ذلک بالأمثله.

4-کیف تؤکّد الضمیر المتّصل المرفوع ب «النفس» و «العین» ؟ مثّل لذلک.

5-ما هو شرط المؤکّد ب «کلّ» و «أجمع» ؟

6-هل یجوز ذکر «أجمع» وحده بدون ذکر أخواتها؟

التّمارین

1-میّز بین التأکید اللّفظی و المعنوی فیما یلی من الجمل و أعرب المؤکّد: أ) لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أَجْمَعِینَ الأعراف/18.

ب) . . . وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ النّمل/3.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 1608

ج) وَ عَلَّمَ آدَمَ اَلْأَسْمٰاءَ کُلَّهٰا البقره/31.

د) وَ اَلسّٰابِقُونَ اَلسّٰابِقُونَ *أُولٰئِکَ اَلْمُقَرَّبُونَ الواقعه/10-11.

ه) فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ الحجر/92.

و) یٰا آدَمُ اُسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ اَلْجَنَّهَ البقره/35.

ز) کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا کُلِّهٰا القمر/42.

ح) کَلاّٰ إِذٰا دُکَّتِ اَلْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا*وَ جٰاءَ رَبُّکَ وَ اَلْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا

الفجر/21-22.

ط) وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً یونس/99.

ی) إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ اَلْقُرْآنَ تَنْزِیلاً الإنسان/23.

2-ضع خطّا تحت ما تجده صحیحا: أ) ذهبت (أنا نفسی-أنت نفسک-أنا نفسک) .

ب) کان الرومیّون (کلّهم-کلّهم-کلّهم أجمعون) مولعین بالحروب و الفتوحات.

ج) اشفق علی أختیک (کلتاهما-کلتیهما-کلیهما) .

د) أمر القاضی بإحضار المدّعی و المدّعی علیه (کلاهما-کلّهما-کلیهما) .

ه) الناس (جمیع-جمیعهم-أکتعون) خلقوا أحرارا.

و) رأیتک (نفسک-إیّاک نفسک-بنفسک) .

ز) ذهب زید (کلّه-نفسه-زید) .

3-أعرب ما یلی: وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِینَ *أُولٰئِکَ جَزٰاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَهَ اَللّٰهِ وَ اَلْمَلاٰئِکَهِ وَ اَلنّٰاسِ أَجْمَعِینَ *خٰالِدِینَ فِیهٰا آل عمران/86-88.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 1609

الدّرس الثانی و الثلاثون البدل و عطف البیان

اشاره

القسم الرّابع من التوابع: البدل تعریفه: و هو تابع ینسب إلیه ما نسب إلی متبوعه و هو المقصود بالنسبه دون متبوعه.

أقسامه: و هی أربعه:

الأوّل: بدل الکلّ من الکلّ و هو ما کان مدلوله مدلول المتبوع، نحو: «جائنی زید أخوک» .

الثانی: بدل البعض من الکلّ و هو ما کان مدلوله جزء مدلول المتبوع، نحو: «ضربت زیدا رأسه» .

الثالث: بدل الاشتمال و هو ما کان مدلوله متعلّق المتبوع، نحو: «سلب زید ثوبه» و «أعجبنی عمرو علمه» .

[الرابع: البدل المباین و هو ما کان مدلوله مخالف المتبوع و هو علی ثلاثه أقسام:]

أ-بدل الغلط: و هو ما یذکر بعد الغلط، [بأن لم یکن المبدل منه مقصودا و انّما سبق اللسان إلیه،]نحو: «جائنی زید جعفر» و «رأیت رجلا حمارا» ؛

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 1610

[ب-بدل النسیان: و هو ما اذا قصد المبدل منه فتبیّن بعد ذکره فساد قصده (1)، نحو: «ذهب زید إلی المدرسه السوق» ؛

ج-بدل الإضراب: و هو ما اذا قصد کل واحد من المبدل منه و البدل صحیحا و یسمّی ایضا بدل البداء، نحو: «حبیبی قمر شمس» .

تنبیه: یلحق ببدل الکلّ من الکلّ بدل التفصیل و هو الذی فصّل ما قبله، نحو: «الإسم علی قسمین منصرف و غیر منصرف» و یجوز فیه الإتباع علی الأصل، و الرفع علی تقدیر المبتدأ أی: هما منصرف و غیر منصرف و النصب علی المفعولیّه بتقدیر «أعنی» أی: أعنی منصرفا و غیر منصرف.]

تتمّه: البدل إن کان نکره عن معرفه یجب نعته، نحو قوله تعالی: لَنَسْفَعاً بِالنّٰاصِیَهِ * نٰاصِیَهٍ کٰاذِبَهٍ خٰاطِئَهٍ (2)و لا یجب ذلک فی عکسه، نحو: «رأیت رجلا عمرا» و لا فی المتجانسین، نحو: «رأیت رجلا غلاما» و «رأیت زیدا أخاک» .

القسم الخامس من التوابع: عطف البیان و هو تابع غیر صفه (3)یوضح متبوعه و هو أشهر اسمیه، نحو: «قام أبو حفص عمر» و «قام أبو عبد اللّه عمر» . [و یجب أن یطابق متبوعه فی أربعه من عشره أشیاء، کالنّعت الحقیقی.

ثمّ اعلم أنّه کلّ ما صلح أن یکون عطف البیان صلح أن یکون بدل الکلّ من الکلّ]و قد یلتبس بالبدل لفظا، مثل: [«رأیت القاتل الرجل جعفر» ف «جعفر»

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 1611


1- بدل الغلط یتعلّق باللّسان و بدل النسیان یتعلّق بالجنان. «جامع الدروس العربیه، أقسام البدل»
2- العلق/15-16.
3- أی غیر مشتق.

عطف بیان ل «الرجل» لا بدل لأنّ البدل فی نیّه إحلاله محلّ المبدل منه و هو هنا ممتنع فلا یجوز «رأیت القاتل جعفر» لعدم جواز إضافه المعرّف باللام إلی الخالی منها. و هکذا]قول الشاعر:

«أنا ابن التّارک البکریّ بشر

علیه الطّیر ترقبه وقوعا» (1)

[تنبیه: إذا وقع الإسم المعرّف باللام بعد «أیّ» الندائیّه یعرب عطف بیان أو بدل الکلّ من الکلّ إن کان جامدا، نحو: «یا أیّها الناس» و نعتا إن کان مشتقّا، نحو: «یا أیّها الکریم» .]

الأسئله

1-عرّف البدل و مثّل له.

2-ما الفرق بین بدل البعض و الإشتمال؟

3-ما الفرق بین بدل الغلط و النسیان؟

4-هل یجوز بدل النکره عن المعرفه؟

5-لم لا یجوز أن یکون «زید» فی نحو: «جاء الضّارب الرجل زید» بدلا عن «الرجل» ؟

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 1612


1- جامع الشواهد:1/220.

التّمارین

1-إستخرج البدل عمّا یأتی من الجمل و اذکر نوعها و أعرب المبدل منه: أ) وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ *صِرٰاطِ اَللّٰهِ الشوری/52-53.

ب) ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ المائده/71.

ج) یَسْئَلُونَکَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ البقره/217.

د) قٰالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَکَ وَ إِلٰهَ آبٰائِکَ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ إِلٰهاً وٰاحِداً البقره/133.

ه) وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ البقره/251.

و) وَ قٰالَ مُوسیٰ لِأَخِیهِ هٰارُونَ اُخْلُفْنِی فِی قَوْمِی الأعراف/142.

ز) قُتِلَ أَصْحٰابُ اَلْأُخْدُودِ*اَلنّٰارِ ذٰاتِ اَلْوَقُودِ البروج/4-5.

ح) فِیهِ آیٰاتٌ بَیِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِیمَ . . . وَ لِلّٰهِ عَلَی اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَیْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً آل عمران/97.

ط) إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفٰازاً*حَدٰائِقَ وَ أَعْنٰاباً النبأ/31-32.

2-إستخرج عطف البیان ممّا یلی من الجمل و أعرب المبیّن؟ أ) إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ *جَنّٰاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَهً ص/49-50.

ب) فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُویً طه/12.

ج) ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّٰا مریم/2.

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 1613

د) یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ اَلْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ المائده/95.

ه) قال أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام: «الطّمع رقّ مؤبّد» نهج البلاغه، قصار الحکم-180.

3-أعرب ما یلی: قٰالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنٰا أَنْزِلْ عَلَیْنٰا مٰائِدَهً مِنَ اَلسَّمٰاءِ تَکُونُ لَنٰا عِیداً لِأَوَّلِنٰا وَ آخِرِنٰا المائده/114.

تمارین عامّه

إستخرج التوابع ممّا یلی من الآیات الشریفه و أعرب متبوعها: أ) یٰا أَیُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ *قُمِ اَللَّیْلَ إِلاّٰ قَلِیلاً*نِصْفَهُ أَوِ اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً*أَوْ زِدْ عَلَیْهِ المزّمّل/1-4.

ب) اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِیمَ *صِرٰاطَ اَلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ الحمد/6-7.

ج) إِنَّ یَوْمَ اَلْفَصْلِ مِیقٰاتُهُمْ أَجْمَعِینَ *یَوْمَ لاٰ یُغْنِی مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً الدخان/40-41.

د) فَذٰلِکُمُ اَللّٰهُ رَبُّکُمُ اَلْحَقُّ یونس/32.

ه) لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مٰا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ التوبه/128.

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 1614

و) جَعَلَ اَللّٰهُ اَلْکَعْبَهَ اَلْبَیْتَ اَلْحَرٰامَ قِیٰاماً لِلنّٰاسِ المائده/97.

ز) إِنِّی أَنَا رَبُّکَ طه/12.

ح) أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی اَلسَّمٰاءِ إبراهیم/24.

ط) یٰا أَیُّهَا اَلْإِنْسٰانُ مٰا غَرَّکَ بِرَبِّکَ اَلْکَرِیمِ الإنفطار/6.

ی) یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ جٰاهِدِ اَلْکُفّٰارَ وَ اَلْمُنٰافِقِینَ وَ اُغْلُظْ عَلَیْهِمْ التّحریم/9.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 1615

باب الاسم المبنیات
اشاره

*المضمرات *اسماء الإشارات *الموصولات *اسماء الافعال *اسماء الاصوات *المرکبات *الکنایات *الظروف المبنیّه

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1616

الدّرس الثالث و الثلاثون المضمرات (1)

اشاره

الباب الثانی: فی الإسم المبنی [و هو علی قسمین:] الأوّل: ما وقع غیر مرکب مع غیره، مثل: «ألف، با، تا، ثا. . .» و نحو: «أحد اثنان ثلاثه. . .» مثلا و کلفظ «زید» وحده. فإنّه مبنیّ بالفعل علی السکون و معرب بالقوّه.

الثانی: ما شابه مبنیّ الأصل، [و المشابهه بوجوه:]

1-أن یکون [الإسم]فی الدلاله علی معناه محتاجا إلی قرینه ک «أسماء الإشاره» ، نحو: «هؤلاء» .

2-أن یکون علی أقلّ من ثلاثه أحرف، نحو: «ذا» و «من» .

3-أن تضمّن معنی الحرف، نحو: «أحد عشر» إلی «تسعه عشر» .

و هذا القسم لا یصیر معربا أصلا. و حکمه أن لا یختلف آخره باختلاف العوامل. و حرکاته تسمّی ضمّا و فتحا و کسرا و السکون وقفا (1).

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1617


1- و الصحیح أن یقال: «و غیر الحرکه یسمّی سکونا» .

أنواع المبنی

اشاره

أنواع المبنی (1): و هی ثمانیه:

1-المضمرات 2-أسماء الاشارات 3-الموصولات 4-أسماء الأفعال

5-أسماء الأصوات 6-المرکّبات 7-الکنایات 8-بعض الظروف.

النوع الأوّل من المبنیّات: المضمرات

تعریف المضمر: و هو اسم ما وضع لیدلّ علی متکلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذکره؛ لفظا [، نحو قوله تعالی: إِنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلرَّزّٰاقُ (2)]أو معنی [، نحو قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (3)]أو حکما [، نحو قوله تعالی: وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ (4)].

أقسام المضمر: و هو علی قسمین:

الأوّل: متّصل؛ و هو ما لا یستعمل وحده [و یأتی علی ثلاثه أقسام:]

أ-مرفوع، نحو: «ضربت» إلی «ضربن» ؛

ب-منصوب، نحو: «ضربنی» إلی «ضربهنّ» ؛

ج-مجرور، نحو: «غلامی» إلی «غلامهنّ» و «لی» إلی «لهنّ» .

الثانی: منفصل؛ و هو ما یستعمل وحده [و یأتی علی قسمین:]

1-مرفوع؛ و هو «أنا» إلی «هنّ» ؛

2-منصوب، و هو «إیّای» إلی «إیّاهنّ» .

فذلک سبعون ضمیرا.

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 1618


1- و المراد القسم الثانی من أقسام المبنیّ.
2- الذاریات/58.
3- المائده/8.
4- النساء/11.

الأسئله

1-عرّف المبنیّ بقسمیه و مثّل لهما.

2-عدّد المبنیّات.

3-عرّف المضمر و مثّل له.

4-أذکر أنحاء تقدّم مرجع الضمیر الغائب بأمثله مفیده.

5-عرّف ضمیری المتّصل و المنفصل و اذکر أقسامهما.

التّمارین

1-میّز بین الضمائر المتّصله و المنفصله من الآیات المبارکه التالیه و بیّن نوعها ذاکرا للسبب: أ) رَبَّنٰا إِنَّنٰا سَمِعْنٰا آل عمران/193.

ب) مٰا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مٰا قَلیٰ الضّحی/3.

ج) قٰالَ لَهُ صٰاحِبُهُ وَ هُوَ یُحٰاوِرُهُ الکهف/37.

د) مِنْهٰا خَلَقْنٰاکُمْ وَ فِیهٰا نُعِیدُکُمْ طه/55.

ه) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَهُ التّحریم/6.

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1619

و) إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ الحمد/5.

ز) یٰا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً النّساء 73.

ح) قٰالُوا سُبْحٰانَ رَبِّنٰا إِنّٰا کُنّٰا ظٰالِمِینَ القلم/29.

ط) إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِکْریٰ لِلْعٰالَمِینَ الأنعام/90.

ی) فَمَنْ یُرِدِ اَللّٰهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاٰمِ الأنعام/125.

2-أعرب ما یلی: أ- فَسَیَکْفِیکَهُمُ اَللّٰهُ وَ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ البقره/137.

ب- أَ نُلْزِمُکُمُوهٰا وَ أَنْتُمْ لَهٰا کٰارِهُونَ هود/28.

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1620

الدّرس الرابع و الثلاثون المضمرات (2)

اشاره

مواضع استتار الضمیر: إعلم أنّ المرفوع المتّصل خاصّه قد یکون مستترا أی مستکنا و هو علی قسمین: واجب و جائز.

و الاستتار الواجب فی سبعه مواضع:

أ-فی المضارع المخاطب ک «أنت» فی نحو: «تضرب» ؛

ب-فی المضارع المتکلم مطلقا ک «أنا» و «نحن» فی نحو: «أضرب» و «نضرب» ؛

ج-فی امر المخاطب ک «أنت» فی نحو: «إضرب» ؛

[د-فی أفعال الإستثناء مثل «خلا، عدا، حاشا، لیس و لا یکون» ک «هو» فی نحو: «جاء القوم خلا زیدا» ؛

ه-فی أفعل التّعجب ک «هو» فی نحو: «ما أحسن زیدا» ؛

و-فی أفعل التفضیل ک «هو» فی نحو: «زید أحسن وجها» ؛

ز-فی اسم الفعل غیر الماضی ک «أنت» فی نحو: «صه» بمعنی اسکت و «أنا» فی نحو: «أفّ» بمعنی أتضجّر.]

و الاستتار الجائز فی أربعه مواضع:

أ-فی الماضی للغائب و الغائبه ک «هو» و «هی» فی نحو: «زید ضرب» و «هند

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 1621

ضربت» .

ب-فی المضارع للغائب و الغائبه ک «هو» و «هی» فی نحو: «زید یضرب» و «هند تضرب» ؛

ج-فی الصّفه أعنی اسم الفاعل و المفعول و غیرهما ک «هو» و «هی» فی نحو: «زید ضارب» و «هند ضاربه» ؛

[د-فی اسم الفعل الماضی ک «هو» فی نحو: «هیهات» بمعنی بعد.]

تبصره: لا یجوز استعمال المنفصل إلاّ عند تعذّر المتّصل، نحو قوله تعالی: إِیّٰاکَ نَعْبُدُ (1)و وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِیّٰاهُ (2)

ضمیر الشأن و القصّه: إعلم أنّ لهم ضمیرا غائبا [مفردا]قبل جمله تفسّره و یسمّی ضمیر الشأن فی المذکر، نحو قوله تعالی: قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ (3)و «إنّه زید راکب» و ضمیر القصّه فی المؤنث، نحو: «هی هند ملیحه» و «إنّها زینب قائمه» .

أحکامه

[أ-لا یعرب ضمیر الشأن و القصّه إلاّ مبتدأ أو اسم احد النواسخ کما رأیت. 2-قد یستتر، نحو: «کان زید عالم» .]

ضمیر الفصل: قد یدخل بین المبتدأ و الخبر ضمیر مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا کان الخبر معرفه أو «أفعل من کذا» و یسمّی فصلا للفصل بین الخبر و الصفه، نحو: «زید هو القائم» و «کان زید هو القائم» و «زید هو أفضل من عمرو» و قوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 1622


1- الحمد/5.
2- الإسراء/23.
3- الإخلاص/1.

کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِیبَ

(1)

[تنبیه: هذا الضمیر یفید التأکید و الحصر و لا محلّ له من الإعراب و یسمّی عمادا أیضا.]

الأسئله

1-اذکر مواضع استتار الضمیر وجوبا مع أمثله مفیده.

2-ما هو إعراب ضمیر الشأن و القصّه؟ مثّل لهما.

3-ما هی فائده ضمیر الفصل؟ بیّنها بمثال.

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 1623


1- المائده/117.

التّمارین

1-میّز بین الضمائر المستتره وجوبا و جوازا من الآیات المبارکه: أ) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اِسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کٰانَ تَوّٰاباً النصر/3.

ب) وَ مٰا أَنَا بِطٰارِدِ اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ وَ لٰکِنِّی أَرٰاکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ هود/29.

ج) فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هٰاؤُمُ اِقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ الحاقّه/19.

د) إِنَّ اَللّٰهَ یُحِبُّ اَلْمُتَوَکِّلِینَ آل عمران/159.

ه) أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ الشرح/1.

و) إِنَّ اَللّٰهَ فٰالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّویٰ یُخْرِجُ اَلْحَیَّ مِنَ اَلْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ اَلْمَیِّتِ مِنَ اَلْحَیِّ الإنعام/95.

ز) قُتِلَ اَلْإِنْسٰانُ مٰا أَکْفَرَهُ عبس/17.

ح) فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلاً کَرِیماً الإسراء/23.

ط) وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللّٰهِ حَدِیثاً النّساء/87.

2-إستخرج ضمائر الشأن و القصّه و الفصل من الجمل التالیه و بیّن اعرابها: أ) إِنَّهُ لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللّٰهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْکٰافِرُونَ یوسف/87.

ب) ذٰلِکَ بِأَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ اَلْبٰاطِلُ الحج/62.

ج) إِنَّ شٰانِئَکَ هُوَ اَلْأَبْتَرُ الکوثر/3.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1624

د) فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَی اَلْأَبْصٰارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی اَلْقُلُوبُ اَلَّتِی فِی اَلصُّدُورِ الحج/46.

ه) إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ الأنعام/117.

و) لَوْ لاٰ أَنْ مَنَّ اَللّٰهُ عَلَیْنٰا لَخَسَفَ بِنٰا وَیْکَأَنَّهُ لاٰ یُفْلِحُ اَلْکٰافِرُونَ القصص/82.

ز) وَ اِقْتَرَبَ اَلْوَعْدُ اَلْحَقُّ فَإِذٰا هِیَ شٰاخِصَهٌ أَبْصٰارُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا الأنبیاء/97.

ح) وَ إِنْ یَأْتُوکُمْ أُسٰاریٰ تُفٰادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ إِخْرٰاجُهُمْ البقره/85.

ط) کُنّٰا نَحْنُ اَلْوٰارِثِینَ القصص/58.

ی) «إتّقوا معاصی اللّه فی الخلوات فإنّ الشّاهد هو الحاکم» نهج البلاغه، قصار الحکم:324.

3-أعرب ما یلی: أ- وَ مٰا کُنّٰا مُهْلِکِی اَلْقُریٰ إِلاّٰ وَ أَهْلُهٰا ظٰالِمُونَ القصص/59.

ب- فَاللّٰهُ هُوَ اَلْوَلِیُّ وَ هُوَ یُحْیِ اَلْمَوْتیٰ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ الشوری/9.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 1625

الدّرس الخامس و الثلاثون أسماء الاشارات و الموصولات

النوع الثانی من المبنیّات: أسماء الإشارات

تعریف اسم الإشاره: [و هو]ما وضع لیدلّ علی مشار إلیه.

ألفاظه: و هی خمسه ألفاظ لستّه معان:

1- «ذا» للمذکّر؛

2- «ذان» و «ذین» لمثنّاه؛

3-[«ذی، ذه، ذه، ذهی]، تی، ته، ته، تهی، تا» للمؤنّث؛

4- «تان» و «تین» لمثنّاه؛

5- «أولاء» بالمدّ و [«أولی»]بالقصر لجمعهما.

[ثمّ إنّه]قد تدخل بأوائلها هاء التنبیه، نحو: «هذا» و «هذان» و «هاتا» و «هاتان» و «هؤلاء» . و یتّصل بأواخرها حرف الخطاب [لیدلّ علی جنس المخاطب و عدده]و هی أیضا خمسه ألفاظ لسته معان «ک، کما، کم، ک، کما، کنّ» فذلک خمسه و عشرون حاصله من ضرب خمسه فی خمسه. و هی «ذاک» الی «ذاکنّ» و «ذانک» الی «ذانکنّ» و کذلک البواقی.

[و قد یزاد قبل حرف الخطاب لام البعد لیدلّ علی بعد المشار إلیه.]و علیه ف «ذا» للقریب و «ذلک» للبعید و «ذاک» للمتوسّط.

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 1626

[تتمّه: بعض أسماء الإشارات یفید الإشاره إلی المکان القریب، مثل: «هنا و هاهنا» و المتوسّط، مثل: «هناک و هاهناک» و البعید، مثل: «هنالک و ثمّ» .

و لا تعرب هذه الأسماء إلاّ مفعولا فیه، نحو: «قف هنا» .]

النوع الثالث من المبنیّات: الموصولات

تعریف الموصول:

[و هو]اسم لا یصلح أن یکون جزءا تامّا من جمله إلاّ بصله بعده و هی جمله خبریه [أو ظرف أو جار و مجرور متعلّقان ب «استقرّ» المحذوف]. و لا بدّ له من عائد فیها یعود إلی الموصول، نحو: «الّذی» فی قولنا: «جائنی الذی أبوه فاضل أو قام أبوه [أو عندک أو فی المدرسه»].

أقسام الموصول:

[1-مختصّ و هو] «الّذی» للمذکّر و «الّتی» للمؤنث و «اللّذان» و «اللّتان» و «اللّذین» و «اللّتین» لمثنّاهما بالألف فی حاله الرفع و بالیاء فی حالتی النصب و الجرّ، و «الالی» و «الّذین» لجمع المذکّر و «اللاّتی» و «اللّواتی» و «اللاّئی» و «اللّوائی» لجمع المؤنث مطلقا.

[2-مشترک و هو ما یستعمل للمذکّر و المؤنث مطلقا و هو] «ما» و «من» و «أیّ» [و قد تستعمل بالتّاء للمؤنث]و «ذو» فی لغه بنی طیّ، نحو قول الشاعر:

«فإنّ الماء ماء أبی و جدّی

و بئری ذو حفرت و ذو طویت» (1)

أی: الّتی حفرتها و الّتی طویتها و «الألف و اللاّم» و صلته اسم الفاعل أو المفعول، نحو: «الضّارب زید» أی: الّذی ضرب، زید و «المضروب عمرو» أی:

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 1627


1- جامع الشواهد:2/150.

الّذی ضرب، عمرو، [و «ذا» الواقعه بعد «من» أو «ما» الإستفهامیّتین، نحو، «من ذا رأیته؟» أی: من الّذی رأیته؟ و «ماذا صنعته؟» أی: ما الّذی صنعته؟ .]

تنبیهان:

1-یجوز حذف العائد من اللفظ إن کان مفعولا، نحو: «قام الّذی ضربت» أی: قام الّذی ضربته.

2-إعلم أنّ «أیّا» و «أیّه» معربه إلاّ إذا حذف صدر صلتهما، نحو قوله تعالی: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی اَلرَّحْمٰنِ عِتِیًّا (1)أی: هو أشدّ.

الأسئله

1-عرّف اسم الإشاره و مثّل له.

2-علام تدلّ کاف الخطاب الملحقه بأسماء الإشارات؟

3-ما هو إعراب أسماء الإشارات المکانیّه؟

4-من کم جزء ترکّب «ذلک» و «هنالک» ؟ بیّنها.

5-ما هو الإسم الموصول؟

6-ما الفرق بین الموصول المختص و المشترک؟

7-عدّد ألفاظ الموصول المشترک.

8-ما هو شرط صله «الألف و اللاّم» ؟

9-متی یجوز حذف العائد من الصله؟

10-متی تبنی «أیّ» الموصوله؟

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 1628


1- مریم/69.

التّمارین

1-إستخرج أسماء الإشارات و عیّن نوعها و بیّن إعرابها مما یلی: أ) هٰذٰانِ خَصْمٰانِ اِخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ الحج/19.

ب) فَذٰانِکَ بُرْهٰانٰانِ مِنْ رَبِّکَ إِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ القصص/32.

ج) وَ لاٰ تَقْرَبٰا هٰذِهِ اَلشَّجَرَهَ فَتَکُونٰا مِنَ اَلظّٰالِمِینَ البقره/35.

د) ذٰلِکَ اَلْیَوْمُ اَلْحَقُّ النبأ/39.

ه) وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ المنافقون/9.

و) هُنٰالِکَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْسٍ مٰا أَسْلَفَتْ یونس/30.

ز) قٰالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی اِبْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ القصص/27.

ح) إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ المائده/24.

ط) فَلاٰ یَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا التوبه/28.

ی) فَمٰا لِهٰؤُلاٰءِ اَلْقَوْمِ لاٰ یَکٰادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً النساء/78.

2-إستخرج «الأسماء الموصوله» و «الصّله» و «العائد» من الجمل التّالیه و أعربها: أ) اُذْکُرُوا نِعْمَتِیَ اَلَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ البقره/40.

ب) یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ اَللاّٰتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ الأحزاب/50.

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 1629

ج) وَ هُوَ اَلَّذِی فِی اَلسَّمٰاءِ إِلٰهٌ وَ فِی اَلْأَرْضِ إِلٰهٌ الزّخرف/84.

د) فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ طه/72.

ه) قُلِ اَللّٰهُمَّ مٰالِکَ اَلْمُلْکِ تُؤْتِی اَلْمُلْکَ مَنْ تَشٰاءُ آل عمران/26.

و) وَ اَلسّٰابِحٰاتِ سَبْحاً*فَالسّٰابِقٰاتِ سَبْقاً*فَالْمُدَبِّرٰاتِ أَمْراً النازعات/3-5.

ز) إِذْ قٰالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ مٰا ذٰا تَعْبُدُونَ الصافات/85.

ح) أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ یونس/66.

ط) قٰالَ اَلَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْکِتٰابِ. . . النمل/40.

ی) وَ هٰذٰا کِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ مُبٰارَکٌ مُصَدِّقُ اَلَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ الأنعام/92.

3-أعرب ما یلی: أ- هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ اَلدُّعٰاءِ آل عمران/38.

ب- إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی اَلنَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً الأحزاب/56.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 1630

الدّرس السّادس و الثّلاثون أسماء الافعال و الاصوات و المرکبات

النوع الرابع من المبنیّات: أسماء الأفعال

تعریف اسم الفعل: [و هو]کلّ اسم بمعنی الأمر و الماضی [و المضارع]، نحو: «روید زیدا» أی: أمهله و «هیهات زید» أی: بعد [و «أوّه» أی: أتوجّع.

و له وزن]قیاسیّ و هو «فعال» بمعنی الأمر، من الثلاثی (1)، نحو: «نزال» بمعنی إنزل و «تراک» بمعنی أترک.

و یلحق ب «فعال» بمعنی الأمر [ثلاثه أشیاء فتبنی لمشابهتها له]:

أ- «فعال» مصدرا معرفه، نحو: «فجار» بمعنی الفجور؛

ب-صفه للمؤنث، نحو: «یا فساق» بمعنی فاسقه و «یا لکاع» بمعنی لاکعه؛

ج-علما للأعیان المؤنثه، نحو: «قطام» و «غلاب» (2)و «حضار» (3). و هذه الثلاثه الأخیره لیست من أسماء الأفعال و إنّما ذکرت هیهنا للمناسبه.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 1631


1- و ما عدا ذلک فالمعوّل فیه السّماع، نحو: صه (أسکت) ، أفّ (أتضجّر) ، وی، واها، وا (أعجب) ، حیّ، حیّهل (أقبل) ، هیت، هیّا (أسرع) ، إیه (إمض فی حدیثک) ، إیها (کفّ) ، ورائک (تأخّر) أمامک (تقدّم) ، دونک، هاک، هاء، عندک، لدیک (خذ) ، مه (إنکفف) ، بله (دع) ، مکانک (أثبت) شتّان (بعد و افترق) ، علیک (إلزم) ، إلیک (تنحّ) ، و غیر ذلک ممّا ورد فی المطولات.
2- و هما علمان لمرأتین. «لسان العرب:6/306؛ :1/653» .
3- و هی علم لکوکب یشبه السّهیل. «لسان العرب:4/200» .

النوع الخامس من المبنیّات: أسماء الأصوات

تعریف اسم الصّوت: و هو کلّ اسم حکی به صوت [صادر من الحیوان أو الجمادات]، نحو: «غاق» لصوت الغراب، و «طاق» لحکایه الضّرب و «طق» لحکایه وقع الحجاره بعضها ببعض، أو خوطب به البهائم [و الطفل سواء أکان الخطاب للزّجر و المنع، نحو: «هلا» لزجر الفرس و «عدس» للبغل أو للحثّ و الدّعوه]، نحو: «نخ» لإناخه البعیر [و «دج» لدعوه الدّجاج إلی الطّعام و الشّراب].

النوع السادس من المبنیّات: المرکبات

تعریف المرکّب: و کلّ اسم رکّب من الکلمتین لیس بینهما نسبه أی لیس بینهما نسبه إضافیّه و لا إسنادیّه.

أقسامه: و هو علی قسمین:

أ-ما تضمّن الثانی منه حرفا فیجب بنائهما علی الفتح، نحو: «أحد عشر» إلی «تسعه عشر» إلاّ «إثنی عشر» فإنّ الجزء الأوّل منه معرب کالمثنی [و الجزء الثانی مبنیّ علی الفتح].

ب-ما لم یتضمّن الثانی حرفا فهو علی قسمین:

1. ألاّ یکون الجزء الثانی مبنیّا قبل الترکیب ففیها ثلاث لغات أفصحها بناء الأوّل علی الفتح و إعراب الثانی إعراب غیر المنصرف (1)، نحو: «بعلبکّ»

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 1632


1- و فیه لغتان أخریان «إحدیهما إعراب الجزئین معا و إضافه الأوّل إلی الثانی و منع صرف المضاف إلیه. و أخریهما إعراب الجزئین و إضافه الأوّل إلی الثانی و صرف الثانی.» (شرح جامی: ص 262) .

و «معدیکرب» .

[2. أن یکون الجزء الثانی مبنیّا قبل الترکیب فحینئذ یبنی الجزء الأوّل علی الفتح و الثانی علی الکسر، نحو: «سیبویه» و «بابویه» .]

الأسئله

1-عرّف اسم الفعل و مثّل له.

2-ما هو وزن القیاسی لاسم الفعل؟ مثّل لذلک.

3-ماذا یلحق بوزن «فعال» ؟

4-کم قسما لاسم الصوت؟ مثّل لذلک.

5-ما هو الإسم المرکّب؟

6-أذکر أقسام الإسم المرکّب.

7-ما هو إعراب الجزء الثانی من المرکّب غیر المشتمل علی حرف؟

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 1633

التّمارین

1-إستخرج أسماء الأفعال و المرکبات من الجمل التّالیه و عیّن فاعل أسماء الأفعال و أعرب المرکبات: أ) وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اِثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً المائده/12.

ب) فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ الإسراء/23.

ج) وَیْکَأَنَّ اَللّٰهَ یَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ یَقْدِرُ القصص/82.

د) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ المائده/105.

ه) فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هٰاؤُمُ اِقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ الحاقّه/19.

و) فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتٰا عَشْرَهَ عَیْناً الأعراف/160.

ز) هَیْهٰاتَ هَیْهٰاتَ لِمٰا تُوعَدُونَ المؤمنون/36.

ح) إِنَّ عِدَّهَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً التوبه/36.

ط) یٰا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً یوسف/4.

ی) قٰالَتْ هَیْتَ لَکَ یوسف/23.

ک) «شتّان ما بین عملین عمل تذهب لذّته و تبقی تبعته و عمل تذهب مؤونته و یبقی أجره» نهج البلاغه، قصار الحکم:121.

ل) «هیهات منّا الذّلّه» اللّهوف علی قتلی الطّفوف: ص 97.

م) «یا دنیا یا دنیا إلیک عنّی» نهج البلاغه، قصار الحکم:77.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 1634

2-إملأ الفراغات التالیه بما یناسبها من الکلمات الآتیه: «أکال، إیها، بدار، دونک، حیّهل، أوّه، بله»

أ) «. . . . الثرید» .

ب) «. . . . الکتاب» .

ج) «. . . . التّوانی إنّه آفه الفلاح» .

د) «. . . . أیّها الطّلاب» .

ه) «. . . الطعام» .

و) «. . . . من تساهلک» .

ز) «. . . عنّا» .

3-أعرب ما یلی: أُفٍّ لَکُمْ وَ لِمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ الأنبیاء/67.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 1635

الدّرس السّابع و الثّلاثون الکنایات

النّوع السابع من المبنیّات: الکنایات

تعریفها: و هی أسماء وضعت لتدلّ علی عدد مبهم و هی «کم» و «کذا» [و «کأیّن»] أو حدیث مبهم و هو «کیت» و «ذیت» .

أقسام «کم» : و هی علی قسمین:

1-إستفهامیّه: [بمعنی «أیّ عدد»]و ما بعده مفرد منصوب علی التمییز، نحو: «کم رجلا عندک؟» .

2-خبریّه: و ما بعده مجرور مفرد، نحو: «کم مال أنفقته» أو مجموع، نحو: «کم رجال لقیتهم» و معناه التکثیر.

و قد تأتی «من» [الزائده]بعدهما، نحو: «کم من رجل لقیته؟» و «کم من مال أنفقته» و قد یحذف ممیّز هما لقیام قرینه، نحو: «کم مالک؟» أی: کم دینارا مالک؟ و «کم ضربت؟» أی: کم رجلا ضربت؟ ، و نحو: «کم أنفقت» أی: کم مال أنفقت.

إعرابها: إعلم أنّ ل «کم» فی الوجهین ثلاثه إعرابات:

1-النصب: و هو إذا کان بعده فعل غیر مشتغل عنه بضمیره، فتقع «کم» مفعولا به، نحو: «کم رجلا ضربت؟» و «کم غلام ملکت» أو مفعولا مطلقا إن کان مصدرا،

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 1636

نحو: «کم ضربه ضربت؟» أو مفعولا فیه [إن کان ظرفا]، نحو: «کم یوما سرت؟» و «کم یوم صمت» .

2-الجرّ: و هو إذا کان ما قبله حرف جرّ، نحو: «بکم رجلا مررت؟» و «علی کم رجل حکمت» ، أو مضافا، نحو: «غلام کم رجلا ضربت؟» و «مال کم رجل سلبت» .

3-الرّفع: [و هو]إذا لم یکن شیء من الأمرین؛ فیکون مبتدأ إذا لم یکن تمییزه ظرفا، نحو: «کم رجلا أخوک؟» و «کم رجل ضربته» ، و خبرا إن کان ظرفا، نحو: «کم یوما سفرک؟» و «کم شهر صومی» .

[کذا: یکنّی بها عن العدد القلیل و الکثیر و یجب فی تمییزها النصب، نحو: «جاء کذا معلّما» و «قبضت کذا و کذا درهما» .

کأیّن: و هی تفید التکثیر ک «کم» الخبریّه و ممیزها مجرور ب «من» الزائده غالبا و تعرب مبتدأ، نحو: «کأیّن من رجل رأیته» إلاّ إذا أتی بعدها فعل متعدّ لم یستوف مفعوله، نحو: «کأیّن من مسکین أکرمت» .

کیت و ذیت: لا تستعملان إلاّ مکرّرتین، بالعطف أو بدونه، نحو: «قلت کیت و کیت» ، «فعل زید ذیت ذیت» .]

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 1637

الأسئله

1-عرّف الکنایه و مثّل لها.

2-ما الفرق بین «کم» الخبریه و الإستفهامیه؟

3-متی تنصب «کم» ؟

4-متی ترفع «کم» ؟

5-هل یجوز زیاده «من» علی تمییز «کذا» ؟

6-ما هو إعراب «کأیّن» محلا؟

التّمارین

1-إستخرج الکنایات و تمییزها من الجمل التالیه و أعربها: أ) کَمْ مِنْ فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کَثِیرَهً بِإِذْنِ اَللّٰهِ البقره/249.

ب) قٰالَ کَمْ لَبِثْتُمْ فِی اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِینَ المؤمنون/112.

ج) وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قٰاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ آل عمران/146.

د) سَلْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ کَمْ آتَیْنٰاهُمْ مِنْ آیَهٍ بَیِّنَهٍ البقره/211.

ه) کَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْنٰاهٰا فَجٰاءَهٰا بَأْسُنٰا بَیٰاتاً أَوْ هُمْ قٰائِلُونَ الأعراف/4.

و) وَ کَأَیِّنْ مِنْ آیَهٍ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْهٰا یوسف/105.

ز) أَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنٰا قَبْلَهُمْ مِنَ اَلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لاٰ یَرْجِعُونَ یس/31.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 1638

ح) «و لا تقطعوا نهارکم ب «کیت و کیت» و فعلنا کذا و کذا فإنّ معکم حفظه یحفظون علیکم» تحف العقول: ص 103.

2-ضع خطأ تحت ما تجده صحیحا: أ) «بکم (دینار، دنانیر، دینارا) اشتریت عبائک؟»

ب) «کم (مصاعبا، مصیبه، مصاعب) إقتحمتها.»

ج) «کم (شجره، شجره، شجرات) ستغرس.»

د) «کم (رجال، رجلا، رجالا) فی الدار؛ عشرون بل ثلاثون.»

ه) «کم (أیّام، یوم، یوما) لبثت ب «قم» المقدّسه.»

و) «رأیت (کذا و کذا، کیت و ذیت، کیت و کیت) عماره فی الشارع.»

ز) «سمعت من رجل (کیت و ذیت، کم، کأیّن) و قلت له (کأیّن، کم، کیت و کیت) .»

ح) «(کذا، کأیّن، کیت و کیت) من طالب لا یعرف قیمه العلم.»

3-أعرب ما یلی: أ- وَ کَمْ أَهْلَکْنٰا مِنْ قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهٰا فَتِلْکَ مَسٰاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّٰ قَلِیلاً وَ کُنّٰا نَحْنُ اَلْوٰارِثِینَ القصص/58.

ب- «کم من أکله منعت أکلات» نهج البلاغه، قصار الحکم:171.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 1639

الدّرس الثّامن و الثّلاثون الظروف المبنیّه (1)

النوع الثامن من المبنیّات: الظروف المبنیّه

و هی ما یلی:

1-الغایات: و هی ما قطع عن الإضافه بأن حذف المضاف إلیه، نحو: «قبل» و «بعد» و «فوق» و «تحت» . قال اللّه تعالی: لِلّٰهِ اَلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ (1)أی: من قبل کلّ شیء و من بعده.

هذا إذا کان المحذوف منویّا للمتکلّم و إلاّ کانت معربه و لهذا قرء: «للّه الأمر من قبل و من بعد» .

2-حیث: و إنّما بنیت تشبیها بالغایات لملازمتها الإضافه.

و شرطها أن یضاف إلی الجمله [اسمیّه کانت]نحو: «إجلس حیث زید جالس» [أو فعلیّه]نحو قوله تعالی: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَعْلَمُونَ (2)

و قد یضاف إلی المفرد، کقول الشاعر:

«أما تری حیث سهیل طالعا

نجم یضییء کالشّهاب ساطعا» (3)

ف «حیث» هنا بمعنی «مکان» .

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 1640


1- الرّوم/4.
2- الأعراف/182.
3- جامع الشواهد:1/210.

3-إذا: و هی للمستقبل و إن دخلت علی الماضی صار مستقبلا، نحو قوله تعالی: إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اَللّٰهِ وَ اَلْفَتْحُ (1)و فیها معنی الشرط غالبا. و یجوز أن تقع بعدها الجمله الإسمیّه، نحو: «أتیتک إذا الشمس طالعه» و المختار الفعلیّه، نحو: «أتیتک إذا طلعت الشّمس» .

و قد تکون للمفاجاه فیلزم بعدها المبتدأ، نحو: «خرجت فإذا السّبع واقف» .

4-إذ: و هی للماضی، نحو: «جئتک إذ طلعت الشّمس» و «إذ الشمس طالعه» .

[و قد تکون للمفاجاه و شرطها أن تقع بعد «بینا» أو «بینما» ، نحو: «بینما نحن نتکلّم إذ دخل زید» .]

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 1641


1- النّصر/1.

الأسئله

1-متی تبنی الغایات؟

2-لماذا بنیت «حیث» ؟

3-إلی م تضیف «حیث» ؟

4-لأیّ زمان تستعمل «إذا» و «إذ» ؟

5-أیّ جمله تقع بعد «إذا» الفجائیه؟

6-ما هو شرط «إذ» الفجائیه؟

التّمارین

1-إستخرج الظروف من الجمل التالیه: أ) بَلْ یُرِیدُ اَلْإِنْسٰانُ لِیَفْجُرَ أَمٰامَهُ القیامه/5.

ب) فَأَلْقٰاهٰا فَإِذٰا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعیٰ طه/20.

ج) لَقَدْ رَضِیَ اَللّٰهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبٰایِعُونَکَ تَحْتَ اَلشَّجَرَهِ الفتح/18.

د) وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ إِلاّٰ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ النساء/159.

ه) فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ التوبه/5.

و) فَأَنْجَیْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی اَلْفُلْکِ اَلْمَشْحُونِ *ثُمَّ أَغْرَقْنٰا بَعْدُ اَلْبٰاقِینَ الشعراء/119-120.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 1642

ز) لَهُ مٰا بَیْنَ أَیْدِینٰا وَ مٰا خَلْفَنٰا وَ مٰا بَیْنَ ذٰلِکَ مریم/64.

ح) وَ هُوَ اَلْقٰاهِرُ فَوْقَ عِبٰادِهِ وَ هُوَ اَلْحَکِیمُ اَلْخَبِیرُ الأنعام/18.

ط) وَ إِذٰا أَذَقْنَا اَلنّٰاسَ رَحْمَهً فَرِحُوا بِهٰا وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذٰا هُمْ یَقْنَطُونَ الرّوم/36.

ی) «و إنّ أهل الدّنیا کرکب بینا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا» نهج البلاغه، قصار الحکم:415.

2-أعرب ما یلی: أ- وَ إِذٰا ذُکِرَ اَللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اَلَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ وَ إِذٰا ذُکِرَ اَلَّذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذٰا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ الزّمر/45.

ب- وَ لاٰ تَتَّبِعُوا أَهْوٰاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا کَثِیراً المائده/77.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 1643

الدّرس التّاسع و الثّلاثون الظروف المبنیّه (2)

اشاره

5-أین و أنّی: للمکان، بمعنی الإستفهام، نحو: «أین تمشی؟» و «أنّی تقعد؟» و بمعنی الشرط، نحو: «أین تجلس أجلس» و «أنّی تقم أقم» .

6-متی: للزّمان، شرطا، نحو: «متی تسافر أسافر» و استفهاما، نحو: «متی تسافر؟» .

7-کیف: للإستفهام حالا [، نحو: «کیف جاء زید»]أو خبرا، نحو: «کیف أنت» [و «کیف کنت»]أی: فی أیّ حال [أو مفعولا ثانیا، نحو: «کیف ظننت زیدا، أو مفعولا مطلقا، نحو: «کیف فعل اللّه بهم» أی: أیّ فعل].

8-أیّان: للزّمان استفهاما، نحو: أَیّٰانَ یَوْمُ اَلدِّینِ (1)[، و شرطا، نحو: «أیّان تسألنی أجبک» .]

9-مذ و منذ: بمعنی «أوّل المدّه» ان صلح جوابا ل «متی» ، نحو: «ما رأیت زیدا مذ یوم الجمعه» فی جواب من قال: «متی ما رأیت زیدا؟» أی: أوّل مدّه انقطعت رؤیتی إیّاه یوم الجمعه، و بمعنی «جمیع المدّه» إن صلح جوابا ل «کم» ، نحو: «ما رأیته مذ یومان» فی جواب من قال: «کم مدّه ما رأیت زیدا؟» أی: جمیع مدّه ما رأیته فیها یومان.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 1644


1- الذّاریات/12.

10-لدی و لدن: بمعنی «عند» ، نحو: «المال لدیک» ، و الفرق بینهما أنّ «عند» للمکان و لا یشترط فیه الحضور، و یشترط ذلک فی «لدی» و «لدن» . و جاء فیه لغات اخر: «لدن، لدُنِ، لَدن، لَد، لُد، لدُ» .

11-قطّ: للماضی المنفی، نحو: «ما رأیته قطّ» .

12-عوض: للمستقبل المنفی، نحو: «لا أضربه عوض» .

[لا یخفی أنّ «عوض» إذا أضیف أعرب، نحو: «لا أدعک عوض الدّهر» .]

تتمه: إعلم أنّه إذا أضیف الظّروف إلی جمله أو «إذ» جاز بنائها علی الفتح، نحو قوله تعالی: یَوْمُ یَنْفَعُ اَلصّٰادِقِینَ صِدْقُهُمْ (1)و «یومئذ» و «حینئذ» و کذلک «مثل» و «غیر» مع «ما و أن و أنّ» ، نحو: «ضربته مثل ما ضرب زید» ، و «ضربته غیر أن ضرب زید» و «قیامی مثل أنّک تقوم» .

الأسئله

1-ما معنی «أین» و «أنّی» ؟

2-لأی معنی تستعمل «متی» و «کیف» و «أیّان» ؟ مثّل لها.

3-ما معنی «مذ» و «منذ» ؟

4-ما الفرق بین «لدی، لدن» و «عند» ؟

5-ما الفرق بین «قطّ» و «عوض» ؟

6-متی یجوز بناء الظروف علی الفتح؟

7-ما حکم «مثل» و «غیر» مع «ما، أن، أنّ» ؟ وضّح ذلک بأمثله.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 1645


1- المائده/119، علی قراءه نافع وحده. «مجمع البیان:3/461»

التّمارین

1-إستخرج الظروف من الجمل التالیه و بیّن نوعها: أ) یَقُولُ اَلْإِنْسٰانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ اَلْمَفَرُّ القیامه/10.

ب) قٰالَ أَنّٰی یُحْیِی هٰذِهِ اَللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهٰا البقره/259.

ج) وَ یَقُولُونَ مَتیٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ الملک/25.

د) یَسْئَلُ أَیّٰانَ یَوْمُ اَلْقِیٰامَهِ القیامه/6.

ه) وَ زُلْزِلُوا حَتّٰی یَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتیٰ نَصْرُ اَللّٰهِ البقره/214.

و) مٰا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّٰ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ ق/18.

ز) . . . قٰالَ یٰا مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ. . . آل عمران/37.

ح) أَیْنَمٰا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ. . . النّساء/78.

ط) وَ مٰا یَشْعُرُونَ أَیّٰانَ یُبْعَثُونَ النّمل/65.

ی) «فو اللّه ما زلت مدفوعا عن حقّی و مستأثرا علیّ منذ قبض اللّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله» نهج البلاغه، الخطبه:6.

ک) «إنّی لم أردّ علی اللّه و لا علی رسوله ساعه قطّ» نهج البلاغه، الخطبه:197.

ل) «و اللّه ما شککت فی الحقّ مذ أریته» نهج البلاغه، قصار الحکم:184.

م) «ما أفحش کریم قطّ» غرر الحکم: ص 737، الفصل 79، ح 26 و میزان الحکمه:7/409،15387.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 1646

2-إملا الفراغات التالیه بما یناسبها من الکلمات الآتیه: أ) «. . . تجتهد تجد نجاحا» (کیف، منذ، أیّان) .

ب) «. . . تتقن عملک، تبلغ أملک» (متی، کیف، عوض) .

ج) «ما فعلت هذا. . . .» (عوض، مذ، قطّ) .

د) «. . . تفعل هذا و قد نهیت عنه» (إذ، أنّی، وراء) .

ه) «. . . . ظننت الأمر؟» (إذ، إذا، کیف) .

و) «. . . . جئتنی أکرمتک» (إذا، لدی، إذ) .

ز) «إرجع من. . . . أتیت، إلی. . . . کنت» (حیث. حیث) ، (حیث. بعد) ، (قبل. بعد) .

3-أعرب ما یلی: أ- رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ اَلْوَهّٰابُ آل عمران/8.

ب- وَ لَدَیْنٰا کِتٰابٌ یَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاٰ یُظْلَمُونَ المومنون/62.

ج- کِتٰابٌ أُحْکِمَتْ آیٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ هود/1.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 1647

باب الاسم الخاتمه
اشاره

*التعریف و التنکیر *اسماء الاعداد *المذکّر و المؤنّث *التثنیه *الجمع المصحّح *الجمع المکسّر *المصدر *اسم الفاعل *اسم المفعول *الصفه المشبهه *اسم التفضیل

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 1648

الدّرس الأربعون التعریف و التنکیر و أسماء العدد (1)

اشاره

خاتمه: فی سائر أحکام الإسم و لواحقه (غیر الإعراب و البناء) و فیها فصول:

الفصل الأوّل: فی التّعریف و التنکیر

إعلم أنّ الإسم علی قسمین:

1-معرفه: تعریفها: [و هو]اسم وضع لشیء معیّن.

أقسامها: و هی ستّه:

1-المضمرات.

2-الأعلام.

3-المبهمات: أعنی أسماء الإشارات و الموصولات.

4-المعرّف ب «اللاّم» .

5-المضاف إلی أحدها إضافه معنویه.

6-المعرّف ب «النداء» .

الترتیب بین المعارف: أعرف المعارف المضمر المتکلّم، نحو: «أنا» و «نحن» ثمّ المخاطب، نحو: «أنت» ثم الغائب، نحو «هو» ثمّ العلم: و هو ما وضع لشیء معیّن لا یتناول غیره بوضع واحد، نحو «زید» ثمّ المبهمات، ثمّ المعرّف ب «اللاّم» ثمّ المعرّف

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 1649

ب «النّداء» ، و المضاف فی قوّه المضاف إلیه.

2-نکره: [و هو]ما وضع لشیء غیر معیّن، نحو: «رجل» و «فرس» .

الفصل الثّانی: فی أسماء العدد (1)

تعریف اسم العدد:

[و هو]ما وضع لیدلّ علی کمّیّه آحاد الأشیاء.

أصول العدد اثنتا عشره کلمه: «واحد» إلی «عشر» و «مأه» و «ألف» .

کیفیّه استعماله

[و هو]فی «واحد» و «اثنین» علی القیاس؛ أعنی للمذکر بدون «التاء» و للمؤنث ب «التاء» تقول فی رجل: «واحد» و فی رجلین: «اثنان» و فی امرأه: «واحده» و فی امرأتین: «اثنتان» .

و من «ثلاثه» إلی «عشره» علی خلاف القیاس؛ أعنی للمذکر بالتاء، تقول: «ثلاثه رجال إلی عشره رجال» و للمؤنث بدونها، تقول: «ثلاث نسوه إلی عشر نسوه»

و بعد العشره تقول: «أحد عشر رجلا» و «اثنا عشر رجلا» و «إحدی عشره امرأه» و «اثنتا عشره امرأه» و «ثلاثه عشر رجلا» إلی «تسعه عشر رجلا» و «ثلاث عشره امرأه» إلی «تسع عشره امرأه» .

و بعد ذلک تقول: «عشرون رجلا و عشرون امرأه» بلا فرق بین المذکر و المؤنث، إلی «تسعین رجلا و امرأه» و «احد و عشرون رجلا» و «إحدی و عشرون امرأه» و «اثنان و عشرون رجلا» و «اثنتان و عشرون امراه» و «ثلاثه و عشرون رجلا» و «ثلاث و عشرون امراه» الی «تسعه و تسعین رجلا» و إلی «تسع و تسعین امرأه» ثم تقول: «مأه رجل» و «مأه امرأه» و «ألف رجل» و «ألف امرأه» و «مأتا رجل»

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 1650

و «مأتا امرأه» و «ألفا رجل» و «ألفا امرأه» بلا فرق بین المذکر و المؤنث.

فإذا زاد علی الألف و المأه یستعمل علی قیاس ما عرفت، و تقدّم «الألف» علی «المأه» و «الآحاد» علی «العشرات» تقول: «عندی ألف و مأه و احد و عشرون رجلا» و «ألفان و ثلثمأه و اثنان و عشرون رجلا» و «أربعه آلاف و سبعمأه و خمس و أربعون امرأه» و علی هذا القیاس.

الأسئله

1-عرّف المعرفه و النکره مع ذکر المثال.

2-عدّد المعارف و مثّل لها.

3-ما هو حدّ العلم؟

4-ما هو اسم العدد؟ و ما هی أصوله؟

5-کیف یستعمل العدد من (11-19) ؟

6-بیّن کیفیّه استعمال الأعداد من «الثلاثه» إلی «العشره» . اذکرها مع أمثله مفیده.

7-أذکر کیفیه استعمال عددی «المأه» و «الألف» .

التّمارین

1-إستخرج المعارف من الجمل التالیه و أعربها: أ) وَ اُذْکُرْ فِی اَلْکِتٰابِ مَرْیَمَ إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهٰا مَکٰاناً شَرْقِیًّا مریم/16.

ب) وَ اَللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ البقره/216.

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 1651

ج) هٰذِهِ اَلنّٰارُ اَلَّتِی کُنْتُمْ بِهٰا تُکَذِّبُونَ الطّور/14.

د) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ البقره/278.

ه) یٰا زَکَرِیّٰا إِنّٰا نُبَشِّرُکَ بِغُلاٰمٍ اِسْمُهُ یَحْییٰ مریم/7.

و) قٰالَتْ فَذٰلِکُنَّ اَلَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ یوسف/32.

ز) یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ الجمعه/1.

2-بدّل الأرقام التالیه فی الجمل، بالحروف: أ) «الکذب و الخیانه و الغیبه و التّهمه (4) رذائل مهلکه» .

ب) «قرأت (25) حکایه مفیده» .

ج) «ذهبت إلی محطّه القطار لشراء (17) بطاقه» .

د) «شاهدت (12) کوکبا منیرا و (11) نجمه مضیئه» .

ه) «من أخلص للّه (40) یوما نوّر اللّه قلبه» .

و) «سعر هذه المحفظه (4550) تومانا» .

ز) «کان عمر الحسین علیه السّلام حین استشهاده (57) سنه» .

ح) «إرتحل الإمام الخمینی «قدس سرّه» ما یقارب من (11) عاما بعد قیام الثوره الإسلامیه فی ایران» .

3-أعرب ما یلی: إِنَّ رَبَّکُمُ اَللّٰهُ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اِسْتَویٰ عَلَی اَلْعَرْشِ یُغْشِی اَللَّیْلَ اَلنَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرٰاتٍ بِأَمْرِهِ الأعراف/54.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 1652

الدّرس الحادی و الأربعون أسماء العدد (2) و المذکّر و المؤنّث

اشاره

ممیزها: إعلم أنّ «الواحد» و «الاثنین» لا ممیّز لهما، لأنّ لفظ الممیّز مستغن عن ذکر العدد فیهما کما تقول: «عندی رجل و رجلان» .

و أمّا سائر الأعداد فلا بدّ لها من ممیّز، فممیّز «ثلاثه» إلی «عشره» مخفوض مجموع، تقول: «ثلاثه رجال» و «ثلاث نسوه» إلاّ إذا کان الممیّز لفظ المأه فحینئذ یکون محفوظا مفردا، تقول: «ثلثمأه» و القیاس «ثلثمآت» أو «ثلثمئین» .

و ممیّز «أحد عشر» إلی «تسعه و تسعین» منصوب مفرد تقول: «أحد عشر رجلا» و «إحدی عشره امرأه» و «تسعه و تسعون رجلا» و «تسع و تسعون امرأه» .

و ممیّز «مأه» و «ألف» و «تثنیتهما» و «جمع الألف» مخفوض مفرد؛

تقول: «مأه رجل» و «مأتا رجل» و «مأه امرأه» و «مأتا امرأه» و «ألف رجل» و «ألفا رجل» و «ألف امرأه» و «ألفا امرأه» و «ثلاثه آلاف رجل» و «ثلاثه آلاف امرأه» . و قس علی هذا.

الفصل الثالث: فی المذکر و المؤنث

اشاره

الإسم إمّا مذکّر و إمّا مؤنّث.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 1653

تعریفهما: المؤنّث ما فیه علامه التأنیث لفظا أو تقدیرا و المذکر بخلافه.

علامات التأنیث: [و هی]ثلاثه:

1-التاء، نحو: «طلحه» ؛

2-الألف المقصوره، نحو: «حبلی» ؛

3-[الألف]الممدوده، نحو: «حمراء» .

و المقدره إنّما هی التّاء فقط، نحو: «أرض» و «دار» بدلیل «أریضه» و «دویره» . و التصغیر یردّ الأشیاء الی أصولها.

أقسام المؤنث: [و هو]علی قسمین:

1-حقیقیّ: و هو ما بازائه ذکر من الحیوان، نحو: «امرأه» و «مریم» و «ناقه» .

2-مجازیّ: و هو بخلافه، نحو: «ظلمه» و «عین» .

و قد عرفت أحکام الفعل إذا أسند إلی المؤنّث فلا نعیدها.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 1654

الأسئله

1-لماذا لا یحتاج «الواحد» و «الاثنان» إلی الممیّز؟

2-متی ینصب و یفرد تمییز العدد؟

3-ما هو حکم الإسم الواقع بعد الأعداد (3-10) ؟

4-عرّف المذکّر و المؤنّث و مثّل لهما.

5-ما هی علامات التأنیث؟ و أیّها یقدّر؟

6-أذکر أقسام المؤنث مع المثال.

7-اکتب الأرقام التالیه بالحروف و ألحقها بأسماء مذکره و مؤنّثه:

125،7،12،1972،16،50،78،31،101،113،452،1342،9999.

التّمارین

1-إستخرج العدد و ممیّزه فی الجمل التالیه و عیّن إعرابهما: أ) وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلاٰثِینَ لَیْلَهً وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقٰاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً. . . الأعراف/142.

ب) إِنَّ هٰذٰا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَهً وَ لِیَ نَعْجَهٌ وٰاحِدَهٌ. . . ص/23.

ج) وَ قَطَّعْنٰاهُمُ اِثْنَتَیْ عَشْرَهَ أَسْبٰاطاً أُمَماً. . . الأعراف/160.

د) فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلاٰثَهِ أَیّٰامٍ فِی اَلْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ. . . البقره/196.

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 1655

ه) وَ کٰانَ فِی اَلْمَدِینَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لاٰ یُصْلِحُونَ النّمل/48.

و) أَمْ یَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیٰاتٍ. . . هود/13.

ز) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلیٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّٰ خَمْسِینَ عٰاماً. . . العنکبوت/14.

ح) اَلزّٰانِیَهُ وَ اَلزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ. . . النّور/2.

2-میّز المؤنث الحقیقی عن المجازی فیما یلی من الأسماء: شاه، بنت، أرنب، حوزه، رجعی، صحراء، دواه، ضأن، ریح، ید، رجل، صفیّه، عطیّه، سعدی، تمره، معز، جهنّم، زینب.

3-إستخرج الأسماء المؤنّثه ممّا یلی من الآیات: أ) وَ مٰا أَدْرٰاکَ مَا اَلْحُطَمَهُ *نٰارُ اَللّٰهِ اَلْمُوقَدَهُ *اَلَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی اَلْأَفْئِدَهِ *إِنَّهٰا عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَهٌ *فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَهٍ الهمزه/5-9.

ب) إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کٰانَ مِزٰاجُهٰا کٰافُوراً*عَیْناً یَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اَللّٰهِ الإنسان/5-6.

ج) أَ فَلاٰ یَنْظُرُونَ إِلَی اَلْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ *وَ إِلَی اَلسَّمٰاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ الغاشیه/17-18.

د) هٰذِهِ جَهَنَّمُ اَلَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ یس/63.

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 1656

ه) فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰی تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا. . . محمّد/4.

و) إِنَّ زَلْزَلَهَ اَلسّٰاعَهِ شَیْءٌ عَظِیمٌ *یَوْمَ تَرَوْنَهٰا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَهٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ. . . الحجّ/1-2.

ز) لاٰ أُقْسِمُ بِیَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ *وَ لاٰ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اَللَّوّٰامَهِ القیامه/1-2.

4-أعرب ما یلی: أ- إِنَّ عِدَّهَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اَللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ ذٰلِکَ اَلدِّینُ اَلْقَیِّمُ التوبه/36.

ب- یٰا أَیَّتُهَا اَلنَّفْسُ اَلْمُطْمَئِنَّهُ *اِرْجِعِی إِلیٰ رَبِّکِ رٰاضِیَهً مَرْضِیَّهً * فَادْخُلِی فِی عِبٰادِی *وَ اُدْخُلِی جَنَّتِی الفجر/27-30.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1657

الدّرس الثّانی و الأربعون التثنیه

الفصل الرّابع: فی التثنیه

اشاره

تعریف المثنّی: [و هو]اسم ألحق بآخره «ألف» أو «یاء» مفتوح ما قبلها و «نون» مکسوره لیدلّ علی أنّ معه آخر مثله، نحو: «رجلان» [و «دلوان»]رفعا و «رجلین» [و «دلوین»]نصبا و جرّا، هذا فی الصّحیح [و الجاری مجراه].

تثنیه المقصور: [إذا ثنّی المقصور]فإن کانت الألف منقلبه عن «الواو» و کان ثلاثیّا ردّ إلی أصله، نحو: «عصوان» [و «هدیان» فی تثنیه] «عصا» و [«هدی»]. و إن کانت عن «یاء» أو عن «واو» و هو أکثر من الثّلاثی، أو لیست منقلبه عن شیء، تقلب «یاء» ، نحو: «رحیان» و «ملهیان» و «حباریان» [فی تثنیه «رحی» و «ملهی» و «حباری»].

تثنیه الممدود: [إذا ثنّی الممدود]فإن کانت همزته أصلیّه، نحو: «قرّاء» تثبت، نحو: «قرّاءان» ، و إن کانت للتّأنیث، [نحو: «حمراء»]تقلب واوا، نحو: «حمراوان» ، و إن کانت بدلا من «واو» أو «یاء» جاز فیه الوجهان، نحو: «کساوان و کسائان» و «رداوان و ردائان» فی تثنیه «کساء» و «رداء» .

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 1658

تنبیهات:

1-یجب حذف نونه عند الإضافه، تقول: «جاء غلاما زید» .

2-تحذف تاء التأنیث فی «الخصیه» و «الإلیه» خاصّه، تقول: «خصیان» و «إلیان» لأنّهما متلازمان فکأنّهما شیء واحد.

3-إذا أرید إضافه المثنّی إلی المثنّی یعبّر عن الأوّل بلفظ الجمع، نحو قوله تعالی: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا (1)و ذلک لکراهیّه اجتماع التثنیتین فیما تأکّد الإتصال لفظا و معنی.

الأسئله

1-ما هو حدّ المثنّی؟ أذکره مع المثال.

2-کیف یثنّی المقصور؟ بیّنها مع المثال.

3-هل یجوز إضافه المثنّی إلی مثله؟ وضّح ذلک بمثال.

التّمارین

1-میّز المثنّی من غیره فیما یلی من الکلمات: جولان، ساعیان، جبان، حنین، ظبیان، قفوان، غضبان، کرمان، صفراوان، وضّاءان، عمران، دعاوان، قنوان، غلمان.

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 1659


1- المائده/38.

2-ثنّ الکلمات التّالیه: عظمی، منجی، عرجاء، داع، رضا، زهراء، محطّ، نداء، خضراء، صحراء، الشافّی، مشّاء، سمآء.

3-إستخرج المثنّی ممّا یلی من الجمل و عیّن مفرده و أعربه: أ) وَ دَخَلَ مَعَهُ اَلسِّجْنَ فَتَیٰانِ. . . یوسف/36.

ب) وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِ آیٰاتُنٰا وَلّٰی مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهٰا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً. . . لقمان/7.

ج) وَ قٰالَ اَللّٰهُ لاٰ تَتَّخِذُوا إِلٰهَیْنِ اِثْنَیْنِ إِنَّمٰا هُوَ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ. . . النحل/51.

د) وَ أَمَّا اَلْغُلاٰمُ فَکٰانَ أَبَوٰاهُ مُؤْمِنَیْنِ. . . الکهف/80.

ه) مَرَجَ اَلْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیٰانِ الرحمن/19.

و) أَمَّا اَلْجِدٰارُ فَکٰانَ لِغُلاٰمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی اَلْمَدِینَهِ الکهف/82.

ز) إِذْ یَتَلَقَّی اَلْمُتَلَقِّیٰانِ عَنِ اَلْیَمِینِ وَ عَنِ اَلشِّمٰالِ قَعِیدٌ ق/17.

4-أعرب ما یلی: أ- وَ اَلْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ اَلرَّضٰاعَهَ البقره/233.

ب- أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ *وَ لِسٰاناً وَ شَفَتَیْنِ *وَ هَدَیْنٰاهُ اَلنَّجْدَیْنِ البلد/8-10.

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 1660

الدّرس الثالث و الأربعون الجمع المصحّح

الفصل الخامس: فی الجمع

اشاره

تعریف المجموع: [و هو]اسم ما دلّ علی آحاد، و تلک الآحاد مقصوده بحروف مفرده بتغییر ما، [و هو إمّا]لفظیّ، نحو: «رجال» جمع «رجل» أو تقدیریّ، نحو: «فلک» علی وزن «أسد» فإنّ مفرده أیضا «فلک» لکنّه علی وزن «قفل» و علیه ف «قوم» و نحوه و إن دلّ علی آحاد لیس بجمع إذ لا مفرد له.

أقسام الجمع:

و هو علی قسمین:

1-مصحّح: و هو ما لم یتغیّر بناء مفرده، نحو: «مسلمون» .

2-مکسّر: و هو ما یتغیّر بناء مفرده، نحو: «رجال» .

و المصحّح علی قسمین:

1-مذکّر: و هو ما لحق بآخره «واو» مضموم ما قبلها و «نون» مفتوحه، نحو: «مسلمون» أو «یاء» مکسور ما قبلها و «نون» کذلک، نحو: «مسلمین» لیدلّ علی أنّ معه أکثر منه. هذا فی الصّحیح.

جمع المنقوص: [إذا جمع المنقوص هذا الجمع]تحذف یائه، نحو: «قاضون» و «قاضین» و «داعون» و «داعین» .

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 1661

جمع المقصور: [إن أرید جمع المقصور]یحذف ألفه و یبقی ما قبلها مفتوحا لیدلّ علی الألف المحذوفه، مثل: «مصطفون» .

جمع الممدود: [إعلم أنّ جمع الممدود کتثنیته، نحو: «قرّاؤون» و «قرّائین» .]

شرط جمع المذکر السّالم: [المفرد]إن کان اسما فشرطه أن یکون مذکّرا علما یعقل، [و خالیا من التّاء و الترکیب، نحو: «محمّدون» بخلاف مریم، رجل، کلب، حمزه و بعلبکّ]و أمّا قولهم «سنون» و «أرضون» و «ثبون» و «قلون» ب «الواو» و «النّون» فشاذّ.

[و إن کان صفه فشرطه أن یکون مذکّرا عاقلا خالیا من التاء]و لا یکون «أفعل» الذی مؤنّثه «فعلاء» ، و لا «فعلان» الذی مؤنثه «فعلی» ، و لا «فعیلا» بمعنی «مفعول» ، و لا «فعولا» بمعنی «فاعل» [، نحو: «عالمون» بخلاف مرضع، سابق (1)، علاّمه، أحمر، سکران، جریح و صبور].

تنبیه: یجب حذف نونه بالإضافه، نحو: «مسلمو مصر» .

2-مؤنّث: و هو ما ألحق بآخره «الف» و «تاء» .

شرط جمع المؤنّث السالم: [المفرد]إن کان صفه و له مذکّر فشرطه أن یکون مذکّره قد جمع ب «الواو» و «النّون» ، نحو: «مسلمات» فإن لم یکن له مذکّر فشرطه أن لا یکون مؤنّثا مجرّدا من التّاء، نحو: «الحائض» و «الحامل» .

و إن کان اسما یجمع ب «الألف» و «التّاء» بلا شرط، نحو «هندات» .

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 1662


1- صفه لفرس «جامع الدروس العربیه:2/18» .

الأسئله

1-عرّف الجمع و اذکر أقسامه، مع المثال.

2-ما هو الجمع المصحّح؟ و کم قسما له؟

3-أذکر تعریف جمع المذکّر السّالم.

4-کیف یجمع المنقوص بهذا الجمع؟ أذکره مع المثال.

5-کیف یبنی جمع المذکّر السّالم، من المقصور؟

6-ما هو شرط جمع المذکّر السّالم إذا کان اسما و ما هو شرطه إذا کان صفه؟

7-کیف یجمع جمع المؤنث السّالم و ما هو شرطه إذا کان صفه؟

التّمارین

1-بیّن لأیّ سبب لا تجمع الکلمات التالیه جمعا مذکرا سالما: کتاب، غیور، هند، عطشان، قتیل، أسود، أعرج، أسد، بتول، أعمی، أیسر، یقظان، قنوع، نسّابه.

2-إجمع الکلمات التّابعه جمعا مذکرا سالما: هاد، أحقر، رضا، مفتی، یحیی، سعد، طبیب، وضّاء، ناصر، الداعی، فطن، أعلی، بنّاء.

3-إجمع الکلمات التالیه جمعا مؤنّثا سالما: حجره، نافعه، عادیه، إنطلاق، فضلی، جمله، قطعه، سماء، بدره،

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 1663

عروه، صلاه، نعمی، سنه.

4-إستخرج الجمع السّالم من الجمل التالیه و اذکر مفردها و أعربه: أ) . . . کَذٰلِکَ یُرِیهِمُ اَللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَیْهِمْ وَ مٰا هُمْ بِخٰارِجِینَ مِنَ اَلنّٰارِ البقره/167.

ب) فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ *اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ *اَلَّذِینَ هُمْ یُرٰاؤُنَ *وَ یَمْنَعُونَ اَلْمٰاعُونَ الماعون/4-7.

ج) وَ إِنْ مِنْ قَرْیَهٍ إِلاّٰ نَحْنُ مُهْلِکُوهٰا قَبْلَ یَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ أَوْ مُعَذِّبُوهٰا عَذٰاباً شَدِیداً. . . الإسراء/58.

د) وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنٰا لَمِنَ اَلْمُصْطَفَیْنَ اَلْأَخْیٰارِ ص/47.

ه) «أذکروا انقطاع اللّذّات و بقاء التّبعات» نهج البلاغه، قصار الحکم:433.

و) «أنا حجیج المارقین و خصیم الناکثین المرتابین» نهج البلاغه، الخطبه:75،2.

5-أعرب ما یلی: أ- «إنّ أعظم الحسرات یوم القیامه حسره رجل کسب مالا فی غیر طاعه اللّه» نهج البلاغه، قصار الحکم:429.

ب- وَ لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ اَلشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ البقره/168.

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 1664

الدّرس الرّابع و الأربعون الجمع المکسّر و المصدر

اشاره

الجمع المکسّر: [قد عرفت تعریفه]و صیغته فی الثّلاثی کثیره غیر مضبوطه تعرف بالسّماع، نحو: «رجال» و «أفراس» و «قلوب» ، و فی غیر الثّلاثی علی وزن «فعالل» قیاسا، نحو: «جعافر» و «جداول» جمعی «جعفر» و «جدول» ، کما عرفت فی التّصریف.

أقسام الجمع المکسّر:

إعلم أنّه أیضا علی قسمین:

1-جمع قلّه: و هو ما یطلق علی العشره فما دونها، و أبنیته «أفعل» و «أفعال» و «فعله» و «أفعله» ، نحو: «أنفس» و «أثواب» و «غلمه» و «أطعمه» .

2-جمع کثره: و هو ما یطلق علی ما فوق العشره، و أبنیته ما عدا هذا الأربع.

و یستعمل کلّ منها فی موضع الآخر علی سبیل الإستعاره (1)، نحو قوله تعالی: ثَلاٰثَهَ قُرُوءٍ (2)مع وجود «أقراء» .

الفصل السادس: فی المصدر

تعریفه: [و هو]اسم یدلّ علی الحدث فقط. و یشتقّ منه الأفعال نحو: «الضرب» و «النّصر» مثلا.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 1665


1- أی مع القرینه.
2- البقره/228.

أبنیته: [و هی]من الثّلاثیّ المجرّد غیر مضبوطه تعرف بالسّماع، و من غیره قیاسیه، نحو: «الإفعال» و «الإنفعال» و «و الإستفعال» و «الفعلله» و «التفعلل» مثلا.

عمله: المصدر إن لم یکن مفعولا مطلقا یعمل عمل فعله، أعنی یرفع فاعلا إن کان لازما، نحو: «أعجبنی قیام زید» ، و ینصب مفعولا به أیضا إن کان متعدّیا، نحو: «اعجبنی ضرب زید عمرا» [و «إعطاء زید عمرا درهما» و «إعلامک عمرا زیدا جاهلا»].

و إن کان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل الّذی قبله، نحو: «ضربت ضربا عمرا، ف «عمرا» منصوب ب «ضربت» لا ب «ضربا» [إلاّ إذا کان المفعول المطلق بدلا عن الفعل، نحو: «سقیا زیدا» ففیه قولان:

أحدها: أن یکون العامل الفعل المحذوف أعنی «إسق» ؛

الثانی: أن یکون العامل المصدر المذکور أعنی «سقیا» .]

تنبیهان:

1-لا یجوز تقدیم معمول المصدر علیه فلا یقال: «أعجبنی زیدا ضرب» .

2-یجوز اضافته الی الفاعل، نحو: «کرهت ضرب زید عمرا» و الی المفعول، نحو: «کرهت ضرب عمرو زید» .

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 1666

الأسئله

1-عرّف الجمع المکسّر مع ذکر المثال.

2-ما هو جمع القّله؟ أذکر أوزانه.

3-متی یستعمل جمع الکثره موضع القلّه؟ وضّح ذلک بمثال.

4-ما هو المصدر؟ مثّل له.

5-متی یعمل المصدر عمل فعله؟

6-هل یصح إطلاق «اللازم» أو «المتعدّی» علی المصدر أو لا؟ إشرح ذلک بأمثله.

7-هل یجوز تقدیم معمول المصدر علیه أو لا؟ وضّح ذلک بمثال.

التّمارین

1-إستخرج الجمع المکسّر من الآیات التّالیه و عیّن نوعه و اذکر مفرده و أعربه: أ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فٰاطِرِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ جٰاعِلِ اَلْمَلاٰئِکَهِ رُسُلاً أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ. . . فاطر/1.

ب) . . . وَ تَرَی اَلْفُلْکَ مَوٰاخِرَ فِیهِ. . . النّحل/14.

ج) لَهُ مَقٰالِیدُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ. . . الزّمر/63.

د) حَتّٰی إِذٰا جٰاؤُهٰا وَ فُتِحَتْ أَبْوٰابُهٰا وَ قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلاٰمٌ عَلَیْکُمْ. . . الزّمر/73.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 1667

ه) إِنّٰا جَعَلْنٰا فِی أَعْنٰاقِهِمْ أَغْلاٰلاً فَهِیَ إِلَی اَلْأَذْقٰانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ یس/8.

و) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَی اَلْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً سِیمٰاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ الفتح/29.

ز) وَ مِنَ اَلنّٰاسِ وَ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْأَنْعٰامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ کَذٰلِکَ إِنَّمٰا یَخْشَی اَللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ اَلْعُلَمٰاءُ إِنَّ اَللّٰهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ فاطر/28.

ح) قُلْ یٰا عِبٰادِیَ اَلَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ یَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِیعاً الزّمر/53.

2-إجمع الکلمات التّالیه جمعا مکسّرا: «أحمر، سوداء، صعب، بطل، کبری، صاهل، قتیل، قاض، صدیق، جواد، جبان، جاهل» .

3-إستخرج المصادر و معمولیها ممّا یلی من الجمل و اذکر نوعها: أ) وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا وَ أَوْحَیْنٰا إِلَیْهِمْ فِعْلَ اَلْخَیْرٰاتِ وَ إِقٰامَ اَلصَّلاٰهِ وَ إِیتٰاءَ اَلزَّکٰاهِ وَ کٰانُوا لَنٰا عٰابِدِینَ الأنبیاء/73.

ب) وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ. . . البقره/251.

ج) وَ مٰا کٰانَ اِسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَهٰا إِیّٰاهُ. . . التوبه/114.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 1668

د) . . . یٰا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخٰاذِکُمُ اَلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلیٰ بٰارِئِکُمْ. . . البقره/54.

ه) وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ البقره/207.

و) أَوْ إِطْعٰامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ *یَتِیماً ذٰا مَقْرَبَهٍ *أَوْ مِسْکِیناً ذٰا مَتْرَبَهٍ البلد/14-16.

ز) لِإِیلاٰفِ قُرَیْشٍ *إِیلاٰفِهِمْ رِحْلَهَ اَلشِّتٰاءِ وَ اَلصَّیْفِ قریش/1-2.

ح) فَلاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إبراهیم/47.

4-أعرب ما یلی: أ- ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّٰا*إِذْ نٰادیٰ رَبَّهُ نِدٰاءً خَفِیًّا*قٰالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّی وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَیْباً وَ لَمْ أَکُنْ بِدُعٰائِکَ رَبِّ شَقِیًّا مریم/2-4.

ب- «أبلغ العظات النّظر إلی مصارع الأموات و الإعتبار بمصائر الآباء و الأمّهات» غرر الحکم: ص 213، الفصل 8، ح 536.

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 1669

الدّرس الخامس و الأربعون اسما الفاعل و المفعول

الفصل السّابع: فی اسم الفاعل

تعریفه: [و هو]اسم یشتق من «یفعل» لیدلّ علی من قام به الفعل بمعنی الحدوث.

صیغته: [و هی]من المجرد الثّلاثی علی وزن «فاعل» نحو: «ضارب و ناصر» ، و من غیره علی وزن صیغه المضارع من ذلک الفعل ب «میم» مضمومه مکان حرف المضارعه و کسر ما قبل الآخر، نحو: «مدخل و مستخرج» .

عمله: و یعمل عمل فعله إن کان فیه معنی الحال و الإستقبال و معتمدا علی المبتدأ، نحو: «زید قائم أبوه» أو ذی حال، نحو: «جائنی زید ضاربا أبوه عمرا» ، أو همزه الإستفهام، نحو: «أقائم زید» ، أو حرف النّفی، نحو: «ما قائم زید» ، أو موصوف، نحو: «عندی رجل ضارب أبوه عمرا الآن أو غدا» ، او موصول، نحو: «عندی الضارب ابوه عمرا» فإن کان فیه معنی الماضی و جبت الإضافه معنی، نحو: «زید ضارب عمرو أمس» .

هذا إذا کان منکّرا أمّا إذا کان معرّفا ب «اللام» فیستوی فیه جمیع الأزمنه و لا یشترط فیه الإعتماد، نحو: «زید الضارب أبوه عمرا ألآن أو غدا أو أمس» [و «جاء المکرم أخاک ألان أو غدا أو أمس» ، و تجوز الإضافه إن کان فیه معنی الماضی، نحو: «جاء زید المکرم الأخ أو الأخ» .]

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 1670

الفصل الثامن: فی اسم المفعول

تعریفه: [و هو]مشتقّ من «یفعل» بالمجهول متعدّیا لیدلّ علی من وقع علیه الفعل.

صیغته: [و هی]من الثّلاثی المجرّد علی وزن «مفعول» لفظا، نحو: «مضروب» أو تقدیرا، نحو: «مقول و مرمیّ» ، و من غیره ک «اسم الفاعل» منه بفتح ما قبل الآخر، نحو: «مدخل و مستخرج» .

عمله: و یعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذکوره فی اسم الفاعل، نحو: «زید مضروب غلامه الآن أو غدا» [و «جاء زید المکرم أخوه أو الأخ» .]

الأسئله

1-ما هو اسم الفاعل؟ و ما هو وزنه من الثلاثیّ المجرّد؟

2-کیف یصاغ اسم الفاعل من غیر الثلاثیّ المجرّد؟ أذکر أمثله لذلک.

3-متی یعمل اسم الفاعل عمل فعله؟ مثّل لذلک.

4-متی یعمل اسم الفاعل بلا شرط؟

5-متی تجوز إضافه اسم الفاعل الذی فیه معنی الماضی؟

6-عرّف اسم المفعول و اذکر کیفیّه اشتقاقه مع أمثله مفیده.

7-ما هی شروط عمل اسم المفعول؟

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 1671

التّمارین

1-إستخرج اسمی الفاعل و المفعول ممّا یلی من الجمل و اذکر المعتمد علیه و أعربهما: أ) إِنَّ اَلْمُتَّقِینَ فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ *آخِذِینَ مٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ. . . الذّاریات/15-16.

ب) وَ مٰا کُنْتُ مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّینَ عَضُداً الکهف/51.

ج) إِنْ أَرٰادَنِیَ اَللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کٰاشِفٰاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرٰادَنِی بِرَحْمَهٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکٰاتُ رَحْمَتِهِ. . . الزّمر/38.

د) قٰالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهٰا بَقَرَهٌ صَفْرٰاءُ فٰاقِعٌ لَوْنُهٰا تَسُرُّ اَلنّٰاظِرِینَ البقره/69.

ه) اَلَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاٰقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ البقره/46.

و) وَ مٰا أَرْسَلْنٰا فِی قَرْیَهٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلاّٰ قٰالَ مُتْرَفُوهٰا إِنّٰا بِمٰا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کٰافِرُونَ سبأ/34.

ز) إِذْ قٰالَ اَللّٰهُ یٰا عِیسیٰ إِنِّی مُتَوَفِّیکَ وَ رٰافِعُکَ إِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ جٰاعِلُ اَلَّذِینَ اِتَّبَعُوکَ فَوْقَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا إِلیٰ یَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ آل عمران/55.

ح) فَلَعَلَّکَ تٰارِکٌ بَعْضَ مٰا یُوحیٰ إِلَیْکَ وَ ضٰائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ هود/12.

ط) وَ مٰا أَنْتَ بِتٰابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مٰا بَعْضُهُمْ بِتٰابِعٍ قِبْلَهَ بَعْضٍ البقره/145.

ی) «تراه (المتّقی) قریبا أمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعه نفسه،

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 1672

منزورا أکله، سهلا أمره، . . . مکظوما غیظه. . . غائبا منکره، حاضرا معروفه. . .» نهج البلاغه، الخطبه:193.

ک) «المرء مخبوء تحت لسانه» نهج البلاغه، قصار الحکم:148.

ل) «(الدّنیا) مخوف وعیدها» نهج البلاغه، الخطبه:190.

2-صغ اسمی الفاعل و المفعول من الأفعال التابعه: «أقام، إحلولی، استعلی، لقی، زیّن، قابل، خشی، إرتدّ، أصمی، إتّقی» .

3-ضع فی الفراغات التالیه ما یناسبها من الکلمات الآتیه: «المعطی، محمودا، مذکوره، مدرّس، معین، المسفوکه، مکرما، عارف» .

1. «هذا. . . النّحو و البیان» .

2. «أنت. . . . العاجز المسکین» .

3. «جاء. . . المساکین أمس أو ألآن أو غدا» .

4. «هل. . . أخوک قدر الإنصاف» .

5. «عزّ من کان. . . . جاره. . . جواره» .

6. «ما أعظم سعاده الشهداء. . . . دماؤهم» .

7. «هذا البطل. . . سیرته فی قصص مشاهیر العالم» .

4-أعرب ما یلی: أ- وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ *اَلَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی اَلسَّرّٰاءِ وَ اَلضَّرّٰاءِ وَ اَلْکٰاظِمِینَ اَلْغَیْظَ وَ اَلْعٰافِینَ عَنِ اَلنّٰاسِ وَ اَللّٰهُ یُحِبُّ اَلْمُحْسِنِینَ آل عمران/133-134.

ب- «إنّی تارک فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتی» بحار الأنوار:23/109، ح 13، ب 7.

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 1673

الدّرس السّادس و الأربعون الصفه المشبّهه

الفصل التّاسع: فی الصّفه المشبّهه

تعریفها: [و هو]اسم مشتقّ من فعل لازم لیدلّ علی من قام به الفعل بمعنی الثبوت.

صیغتها: [و هی]-علی خلاف صیغه اسم الفاعل و المفعول-تعرف بالسّماع نحو: «حسن» و «صعب» و «شجاع» و «شریف» و «ذلول» [و «جبان» و «خشن»].

عملها: و هی تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الإعتماد المذکور.

و لها ثمانیه عشر صوره لأنّ الصّفه إمّا ب «اللاّم» أو مجرّده عنها، و معمولها إمّا مضاف أو ب «اللاّم» أو مجرّد عنها، فهذه ستّ و معمول کلّ واحد منها إمّا مرفوع أو منصوب أو مجرور فلذلک کانت ثمانیه عشر.

و تفصیلها، نحو: «الحسن وجهه» ثلاثه، و کذلک «الحسن الوجه» و «الحسن وجه» و «حسن وجهه» «حسن الوجه» و «حسن وجه» .

و هی خمسه أقسام:

الأوّل: ممتنع، [و هو] «الحسن وجهه» و «الحسن وجه» ؛

الثانی: مختلف فیه، [و هو] «حسن وجهه» ؛

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 1674

الثالث: أحسن، إن کان فیه ضمیر واحد، [و هو تسع صور: «الحسن الوجه و الحسن الوجه و حسن الوجه و حسن الوجه و الحسن وجها و حسن وجها و حسن وجه و الحسن وجهه و حسن وجهه» ؛]

الرابع: حسن، إن کان فیه ضمیران، [و هو قسمان: «حسن وجهه و الحسن وجهه» ؛]

الخامس: قبیح، إن لم یکن فیه ضمیر، [و هو أربع صور: «الحسن الوجه و حسن الوجه و حسن وجه و الحسن وجه» .]

و الضابطه فیه أنّک متی رفعت بها معمولها فلا ضمیر فی الصفه و متی نصبت أو جررت ففیها ضمیر الموصوف.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 1675

الأسئله

1-عرّف الصّفه المشبّهه و مثّل لها.

2-متی تعمل الصّفه المشبّهه عمل فعلها؟

3-متی تحتمل الصفه ضمیرا؟ إشرح ذلک بأمثله.

التّمارین

1-إستخرج الصّفه المشبّهه ممّا یلی من الجمل و اذکر معمولها و أعربها: أ) إِذْ قٰالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ اِبْعَثْ لَنٰا مَلِکاً نُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ . . . فَلَمّٰا کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقِتٰالُ تَوَلَّوْا إِلاّٰ قَلِیلاً مِنْهُمْ البقره/246.

ب) . . . صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاٰ یَعْقِلُونَ البقره/171.

ج) مَنْ ذَا اَلَّذِی یُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً کَثِیرَهً البقره/245.

د) إِنَّ اَللّٰهَ سَرِیعُ اَلْحِسٰابِ آل عمران/199.

ه) هُوَ اَلْعَلِیُّ اَلْعَظِیمُ البقره/255.

و) وَ إِنِّی أُعِیذُهٰا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهٰا مِنَ اَلشَّیْطٰانِ اَلرَّجِیمِ آل عمران/36.

ز) «و لینظر امرؤ فی قصیر أیّامه و قلیل مقامه» نهج البلاغه، الخطبه:214.

ح) «تراه (المتّقی) قریبا أمله، قلیلا زلله. . . حریزا دینه» . نهج البلاغه، الخطبه:193.

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 1676

ط) «نعم الطّیب المسک؛ خفیف محمله عطر ریحه» نهج البلاغه، قصار الحکم:397.

ی) «(المؤمن) طویل غمّه، بعید همّه، کثیر صمته، مشغول وقته. . .» نهج البلاغه، قصار الحکم:323.

ک) «المؤمن دعب لعب و المنافق قطب قضب» تحف العقول: ص 49.

2-عیّن «الممتنع» و «القبیح» و «الحسن» و «الأحسن» من الجمل الآتیه: أ) «أحمد طاهر نفسا»

ب) «جعفر الفصیح کلام»

ج) «حسین قویّ الإراده»

د) «جواد عال همّته»

ه) «بکر الصحیح فکر»

و) «علیّ جیّد خلق»

ز) «تقیّ سعید عاقبته»

ح) «محمّد الجمیل وجهه» .

3-ضع الکلمات التالیه فی الفراغات المناسبه لها: «یقظ، شدیده، قریر، حلو، کریمه، کریم»

أ) «زارنی رجل. . . . حسبا و نسبا» .

ب) «العرب. . . . نخوتهم. . . . ضیافتهم» .

ج) «هذا الخطیب. . . . الألفاظ» .

د) «ما زال سجّاد. . . . العین ناعم البال» .

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 1677

ه) «لقیت الیوم رجلا. . . الفؤاد» .

4-أعرب ما یلی: أ- فَنٰادَتْهُ اَلْمَلاٰئِکَهُ وَ هُوَ قٰائِمٌ یُصَلِّی فِی اَلْمِحْرٰابِ أَنَّ اَللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْییٰ مُصَدِّقاً بِکَلِمَهٍ مِنَ اَللّٰهِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّا مِنَ اَلصّٰالِحِینَ آل عمران/39.

ب- «فإنّ الدّنیا رنق مشربها، ردغ مشرعها، یونق منظرها و یوبق مخبرها، غرور حائل و ضوء آفل و ظلّ زائل. . .» نهج البلاغه، الخطبه:83.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 1678

الدّرس السّابع و الأربعون اسم التفضیل

الفصل العاشر: فی اسم التفضیل

اشاره

تعریفه: [و هو]اسم اشتقّ من فعل لیدلّ علی موصوف بزیاده علی غیره.

صیغته: [و هو للمذکّر] «أفعل» غالبا [نحو: «أفضل» و قد تحذف همزته، نحو: «خیر، شرّ، حبّ» و للمؤنّث «فعلی» ، نحو: «فضلی»].

شروط صوغه: و لا یبنی إلاّ من [فعل]ثلاثی، مجرّد، معلوم، متصرّف، تامّ، قابل للتّفضیل، لیس بلون و لا عیب، و لا حلیه، نحو: «زید أفضل الناس» ، فلا یبنی من دحرج، استخرج، نصر، بئس، کان، مات، حمر، عرج و کحل.

فإن لم یکن جامعا للشروط یجب أن یبنی من الثّلاثی المجرّد ما یدلّ علی المبالغه أو الشّده أو الکثره ثمّ یذکر بعده مصدر ذلک الفعل منصوبا علی التمییز کما تقول: «هو أشدّ استخراجا» و «أقوی حمره» و «أقبح عرجا» و «أوفر کحلا» و «أکثر اضطرابا من زید» .

وجوه استعماله:

و [هو]علی ثلاثه أوجه:

[1-أن یکون]مضافا، نحو: «زید أفضل القوم» ؛

[2-أن یکون]معرّفا ب «اللاّم» ، نحو: «زید الأفضل» ؛

[3-أن تأتی بعده] «من» [التفضیلیّه]، نحو: «زید أفضل من عمرو» .

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 1679

و یجوز فی الأوّل الإفراد و التذکیر و مطابقه اسم التفضیل للموصوف، نحو: «زید أفضل القوم» و «الزّیدان أفضلا القوم و أفضل القوم» و «الزّیدون أفضلوا القوم و أفضل القوم» و «هند فضلی القوم و أفضل القوم» و «الهندان فضلیا القوم و أفضل القوم» و «الهندات فضلیات القوم و أفضل القوم» .

و فی الثانی یجب المطابقه، نحو: «زید الأفضل» و «الزّیدان الأفضلان» و «الزّیدون الأفضلون» .

و فی الثالث یجب کونه مفردا مذکّرا أبدا، نحو: «زید و الزّیدان و الزّیدون و هند و الهندان و الهندات أفضل من عمرو» .

تنبیهان

[1-قد تحذف «من» ، نحو: «اللّه أکبر» .

2-لا تجتمع «من» مع اللاّم أصلا، فلا یقال: «زید الأفضل من عمرو» .]

عمله: [ثمّ إنّ اسم التفضیل]علی الأوجه الثلاثه یضمر فیه الفاعل و هو یعمل فی ذلک المضمر و لا یعمل فی المظهر أصلا إلاّ فی مثل قولهم: «ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل منه فی عین زید» فإنّ الکحل فاعل ل «أحسن» و هیهنا بحث.

الأسئله

1-عرّف اسم التفضیل و اذکر صیغتیه.

2-ما هی شروط صوغ اسم التفضیل؟

3-کیف تبنی صیغه اسم التفضیل إن لم یکن الفعل جامعا للشروط اللازمه؟

4-أذکر أوجه استعمالات اسم التفضیل مع أمثله.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 1680

التّمارین

1-إستخرج اسم التفضیل ممّا یلی من الجمل و أعربه: أ) إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ الحجرات/13.

ب) إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنیٰ مِنْ ثُلُثَیِ اَللَّیْلِ. . . المزّمّل/20.

ج) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ البقره/114.

د) إِنَّ شٰانِئَکَ هُوَ اَلْأَبْتَرُ الکوثر/3.

ه) سَیَذَّکَّرُ مَنْ یَخْشیٰ *وَ یَتَجَنَّبُهَا اَلْأَشْقَی *اَلَّذِی یَصْلَی اَلنّٰارَ اَلْکُبْریٰ *. . . بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَیٰاهَ اَلدُّنْیٰا*وَ اَلْآخِرَهُ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ الأعلی/10-17.

و) لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ *ثُمَّ رَدَدْنٰاهُ أَسْفَلَ سٰافِلِینَ التین/4-5.

ز) وَ لاٰ تَهِنُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ آل عمران/139.

ح) . . . فَاللّٰهُ خَیْرٌ حٰافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ اَلرّٰاحِمِینَ یوسف/64.

ط) أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ اَلسَّمٰاءُ بَنٰاهٰا النّازعات/27.

ی) «إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن» وسائل الشیعه: کتاب الحج، باب 104 من أبواب أحکام العشره، ح 26.

2-صغ من الکلمات التّابعه اسم التّفضیل: «غفل، إخضرّ، حسن، أکرم، تزلزل، ساد، قلّ، عور، إحرنجم، شجع»

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 1681

3-ضع خطأ تحت ما تجده صحیحا: أ) «أولوا الألباب (أرغب، الأرغب، أرغبون) إلی العلم من الجهّال» .

ب) «هذان الغنیّان (أحرصان، الأحرصان، أحرص) علی المال من الفقراء» .

ج) «هؤلاء (الأعطو، أعطیا، أعطی) النّاس للدّراهم» .

د) «سعید و أبوه (الأعلم، أعلما، أعلما من) أهل القریه» .

ه) «المجاهدون (هم الأفضلون، الأفضل، أفضل من القاعدین)» .

4-أصلح الأغلاط الواقعه فی الجمل التّابعه: أ) «رأیت أخویک الأکبر» .

ب) «هذه کبری من هند» .

ج) «نحن الأفصح» .

د) «إنّا أعرفون بمواقع الأمور منکم» .

ه) «الزیدان أجلّ النّاس قدرا و أکثرهم مالا» .

و) «هما الأشرف» .

ز) «إنّهما أعزّاکم و أقرءاکم للضّیوف» .

5-أعرب ما یلی: أ- إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتٰابِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ فِی نٰارِ جَهَنَّمَ خٰالِدِینَ فِیهٰا أُولٰئِکَ هُمْ شَرُّ اَلْبَرِیَّهِ البیّنه/6.

ب- «إنّ أخوف ما أخاف علیکم خصلتان: اتّباع الهوی و طول الأمل» بحار الأنوار:2/106، ح 2، ب 15.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 1682

باب الفعل

اشاره

*الماضی

*المضارع المبنی

*اصناف اعراب الفعل المضارع

*عامل المضارع المرفوع

*عوامل المضارع المنصوب

*عوامل المضارع المجزوم

*الامر

*الفعل المجهول

*اللازم و المتعدی

*افعال القلوب

*الافعال الناقصه

*افعال المقاربه

*فعل التعجب

*افعال المدح و الذم

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 1683

الدّرس الثّامن و الأربعون الماضی و المضارع المبنی
اشاره

القسم الثانی: فی الفعل و قد مرّ تعریفه.

أقسام الفعل:

اشاره

و هی ثلاثه: ماض و مضارع و أمر.

الأوّل: الماضی

تعریفه:

و هو فعل دلّ علی زمان قبل زمان الخبریه.

بنائه:

و هو مبنیّ علی الفتح [اللّفظیّ]، نحو: «ضرب» [أو التّقدیریّ، نحو: «رمی» إلاّ إذا کان]معه ضمیر مرفوع متحرک فهو مبنیّ علی السکون، نحو: «ضربت» أو «واو» فهو مبنیّ علی الضمّ [اللّفظیّ]، نحو: «ضربوا» [أو التّقدیریّ، نحو: «رموا»].

الثانی: المضارع

تعریفه:

و هو فعل یشبه الاسم بأحد حروف «أتین» فی أوّله.

أ-لفظا:

1. فی اتفاق حرکاتهما و سکناتهما، نحو: «یضرب» و «یستخرج» فهو «ضارب» و «مستخرج» .

2. فی دخول لام التأکید فی أوّلهما، تقول: «إنّ زیدا لیقوم» کما تقول: «إنّ زیدا لقائم» .

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 1684

3. فی تساویهما فی عدد الحروف.

ب-معنی: فی أنّه مشترک بین الحال و الاستقبال، کاسم الفاعل، و «السّین» و «سوف» یخصّصه بالإستقبال، نحو: «سیضرب» و «اللاّم» المفتوحه بالحال، نحو: «لیضرب» . و لذلک سمّوه مضارعا.

[إعلم أنّ]حروف المضارعه مضمومه فی الرّباعی [أی فیما کان ماضیه علی أربعه أحرف]، نحو: «یدحرج» و «یخرج» لانّ اصله هی یأخرج کما عرفت فی التصریف و مفتوحه فیما عداه، نحو: «یضرب» و «یستخرج» .

إعرابه و بنائه

إنّما أعربوه مع أنّ الأصل فی الفعل البناء لمضارعته أی لمشابهته الاسم، و الأصل فی الإسم الاعراب، و ذلک إذا لم یتّصل به إحدی نونی التأکید [مباشره فهو مبنی علی الفتح، نحو: «ینصرنّ، تنصرنّ، أنصرنّ، ننصرنّ»]و لا «نون» جمع المؤنّث [فهو مبنی علی السکون، نحو: «ینصرن و تنصرن»].

و أنواع إعرابه فیه ثلاثه أیضا: رفع و نصب و جزم، نحو: «یضرب» و «أن یضرب» و «لم یضرب» .

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 1685

الأسئله

1-ما هو الفعل الماضی و علام یبنی؟

2-عرّف المضارع و مثّل له؟

3-لماذا سمّی الفعل المضارع مضارعا؟

4-متی یبنی الفعل المضارع؟ وضّح ذلک بأمثله.

التّمارین

1-إستخرج الماضی و المضارع المبنی من الجمل التّالیه و اذکر علامه البناء: أ) إِنَّ اَلَّذِینَ اِرْتَدُّوا عَلیٰ أَدْبٰارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَی اَلشَّیْطٰانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلیٰ لَهُمْ محمّد/25.

ب) فَلَمّٰا أَنْ جٰاءَ اَلْبَشِیرُ أَلْقٰاهُ عَلیٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً یوسف/96.

ج) تَکٰادُ اَلسَّمٰاوٰاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ اَلْأَرْضُ وَ تَخِرُّ اَلْجِبٰالُ هَدًّا مریم/90.

د) اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِیناً. . . المائده/3.

ه) قٰالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ اَلَّذِی عَلَّمَکُمُ اَلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ مِنْ خِلاٰفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ الشعراء/49.

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 1686

و) إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَهَ عَلَی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً الأحزاب/72.

ز) کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنٰا وَ قٰالُوا مَجْنُونٌ وَ اُزْدُجِرَ القمر/9.

ح) وَ مٰا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ رَمیٰ الأنفال/17.

2-أعرب ما یلی: أ- إِنَّ اَللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی اَلْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ النحل/90.

ب- فَأَلْقیٰ مُوسیٰ عَصٰاهُ فَإِذٰا هِیَ تَلْقَفُ مٰا یَأْفِکُونَ *فَأُلْقِیَ اَلسَّحَرَهُ سٰاجِدِینَ قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ اَلْعٰالَمِینَ رَبِّ مُوسیٰ وَ هٰارُونَ الشعراء/45-46.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 1687

الدّرس التّاسع و الأربعون أصناف اعراب الفعل المضارع و عامل المضارع المرفوع
اشاره

هیهنا فصول:

الفصل الأوّل: فی أصناف إعراب الفعل المضارع

و هی أربعه:

الأوّل: أن یکون الرّفع ب «الضّمه» و النّصب ب «الفتحه» و الجزم ب «السّکون» . و یختصّ بالمفرد الصحیح غیر المخاطبه، نحو: «یضرب» و «أن یضرب» و «لم یضرب» .

الثّانی: أن یکون الرّفع بثبوت «النّون» و النّصب و الجزم بحذفها. و یختصّ بالتّثنیه و الجمع المذکّر و المفرده المخاطبه صحیحا کان أو غیره، تقول: «هما یفعلان» و «هم یفعلون» و «أنت تفعلین» و «لن تفعلا» و «لن تفعلوا» و «لن تفعلی» و «لم تفعلا» و «لم تفعلوا» و «لم تفعلی» .

الثّالث: أن یکون الرّفع بتقدیر «الضّمه» و النّصب ب «الفتحه» لفظا و الجزم بحذف «اللاّم» . و یختصّ بالنّاقص الیائی و الواوی فی غیر التثنیه و الجمع و المخاطبه، تقول:

«هو یرمی» و «یغزو» و «لن یرمی» و «لن یغزو» و «لم یرم» و «لم یغز» .

الرّابع: أن یکون الرّفع بتقدیر «الضمه» و النّصب بتقدیر «الفتحه» و الجزم بحذف

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 1688

«اللاّم» . و یختصّ بالنّاقص الألفی فی غیر التثنیه و الجمع و المخاطبه، نحو: «هو یسعی» و «لن یسعی» و «لم یسع» .

الفصل الثّانی: فی المضارع المرفوع و عامله

المضارع المرفوع عامله معنویّ و هو تجریده عن النّاصب و الجازم، نحو: «هو یضرب» و «هو یغزو» و «هو یرمی» و «هو یسعی» .

الأسئله

1-ما هی إعراب المضارع المفرد الصحیح؟ وضّح ذلک بأمثله.

2-أیّ صیغ من المضارع تنصب و تجزم بحذف «النّون» ؟

3-ما هی إعراب النّاقص الیائی و الواویّ فی حالتی الرّفع و الجزم؟

4-أیّ نوع من المضارع یرفع بتقدیر «الضّمه» و ینصب بتقدیر «الفتحه» و تجزم بحذف «اللاّم» ؟

5-ما هو العامل فی المضارع المرفوع؟

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 1689

التّمارین

1-إستخرج المضارع ممّا یلی من الجمل و اذکر علامه إعرابه: أ) وَ اَلَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ اَلْحِسٰابِ الرّعد/21.

ب) قٰالُوا إِنّٰا تَطَیَّرْنٰا بِکُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَ لَیَمَسَّنَّکُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِیمٌ یس/18.

ج) قٰالَ لَنْ تَرٰانِی وَ لٰکِنِ اُنْظُرْ إِلَی اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَکٰانَهُ فَسَوْفَ تَرٰانِی الأعراف/143.

د) وَ أَقٰامَ اَلصَّلاٰهَ وَ آتَی اَلزَّکٰاهَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلاَّ اَللّٰهَ التوبه/18.

ه) وَ اَلَّذِینَ یَسْعَوْنَ فِی آیٰاتِنٰا مُعٰاجِزِینَ أُولٰئِکَ فِی اَلْعَذٰابِ مُحْضَرُونَ سبأ/38.

و) وَ لاٰ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلاّٰ أَنْ یَخٰافٰا أن لا یقیم حُدُودَ اَللّٰهِ. . . البقره/229.

ز) وَ سَیُجَنَّبُهَا اَلْأَتْقَی *اَلَّذِی یُؤْتِی مٰالَهُ یَتَزَکّٰی اللیل/17-18.

ح) وَ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبٰابِیلَ *تَرْمِیهِمْ بِحِجٰارَهٍ مِنْ سِجِّیلٍ الفیل/3-4.

2-ضع کلمه مناسبه من الکلمات التالیه فی الفراغات الآتیه: «ینجح، یسمو، یرتقی، تترک، یتکلّم، یسعی»

أ) «العالم یسمو و. . . .»

ب) «المجدّ. . . . للفوز» .

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1690

ج) «لن. . . . الکسول و لن یرتقی» .

د) «مریم لم. . . . کتبها علی الرّف» .

ه) «الطّالب یسعی کی. . . فی الإمتحان» .

و) «الطّالب المجدّ لن. . . أثناء الدّرس» .

3-أعرب ما یلی: أ- وَ لاٰ تَبْخَسُوا اَلنّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی اَلْأَرْضِ مُفْسِدِینَ الشعراء/183.

ب- «أهل الدّنیا کرکب یسار بهم و هم نیام» نهج البلاغه، قصار الحکم:64.

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 1691

الدّرس الخمسون عوامل المضارع المنصوب
الفصل الثالث: فی المضارع المنصوب و عامله

اشاره

المضارع المنصوب عامله خمسه:

1- «أن» ، نحو: «أرید أن تحسن إلیّ» .

2- «لن» ، نحو: «أنا لن أضربک» .

3- «کی» ، نحو: «أسلمت کی أدخل الجنّه» .

4- «إذن» ، نحو: «إذن یغفر اللّه لک» [جوابا لمن قال: «سأستغفر اللّه»].

5- «أن» المقدّره، نحو قوله تعالی: مٰا کٰانَ اَللّٰهُ لِیَظْلِمَهُمْ (1).

مواضع تقدیر «أن» :

تقدیر «أن» علی قسمین: واجب و جائز؛ أمّا التقدیر الواجب فبعد خمسه أحرف:

1-بعد «حتّی» ، نحو: «أسلمت حتّی أدخل الجنّه» .

2-بعد «لام» الجحود، نحو قوله تعالی: مٰا کٰانَ اَللّٰهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی اَلْغَیْبِ (2).

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 1692


1- العنکبوت/40.
2- آل عمران/179.

3-بعد «فاء» السببیّه الواقعه فی جواب شیئین:

أ-النفی، نحو: «ما تزورنا فنکرمک» ؛

ب-الطّلب و المراد منه الأمر، نحو: «أسلم فتسلم» و «لیرحم زید فیرحم» و النّهی، نحو: «لا تعص فتعذّب» و الاستفهام، نحو: «هل تعلم فتنجو» و التمنّی، نحو: «لیت لی مالا فأنفقه» و الترجّی، نحو: «لعلّ الصّدیق یزورنا فنستأنس به» و العرض، نحو: «ألا تنزل بنا فتصیب خیرا» و التحضیض، نحو: «هلاّ تدرس فتحفظ» .

4-بعد «واو» المعیّه الواقعه کذلک فی جواب هذین الشّیئین، نحو: «أسلم و تسلم» إلی آخر الأمثله.

5-بعد «أو» بمعنی «إلی» او «الاّ» ، نحو: «لاجیئنّک أو تعطینی حقّی» .

أمّا التقدیر الجائز فبعد خمسه أحرف أیضا:

1-بعد «لام کی» ، نحو: «قام زید لیضرب» .

2 إلی 5-بعد «الواو و الفاء و ثمّ و أو» العاطفات إذا کان المعطوف علیه اسما صریحا، نحو: «اعجبنی قیامک و تخرج» .

تنبیه: یجب إظهار «أن» مع «لا» و «لام کی» [إذا اجتمعتا]، نحو قوله تعالی: لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اَللّٰهِ حُجَّهٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ (1)و لِئَلاّٰ یَعْلَمَ أَهْلُ اَلْکِتٰابِ (2).

قاعده: إعلم أنّ «أن» الواقعه بعد «العلم» لیست هی النّاصبه للمضارع بل إنّما هی المخفّفه من المثقّله، نحو قوله تعالی: عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضیٰ (3).

أمّا الواقعه بعد «الظنّ» فیجوز فیه الوجهان:

أ-أن تنصب بها.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 1693


1- النساء/165.
2- الحدید/29.
3- المزّمل/20.

ب-أن تجعلها کالواقعه بعد «العلم» ، نحو قوله تعالی: وَ حَسِبُوا أَلاّٰ تَکُونَ فِتْنَهٌ (1)بنصب «تکون» و برفعه (2).

الأسئله

1-أذکر نواصب المضارع مع المثال.

2-عدّد مواضع جواز تقدیر «أن» .

3-لماذا جییء بالمثالین فی قوله «تنبیه. . .» ؟

4-ما هی «أن» الواقعه بعد «الظّنّ» ؟

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 1694


1- المائده/71.
2- الرفع علی قراءه أبو عمرو و الکسائی و حمزه؛ و النصب علی قراءه آخرین. «مجمع البیان:3/386» .
التّمارین

1-إستخرج المضارع المنصوب ممّا یلی من الجمل و بیّن السبب الّذی من أجله نصب: أ) قُلْ إِنَّ هُدَی اَللّٰهِ هُوَ اَلْهُدیٰ وَ أُمِرْنٰا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ اَلْعٰالَمِینَ الأنعام/71.

ب) وَ لاٰ یَزٰالُونَ یُقٰاتِلُونَکُمْ حَتّٰی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اِسْتَطٰاعُوا. . . البقره/217.

ج) لَمْ یَکُنِ اَللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً النساء/137.

د) وَ مٰا کٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اَللّٰهُ إِلاّٰ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَرٰاءِ حِجٰابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً. . . الشوری/51.

ه) و لن تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللّٰهِ تَبْدِیلاً فاطر/43.

و) یٰا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً النّساء/73.

ز) وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی اَلْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ بِالْإِثْمِ البقره/188.

ح) فَهَلْ لَنٰا مِنْ شُفَعٰاءَ فَیَشْفَعُوا لَنٰا. . . الأعراف/53.

ط) وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نٰارُ جَهَنَّمَ لاٰ یُقْضیٰ عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ لاٰ یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذٰابِهٰا فاطر/36.

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 1695

ی) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّهَ وَ لَمّٰا یَعْلَمِ اَللّٰهُ اَلَّذِینَ جٰاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ اَلصّٰابِرِینَ آل عمران/142.

ک) کُلُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ لاٰ تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی. . . طه/81.

ل) لَعَلَّهُ یتزکی * أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ اَلذِّکْریٰ عبس/3-4.

م) لَوْ لاٰ أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ المنافقون/10.

ن) فَرَجَعْنٰاکَ إِلیٰ أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهٰا وَ لاٰ تَحْزَنَ طه/40.

2-أعرب ما یلی: أ- یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلیٰ أَهْلِهٰا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ النّور/27.

ب- سُبْحٰانَ اَلَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ إِلَی اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَی اَلَّذِی بٰارَکْنٰا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیٰاتِنٰا إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْبَصِیرُ الإسراء/1.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 1696

الدّرس الحادی و الخمسون عوامل المضارع المجزوم (1)
الفصل الرّابع: فی المضارع المجزوم و عامله

اشاره

المجزوم عامله:

1-لم، نحو: «لم یضرب» .

2-لمّا، نحو: «لمّا یضرب» .

3- «لام» الأمر، نحو: «لیضرب» .

4- «لا» النّهی، نحو: «لا یضرب» .

5-کلم المجازاه و هی: «إن، مهما، إذما، أین، حیثما، من، [ما، کیفما، متی، أیّان،] أیّ، أنّی و إن المقدّره» ، نحو: «إن تضرب أضرب» إلی آخرها.

و اعلم أنّ «لم» تقلب المضارع ماضیا منفیّا و «لمّا» کذلک إلاّ أنّ فیها توقّعا لما بعده و دواما لما قبله، و أیضا یجوز حذف الفعل بعد «لمّا» تقول: «ندم زید و لمّا» أی: لمّا ینفعه النّدم و لا تقول: «ندم زید و لم» .

و أمّا کلم المجازاه-حرفا کانت أو اسما-فهی تدخل علی جملتین لتدلّ علی أنّ الأولی سبب للثانیه و تسمّی الأولی شرطا و الثّانیه جزاء.

ثمّ إن کان الشرط و الجزاء مضارعین یجب الجزم فیهما لفظا، نحو: «إن تکرمنی

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 1697

أکرمک» ، و إن کانا ماضیین لم یعمل فیهما لفظا، نحو: «إن ضربت ضربت» ، و إن کان الجزاء وحده ماضیا یجب الجزم فی الشرط، نحو: «إن تضربنی ضربتک» . و إن کان الشّرط وحده ماضیا جاز فی الجزاء الوجهان، نحو: «إن جئتنی أکرمک و أکرمک» .

مواضع امتناع ربط الجزاء ب «الفاء» و جوازه:

إعلم أنّه لم یجز الفاء [الرابطه]فی الجزاء فی الصورتین:

أ-إذا کان الجزاء ماضیا متصرفا بغیر «قد» نحو: «إن أکرمتنی أکرمتک» ، قال اللّه تعالی: وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً (1).

[ب-إذا کان الجزاء مضارعا منفیّا ب «لم» ، نحو: «من جهد لم یندم» .]

و إن کان مضارعا مثبتا أو منفیا ب «لا» جاز الوجهان، نحو:

«إن تضربنی أضربک» أو «فأضربک» .

و «إن تشتمنی لا أضربک» أو «فلا أضربک» .

[تنبیه: إذا اقترن المضارع ب «الفاء» وجب رفعه علی تقدیر ضمیر علی الإبتدائیّه و الجمله المؤلفه من المضارع و فاعله خبر عنه؛ فالتقدیر: إن تضربنی فأنا أضربک و إن تشتمنی فأنا لا أضربک.

أمّا مواضع وجوب الربط ب «الفاء» فسیأتی حکمه.]

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 1698


1- آل عمران/97.
الأسئله

1-عدّد جوازم المضارع مع أمثله.

2-ما الفرق بین «لم» و «لمّا» ؟

3-علام تدخل کلم المجازاه و علی ما ذا تدلّ بعد دخولها؟ وضّح ذلک بأمثله.

4-متی یجوز الرفع و الجزم فی الجزاء؟

5-متی یمتنع ربط الجزاء بالفاء و متی یجوز؟

التّمارین

1-إستخرج المضارع المجزوم من الجمل التالیه و اذکر عامله: أ) لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ*وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ الإخلاص/3-4.

ب) رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِینٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ. . . البقره/286.

ج) ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ اَلْعَتِیقِ الحج/29.

د) قٰالَتِ اَلْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ اَلْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ. . . الحجرات/14.

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 1699

2-إستخرج جملتی الشّرط و الجزاء من الآیات التّالیه: أ) وَ تِلْکَ حُدُودُ اَللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. . . الطّلاق/1.

ب) وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اَللّٰهُ. . . البقره/197.

ج) وَ إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اَللّٰهُ. . . البقره/284.

د) أَیْنَمٰا تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَهٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَهٌ یَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ یَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ. . . النّساء/78.

ه) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ اَلَّتِی وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَهُ البقره/24.

و) عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنٰا. . . الإسراء/8.

ز) مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ اَلْآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کٰانَ یُرِیدُ حَرْثَ اَلدُّنْیٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا وَ مٰا لَهُ فِی اَلْآخِرَهِ مِنْ نَصِیبٍ الشوری/20.

ح) إِلاّٰ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ أَکُنْ مِنَ اَلْجٰاهِلِینَ یوسف/33.

3-أعرب ما یلی: أ- وَ مَنْ یُهٰاجِرْ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ یَجِدْ فِی اَلْأَرْضِ مُرٰاغَماً کَثِیراً وَ سَعَهً النّساء/100.

ب- إِلاّٰ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذٰاباً أَلِیماً وَ یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ وَ لاٰ تَضُرُّوهُ شَیْئاً وَ اَللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ التوبه/39.

ج- عَفَا اَللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ المائده/95.

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 1700

الدّرس الثّانی و الخمسون عوامل المضارع المجزوم (2)
اشاره

مواضع وجوب ربط الجزاء ب «الفاء» : یجب الفاء فی سبع صور:

إحداها: أن یکون الجزاء ماضیا مع «قد» ، نحو قوله تعالی: إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ (1).

الثّانیه: أن یکون مضارعا منفیا بغیر «لا» ، نحو قوله تعالی: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ (2).

الثالثه: أن یکون جمله إسمیّه، نحو قوله تعالی: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (3).

الرّابعه: أن یکون جمله إنشائیّه؛ إمّا أمرا، نحو قوله تعالی: قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی (4)و إمّا نهیا، نحو قوله تعالی: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ (5)أو استفهاما، نحو قولک: «إن ترکتنا فمن یرحمنا» أو دعاء، نحو قولک: «إن أکرمتنا فیرحمک اللّه» .

[الخامسه: أن یکون مقترنا ب «ما» ، نحو قوله تعالی: فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمٰا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ (6).

السادسه: أن یکون فعلا جامدا، نحو قوله تعالی: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مٰالاً

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 1701


1- یوسف/77.
2- آل عمران/85.
3- الأنعام/160.
4- آل عمران/31.
5- الممتحنه/10.
6- یونس/72.

وَ وَلَداً*فَعَسیٰ رَبِّی أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ جَنَّتِکَ

(1)

.

السابعه: أن یکون مقترنا! بحرف التنفیس، نحو قوله تعالی: وَ مَنْ یَسْتَنْکِفْ عَنْ عِبٰادَتِهِ وَ یَسْتَکْبِرْ فَسَیَحْشُرُهُمْ إِلَیْهِ جَمِیعاً (2)و إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (3)]

تتمه

و قد یقع «إذا» [الفجائیه]مع الجمله الإسمیّه موضع «الفاء» ، نحو قوله تعالی: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذٰا هُمْ یَقْنَطُونَ (4).

مواضع تقدیر «إن»

إنّما یجزم المضارع ب «إن» المقدّره إذا وقع فی جواب الطلب و هو:

الأمر، نحو: «تعلّم تنجح» و «لیتعلّم زید یفز» و النّهی، نحو: «لا تکذب یکن خیرا» و الإستفهام، نحو: «هل تزورنا نکرمک» و التمنّی، نحو: «لیتک عندی أخدمک» و التّرجّی، نحو: «لعلّک تطیع اللّه تفز بالسّعاده» و العرض، نحو «ألا تنزل بنا تصب خیرا منّا» و التّحضیض، نحو: «هلاّ تجتهد تنل خیرا» .

[إعلم أنّه یشترط فی تقدیر «إن» أن لا یکون المضارع مقترنا ب «فاء» السببیّه أو «واو» المعیّه]و أن یکون الأوّل سببا للثانی کما رأیت فی الأمثله، فإنّ معنی قولک: «تعلّم تنجح» هو «إن تتعلّم تنجح» و کذلک البواقی. فلذلک امتنع قولک: «لا تکفر تدخل النّار» لامتناع السببیّه إذ لا یصحّ أن یقال: «إن لا تکفر تدخل النّار» .

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 1702


1- الکهف/39-40.
2- النساء/172.
3- التوبه/28.
4- الرّوم/36.
الأسئله

1-عدّد مواضع لزوم ربط الجزاء ب «الفاء» الرابطه.

2-ماذا تخلف «الفاء» الرابطه؟

3-متی تقدر «إن» و ما هو شرطه؟

التّمارین

1-إستخرج الجزاء ممّا یلی من الجمل و بیّن أنّ دخول «الفاء» الرابطه علیه واجب أو جائز أو ممتنع، ذاکرا للسّبب: أ) إِلاّٰ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّٰهُ. . . التوبه/40.

ب) أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنیٰ الإسراء/110.

ج) وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا. . . النّحل/18.

د) وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ البقره/150.

ه) فَمَنْ یُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاٰ یَخٰافُ بَخْساً وَ لاٰ رَهَقاً الجنّ/13.

و) وَ مَنْ یُضْلِلِ اَللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ الرعد/33.

ز) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهٰا. . . الإسراء/7.

ح) أَیْنَ مٰا تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اَللّٰهُ جَمِیعاً البقره/148.

ط) مَنْ یُضْلِلِ اَللّٰهُ فَلاٰ هٰادِیَ لَهُ الأعراف/186.

ی) وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اَللّٰهَ بِهِ عَلِیمٌ البقره/215.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 1703

ک) قٰالُوا مَهْمٰا تَأْتِنٰا بِهِ مِنْ آیَهٍ لِتَسْحَرَنٰا بِهٰا فَمٰا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ الأعراف/132.

ل) قال علیّ بن موسی الرّضا علیهما السّلام: «من لم یقدر علی ما یکفّر به ذنوبه فلیکثر من الصّلاه علی محمّد و آله فإنّها تهدم الذّنوب هدما» بحار الأنوار:91/47، ح 2، ب 29.

م) «إن ذکر الخیر کنتم أوّله و أصله و فرعه و معدنه و مأواه» مفاتیح الجنان، الزیاره الجامعه الکبیره.

ن) «من کنت مولاه فعلیّ مولاه» نهج الحیاه: ص 41، ح 17.

2-ما هو سبب جزم المضارع فی ما یلی من الجمل: أ) . . . فَقُلْ تَعٰالَوْا نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَکُمْ وَ نِسٰاءَنٰا وَ نِسٰاءَکُمْ وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَکُمْ. . . آل عمران/61.

ب) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ تِجٰارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ . . . یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ الصّف/10-12.

ج) فَلْیُلْقِهِ اَلْیَمُّ بِالسّٰاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِی وَ عَدُوٌّ لَهُ طه/39.

د) وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ البقره/40.

3-أعرب ما یلی: أ- وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَی اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ اَلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ غَفُوراً رَحِیماً النّساء/100.

ب- وَ مَنْ یُطِعِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اَللّٰهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰائِزُونَ النّور/52.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 1704

الدّرس الثّالث و الخمسون الامر و الفعل المجهول (1)
الثالث: الأمر

تعریفه: و هو فعل یطلب به الفعل من الفاعل المخاطب، نحو: «إضرب» و «أغز» و «إرم» و «إسع» .

کیفیه صوغه: [و هی]أن تحذف من المضارع حرف المضارعه ثمّ ینظر؛

فإن کان ما بعد حرف المضارعه ساکنا زیدت همزه الوصل مضمومه إن انضمّ ثالثه، نحو: «أنصر» و مکسوره إن انفتح ثالثه، نحو: «إعلم» أو انکسر، نحو: «إضرب» و «إستخرج» ؛

و إن کان متحرّکا فلا حاجه إلی الهمزه، نحو: «عد» و «حاسب» . و باب الإفعال من القسم الثّانی.

بنائه: و هو مبنیّ علی ما انجزم به المضارعه، نحو: «إضرب» و «أغز» و «إرم» و «إسع» و «إضربا» و «إضربوا» و «دحرج» .

بقیت هنا فصول:

الفصل الأول: فی فعل ما لم یسمّ فاعله

تعریفه: و هو فعل حذف فاعله و أقیم المفعول به مقامه و یختصّ بالمتعدّی.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 1705

علامته فی الماضی: و هی أن یکون اوّله مضموما و ما قبل آخره مکسورا و ذلک فی الأبواب الّتی لیست فی أوائلها «همزه» وصل و لا «تاء» زائده، نحو: «ضرب» و «دحرج» و «اکرم» .

و أن یکون أوّله و ثانیه مضموما و ما قبل آخره مکسورا فیما أوّله «تاء» زائده، نحو: «تفضّل» و «تقورب» .

أو یکون ثالثه مضموما و ما قبل آخره مکسورا و ذلک فیما أوّله «همزه» وصل، نحو: «أستخرج» و «أقتدر» و الهمزه تتبع المضموم إن لم تدرج.

الأسئله

1-عرّف الأمر و مثّل له.

2-کیف یصاغ فعل الأمر؟

3-علام یبنی فعل الأمر؟ وضّح ذلک بأمثله.

4-عرّف الفعل المجهول و مثّل له.

5-کیف یبنی الماضی المجهول فی الأبواب الّتی أوّلها «همزه» وصل أو «تاء» زائده؟

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 1706

التّمارین

1-إستخرج فعل الأمر ممّا یلی من الجمل و اذکر أصله المشتق منه: أ) قُلْ سِیرُوا فِی اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کٰانَ عٰاقِبَهُ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلُ. . . الرّوم/42.

ب) یٰا بُنَیَّ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اِنْهَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ اِصْبِرْ عَلیٰ مٰا أَصٰابَکَ. . . لقمان/17.

ج) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ *ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ *ثُمَّ فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً فَاسْلُکُوهُ الحاقّه/30/32.

د) وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبیٰ حَقَّهُ. . . الإسراء/26.

ه) یٰا مَرْیَمُ اُقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اُسْجُدِی وَ اِرْکَعِی مَعَ اَلرّٰاکِعِینَ آل عمران/43.

و) فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّکَ اَلْبَنٰاتُ وَ لَهُمُ اَلْبَنُونَ الصّافات/149.

ز) یٰا أَیُّهَا اَلْمُدَّثِّرُ*قُمْ فَأَنْذِرْ*وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ المدّثّر/1-3.

ح) وَ قِهِمُ اَلسَّیِّئٰاتِ. . . غافر/9.

2-إبن من الأفعال التّالیه الأمر: «عضّ، ضاعف، وعی، نال، أورث، تضعضع، إستکثر، تاب، عذّب»

3-إستخرج المجهول ممّا یلی من الجمل و عیّن نائب الفاعل فیها: أ) وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَیْسَرَ مِنَ اَلْهَدْیِ البقره/196.

ب) . . . وَ لَوْ رُدُّوا لَعٰادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ الأنعام/28.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 1707

ج) قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ اَلْجِنِّ فَقٰالُوا إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً الجنّ/1.

د) وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ. . . النّحل/126.

ه) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ مِنْ یَوْمِ اَلْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَیْعَ. . . الجمعه/9.

و) قٰالُوا یٰا أَبٰانٰا مٰا نَبْغِی هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَیْنٰا. . . یوسف/65.

ز) أَ فَلاٰ یَعْلَمُ إِذٰا بُعْثِرَ مٰا فِی اَلْقُبُورِ*وَ حُصِّلَ مٰا فِی اَلصُّدُورِ العادیات/9-10.

ح) وَ لَمّٰا سُقِطَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قٰالُوا. . . الأعراف/149.

4-إبن الأفعال التابعه للمجهول: «إعتاد، تجاهل، إستعجل، أذبح، أری، تلّ، نادی، فدی، تصدّی، إصطفی»

5-أعرب ما یلی: أ- فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ إِنّٰا کَفَیْنٰاکَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ اَلَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ الحجر/94-96.

ب- وَ أُدْخِلَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهٰا سَلاٰمٌ إبراهیم/23.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 1708

الدّرس الرّابع و الخمسون الفعل المجهول (2) و اللازم و المتعدی
علامه «فعل ما لم یسمّ فاعله» فی المضارع

[و هی]أن یکون حرف المضارعه مضموما و ما قبل آخره مفتوحا، نحو: «یضرب» و «یستخرج» إلاّ فی باب «المفاعله» و «الإفعال» و «التفعیل» و «الفعلله» و ملحقاتها، فانّ العلامه فیها فتح ما قبل الآخر، نحو: «یحاسب» و «یدحرج» .

تبصره: و علامته فی الأجوف [أن یکون]فاء الفعل من ماضیه مکسورا [و هو الأفصح]و [جاء]الإشمام [و هو فصیح]، نحو: «قیل» و «بیع» و [جاء]الواو [علی ضعف]نحو: «قول» و «بوع» .

و کذلک باب «أختیر» و «أنقید» دون «أستخیر» و «أقیم» لفقدان «فعل» فیهما.

و تقلب العین فی مضارعه ألفا، نحو: «یقال» و «یباع» کما مرّ فی التّصریف مستقصی.

الفصل الثّانی: فی اللاّزم و المتعدّی

تعریفهما: الفعل إمّا «متعدّ» و هو ما یتوقّف فهم معناه علی متعلّق غیر الفاعل، نحو: «ضرب زید عمرا» و إمّا «لازم» و هو بخلافه، نحو: «قعد زید» .

أقسام المتعدّی: [و هو ثلاثه]:

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 1709

1-المتعدّی إلی مفعول واحد، نحو: «ضرب زید عمرا» .

2-[المتعدّی]إلی مفعولین: نحو: «أعطی زید عمرا درهما» و یجوز فیه الإقتصار علی أحد مفعولیه، نحو: «أعطیت زیدا» أو «أعطیت درهما» ، بخلاف باب «علمت» .

3-[المتعدّی]إلی ثلاثه مفاعیل، نحو: «أعلم اللّه زیدا عمرا فاضلا» و منه «أری و أنبأ و نبّأ و أخبر و خبّر و حدّث» .

و هذه الأفعال الستّه مفعولها الأوّل مع الأخیرین کمفعولی «أعطیت» فی جواز الإقتصار علی أحدهما، نحو: «أعلم اللّه زیدا» و «أعلم اللّه عمرا فاضلا» و الثانی مع الثالث کمفعولی «علمت» فی عدم جواز الإقتصار علی أحدهما، فلا یقال: «أعلمت زیدا خیر النّاس» أو «أعلمت زیدا عمرا» بل یقال: «أعلمت زیدا عمرا خیر النّاس» .

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 1710

الأسئله

1-ما هی ملحقات «فعلله» ؟

2-کیف یبنی المضارع المجهول من الأجوف؟

3-أذکر الأوجه الجائزه فی الماضی المجهول من الأجوف.

4-عرّف الفعل اللاّزم و مثّل له.

5-عدّد أقسام المتعدّی و مثّل له.

6-أیّ من المفاعیل الثلاثه یجوز حذفه؟

التّمارین

1-إستخرج الفعل المجهول من الجمل التالیه و عیّن نائب الفاعل فیها: أ) فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ. . . النّور/36.

ب) قُلْ إِنَّ اَلْهُدیٰ هُدَی اَللّٰهِ أَنْ یُؤْتیٰ أَحَدٌ مِثْلَ مٰا أُوتِیتُمْ. . . آل عمران/73.

ج) فَلَمّٰا جٰاءَهٰا نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی اَلنّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا. . . النّمل/8.

د) فَلَمّٰا رَأَوْهُ زُلْفَهً سِیئَتْ وُجُوهُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ قِیلَ هٰذَا اَلَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ الملک/27.

ه) أُوْلٰئِکَ یُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَهَ بِمٰا صَبَرُوا وَ یُلَقَّوْنَ فِیهٰا تَحِیَّهً وَ سَلاٰماً الفرقان/75.

و) إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی اَلْأَرْضِ فَسٰاداً

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 1711

أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ. . . المائده/33.

2-میّز اللاّزم من المتعدّی و عیّن أقسام المتعدّی فی الجمل التّالیه: أ) إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ الکوثر/1.

ب) إِنِّی سَمَّیْتُهٰا مَرْیَمَ وَ إِنِّی أُعِیذُهٰا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهٰا مِنَ اَلشَّیْطٰانِ اَلرَّجِیمِ آل عمران/36.

ج) یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ. . . الحجرات/13.

د) وَ إِذٰا سَأَلَکَ عِبٰادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَهَ اَلدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ البقره/186.

ه) فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ *وَ إِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَبْ الشرح/7-8.

و) إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اَللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ. . . الفرقان/70.

ز) هُوَ اَلَّذِی یُرِیکُمْ آیٰاتِهِ وَ یُنَزِّلُ لَکُمْ مِنَ اَلسَّمٰاءِ رِزْقاً. . . غافر/13.

ح) إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا بِآیٰاتِنٰا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نٰاراً کُلَّمٰا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهٰا لِیَذُوقُوا اَلْعَذٰابَ النّساء/56.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 1712

3-أعرب ما یلی: أ- إِذْ یُرِیکَهُمُ اَللّٰهُ فِی مَنٰامِکَ قَلِیلاً وَ لَوْ أَرٰاکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنٰازَعْتُمْ فِی اَلْأَمْرِ وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ اَلصُّدُورِ الأنفال/43.

ب- وَ لَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلیٰ مٰا کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتّٰی أَتٰاهُمْ نَصْرُنٰا الأنعام/34.

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 1713

الدّرس الخامس و الخمسون أفعال القلوب
الفصل الثالث: فی أفعال القلوب

و هی تسعه: «علمت» و «ظننت» و «حسبت» و «خلت» و «رأیت» و «زعمت» و «وجدت» [و «ألفیت» و «جعلت»].

عملها: و هی تدخل علی المبتدأ و الخبر فتنصبهما علی المفعولیّه، نحو: «علمت زیدا فاضلا» و «ظننت عمرا عالما» (1).

خواصّها: إعلم أنّ لهذه الأفعال خواصّ [فمنها:]

1-أن لا یقتصر علی أحد مفعولیها بخلاف باب «أعطیت» فلا تقول: «علمت زیدا» .

2-جواز إلغائها [و هو إبطال عملها لفظا و محلا]إذا توسّطت، نحو: «زید ظننت عالم» أو تأخّرت، نحو: «زید قائم ظننت» .

3-وجوب تعلیقها [و هو ابطال عملها لفظا فقط]إذا وقعت قبل الإستفهام، نحو: «علمت أزید عندک أم عمرو» و «علمت متی السفر» ؛ أو قبل [«ما و إن و لا»] النافیات، نحو: «علمت ما زید فی الدّار» و «علمت إن هند إلاّ عالمه» و «علمت لا

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 1714


1- 1) قد تسدّ مسدّ المفعولین، «أنّ» و صلتها، نحو: وَ ظَنَّ أَنَّهُ اَلْفِرٰاقُ (القیامه/28) . أو «أن» و صلتها، نحو: أَ یَحْسَبُ اَلْإِنْسٰانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدیً (القیامه/36.

زید عالم و لا عمرو» ؛ أو قبل «لام» الإبتداء، نحو: «علمت لزید منطلق» ؛ أو قبل «لام» القسم، نحو: «علمت لیأتینّ زید» . فهی فی هذه المواضع لا تعمل لفظا بل تعمل معنی و لذلک سمّی تعلیقا.

4-أنّه یجوز أن یکون فاعلها و مفعولها ضمیرین لشیء الواحد، نحو: «علمتنی منطلقا» و «ظننتک فاضلا» .

فائده: إعلم أنّه قد یکون «ظننت» بمعنی «اتّهمت» و «علمت» بمعنی «عرفت» و «رأیت» بمعنی «أبصرت» و «وجدت» بمعنی «أصبت الضّالّه» [و «جعلت» بمعنی «خلقت»]فتنصب مفعولا واحدا فقط فلا تکون حینئذ من أفعال القلوب.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 1715

الأسئله

1-علام تدخل أفعال القلوب و ما هو عملها؟

2-هل یجوز أن یقتصر علی أحد مفعولی أفعال القلوب أو لا؟

3-ما الفرق بین الإلغاء و التّعلیق؟

4-ما هی معلّقات أفعال القلوب؟ إشرح ذلک بأمثله.

5-متی یتعدّی «ظننت» و «علمت» و «رأیت» و «وجدت» و «جعلت» إلی مفعول واحد فقط؟

التّمارین

1-إستخرج أفعال القلوب من الجمل التّالیه و عیّن مفعولیها أو ماسدّ مسدّهما: أ) . . . فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ. . . الممتحنه/10.

ب) وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ أَمْوٰاتاً. . . آل عمران/169.

ج) أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآویٰ *وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدیٰ الضّحی/6-7.

د) إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً*وَ نَرٰاهُ قَرِیباً المعارج/6-7.

ه) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبٰاءَهُمْ ضٰالِّینَ الصافات/69.

و) وَ جَعَلُوا اَلْمَلاٰئِکَهَ اَلَّذِینَ هُمْ عِبٰادُ اَلرَّحْمٰنِ إِنٰاثاً الزخرف/19.

ز) وَ إِنْ وَجَدْنٰا أَکْثَرَهُمْ لَفٰاسِقِینَ الأعراف/102.

ح) مَنْ کٰانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اَللّٰهُ فِی اَلدُّنْیٰا وَ اَلْآخِرَهِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی اَلسَّمٰاءِ. . . الحج/15.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 1716

ط) قٰالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا أَنْزَلَ هٰؤُلاٰءِ إِلاّٰ رَبُّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ بَصٰائِرَ وَ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یٰا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً الإسراء/102.

ی) وَ تَرَی اَلْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِینَ فِی اَلْأَصْفٰادِ إبراهیم/49.

ک) زَعَمَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا التّغابن/7.

ل) یَحْسَبُهُمُ اَلْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ. . . البقره/273.

م) «إعلموا أنّ کمال الدّین طلب العلم و العمل به» تحف العقول: ص 199.

2-لماذا تعلّقت أفعال القلوب عن العمل فی الجمل التّالیه: أ) ثُمَّ نُکِسُوا عَلیٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا هٰؤُلاٰءِ یَنْطِقُونَ الإنبیاء/65.

ب) ثُمَّ بَعَثْنٰاهُمْ لِنَعْلَمَ أَیُّ اَلْحِزْبَیْنِ أَحْصیٰ لِمٰا لَبِثُوا أَمَداً الکهف/12.

ج) وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّٰ قَلِیلاً الإسراء/52.

د) وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی اَلْآخِرَهِ مِنْ خَلاٰقٍ البقره/102.

ه) . . . وَ إِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ مٰا تُوعَدُونَ الأنبیاء/109.

و) . . . وَ سَیَعْلَمُ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ الشعراء/227.

3-أعرب ما یلی: أ- وَ تَرَی اَلْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ. . . النّمل/88.

ب- أَ حَسِبَ اَلنّٰاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لاٰ یُفْتَنُونَ العنکبوت/2.

ج- إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنیٰ مِنْ ثُلُثَیِ اَللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طٰائِفَهٌ مِنَ اَلَّذِینَ مَعَکَ المزّمّل/20.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 1717

الدّرس السّادس و الخمسون الافعال الناقصه (1)
الفصل الرّابع: فی الأفعال النّاقصه

تعریفها: [و هی]أفعال وضعت لتقریر الفاعل علی صفه غیر صفه مصدرها و هی «کان، صار، أصبح، أمسی» إلی آخرها.

عملها: و تدخل علی الجمله الإسمیّه لإفاده نسبتها حکم معناها فترفع الأوّل و تنصب الثّانی فتقول: «کان زید قائما» .

أقسام «کان» : و هی علی ثلاثه اقسام:

1-ناقصه؛ و هی تدلّ علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی إمّا دائما، نحو: کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (1)أو منقطعا، نحو: «کان زید شابّا» . [و قد تکون بمعنی «صار» ، نحو قوله تعالی: وَ فُتِحَتِ اَلسَّمٰاءُ فَکٰانَتْ أَبْوٰاباً (2)]

2-تامّه؛ و هی بمعنی «ثبت» أو «حصل» [و تکتفی بفاعل فقط]، نحو: «کان القتال» أی: حصل.

3-زائده؛ و هی لا یتغیّر به المعنی، کقول الشاعر:

«جیاد بنی أبی بکر تسامی

علی کان المسوّمه العراب» (3)

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 1718


1- 1) النّساء/17.
2- 2) النبأ/19.
3- 3) جامع الشواهد:1/387.

أی: علی المسوّمه.

و «صار» علی قسمین:

1-ناقصه؛ و هی تدل علی الانتقال من صفه الی صفه، نحو: «صار زید غنیّا» أو من حقیقه الی حقیقه، نحو: «صار الطین خزفا» .

[2-تامّه؛ و هی بمعنی «إنتقل» ، نحو: «صار الأمر إلیک» .]

و «أصبح و أمسی و أضحی» أیضا علی قسمین:

1-ناقصه؛ و هی تدلّ علی اقتران معنی الجمله بتلک الأوقات، نحو: «أصبح زید ذاکرا» أی: کان ذاکرا فی وقت الصباح؛

[و قد تکون بمعنی «صار» ، نحو قوله تعالی: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً (1).

2-تامّه؛ و هی بمعنی «دخل فی الصباح و المساء و الضّحی» ، نحو قوله تعالی: فَسُبْحٰانَ اَللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ (2).]

و کذلک «ظلّ و بات» علی قسمین:

1-ناقصه؛ و هما تدلاّن علی اقتران معنی الجمله بوقت النّهار و اللیل، نحو: «ظلّ زید سائرا» و «بات عمرو نائما» .

و قد تکونان بمعنی «صار» ، نحو قوله تعالی: ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا (3).

[2-تامّه؛ و حینئذ تکون «ظلّ» بمعنی «استمرّ» ، نحو: «ظلّ الیوم» أی: استمرّ ظلّه و «بات» بمعنی «نزل لیلا» ، نحو: «بات زید بالقوم» أی: نزل بالقوم لیلا.]

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 1719


1- آل عمران/103.
2- الروم/17.
3- النحل/58.
الأسئله

1-عرّف الأفعال النّاقصه و اذکر عملها.

2-ما هی أقسام «کان» ؟ أذکرها مع إیراد المثال.

3-ما معنی «ظلّ» و «بات» ؟

التّمارین

1-إستخرج الأفعال النّاقصه و التامّه و معمولها ممّا یلی من الجمل و اذکر معانیها: أ) وَ کٰانَ حَقًّا عَلَیْنٰا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِینَ الرّوم/47.

ب) وَ لَوْ فَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ بٰاباً مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَظَلُّوا فِیهِ یَعْرُجُونَ الحجر/14.

ج) وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ البقره/280.

د) کَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ اَلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیماً الکهف/45.

ه) وَ اَلَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً الفرقان/64.

و) فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِینَ الشعراء/4.

ز) وَ حٰالَ بَیْنَهُمَا موج فَکٰانَ مِنَ اَلْمُغْرَقِینَ هود/43.

ح) وَ مٰا کٰانَ صَلاٰتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَیْتِ إِلاّٰ مُکٰاءً وَ تَصْدِیَهً الأنفال/35.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 1720

ط) إِنَّ کَیْدَ اَلشَّیْطٰانِ کٰانَ ضَعِیفاً النساء/76.

ی) فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دٰارِهِمْ جٰاثِمِینَ الأعراف/91.

ک) إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ یس/82.

ل) «أنت تکون ماجد نبیل إذا تهبّ شمأل بلیل» جامع الشواهد:1/299.

2-أعرب ما یلی: أ- وَ کَذٰلِکَ جَعَلْنٰاکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَی اَلنّٰاسِ وَ یَکُونَ اَلرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً. . . البقره/143.

ب- یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ الحجرات/6.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 1721

الدّرس السّابع و الخمسون الأفعال النّاقصه (2) و افعال المقاربه
اشاره

و «ما زال» و «ما برح» و «ما فتیء» و «ما انفکّ» تدلّ علی استمرار ثبوت خبرها لفاعلها، نحو: «ما زال زید أمیرا» و یلزمها حرف النّفی [و قد تأتی «برح» و «انفکّ» تامّتین بمعنی «إنفصل» و «ذهب» ، نحو: «ما انفکّ الخاتم» أی: لم ینفصل و «لا أبرح إلی المدرسه» أی: لا أذهب.]

و «ما دام» تدلّ علی توقیت أمر بمدّه ثبوت خبرها لفاعلها، نحو: «أقوم ما دام الأمیر جالسا» [و قد تستعمل تامّه بمعنی «بقی» ، نحو قوله تعالی: خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ اَلسَّمٰاوٰاتُ وَ اَلْأَرْضُ (1)أی: بقیت السّموات و الأرض].

و «لیس» تدلّ علی نفی معنی الجمله حالا، و قیل: مطلقا، نحو: «لیس زید قائما» . و قد عرفت بقیه أحکامها فی القسم الأوّل فلا نعیدها.

الفصل الخامس: فی أفعال المقاربه

تعریفها: [و هی]أفعال وضعت للدلاله علی دنوّ الخبر لفاعلها.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 1722


1- هود/108.

أقسامها: و هی علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: ما یدلّ علی رجاء وقوع الخبر و هو «عسی» ، نحو: «عسی زید أن یخرج» و «إخلولق» ، نحو: «إخلولق الشجر أن یثمر» و «حری» ، نحو: «حری عمرو أن یتعلّم» ؛

الثانی: ما یدلّ علی قرب حصول الخبر و هو «کاد» ، نحو: «کادت الشمس تغرب» و «کرب» ، نحو: «کرب الصبح ینبلج» و «أوشک» ، نحو: «أوشکت السّماء أن تمطر» ؛

الثالث: ما یدلّ علی الأخذ و الشروع فی الفعل و هی کثیره، منها: «طفق و جعل و أخذ و أنشأ و علق» ، نحو: «طفق زید یکتب» .

عملها: و هی فی العمل مثل «کان» إلاّ أنّ خبرها فعل مضارع مسند إلی ضمیر یعود إلی اسمها سواء أکان مقترنا ب «أن» أم مجرّدا منها کما مرّ.

[إعلم أنّ أفعال المقاربه من حیث اقتران خبرها ب «أن» أو عدمه علی أربعه أقسام:

أ-ما یجب اقتران خبره بها و هو «حری و إخلولق» ؛

ب-ما یجب تجرّده منها و هی أفعال الشروع؛

ج-ما یغلب اقترانه بها و هو «عسی و أوشک» ؛

د-ما یغلب تجرّده منها و هو «کاد و کرب» .

تتمه: أفعال المقاربه کلّها جامده و لا یستعمل منها غیر الماضی إلاّ «کاد و أوشک» ، نحو قوله تعالی: یَکٰادُ اَلْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصٰارَهُمْ (1)و قوله علیه السّلام: «من یزرع خیرا یوشک أن یحصد خیرا» (2).]

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 1723


1- البقره/20.
2- بحار الأنوار:74/76، ح 3، ب 4.
الأسئله

1-عدّد الأفعال النّاقصه الّتی کان فی أوّلها «ما» و اذکر معانیها مع إیراد أمثله.

2-ما معنی «لیس» ؟ أذکره مع المثال.

3-عرّف أفعال المقاربه و مثّل لها.

4-أذکر أقسام أفعال المقاربه و اضرب لکلّ قسم مثالا مفیدا.

5-ما الفرق بین خبر الأفعال الناقصه و أفعال المقاربه؟

6-أیّ فعل من أفعال المقاربه لا یستعمل مع «أن» ؟

التّمارین

1-إستخرج الأفعال النّاقصه و معمولیها من الجمل التّالیه: أ) فَمٰا زٰاَلَتْ تِلْکَ دَعْوٰاهُمْ حَتّٰی جَعَلْنٰاهُمْ حَصِیداً خٰامِدِینَ الأنبیاء/15.

ب) قٰالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عٰاکِفِینَ حَتّٰی یَرْجِعَ إِلَیْنٰا مُوسیٰ طه/91.

ج) . . . فَلاٰ تَسْئَلْنِ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ. . . هود/46.

د) وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مٰا دُمْتُ فِیهِمْ المائده/117.

ه) قٰالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتّٰی تَکُونَ حَرَضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ اَلْهٰالِکِینَ یوسف/85.

و) وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً المائده/96.

ز) لَیْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ البقره/177.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 1724

ح) . . . فَمٰا زِلْتُمْ فِی شَکٍّ مِمّٰا جٰاءَکُمْ بِهِ. . . غافر/34.

ط) . . . وَ لاٰ یَزٰالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ هود/118-119.

2-إستخرج أفعال المقاربه و معمولیها ممّا یلی من الجمل و اذکر نوعها: أ) قٰالَ اِبْنَ أُمَّ إِنَّ اَلْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِی وَ کٰادُوا یَقْتُلُونَنِی. . . الأعراف/150.

ب) قٰالَ عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ. . . الأعراف/129.

ج) فَلَمّٰا ذٰاقَا اَلشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمٰا سَوْآتُهُمٰا وَ طَفِقٰا یَخْصِفٰانِ عَلَیْهِمٰا مِنْ وَرَقِ اَلْجَنَّهِ. . . الأعراف/22.

د) یَکٰادُ زَیْتُهٰا یُضِیءُ. . . النّور/35.

ه) فَأُولٰئِکَ عَسَی اَللّٰهُ أَنْ یعفوا عَنْهُمْ النساء/99.

و) . . . لاٰ یَکٰادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً الکهف/93.

ز) قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک فمن رعی حول الحمی یوشک أن یقع فیه» مجموعه ورّام:1/52.

3-أعرب ما یلی: أ- یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اَللّٰهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ یَوْمَ لاٰ یُخْزِی اَللّٰهُ اَلنَّبِیَّ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ. . . التّحریم/8.

ب- تَکٰادُ اَلسَّمٰاوٰاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ اَلْمَلاٰئِکَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی اَلْأَرْضِ. . . الشوری/5.

ج- وَ إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِفَتٰاهُ لاٰ أَبْرَحُ حَتّٰی أَبْلُغَ مَجْمَعَ اَلْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً الکهف/60.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 1725

الدّرس الثّامن و الخمسون فعل التعجب و أفعال المدح و الذم
الفصل السّادس: فی فعل التّعجّب

تعریفه: و هو ما وضع لإنشاء التعجب.

و له صیغتان:

1- «ما أفعله» ، نحو: «ما أحسن زیدا» أی أیّ شیء أحسن زیدا و فی «أحسن» ضمیر هو فاعله، [و «زیدا» مفعوله و الجمله خبر ل «ما» الإستفهامیّه.]

2- «أفعل به» ، نحو: «أحسن بزید» [و الباء زائده و «زید» فاعل ل «أحسن» فی محلّ الرّفع.]

شروط صوغهما: و لا یبنیان إلاّ ممّا یبنی منه «أفعل» التّفضیل، و یتوصّل فی الممتنع بمثل «ما أشدّ» کما عرفت فی اسم التفضیل، [نحو: «ما أشدّ إیمانه» و «ما أقلّ سواد عینیه» و «أوفر بکحله» و «أکثر باجتهاده» .]

أحکامهما: و لا یجوز التّصریف فیهما و لا التقدیم و لا التأخیر و لا الفصل. و «المازنی» أجاز الفصل بالظرف، نحو: «ما أحسن الیوم زیدا» .

الفصل السّابع: فی أفعال المدح و الذّم

تعریفها: [و هی]ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 1726

أفعال المدح: و للمدح فعلان:

1- «نعم» ، و فاعله اسم معرّف ب «اللاّم» ، نحو: «نعم الرجل زید» ، أو مضاف إلی المعرّف ب «اللاّم» ، نحو: «نعم غلام الرّجل زید» .

و قد یکون فاعله مضمرا فیجب تمییزه بنکره منصوبه، نحو: «نعم رجلا زید» أی: نعم هو رجلا زید. أو ب «ما» [النکره الّتی بمعنی «شیء» ، نحو: «نعمّا زید» أی: نعم هو شیئا زید.]و «زید» یسمّی المخصوص بالمدح.

[و فی إعراب المخصوص وجهان مشهوران:

أ-أن یکون مبتدأ و الجمله الّتی قبله خبره، فأصله «زید نعم الرجل» ؛

ب-أن یکون خبرا لمبتدء محذوف وجوبا، فأصله «نعم الرجل، هو زید» .

تنبیه: قد یحذف المخصوص إذا علم، نحو قوله تعالی فی مدح أیّوب علیه السّلام: إِنّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابِراً نِعْمَ اَلْعَبْدُ (1)أی: نعم العبد أیّوب.]

2- «حبّذا» ، نحو: «حبّذا رجلا زید» .

ف «حبّ» فعل المدح [و «ذا» اسم إشاره فاعله]و «رجلا» تمییزه و المخصوص «زید» .

و یجوز أن یقع قبل مخصوص «حبّذا» أو بعده تمییز، نحو: «حبّذا رجلا زید» و «حبّذا زید رجلا» أو حال، نحو: «حبّذا راکبا زید» و «حبّذا زید راکبا» .

أفعال الذمّ: و للذمّ فعلان أیضا:

1- «بئس» ؛ نحو: «بئس الرّجل زید» و «بئس غلام الرجل زید» و «بئس رجلا زید» .

2- «ساء» ، نحو: «ساء الرجل زید» و «ساء غلام الرجل زید» و «ساء رجلا زید» .

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 1727


1- ص/44.
الأسئله

1-کم صیغه للتعجّب؟ أذکرها و مثّل لها.

2-من أین تبنی صیغتا التّعجّب؟

3-هل یجوز الفصل بین صیغتی التعجّب و معمولهما؟

4-عدّد فعلی المدح مع مثال لکلّ واحد منهما.

5-ماذا یکون فاعل أفعال المدح و الذّم؟

6-ما هو إعراب المخصوص؟

7-هل یجوز حذف المخصوص؟ بیّنه بمثال.

التّمارین

1-عیّن أفعال التعجّب و معمولها فی الجمل التابعه: أ) قُتِلَ اَلْإِنْسٰانُ مٰا أَکْفَرَهُ عبس/17.

ب) لَهُ غَیْبُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ. . . الکهف/26.

ج) فَمٰا أَصْبَرَهُمْ عَلَی اَلنّٰارِ البقره/175.

د) «فما أحلی أسمائکم و أکرم أنفسکم و أعظم شأنکم و أجلّ خطرکم و أوفی عهدکم و أصدق وعدکم» مفاتیح الجنان-الزیاره الجامعه الکبیره.

ه) «یا طالب الجنّه ما أطول نومک و أکلّ مطیّتک و أوهی همّتک» . تحف العقول: ص 291.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 1728

و) «ما أبعد الخیر ممّن همّته بطنه و فرجه» غرر الحکم:748، الفصل 79، ح 190.

ز) «ما أکثر العبر و أقلّ الإعتبار» نهج البلاغه، قصار الحکم:297.

ح) «ما أکثر الإخوان عند الجفان و أقلّهم عند حادثات الزّمان» تحف العقول:584، انتشارات العلمیه الإسلامیه.

2-توصّل إلی التّعجب من الأفعال التالیه مستأنسا بالمثال: إسودّ وجه الخائن- أ-ما أشدّ إسوداد وجه الخائن.

ب-أشدد بإسوداد وجه الخائن.

1. تدحرج الحجر.

2. عانقت أخی.

3. عرج الصبیّ.

4. قرع الرأس.

5. آمن جواد باللّه و رسوله.

3-إستخرج أفعال المدح و الذّم ممّا یلی من الجمل و عیّن فاعلها: أ) وَ وَهَبْنٰا لِدٰاوُدَ سُلَیْمٰانَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّٰابٌ ص/30.

ب) وَ مَأْوٰاهُمُ اَلنّٰارُ وَ بِئْسَ مَثْوَی اَلظّٰالِمِینَ آل عمران/151.

ج) إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ البقره/271.

د) وَ أَمْطَرْنٰا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَسٰاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِینَ الشعراء/173.

ه) . . . یٰا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِینُ الزخرف/38.

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 1729

و) قُلْ بِئْسَمٰا یَأْمُرُکُمْ بِهِ إِیمٰانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ البقره/93.

ز) . . . فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ مَوْلاٰکُمْ نِعْمَ اَلْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ اَلنَّصِیرُ الأنفال/40.

ح) «نعم العون علی تقوی اللّه الغنی» تحف العقول:49.

ط) «بئس السّعی التّفرقه بین الألیفین» غرر الحکم:342، الفصل 20، ح 29.

4-أعرب ما یلی: أ- «ما أحسن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما عند اللّه! و أحسن منه تیه الفقراء علی الأغنیاء اتّکالا علی اللّه» نهج البلاغه، قصار الحکم:406.

ب-قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «نعم الشیء الهدیّه تذهب الضّغائن من الصّدور» بحار الأنوار:72/45، ح 4، ب 38.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 1730

باب الحرف

اشاره

*حروف الجرّ

*الحروف المشبّهه بالفعل

*حروف العطف

*حروف التنبیه

*حروف النّداء

*حروف الایجاب

*حروف الزّیاده

*الحروف المصدریه

*حرفا التفسیر

*حروف التحضیض

*حرف التّوقّع

*حرفا الإستفهام

*حروف الشرط

*حرف الرّدع

*تاء التأنیث

*التنوین

*نون التأکید

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 1731

الدّرس التّاسع و الخمسون حروف الجر (1)
اشاره

القسم الثالث فی الحرف: و قد مرّ تعریفه

أقسام الحرف: و هی سبعه عشر [سنشرحها فی سبعه عشر فصلا]

الفصل الأوّل: فی حروف الجرّ

[و هی حروف]وضعت لإفضاء فعل أو شبهه أو معناه إلی ما یلیه، نحو: «مررت بزید» و «أنا مارّ بزید» و «هذا فی الدّار أبوک» أی: أشیر إلیه فیها.

و هی تسعه عشر حرفا [کما یلی:]

1- «من» : [و لها ستّه معان:]

1. إبتداء الغایه، و علامته أن یصحّ فی مقابلته «إلی» لإنتهاء الغایه، نحو: «سرت من البصره إلی الکوفه» .

2. التّبیین، و علامته أن یصحّ وضع «الّذی هو» مکانه، نحو قوله تعالی: فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ (1)أی: الرّجس الّذی هو الأوثان؛

3. التّبعیض، و علامته أن یصحّ وضع «بعض» مکانه، نحو: «أخذت من الدّراهم» ؛

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 1732


1- الحج/30.

[4. التعلیل، نحو قوله تعالی: مِمّٰا خَطِیئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا (1)؛

5. الظرفیّه، نحو قوله تعالی: مٰا ذٰا خَلَقُوا مِنَ اَلْأَرْضِ (2)أی: فی الأرض؛

6. التأکید، و هی]الزّائده و علامته أن لا یختلّ المعنی باسقاطه، نحو: «ما جائنی من أحد» [و لزیادتها ثلاثه شروط:

أ-أن یکون مجرورها نکره

ب-أن یکون مجرورها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ

ج-أن یتقدّم نفی أو نهی أو استفهام ب «هل»]فلا تزاد فی الکلام الموجب خلافا للکوفیّین و أمّا قولهم: «قد کان من مطر» و شبهه فمتأوّل.

2- «إلی» : [و لها معنیان:]

1. إنتهاء الغایه، کما مرّ

2. معنی «مع» قلیلا، نحو قوله تعالی: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی اَلْمَرٰافِقِ (3)أی: مع المرافق.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 1733


1- نوح/25.
2- فاطر/40.
3- المائده/6.
الأسئله

1-عرّف حروف الجرّ و مثّل لها.

2-عدّد معانی «من» .

3-لأیّ المعانی تستعمل «إلی» ؟ وضّح ذلک بأمثله.

التّمارین

1-إستخرج حرفی «من» و «إلی» من الجمل التالیه و اذکر نوعها: أ) سُبْحٰانَ اَلَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ إِلَی اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَی. . . الإسراء/1.

ب) اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ هَلْ مِنْ خٰالِقٍ غَیْرُ اَللّٰهِ. . . فاطر/3.

ج) تِلْکَ اَلرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اَللّٰهُ. . . البقره/253.

د) . . . وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ. . . النّساء/2.

ه) . . . مٰا جٰاءَنٰا مِنْ بَشِیرٍ وَ لاٰ نَذِیرٍ. . . المائده/19.

و) مٰا نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَیْرٍ. . . البقره/106.

ز) إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ مِنْ یَوْمِ اَلْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اَللّٰهِ الجمعه/9.

ح) . . . ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّیٰامَ إِلَی اَللَّیْلِ. . . البقره/187.

ط) فَلَمّٰا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ اَلْکُفْرَ قٰالَ مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اَللّٰهِ. . . آل عمران/52.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 1734

ی) مٰا تَریٰ فِی خَلْقِ اَلرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ فَارْجِعِ اَلْبَصَرَ هَلْ تَریٰ مِنْ فُطُورٍ الملک/3.

ک) قال الفرزدق فی مدح الإمام زین العابدین علیه السّلام:

«یغضی حیاء و یغضی من مهابته

فلا یکلّم إلاّ حین یبتسم»

جامع الشواهد:3/368.

2-أعرب ما یلی: أ- لَنْ تَنٰالُوا اَلْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ اَللّٰهَ بِهِ عَلِیمٌ آل عمران/92.

ب- مٰا یَفْتَحِ اَللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلاٰ مُمْسِکَ لَهٰا وَ مٰا یُمْسِکْ فَلاٰ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ فاطر/2.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 1735

الدّرس السّتّون حروف الجرّ (2)
اشاره

3- «حتّی» : [و لها معنیان:]

1. [انتهاء الغایه]، مثل «إلی» ، نحو: «نمت البارحه حتّی الصّباح» .

2. معنی «مع» ، کثیرا، نحو: «قدم الحاجّ حتّی المشاه» .

و لا تدخل علی غیر الظاهر، فلا یقال: «حتّاه» خلافا للمبرّد، و أمّا قول الشاعر:

«فلا و اللّه لا یبقی أناس

فتی حتّاک یابن أبی زیاد» (1)

فشاذّ.

4- «فی» : [و لها معنیان:]

1. الظّرفیه؛ [حقیقیّه کانت]، نحو: «زید فی الدّار» و [«سرت فی النّهار» أو مجازیّه، نحو قوله تعالی: وَ لَکُمْ فِی اَلْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ (2).]

2. معنی «علی» قلیلا، نحو: قوله تعالی: وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ اَلنَّخْلِ (3)

5- «الباء» : [و لها سبعه معان:]

1. الإلصاق حقیقیا کان، نحو: «به داء» أو مجازیا، نحو: «مررت بزید» أی: إلتصق

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 1736


1- جامع الشواهد:2/209.
2- البقره/179.
3- طه/71.

مروری بمکان یقرب منه زید.

2. الإستعانه، نحو: «کتبت بالقلم» .

[3. السببیّه، نحو: «ضربت زیدا بسوء أدبه» .]

4. التّعدیه، نحو: «ذهبت بزید» .

5. الظرفیه، نحو: «جلست بالمسجد» .

6. المصاحبه، نحو: «اشتریت الفرس بسرجه» .

7. المقابله، نحو: «بعت هذا بهذا» .

8. [التأکید، و هی]الزائده، قیاسا [فی فاعل «أفعل به» ، نحو: «أحسن بزید» و] فی الخبر المنفی، نحو: «ما زید بقائم» و «لیس زید بجاهل» و فی الإستفهام، نحو: «هل زید بقائم» و سماعا فی المرفوع، نحو: «بحسبک درهم» ای: حسبک درهم و کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً (1)ای: کفی اللّه، و فی المنصوب، نحو: «ألقی بیده» ای: ألقی یده.

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 1737


1- الفتح/28.
الأسئله

1-ما هی معانی «حتّی» و «فی» ؟

2-أذکر ثلاثه معان من معانی «الباء» و مثّل لها.

3-متی تزاد «الباء» ؟

التّمارین

1-إستخرج «حتّی» و «فی» و «الباء» من الآیات الشّریفه التّالیه و عیّن معانیها: أ) غُلِبَتِ اَلرُّومُ *فِی أَدْنَی اَلْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ الرّوم/2-3.

ب) سَلاٰمٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ اَلْفَجْرِ القدر/5.

ج) وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی اَلتَّهْلُکَهِ. . . البقره/195.

د) . . . وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَلِیًّا وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ نَصِیراً النّساء/45.

ه) ذَهَبَ اَللّٰهُ بِنُورِهِمْ البقره/17.

و) لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اَللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ الأحزاب/21.

ز) أَ لَیْسَ اَلصُّبْحُ بِقَرِیبٍ هود/81.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 1738

ح) أُولٰئِکَ اَلَّذِینَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاٰلَهَ بِالْهُدیٰ. . . البقره/16.

ط) وَ مٰا صٰاحِبُکُمْ بِمَجْنُونٍ التکویر/22.

ی) . . . وَ کُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ اَلْخَیْطُ اَلْأَبْیَضُ مِنَ اَلْخَیْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ. . . البقره/187.

ک) فَکُلاًّ أَخَذْنٰا بِذَنْبِهِ العنکبوت/40.

ل) وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللّٰهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّهٌ آل عمران/123.

م) أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنٰا مریم/38.

ن) قِیلَ یٰا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاٰمٍ مِنّٰا وَ بَرَکٰاتٍ عَلَیْکَ. . . هود/48.

س) نَجَّیْنٰاهُمْ بِسَحَرٍ القمر/34.

2-أعرب ما یلی: أ- إِنَّ اَلْمُتَّقِینَ فِی جَنّٰاتٍ وَ عُیُونٍ *اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِینَ الحجر/45-46.

ب- وَ مِنَ اَلنّٰاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ البقره/8.

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 1739

الدّرس الحادی و السّتّون حروف الجرّ (3)
اشاره

6- «الّلام» : [و لها ثمانیه معان]

1. الإختصاص، نحو: «الجلّ للفرس» و «المال لزید» .

2. [التّملیک، نحو: «وهبت لعمرو دینارا»].

3. التعلیل، نحو: «ضربته للتأدیب» .

4. [الجحد، نحو: «ما کنت لأنقض العهد»

5. التأکید، و هی]الزّائده، نحو قوله تعالی: رَدِفَ لَکُمْ (1)أی: ردفکم.

6. معنی «عن» إذا استعمل مع القول، نحو قوله تعالی: قٰالَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا لَوْ کٰانَ خَیْراً مٰا سَبَقُونٰا إِلَیْهِ (2)ای: عن الذین.

7. معنی «الواو» فی القسم للتعجّب، نحو: «للّه لا یؤخّر الأجل» .

8. [التبلیغ، إذا وقعت الّلام علی سامع القول و شبهه، نحو: «قلت لزید» و «أذنت لعمرو» .]

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 1740


1- النمل/72.
2- الأحقاف/11.

7- «ربّ» : [و هی]للتقلیل [و التکثیر]و تستحق صدر الکلام.

أحکامها

1-لا تدخل «ربّ» إلاّ علی النّکره الموصوفه، نحو: «ربّ رجل کریم لقیته» أو مضمر مبهم مفرد مذکّر ممیّز بنکره منصوبه، نحو: «ربّه رجلا» و «ربّه رجلین» و «ربّه رجالا» و «ربّه امرأه» و «ربّه امرأتین» و «ربّه نساء» .

و عند الکوفیّین، تجب المطابقه، نحو: «ربّهما رجلین» و «ربّهما امرأتین» و «ربّهم رجالا» .

2-قد تلحقها «ما» الکافّه فتدخل علی الجمله، نحو: «ربّما قام زید» و «ربّما زید قائم» .

3-لا بدّ لها من فعل ماض لأنّ «ربّ» للتّقلیل المحقق و هو لا یتحقّق الاّ به و یحذف ذلک الفعل غالبا، کقولک: «ربّ رجل کریم» فی جواب من قال: «هل رأیت من أکرمک؟» أی: ربّ رجل کریم لقیته ف «کریم» صفه لرجل و «لقیت» فعلها و هو محذوف.

8- «واو» ربّ: و هی الواو الّتی یبتدأ بها فی أوّل الکلام، کقول الشاعر:

«و بلده لیس لها أنیس

إلاّ الیعافیر و إلاّ العیس» (1)

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 1741


1- جامع الشواهد:3/128.
الأسئله

1-أذکر ثلاثه معان من معانی «الّلام» و مثّل لها.

2-ما معنی «ربّ» و ما هو مدخولها؟

3-أیّ فعل یقع بعد «ربّ» و لماذا؟

4-ما هی «واو» ربّ؟

التّمارین

1-إستخرج «اللاّم» و «ربّ» من الجمل التالیه و اذکر معانیهما: أ) . . . لَهُ اَلْمُلْکُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ التغابن/1.

ب) قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اَللّٰهِ تَفْتَرُونَ یونس/59.

ج) رُبَمٰا یَوَدُّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ الحجر/2.

د) وَ وَهَبْنٰا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنٰا مریم/50.

ه) . . . وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْکِتٰابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ اَلنّٰاسِ فِیمَا اِخْتَلَفُوا فِیهِ. . . البقره/213.

و) وَ مٰا کٰانَ اَللّٰهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لٰکِنْ کٰانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ العنکبوت/40.

ز) وَ إِذْ قٰالَ رَبُّکَ لِلْمَلاٰئِکَهِ إِنِّی جٰاعِلٌ فِی اَلْأَرْضِ خَلِیفَهً البقره/30.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 1742

ح) «ربّ قول أنفذ من صول» نهج البلاغه، قصار الحکم:394.

2-أعرب ما یلی: أ- قُلْ إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ *لاٰ شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُسْلِمِینَ الأنعام/162-163.

ب- لاٰ تُحَرِّکْ بِهِ لِسٰانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ *إِنَّ عَلَیْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ القیامه/16-17.

ج- «ربّ عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه» نهج البلاغه، قصار الحکم:107.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 1743

الدّرس الثانی و السّتّون حروف الجرّ (4)
اشاره

9- «واو» القسم: و هی مختصّه بالظّاهر، [نحو قوله تعالی: وَ اَلْعَصْرِ*إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ. (1)]فلا یقال: «وک» .

10- «تاء» القسم: و هی مختصّه باللّه وحده، فلا یقال: «تالرّحمن» و قولهم: «تربّ الکعبه» شاذّ.

11- «باء» القسم: و هی تدخل علی الظّاهر و المضمر، نحو: «باللّه» و «بالرّحمن» و «بک» .

تنبیه: و لا بدّ للقسم من جواب و هی جمله تسمّی «مقسما علیها» .

فإن کانت موجبه اسمیّه یجب دخول اللام علیها سواء أکانت مع «إنّ» ، نحو: «و اللّه إنّ زیدا لقائم» أم بدونها، نحو: «و اللّه لزید قائم» .

و إن کانت موجبه فعلیه یجب أیضا دخول الّلام؛ [مع «قد» إن کان فعلها ماضیا، نحو: «و اللّه لقد نصرت زیدا» . أو مع نون التأکید إن کان فعلها مضارعا، نحو: «و اللّه لأفعلنّ کذا» .]

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 1744


1- العصر/1-2.

و إن کانت منفیّه یجب دخول «ما» أو «لا» ، نحو: «و اللّه ما زید قائما» و «و اللّه لا یقوم زید» .

و قد یحذف حرف النّفی لوجود القرینه، نحو قوله تعالی: تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ (1)أی: لا تفتؤ.

و اعلم أنّه قد یحذف جواب القسم إن تقدّم ما یدلّ علیه، نحو: «زید قائم و اللّه» أو توسّط القسم بینه، نحو: «زید و اللّه قائم» .

12- «عن» : [و هی]للمجاوزه، نحو: «رمیت السّهم عن القوس» .

13- «علی» : [و لها ثلاثه معان]

1. الاستعلاء، [حسّیّا کان]، نحو: «زید علی السطح» [أو معنویّا، نحو: «علیّ ألف درهم» .

2. المصاحبه، نحو قوله تعالی: وَ آتَی اَلْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ (2)أی: مع حبّه.

3. التعلیل، نحو: «زرتک علی أنّک کریم» أی: لأنّک.]

و قد یکون «عن» و «علی» إسمین إذا دخل علیهما «من» ، فیکون «عن» بمعنی «الجانب» ، تقول: «جلست من عن یمینه» و یکون «علی» بمعنی «فوق» نحو: «نزلت من علی الفرس» .

14- «الکاف» : [و لها معنیان:]

1. التشبیه، نحو: «زید کعمرو» .

2. [التأکید، و هی]الزائده، نحو قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (3).

و قد یکون اسما بمعنی «مثل» کقول الشاعر:

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 1745


1- یوسف/85.
2- البقره/177.
3- الشوری/11.

«أتنهون لن ینهی ذوی شطط

کالطّعن یذهب فیه الزّیت و الفتل» (1)

15-16- «مذ» و «منذ» : [و لهما معنیان:]

1. ابتداء الزّمان فی الماضی، کما تقول فی شعبان: «ما رأیته مذ رجب» .

2. الظّرفیّه فی الحاضر، نحو: «ما رأیته مذ شهرنا» و «منذ یومنا» أی: فی شهرنا و فی یومنا.

17-18-19- «خلا» و «حاشا» و «عدا» : [و هی]للإستثناء، نحو: «جائنی القوم خلا زید» و «حاشا عمرو» و «عدا بکر» .

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 1746


1- جامع الشواهد:1/38.
الأسئله

1-بماذا تختصّ «واو» القسم و «تاء» ه؟ مثّل لذلک.

2-علام تدخل «باء» القسم؟ مثّل له.

3-متی یجب دخول «اللاّم» علی جواب القسم؟ إشرح ذلک بالمثال.

4-هل یجب دخول «إنّ» علی جواب القسم؟

5-متی تدخل «ما» أو «لا» علی الجمله المقسم علیها؟

6-متی یحذف جواب القسم؟ بیّن ذلک بأمثله.

7-ما معنی «عن» و «علی» ؟ مثّل لهما.

8-متی تکون «عن» و «علی» اسمین؟ بیّن ذلک بأمثله.

9-لأیّ معنی تستعمل «الکاف» ؟

10-بیّن معنیی «مذ» و «منذ» بالمثال.

11-ما هی الحروف الجارّه الّتی تستعمل للإستثناء؟

التّمارین

1-إستخرج «الواو» و «التّاء» و «علی» و «الکاف» من الجمل التّالیه و اذکر معانیها. أ) وَ اَلطُّورِ*وَ کِتٰابٍ مَسْطُورٍ*فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ الطور/1-3.

ب) وَ لِتُکَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ البقره/185.

ج) وَ تَاللّٰهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنٰامَکُمْ. . . الأنبیاء/57.

د) وَ عَلَیْهٰا وَ عَلَی اَلْفُلْکِ تُحْمَلُونَ المؤمنون/22.

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 1747

ه) قٰالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَکَ اَللّٰهُ عَلَیْنٰا وَ إِنْ کُنّٰا لَخٰاطِئِینَ یوسف/91.

و) لَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ فَأَخٰافُ أَنْ یَقْتُلُونِ الشعراء/14.

ز) مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ اَلَّذِی اِسْتَوْقَدَ نٰاراً. . . البقره/17.

ح) فَلَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ البقره/64.

ط) إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنّٰاسِ عَلیٰ ظُلْمِهِمْ الرّعد/6.

ی) «فأنزل نفسک من الدّنیا کمثل منزل نزلته ساعه ثمّ ارتحلت منها» تحف العقول:287.

2-عیّن جواب القسم فیما یلی من الجمل و اذکر نوعها: أ) «و اللّه إنّ المؤمن لفی نعیم» .

ب) «و اللّه لا یهلک المؤمن الفاضل» .

ج) «و اللّه إن صبرتم لهو خیر لکم» .

د) «و اللّه لقد فرّ الجانیّ من السّجن» .

ه) «و اللّه ما ظنّک بکاذب» .

و) «و اللّه لا زید شاعر و لا عمرو» .

ز) «و اللّه ما کذب ظنّک» .

ح) «و اللّه لأنصرنّک» .

3-أعرب ما یلی: أ- إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ آل عمران/96.

ب- وَ اَلتِّینِ وَ اَلزَّیْتُونِ *وَ طُورِ سِینِینَ *وَ هٰذَا اَلْبَلَدِ اَلْأَمِینِ *لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ التین/1-4.

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 1748

تمارین عامّه

عیّن معانی الحروف الجارّه التی تحتها خطّ: أ) فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنٰا عَلَیْهِ حٰاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ اَلصَّیْحَهُ العنکبوت/40.

ب) أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الحج/39.

ج) وَ مٰا کُنْتَ بِجٰانِبِ اَلْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنٰا إِلیٰ مُوسَی اَلْأَمْرَ القصص/44.

د) مَهْمٰا تَأْتِنٰا بِهِ مِنْ آیَهٍ لِتَسْحَرَنٰا بِهٰا فَمٰا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ الأعراف/132.

ه) لِمَنِ اَلْمُلْکُ اَلْیَوْمَ لِلّٰهِ اَلْوٰاحِدِ اَلْقَهّٰارِ غافر/16.

و) إِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ وَ بِاللَّیْلِ الصافات/137-138.

ز) أَ لَیْسَ اَللّٰهُ بِأَحْکَمِ اَلْحٰاکِمِینَ التین/8.

ح) لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی اَلتَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ التوبه/108.

ط) وَ مٰا کٰانَ اَللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ الأنفال/33.

ی) وَ مٰا هُوَ عَلَی اَلْغَیْبِ بِضَنِینٍ التکویر/24.

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 1749

الدّرس الثالث و السّتّون الحروف المشبهه بالفعل (1)
الفصل الثانی: فی الحروف المشبّهه بالفعل

اشاره

و هی ستّه: «إنّ، أنّ، کأنّ، لیت، لکنّ، لعلّ» .

عملها: و هذه الحروف تدخل علی الجمله الإسمیّه فتنصب الإسم و ترفع الخبر کما عرفت.

و قد یلحقها «ما» الکافّه فتکفّها عن العمل [إلاّ «لیت» فیجوز فیها الإعمال، نحو قوله تعالی: أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ (1)و «کأنّما العلم نور» و «لعلّما اللّه یرحمنا» و «لیتما الشباب یعود» .

إعلم أنّه إذا لحقتها «ما» الکافّه یزول اختصاصها بالأسماء]فیجوز أن تدخل علی الأفعال، تقول: «إنّما زید قائم» و «إنّما قام زید» .

«إنّ» المکسوره و «أنّ» المفتوحه

إعلم أنّ «إنّ» المکسوره لا تغیّر معنی الجمله بل تؤکّدها و «أنّ» المفتوحه مع ما بعدها من الإسم و الخبر فی حکم المفرد و لذلک یجب الکسر [فی مواضع و الفتح فی مواضع أخر].

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 1750


1- الأنبیاء/108.

مواضع وجوب کسر همزه «إنّ»

یجب کسر همزه «إنّ» إذا کانت:

أ-فی ابتداء الکلام [حقیقه، نحو قوله تعالی: إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ اَلْکَوْثَرَ (1)أو حکما، نحو قوله تعالی: أَلاٰ إِنَّ نَصْرَ اَللّٰهِ قَرِیبٌ (2)و کَلاّٰ إِنَّهٰا تَذْکِرَهٌ (3)و ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذٰلِکَ لَمَیِّتُونَ (4)؛]

ب-بعد القول، نحو قوله تعالی: قٰالَ إِنِّی عَبْدُ اَللّٰهِ (5)؛

ج-بعد الموصول، نحو قوله تعالی: مٰا إِنَّ مَفٰاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ (6)؛

د-فی خبرها الّلام، نحو قوله تعالی: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ لَفِی نَعِیمٍ (7)؛

[ه-بعد القسم، نحو قوله تعالی: وَ اَلْعَصْرِ*إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ (8)؛

و-بعد الأمر، نحو قوله تعالی: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ (9)؛

ز-بعد النهی، نحو قوله تعالی: لاٰ تَحْزَنْ إِنَّ اَللّٰهَ مَعَنٰا (10)؛

ح-بعد النداء، نحو قوله تعالی: یٰا زَکَرِیّٰا إِنّٰا نُبَشِّرُکَ بِغُلاٰمٍ اِسْمُهُ یَحْییٰ (11)].

مواضع وجوب فتح همزه «أنّ»

یجب فتح همزه «أنّ» إذا وقعت:

أ-فاعلا، نحو: «بلغنی أنّ زیدا عالم» ؛

[ب-نائب فاعل، نحو: «سمع أنّ العسکر منصور» ؛]

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 1751


1- الکوثر/1.
2- البقره/214.
3- عبس/11.
4- المؤمنون/15.
5- مریم/30.
6- القصص/76.
7- الانفطار/13.
8- العصر/1-2.
9- غافر/77.
10- التوبه/40.
11- مریم/7.

ج-مفعولا، نحو: «کرهت أنّک قائم» ؛

د-مضافا إلیه، نحو: «أعجبنی اشتهار أنّک فاضل» ؛

ه-مبتدأ، نحو: «عندی أنّک قائم» ؛

و-مجروره، نحو: «عجبت من أنّ زیدا قائم» ؛

ز-بعد «لو» ، نحو: «لو أنّک عندنا لأخدمک» ؛

ح-بعد «لو لا» ، نحو: «لو لا أنّه حاضر لأکرمتک» .

العطف علی أسماء هذه الحروف

یجوز العطف علی اسم «إنّ [و أنّ و لکنّ» بعد مجیء الخبر]بالرّفع و النّصب باعتبار المحلّ و اللّفظ، نحو: «إنّ زیدا قائم و عمرو و عمرا» .

[و أمّا فی البواقی فلا یجوز إلاّ النّصب باعتبار اللفظ، نحو: «کأنّ زیدا أسد و عمرا» .]

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 1752

الأسئله

1-کم هی الحروف المشبهه بالفعل و ما هو عملها؟

2-هل یجب دخول الحروف المشبهه بالفعل علی الجمله الإسمیه بعد إلحاق «ما» الکافّه؟

3-أذکر مواضع وجوب کسر همزه «إنّ» و مثّل لذلک.

4-عدّد مواضع وجوب فتح همزه «أنّ» .

5-ما هو إعراب المعطوف علی اسم «إنّ» ؟

التّمارین

1-میّز الاسم من الخبر و اذکر سبب کسر «إنّ» أو فتحها ممّا یلی من الجمل: أ) کَلاّٰ إِنَّهٰا لَظیٰ *نَزّٰاعَهً لِلشَّویٰ المعارج/15-16.

ب) قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ اَلْجِنِّ فَقٰالُوا إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً الجن/1.

ج) فَوَ رَبِّ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ الذاریات/23.

د) وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَکِیمِ *إِنَّکَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ یس/2-3.

ه) فَلَوْ لاٰ أَنَّهُ کٰانَ مِنَ اَلْمُسَبِّحِینَ *لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ الصّافات/143-144.

و) ذٰلِکَ بِأَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ اَلْبٰاطِلُ وَ أَنَّ اَللّٰهَ

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 1753

هُوَ اَلْعَلِیُّ اَلْکَبِیرُ الحج/62.

ز) أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنّٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ اَلْکِتٰابَ العنکبوت/51.

ح) إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ اَلْقَدْرِ القدر/1.

ط) ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ تُبْعَثُونَ المومنون/16.

ی) وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَمَثُوبَهٌ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ خَیْرٌ البقره/103.

ک) أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اَللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ یونس/62.

ل) . . . وَ لاٰ تَخٰافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ بِاللّٰهِ مٰا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطٰاناً الأنعام/81.

م) فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ اَلصّٰاغِرِینَ الأعراف/13.

ن) لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ اَلشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ الأنعام/142.

2-أعرب ما یلی: أ- وَ أَذٰانٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی اَلنّٰاسِ یَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَکْبَرِ أَنَّ اَللّٰهَ بَرِیءٌ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولُهُ. . . التوبه/3.

ب- اُدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَهً إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ اَلْمُعْتَدِینَ الأعراف/55.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 1754

الدّرس الرّابع و السّتّون الحروف المشبّهه بالفعل (2)
اشاره

تخفیف «إنّ» : إعلم أنّ «إنّ» المکسوره قد تخفّف و یلزمها «اللاّم» فرقا بینها و بین «إن» النافیه (1)، نحو قوله تعالی: وَ إِنَّ کُلاًّ لَمّٰا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ (2). و حینئذ یجوز إلغائها، نحو قوله تعالی: وَ إِنْ کُلٌّ لَمّٰا جَمِیعٌ لَدَیْنٰا مُحْضَرُونَ (3).

و تدخل علی الأفعال [الناسخه غالبا]، نحو قوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ اَلْغٰافِلِینَ (4)و وَ إِنْ نَظُنُّکَ لَمِنَ اَلْکٰاذِبِینَ (5).

تخفیف «أنّ» : قد تخفف «أنّ» المفتوحه و یجب إعمالها فی ضمیر شأن مقدّر فتدخل علی الجمله إسمیّه کانت نحو قوله تعالی: وَ آخِرُ دَعْوٰاهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ (6)أو فعلیّه و یجب دخول «سین» أو «سوف» أو «قد» أو «حرف النفی» علی الفعل [إن کان فعلها متصرفا]، نحو قوله تعالی: عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضیٰ (7)فالضمیر المقدّر اسم «أن» و الجمله خبرها.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 1755


1- و لذلک تسمّی اللاّم ب «اللاّم الفارقه» .
2- هود/111، علی قرائه نافع و ابن کثیر. «مجمع البیان:5/337» .
3- یس/32، علی قرائه غیر عاصم و حمزه و ابن عامر «مجمع البیان:8/271» .
4- یوسف/3.
5- الشعراء/186.
6- یونس/10.
7- المزّمّل/20.

«کأنّ» : و هی للتشبیه، نحو: «کأنّ زیدا الأسد» .

و قیل: هی مرکّبه من کاف التشبیه و «إنّ» المکسوره و إنّما فتحت لتقدیم الکاف علیها، تقدیرها: «إنّ زیدا کالأسد» .

و قد تخفّف فتلغی عن العمل، نحو: «کأن زید الأسد» [فان دخلت علی الجمله الإسمیه لم یحتج الی فاصل و إن دخلت علی الجمله الفعلیه وجب فصلها ب «قد» أو «لم» ، نحو قوله تعالی: فَجَعَلْنٰاهٰا حَصِیداً کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ (1).]

«لکنّ» : [و هی]للإستدراک و تتوسّط بین کلامین متغایرین فی اللّفظ أو المعنی، نحو: «ما جائنی زید لکنّ عمرا جاء» و «غاب زید لکنّ بکرا حاضر» . و یجوز معها الواو، نحو: «قام زید و لکنّ عمرا قاعد» .

و تخفّف فتلغی، نحو: «ذهب زید لکن عمرو عندنا» و «سافر زید لکن جاء عمرو» .

«لیت» : [و هی]للتمنّی، نحو: «لیت زیدا قائم» بمعنی «أتمنّی» .

«لعلّ» : [و هی]للتّرجّی، نحو قول الشاعر:

«أحبّ الصّالحین و لست منهم

لعلّ اللّه یرزقنی صلاحا» (2)

و شذّ الجرّ بها، نحو: «لعلّ زید قائم» .

و فی «لعلّ» لغات: «علّ، عنّ، أنّ، لأنّ، لعنّ» . و عند المبرد أصله «علّ» زیدت فیه «اللام» و البواقی فروع.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 1756


1- یونس/24.
2- جامع الشواهد:1/45.
الأسئله

1-ماذا یلزم فی «إنّ» المکسوره إن خفّفت و لماذا؟

2-هل تعمل «إنّ» المکسوره بعد التخفیف أو لا؟ مثّل لذلک.

3-ما هو اسم «أنّ» المفتوحه بعد التخفیف؟ مثّل له.

4-ما یفصل بین «أن» المخفّفه و الفعل المتصرّف وجوبا؟

5-أذکر معنیی «کأنّ» و «لکنّ» و حکمهما إذا خفّفتا؟

6-ما هی معانی «لیت» و «لعلّ» ؟ مثّل لهما.

التّمارین

1-إستخرج الحروف المشبّهه بالفعل فیما یلی من الآیات الشریفه و اذکر معانیها و عیّن معمولیها: أ) کَأَنَّمٰا یُسٰاقُونَ إِلَی اَلْمَوْتِ الأنفال/6.

ب) . . . وَ یَقُولُ اَلْکٰافِرُ یٰا لَیْتَنِی کُنْتُ تُرٰاباً النبأ/40.

د) فَمٰا لَهُمْ عَنِ اَلتَّذْکِرَهِ مُعْرِضِینَ *کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَهٌ المدّثّر/49-50.

ه) . . . وَ لِلّٰهِ خَزٰائِنُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰکِنَّ اَلْمُنٰافِقِینَ لاٰ یَفْقَهُونَ المنافقون/7.

و) وَ مٰا یُدْرِیکَ لَعَلَّ اَلسّٰاعَهَ قَرِیبٌ الشوری/17.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 1757

2-إستخرج الحروف المشبهه بالفعل المخفّفه ممّا یلی من الجمل و عیّن معمولیها إن عملت: أ) وَ إِنْ کٰانَتْ لَکَبِیرَهً إِلاّٰ عَلَی اَلَّذِینَ هَدَی اَللّٰهُ. . . البقره/143.

ب) وَ ظَنُّوا أَنْ لاٰ مَلْجَأَ مِنَ اَللّٰهِ إِلاّٰ إِلَیْهِ التوبه/118.

ج) وَ أَنْ عَسیٰ أَنْ یَکُونَ قَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ الأعراف/185.

د) قٰالَ تَاللّٰهِ إِنْ کِدْتَ لَتُرْدِینِ الصّافات/56.

ه) فَأَصْبَحُوا فِی دِیٰارِهِمْ جٰاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهٰا هود/67-68.

3-أعرب ما یلی: أ- أَ یَحْسَبُ اَلْإِنْسٰانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظٰامَهُ القیامه/3.

ب- وَ إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِ آیٰاتُنٰا وَلّٰی مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهٰا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً لقمان/7.

ج- وَ إِنْ یَکٰادُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصٰارِهِمْ القلم/51.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 1758

الدّرس الخامس و السّتّون حروف العطف (1)
الفصل الثالث: فی حروف العطف

و هی عشره: «الواو، الفاء، ثمّ، حتّی، أو، أمّا، أم، لا، بل و لکن» .

فالأربعه الأولی للجمع:

ف «الواو» للجمع مطلقا، نحو: «جاء زید و عمرو» سواء کان «زید» مقدّما فی المجیء أم «عمرو» .

و «الفاء» للتّرتیب بلا مهله، نحو: «قام زید فعمرو» إذا کان «زید» مقدّما بلا مهله.

و «ثمّ» للترتیب بمهله، نحو: «دخل زید ثمّ خالد» إذا کان «زید» مقدّما بالدّخول و بینهما مهله.

و «حتّی» ک «ثمّ» فی الترتیب و المهله إلاّ أنّ مهلتها أقلّ من مهله «ثمّ» و یشترط أن یکون معطوفها داخلا فی المعطوف علیه [و بعضا منه]، و هی تفید قوه فی المعطوف، نحو: «مات النّاس حتّی الأنبیاء» أو ضعفا فیه، نحو: «قدم الحاجّ حتّی المشاه» .

و «أو» و «أمّا» و «أم» لثبوت الحکم لأحد الأمرین لا بعینه، نحو: «مررت برجل أو امرأه» .

و «إمّا» إنّما تکون حرف العطف إذا تقدّم علیها «إمّا» أخری نحو: «العدد إمّا زوج و إمّا فرد» .

و یجوز أن تتقدّم «إمّا» علی «أو» ، نحو: «زید إمّا کاتب أو لیس بکاتب» .

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 1759

الأسئله

1-ما الفرق بین معانی «الواو» و «الفاء» و «ثمّ» ؟ إشرح ذلک بأمثله.

2-ما الفرق بین معنی «ثمّ» و «حتّی» ؟

3-ماذا یشترط للعطف ب «حتّی» و ما ذا تفید؟

4-لأیّ معنی تستعمل «أو» و «إمّا» و «أم» ؟ اذکرها مع المثال.

التّمارین

1-عیّن «العاطف» و «المعطوف» و «المعطوف علیه» و اذکر معانیه فی الجمل التّالیه: أ) لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ *فَمٰالِؤُنَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ *فَشٰارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ اَلْحَمِیمِ الواقعه/52-54.

ب) اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ اَلصَّلاٰهَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ البقره/3.

ج) وَ جَعَلْنٰا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنٰاهُمْ فَهُمْ لاٰ یُبْصِرُونَ یس/9.

د) ثُمَّ اَلسَّبِیلَ یَسَّرَهُ *ثُمَّ أَمٰاتَهُ فَأَقْبَرَهُ *ثُمَّ إِذٰا شٰاءَ أَنْشَرَهُ عبس/20-22.

ه) إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ اَلسَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً الإنسان/3.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 1760

و) وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّٰهِ إِمّٰا یُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّٰا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ التوبه/106.

ز) وَ کَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْنٰاهٰا فَجٰاءَهٰا بَأْسُنٰا بَیٰاتاً أَوْ هُمْ قٰائِلُونَ الأعراف/4.

ح) «إنّ اللّه تعالی و ملائکته و أهل الأرض حتّی النّمله فی جحرها و حتّی الحوت فی البحر لیصلّون علی معلّمی النّاس الخیر» .

بحار الأنوار:61/245، ح 2، ب 10.

2-أعرب ما یلی: أ- فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً الإنسان/24.

ب- قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ قُلِ اَللّٰهُ وَ إِنّٰا أَوْ إِیّٰاکُمْ لَعَلیٰ هُدیً أَوْ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ سبأ/24.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 1761

الدّرس السّادس و السّتّون حروف العطف (2)
اشاره

أقسام «أم» : و هی علی قسمین:

1-متصّله: و هی ما یسئل بها عن تعیین أحد الأمرین و السّائل بها عالم بثبوت أحدهما مبهما، بخلاف «أو» و «إمّا» فإنّ السّائل بهما لا یعلم بثبوت أحدهما أصلا.

و تستعمل بثلاثه شرائط:

الأوّل: أن یقع قبلها همزه، نحو: «أزید عندک أم عمرو» .

الثانی: أن یلیها لفظ مثل ما یلی الهمزه؛ أعنی إن کان بعد الهمزه اسم فکذلک بعد «أم» کما مرّ و إن کان فعل فکذلک، نحو: «أقام زید أم قعد» . فلا یقال: «أ رأیت زیدا أم عمرا» .

الثالث: أن یکون ثبوت أحد الأمرین المتساویین محقّقا، و إنّما یکون الإستفهام من التعیین فلذلک وجب أن یکون جواب «أم» بالتعیین دون «نعم» أو «لا» ، فإذا قیل: «أزید عندک أم عمرو» فجوابه بتعیین أحدهما أمّا إذا سئل ب «أو» و «إمّا» فجوابه «نعم» أو «لا» .

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 1762

2-منقطعه: و هو ما یکون بمعنی «بل» مع الهمزه، [نحو: «إنّها لإبل أم هی شاه»] فیما لو رأیت شبحا من بعید و قلت: «إنّها لإبل» علی سبیل القطع ثمّ حصل لک شک فی أنّها شاه فقلت «أم هی شاه» بقصد الإعراض عن الإخبار الأوّل و استئناف سؤال آخر، معناه: «بل أهی شاه» .

و اعلم أنّ «أم» المنقطعه لا تستعمل إلاّ فی الخبر کما مرّ، أو فی الإستفهام، نحو: «أعندک زید أم عندک عمرو» .

الأسئله

1-ما معنی «أم» و ما الفرق بینها و بین «أو» و «إمّا» ؟

2-أذکر شرائط استعمال «أم» المتّصله.

3-ما هو معنی «أم» المنقطعه؟

4-فی کم موضعا تستعمل «أم» المنقطعه؟

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 1763

التمارین

1-میّز «أم» المتّصله عن المنقطعه فیما یلی من الجمل: أ) إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ یُؤْمِنُونَ البقره/6.

ب) أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِهٰا أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِهٰا أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِهٰا أَمْ لَهُمْ آذٰانٌ یَسْمَعُونَ بِهٰا. . . الأعراف/195.

ج) وَ إِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ مٰا تُوعَدُونَ الأنبیاء/109.

د) . . . قُلْ هَلْ یَسْتَوِی اَلْأَعْمیٰ وَ اَلْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی اَلظُّلُمٰاتُ وَ اَلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ. . . الرّعد/16.

ه) أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ اَلسَّمٰاءُ النّازعات/27.

و) أَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ اِرْتٰابُوا أَمْ یَخٰافُونَ. . . النّور/50.

ز) فَقٰالَ مٰا لِیَ لاٰ أَرَی اَلْهُدْهُدَ أَمْ کٰانَ مِنَ اَلْغٰائِبِینَ النّمل/20.

ح) أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ الواقعه/69.

2-صحّح ما تجده خطأ: 1. «أفی الدّار أخی أم ابنی» .

2. «سواء علیّ أبشرا کلّمت أم عمرا» .

3. «أسعیدا لقیت أم ضربت» .

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 1764

4. «قال رجل: أزید عادل أم فاسق؟ فقال الآخر: نعم» .

5. «ما أدری أتقیّ ثمّ أم نقیّ» .

3-أعرب ما یلی: أ- أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهٰا أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْشِؤُنَ الواقعه/72.

ب- سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اَللّٰهُ لَهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلْفٰاسِقِینَ المنافقون/6.

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 1765

الدّرس السّابع و السّتّون حروف العطف (3) و التنبیه و النداء و الایجاب
اشاره

«لا» و «بل» و «لکن» جمیعا لثبوت الحکم لأحد الأمرین معیّنا.

أمّا «لا» فتنفی ما وجب للأوّل عن الثانی [و شرط معطوفها أن یکون مفردا و یقع بعد الإیجاب أو الأمر]، نحو: «جائنی زید لا عمرو» و «خذ الکتاب لا القلم» .

و أمّا «بل» فهی للإضراب و العدول عن الأوّل [و معناها بعد الإیجاب و الأمر سلب الحکم عمّا قبلها و نقله لما بعدها]، نحو: «جائنی زید بل عمرو» و معناه «بل جاء عمرو» ، [و معناها بعد النفی أو النهی تقریر الحکم لما قبلها و جعل ضدّه لما بعدها، نحو: «ما قام زید بل عمرو» و معناه «بل قام عمرو» .]

و أمّا «لکن» فهی للإستدراک [و تکون حرف عطف بثلاثه شروط:

أ-أن یکون معطوفها مفردا.

ب-أن تقع بعد النفی أو النهی.

ج-ألاّ تقترن بالواو، نحو: «ما جاء زید لکن عمرو» و «لا یقم زید لکن عمرو» .]

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 1766

الفصل الرّابع: فی حروف التنبیه:

[و هی]ثلاثه: «ألا، أما، ها» . [و هی حروف]وضعت لتنبیه المخاطب لئلاّ یفوته شیء من الحکم.

ف «ألا» و «أما» لا تدخلان إلاّ علی الجمله، إسمیّه کانت، نحو قوله تعالی: أَلاٰ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْمُفْسِدُونَ (1)و قول الشاعر:

«أما و الّذی أبکی و أضحک و الّذی

أمات و أحیی و الّذی أمره الأمر» (2).

أو فعلیّه نحو قوله تعالی: أَلاٰ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (3)و «أما لا تضرب زیدا» .

[و «ها» تدخل علی ثلاثه أشیاء:

أ-علی أسماء الإشاره لغیر البعید، نحو قوله تعالی: هٰذٰا بَیٰانٌ لِلنّٰاسِ (4).

ب-علی الضمیر المرفوع الذی یخبر عنه باسم الإشاره، نحو قوله تعالی: هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلاٰءِ (5).

ج-علی ما بعد «أیّ» النّدائیّه، نحو قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا اَلرَّسُولُ (6).]

الفصل الخامس: فی حروف النّداء:

[و هی]خمسه: «الهمزه» المفتوحه و «أی» للقریب، «أیا» و «هیا» للبعید، «یا» و هی لهما و للمتوسّط و قد مرّت أحکامها.

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 1767


1- البقره/12.
2- جامع الشواهد:1/211.
3- هود/8.
4- آل عمران/138.
5- آل عمران/66.
6- المائده/67.
الفصل السادس: فی حروف الإیجاب:

[و هی]ستّه: «نعم، بلی، إی، أجل، جیر، إنّ» .

أمّا «نعم» فلتقریر کلام سابق، مثبتا کان أو منفیّا.

و «بلی» ، تختصّ بإیجاب نفی بعد الاستفهام، نحو قوله تعالی: أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ (1)أو بعد الخبر، کما یقال: «لم یقم زید» قلت: «بلی» أی: قد قام.

و «إی» للإثبات بعد الاستفهام و یلزمها القسم کما إذا قیل لک: «هل کان کذا؟» قلت: «إی و اللّه» .

و «أجل» و «جیر» و «إنّ» لتصدیق الخبر، فإذا قیل: «جاء زید» قلت: «أجل» و «جیر» و «إنّ» أی: أصدّقک فی هذا الخبر.

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 1768


1- الأعراف/172.
الأسئله

1-ما هو شرط «لا» العاطفه؟

2-ما هو معنی «بل» العاطفه بعد النفی؟

3-ما هی شروط «لکن» العاطفه؟

4-لأیّ معنی وضعت حروف التنبیه؟ مثّل لها.

5-ما هو مدخول «ها» التنبیه؟

6-أیّ حرف من حروف النّداء تستعمل مطلقا؟

7-ما الفرق بین «نعم» و «بلی» و «إی» ؟

8-لأیّ معنی تستعمل «أجل» و «جیر» و «إنّ» ؟

التّمارین

1-إستخرج حروف التنبیه و النّداء و الإیجاب ممّا یلی من الجمل: أ) أَلاٰ إِنَّ أَوْلِیٰاءَ اَللّٰهِ لاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ یونس/62.

ب) یٰا أَیُّهَا اَلْإِنْسٰانُ مٰا غَرَّکَ بِرَبِّکَ اَلْکَرِیمِ الإنفطار/6.

ج) . . . فَهَلْ وَجَدْتُمْ مٰا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قٰالُوا نَعَمْ الأعراف/44.

د) فَلَمّٰا جٰاءَتْ قِیلَ أَ هٰکَذٰا عَرْشُکِ قٰالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ. . . النّمل/42.

ه) هٰا أَنْتُمْ أُولاٰءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لاٰ یُحِبُّونَکُمْ. . . آل عمران/119.

و) وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ اَلْمَوْتیٰ قٰالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قٰالَ بَلیٰ

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 1769

وَ لٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی. . . البقره/260.

ز) وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ یونس/53.

ح) أَ فَبِهٰذَا اَلْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ الواقعه/81.

ط) وَ جٰاءَ اَلسَّحَرَهُ فِرْعَوْنَ قٰالُوا إِنَّ لَنٰا لَأَجْراً إِنْ کُنّٰا نَحْنُ اَلْغٰالِبِینَ * قٰالَ نَعَمْ وَ إِنَّکُمْ لَمِنَ اَلْمُقَرَّبِینَ الأعراف/113-114.

ی) زَعَمَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی لَتُبْعَثُنَّ التغابن/7.

ک) أَلاٰ بِذِکْرِ اَللّٰهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ الرّعد/28.

ل) «فإنّی أوصیک بتقوی اللّه-أی بنیّ-و لزوم أمره و عماره قلبک بذکره و الإعتصام بحبله» نهج البلاغه، الکتاب:31.

م) «أما و الّذی فلق الحبّه و برأ النّسمه لو لا حضور الحاضر. . . لألقیت حبلها علی غاربها. . .» نهج البلاغه، الخطبه:3.

ن) «أیا جدّنا قومی من القبر و انظری حبیبک متلول الجبین مرمّل» الکبریت الأحمر، ص 118 و 119 و 376.

2-ضع حرفا مناسبا من الحروف التابعه فی الفراغات الآتیه: «لا، بل، لکن»

أ) «إشتریت الکتاب بألف درهم. . . أکثر» .

ب) «ما مررت برجل فاسق. . . عادل» .

ج) «ألبس القمیص الأبیض. . . . الأسود» .

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 1770

د) «ما أکلت لحما. . . ثریدا» .

ه) «جالس رجلا صالحا. . . طالحا» .

و) «لا یقم خلیل. . . قاسم» .

3-إملإ الفراغات الآتیه بإحدی حروف الإیجاب المناسبه لها: أ) قال سعید لی: «أ لیس لی علیک ألف درهم؟» قلت له: «. . . لک علیّ ألف درهم» .

ب) قال عمرو: «هل قدم الحجّاج من السّفر؟ قلت: «. . . .» .

ج) قلت: «لم أصلّ صلوه الظّهر» قال زید: «. . . . قد صلّیت» .

د) قلت لصدیقی: «هل تشرّفت إلی زیاره قبر الحسین علیه السّلام؟» قال: «. . . و اللّه» .

4-أعرب ما یلی: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «ألا أنبّئکم بشرار الناس؟ قالوا: بلی یا رسول اللّه. قال: من نزل وحده و منع رفده و جلد عبده؛ ألا أنبّئکم بشرّ من ذلک؟ قالوا: بلی یا رسول اللّه. قال: من لا یقیل عثره و لا یقبل معذره. . .» تحف العقول:27.

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 1771

الدّرس الثامن و السّتّون حروف الزیاده و الحروف المصدریه
الفصل السّابع: فی حروف الزّیاده:

اشاره

[و هی]سبعه؛ «إن، أن، ما، لا، من، الباء، اللاّم»

مواضع زیاده «إن» : و هی تزاد فی ثلاثه مواضع:

1. مع «ما» النافیه، نحو: «ما إن زید قائم» .

2. مع «ما» المصدریه، نحو: «إنتظر ما إن یجلس الأمیر» .

3. مع «لمّا» ، نحو: «لمّا إن جلست جلست» .

مواضع زیاده «أن» : [و هی تزاد فی موضعین:]

1. مع «لمّا» نحو قوله تعالی: فَلَمّٰا أَنْ جٰاءَ اَلْبَشِیرُ (1).

2. بین «واو» القسم و «لو» ، نحو: «و اللّه أن لو قمت قمت» .

مواضع زیاده «ما» :

«ما» الزائده علی قسمین:

الأوّل: «الکافّه» و هی تتّصل بأمور:

أ-بالحروف المشبهه بالفعل.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 1772


1- یوسف/96.

ب-ببعض حروف الجرّ ک «ربّ» کما مرّ.

ج-ببعض الظروف ک «بین» ، نحو: «بینما نحن نأکل إذ ذهب عمرو» .

الثانی: «غیر الکافّه» و هی تلحق بأشیاء:

أ-ببعض حروف الجر ک «الباء» ، نحو قوله تعالی: فَبِمٰا رَحْمَهٍ مِنَ اَللّٰهِ (1)و «من» نحو قوله تعالی: مِمّٰا خَطِیئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا (2).

ب-ببعض أدوات الشرط، جازمه کانت، ک «إن، إذ، متی، حیث، أنّی، أین، أیّان و أیّ» ، نحو قوله تعالی: إِمّٰا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ اَلشَّیْطٰانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (3)أو غیر جازمه ک «إذا» ، نحو قوله تعالی: فَأَمَّا اَلْإِنْسٰانُ إِذٰا مَا اِبْتَلاٰهُ رَبُّهُ. . . (4).

مواضع زیاده «لا» :

و هی تزاد [فی ثلاثه مواضع:]

1-مع «الواو» بعد النّفی، نحو قوله تعالی: وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلاّٰ یَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ اَلْأَرْضِ وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ یٰابِسٍ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ (5).

2-بعد «أن» المصدریّه، نحو قوله تعالی: مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ (6).

3-قبل «اقسم» ، نحو قوله تعالی: لاٰ أُقْسِمُ بِیَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ (7).

و أمّا «من» و «الباء» و «اللاّم» فقد تقدّم ذکرها فی حروف الجرّ فلا نعیدها.

الفصل الثّامن: فی الحروف المصدریّه:

[و هی]خمسه: «ما، أن، أنّ [، کی، لو]» .

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 1773


1- آل عمران/159.
2- نوح/25.
3- الأعراف/200.
4- الفجر/15.
5- الأنعام/59.
6- الأعراف/12.
7- القیامه/1.

ف «ما» و «أن» للجمله الفعلیه، نحو قوله تعالی: ضٰاقَتْ عَلَیْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ (1)أی: برحبها و کقول الشاعر:

«یسرّ المرء ما ذهب اللّیالی

و کان ذهابهنّ له ذهابا» (2)

[أی: یسرّ المرء ذهاب اللیالی.]

و نحو قوله تعالی: فَمٰا کٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا (3)و أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ (4).

و «أنّ» للجمله الإسمیّه، نحو: «علمت أنّک قائم» أی: علمت قیامک.

[و «کی» للفعل المضارع فقط، نحو: لِکَیْ لاٰ یَکُونَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ (5)أی: لعدم کون حرج علی المؤمنین.

و «لو» تقع غالبا بعد فعل ماض و مضارع یفید التمنّی ک «ودّ و حبّ» ، نحو قوله تعالی: یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَهٍ (6)أی: یودّ تعمیر ألف سنه.]

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 1774


1- التوبه/118.
2- جامع الشواهد:3/362.
3- النّمل/56.
4- البقره/184.
5- الأحزاب/37.
6- البقره/96.
الأسئله

1-عدّد مواضع زیاده «إن» .

2-متی تزاد «أن» ؟ مثل لذلک.

3-ما الفرق بین «ما» الکافّه و غیر الکافّه؟

4-أذکر مواضع زیاده «لا» .

5-أذکر صله الحروف المصدرّیه.

6-هل یوجد فرق بین الحروف المصدریّه و الموصولات الحرفیّه؟

التّمارین

1-إستخرج حروف الزیاده من الآیات الشریفه التالیه: أ) فَذَکِّرْ فَمٰا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِکٰاهِنٍ وَ لاٰ مَجْنُونٍ الطّور/29.

ب) فَلاٰ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ *. . . * لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ الإنشقاق/16-19.

ج) مٰا مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا*أَلاّٰ تَتَّبِعَنِ طه/92-93.

د) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اَللّٰهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرٰامَ وَ لاَ اَلْهَدْیَ وَ لاَ اَلْقَلاٰئِدَ وَ لاَ آمِّینَ اَلْبَیْتَ اَلْحَرٰامَ. . . المائده/2.

ه) إِمّٰا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ اَلْکِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ کِلاٰهُمٰا فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ الإسراء/23.

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 1775

و) فَمٰا لَهُ مِنْ قُوَّهٍ وَ لاٰ نٰاصِرٍ الطارق/10.

ز) أَیْنَ مٰا تَکُونُوا یَأْتِ بِکُمُ اَللّٰهُ جَمِیعاً البقره/148.

ح) قٰالَ أَ لَیْسَ هٰذٰا بِالْحَقِّ الأنعام/30.

ط) أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنیٰ الإسراء/110.

ی) فَبِمٰا نَقْضِهِمْ مِیثٰاقَهُمْ لَعَنّٰاهُمْ وَ جَعَلْنٰا قُلُوبَهُمْ قٰاسِیَهً. . . المائده/13.

ک) إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ الحجرات/10.

ل) أَ ثُمَّ إِذٰا مٰا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ یونس/51.

ن) وَ لَمّٰا أَنْ جٰاءَتْ رُسُلُنٰا لُوطاً سِیءَ بِهِمْ. . . العنکبوت/33.

س) . . . غَیْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّینَ الحمد/7.

2-إستخرج الحروف المصدریّه ممّا یلی من الآیات: أ) بَشِّرِ اَلْمُنٰافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً النساء/138.

ب) لِکَیْلاٰ تَأْسَوْا عَلیٰ مٰا فٰاتَکُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاکُمْ الحدید/23.

ج) وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقره/280.

د) وَ اَللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ الصّافات/96.

ه) وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَمٰا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَوٰاءً النساء/89.

و) . . . وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مٰا دُمْتُ فِیهِمْ. . . المائده/117.

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 1776

ز) أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إِلَیْنٰا لاٰ تُرْجَعُونَ المؤمنون/115.

ح) لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ بِمٰا نَسُوا یَوْمَ اَلْحِسٰابِ ص/26.

3-أعرب ما یلی: أ- . . . قٰالَ یٰا بُنَیَّ إِنِّی أَریٰ فِی اَلْمَنٰامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ مٰا ذٰا تَریٰ قٰالَ یٰا أَبَتِ اِفْعَلْ مٰا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شٰاءَ اَللّٰهُ مِنَ اَلصّٰابِرِینَ الصّافات/102.

ب- فَإِمّٰا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنْ تَبِعَ هُدٰایَ فَلاٰ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاٰ هُمْ یَحْزَنُونَ البقره/38.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 1777

الدّرس التّاسع و السّتّون حرفا التفسیر و حروف التحضیض
الفصل التاسع: فی حرفی التفسیر

و هما «أی» و «أن» .

ف «أی» ، نحو قولک: «قال اللّه تعالی: وَ سْئَلِ اَلْقَرْیَهَ اَلَّتِی. . . (1)أی: أهل القریه کأنّک قلت: «تفسیره أهل القریه» .

و «أن» إنّما یفسّر بها فعل بمعنی القول [دون حروفه و یکون بعدها جمله]، نحو قوله تعالی: وَ نٰادَیْنٰاهُ أَنْ یٰا إِبْرٰاهِیمُ (2)فلا یقال: «قلناه أن یا ابراهیم» إذ هو لفظ القول لا معناه.

الفصل العاشر: فی حروف التّحضیض

[و هی]: «هلاّ، ألاّ، لولا، لوما، ألا» و لها صدر الکلام.

و معناها الحثّ علی الفعل اذا دخلت علی المضارع، نحو: «هلاّ تأکل» و لوم و تعییر اذا دخلت علی الماضی، نحو: «هلاّ أکرمت زیدا» ، و حینئذ لا یکون تحضیضا إلاّ باعتبار ما فات.

و لا تدخل إلاّ علی الفعل کما مرّ، و إن وقع بعدها اسم فبإضمار فعل کما تقول لمن ضرب قوما: «هلاّ زیدا» أی: هلاّ ضربت زیدا.

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 1778


1- یوسف/82.
2- الصّافات/104.

و جمیعها مرکّبه؛ جزئها الثّانی حرف النّفی، و الجزء الأوّل حرف الشرط و حرف المصدر و حرف الإستفهام.

و ل «لولا» معنی آخر و هو امتناع الجمله الثّانیه لوجود الجمله الأولی نحو: «لولا علیّ لهلک عمر» و حینئذ یحتاج إلی الجملتین أولیهما إسمیه أبدا و الثانیه فعلیه.

الأسئله

1-عدّد حرفی التّفسیر و مثّل لهما.

2-ما هی شرائط «أن» المفسّره؟

3-عدّد حروف التحضیض و بیّن معناها.

4-ما هو مدخول حروف التّحضیض؟

5-ما معنی «لولا» و «لوما» الشرطیّتان؟ وضّح ذلک بالمثال.

التّمارین

1-إستخرج حروف التفسیر و التحضیض و الشرطیّه من الآیات المبارکه التالیه: أ) وَ نٰادیٰ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ أَصْحٰابَ اَلنّٰارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنٰا مٰا وَعَدَنٰا رَبُّنٰا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مٰا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قٰالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ اَللّٰهِ عَلَی اَلظّٰالِمِینَ الأعراف/44.

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 1779

ب) . . . یَقُولُ اَلَّذِینَ اُسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اِسْتَکْبَرُوا لَوْ لاٰ أَنْتُمْ لَکُنّٰا مُؤْمِنِینَ سبأ/31.

ج) وَ قٰالَ اَلَّذِینَ لاٰ یَرْجُونَ لِقٰاءَنٰا لَوْ لاٰ أُنْزِلَ عَلَیْنَا اَلْمَلاٰئِکَهُ الفرقان/21.

د) لَوْ مٰا تَأْتِینٰا بِالْمَلاٰئِکَهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ الحجر/7.

ه) وَ لَوْ لاٰ دَفْعُ اَللّٰهِ اَلنّٰاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ البقره/251.

و) فَلَوْ لاٰ نَصَرَهُمُ اَلَّذِینَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ قُرْبٰاناً آلِهَهً الأحقاف/28.

ز) فَأَوْحَیْنٰا إِلَیْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا وَ وَحْیِنٰا. . . المؤمنون/27.

ح) أَ لاٰ تُقٰاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمٰانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرٰاجِ اَلرَّسُولِ. . . التوبه/13.

ط) . . . فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی اَلدِّینِ. . . التوبه/122.

ی) مٰا قُلْتُ لَهُمْ إِلاّٰ مٰا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اُعْبُدُوا اَللّٰهَ رَبِّی وَ رَبَّکُمْ. . . المائده/117.

2-أعرب ما یلی: أ) قٰالَ یٰا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّیِّئَهِ قَبْلَ اَلْحَسَنَهِ لَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرُونَ اَللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ النّمل/46.

ب- فَلَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ البقره/64.

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 1780

الدّرس السّبعون حرف التوقع و حرفا الاستفهام
الفصل الحادی عشر: فی حرف التّوقّع

اشاره

و هو «قد» [و له خمسه معان:]

1-التوقّع، نحو: «قد یجیء المسافر الیوم» ؛

2-تقریب الماضی إلی الحال، نحو: «قد رکب الأمیر» أی: قبیل هذا و لأجل ذلک سمیّت حرف التقریب أیضا و لهذا تلزم الماضی لیصلح أن یقع حالا، نحو: «سافر زید و قد طلع الفجر» ؛

3-التقلیل، و تختصّ بالمضارع، نحو: «إنّ الکذوب قد یصدق» و «إنّ الجواد قد یفتر» ؛

4-التحقیق و التأکید، و تختصّ بالماضی، نحو: «قد قام زید» فی جواب من سأل: «هل قام زید؟» و نحو قوله تعالی: قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ (1).

و قد تدخل «قد» التحقیقیّه علی المضارع إذا کانت هناک قرینه، نحو قوله تعالی: قَدْ یَعْلَمُ اَللّٰهُ اَلْمُعَوِّقِینَ مِنْکُمْ (2).

[إعلم أنّه قد اجتمع فی «قد قامت الصلوه» معنی التحقیق و التقریب و التوقّع معا.

5-التکثیر، نحو قوله تعالی: قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی اَلسَّمٰاءِ (3).]

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 1781


1- المؤمنین/1.
2- الأحزاب/18.
3- البقره/144.

تنبیهان:

أ-یجوز الفصل بینها و بین الفعل بالقسم، نحو: «قد و اللّه أحسنت» .

ب-و یحذف الفعل بعدها عند وجود قرینه کقول الشاعر:

«أفد التّرحّل غیر أنّ رکابنا

لمّا تزل برحالنا و کأن قد» (1)

أی: و کأن قد زالت.

الفصل الثّانی عشر: فی حرفی الاستفهام:

و هما «الهمزه» و «هل» و لهما صدر الکلام و تدخلان علی الجمله الإسمیّه، نحو: «أزید قائم» و الفعلیّه، نحو: «هل قام زید» . و دخولهما علی الفعلیّه أکثر لأنّ الاستفهام بالفعل أولی.

و قد تدخل «الهمزه» فی مواضع لا یجوز دخول «هل» فیها، [و هی أربعه:

1-أن تدخل «الهمزه» علی الإسم مع وجود الفعل،]نحو: «أزیدا ضربت» .

[2-أن تکون «الهمزه» للتوبیخ، نحو:] «أتضرب زیدا و هو أخوک» .

[3-أن تستعمل «الهمزه» مع «أم» المتّصله، نحو:] «أزید عندک أم عمرو» .

[4-أن تدخل «الهمزه» علی حروف العطف، نحو:] «أو من کان» و «أفمن کان» و لا تستعمل «هل» فی هذه المواضع. و هیهنا بحث.

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 1782


1- جامع الشواهد:1/135.
الأسئله

1-عدّد معانی «قد» إشرح ذلک باختصار.

2-بماذا یفصل بین «قد» و الفعل؟

3-علام یدخل حرفا الاستفهام؟

4-ما هی المواضع الّتی یجوز استعمال «الهمزه» فیها دون «هل» ؟

التّمارین

1-إستخرج حرف التوقّع ممّا یلی من الآیات الشریفه و عیّن معناه: أ) أَلاٰ إِنَّ لِلّٰهِ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ قَدْ یَعْلَمُ مٰا أَنْتُمْ عَلَیْهِ. . . النّور/64.

ب) وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ آل عمران/101.

ج) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا*وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا الشمس/9-10.

د) أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ اَلْکِبَرُ آل عمران/40.

ه) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ اَلَّذِی یَقُولُونَ. . . الأنعام/33.

و) وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ اَلْکُفْرَ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ اَلسَّبِیلِ البقره/108.

ز) لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسٰانَ فِی کَبَدٍ البلد/4.

2-هل یجوز وضع «هل» مکان «الهمزه» فی الجمل التابعه أو لا؟ 1. «أ عندک زید أم فی المدینه؟»

2. «أ زید قام؟»

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 1783

3. «ألم یذهب سعید؟»

4. «ما أدری أ بسیف قتلته أم بسکّین؟»

5. «أ جعفر عادل؟»

6. «أ غیر اللّه تعبدون؟»

3-أعرب ما یلی: أ- قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مٰا لاٰ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَ لاٰ نَفْعاً وَ اَللّٰهُ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ المائده/76.

ب- . . . وَ مَنْ یَتَّقِ اَللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً الطّلاق/2-3.

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 1784

الدّرس الحادی و السّبعون حروف الشرط (1)
الفصل الثّالث عشر: فی حروف الشرط:

اشاره

[و هی]ثلاثه، «إن، لو، أمّا» . و لها صدر الکلام و «أمّا» تدخل علی الجملتین؛ إسمیّتین کانتا أو فعلیّتین أو مختلفتین [بخلاف «إن» و «لو» فإنّهما لا تدخلان إلاّ علی الفعلیّه].

ف «إن» للإستقبال و إن دخلت علی الفعل الماضی نحو: «إن زرتنی فأکرمک» .

و اعلم أنّ «إن» لا تستعمل إلاّ فی الأمور المشکوک فیها، نحو: «إن قمت قمت» فلا یقال: «آتیک إن طلعت الشمس» و إنّما یقال: «آتیک إذا طلعت الشمس» .

و «لو» للماضی و إن دخلت علی المضارع، نحو: «لو تزورنی أکرمتک» و تدلّ علی نفی الجمله الثّانیه بسبب نفی الجمله الأولی، نحو قوله تعالی: لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (1)

و یلزمهما الفعل لفظا کما مرّ أو تقدیرا، نحو: «إن أنت زائری فأنا أکرمک» [لأنّ التقدیر: إن کنت زائری فأنا أکرمک.]

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 1785


1- الأنبیاء/22.

تنبیه

[إعلم أنّه]إذا وقع القسم فی أوّل الکلام و تقدّم علی الشرط یجب أن یکون الفعل الّذی یدخل علیه حرف الشرط ماضیا لفظا، نحو: «و اللّه إن أتیتنی لأکرمتک» أو معنی، نحو: «و اللّه إن لم تأتنی لأهجرنّک» و حینئذ تکون الجمله الثّانیه فی اللّفظ جوابا للقسم لا جزاء للشّرط و لذلک وجب فیها ما یجب فی جواب القسم من اللاّم و نحوها کما رأیت فی المثالین.

و إذا وقع القسم فی وسط الکلام جاز أن یعتبر القسم بأن یکون الجواب ب «الّلام» له، نحو: «إن تأتنی و اللّه لأتیتک» و جاز أن یلغی و یکون الجواب للشرط، نحو: «ان تأتنی و اللّه أتیتک» .

الأسئله

1-عدّد حروف الشرط و بیّن أنّها علام تدخل؟

2-ما الفرق بین «إن» و «لو» ؟

3-لماذا لم یصحّ أن یقال: «اتیک إن طلعت الشمس» ؟

4-علام تدلّ «لو» ؟ وضّح ذلک بمثال.

1-إذا تقدّم القسم علی الشرط:

أ-فما هو الفعل الّذی یدخل علیه حرف الشرط؟

ب-فجواب أیّهما محذوف؟

ج-ماذا یجب فی الجمله المجاب بها؟

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 1786

التمارین

1-إستخرج حروف الشرط ممّا یلی من الآیات و عیّن جملتی الشرط و الجزاء: أ) قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اَللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ آل عمران/31.

ب) . . . وَ لَوْ شٰاءَ اَللّٰهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً وٰاحِدَهً. . . المائده/48.

ج) قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اَلْأَوَّلِینَ الأنفال/38.

د) إِنْ یَمْسَسْکَ اَللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاٰ کٰاشِفَ لَهُ الأنعام/17.

ه) لَوْ نَشٰاءُ لَجَعَلْنٰاهُ حُطٰاماً فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ الواقعه/65.

و) لَوْ نَشٰاءُ جَعَلْنٰاهُ أُجٰاجاً فَلَوْ لاٰ تَشْکُرُونَ الواقعه/70.

ز) . . . وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. . . التّوبه/28.

2-أعرب ما یلی: أ- إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً النساء/31.

ب- لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا اَلْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَهِ اَللّٰهِ وَ تِلْکَ اَلْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ الحشر/21.

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 1787

الدّرس الثانی و السّبعون حروف الشرط (2) و حرف الرّدع
اشاره

و «أمّا» لتفصیل ما ذکر مجملا، نحو:

«النّاس شقیّ و سعید أمّا الّذین سعدوا ففی الجنّه و أمّا الّذین شقوا ففی النّار» و یجب فی جوابه «الفاء» و أن یکون الأوّل سببا للثّانی و أن یحذف فعلها-مع أنّ الشرط لا بدّ له من فعل-لیکون تنبیها علی أنّ المقصود بها حکم الاسم الواقع بعدها، نحو: «أمّا زید فمنطلق» ، تقدیره: «مهما یکن من شیء فرید منطلق» فحذف الفعل و الجار و المجرور حتّی بقی: «أمّا فزید منطلق» و لمّا لم یناسب دخول الشرط علی «فاء» الجزاء، نقلت «الفاء» إلی الجزء الثّانی و وضع الجزء الأوّل بین «أمّا» و «الفاء» عوضا عن الفعل المحذوف ثمّ ذلک الجزء إن کان صالحا للإبتداء فهو مبتدء کما مرّ و إلاّ فعامله ما بعد الفاء، نحو: «أمّا یوم الجمعه فزید منطلق» ف «منطلق» عامل فی «یوم الجمعه» علی الظّرفیه.

الفصل الرّابع عشر: فی حرف الرّدع:

[و هی] «کلاّ» ، وضعت لزجر المتکلّم و ردعه عمّا تکلّم به، نحو قوله تعالی: فَیَقُولُ رَبِّی أَهٰانَنِ *کَلاّٰ. . . (1)أی: لا تتکلّم بهذا فإنّه لیس کذلک. هذا فی الخبر.

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 1788


1- الفجر/16-17.

و قد یجیء بعد الأمر أیضا کما إذا قیل لک: «إضرب زیدا» فقلت: «کلاّ» أی: لا أفعل هذا قطّ.

و قد تجیء بمعنی حقّا [و المقصود منه تحقیق مضمون الجمله]، نحو قوله تعالی: کَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (1)و حینئذ تکون اسما مبنیّه لکونها مشابهه ل «کلاّ» حرفا و قیل تکون حرفا أیضا بمعنی «إنّ» لکونها لتحقیق معنی الجمله.

الأسئله

1-لأیّ معنی تستعمل «أمّا» الشرطیّه؟ مثّل له.

2-ماذا یجب فی جواب «أمّا» ؟ وضّح ذلک بالمثال.

3-لماذا تحذف جمله الشرط فی «أمّا» ؟

4-ما هو حکم الجزء الواقع بعد «أمّا» ؟

5-لماذا وضعت «کلاّ» ؟

6-ما هی علّه بناء «کلاّ» بمعنی «حقّا» ؟

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 1789


1- التکاثر/3.
التّمارین

1-إستخرج «کلاّ» من الآیات التالیه و اذکر معناها: أ) رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ *کَلاّٰ إِنَّهٰا کَلِمَهٌ هُوَ قٰائِلُهٰا المؤمنون/99-100.

ب) وَ مٰا هِیَ إِلاّٰ ذِکْریٰ لِلْبَشَرِ*کَلاّٰ وَ اَلْقَمَرِ المدّثّر/31-32.

ج) وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ آلِهَهً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا*کَلاّٰ سَیَکْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ مریم/81-82.

د) کٰانُوا یَکْسِبُونَ *کَلاّٰ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ *ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصٰالُوا اَلْجَحِیمِ *ثُمَّ یُقٰالُ هٰذَا اَلَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ *کَلاّٰ إِنَّ کِتٰابَ اَلْأَبْرٰارِ لَفِی عِلِّیِّینَ المطفّفین/13-18.

2-إستخرج «أمّا» الشرطیه ممّا یلی من الآیات و عیّن ما هو إعراب الجزء الّذی قدّم علی الفاء و کذلک اعراب الکلمه التی تحتها خطّ: أ) أَمَّا اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ فَلَهُمْ جَنّٰاتُ اَلْمَأْویٰ نُزُلاً بِمٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ *وَ أَمَّا اَلَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْوٰاهُمُ اَلنّٰارُ السجده/19-20.

ب) یٰا صٰاحِبَیِ اَلسِّجْنِ أَمّٰا أَحَدُکُمٰا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ اَلطَّیْرُ مِنْ رَأْسِهِ یوسف/41.

ج) فَأَمّٰا مَنْ طَغیٰ *وَ آثَرَ اَلْحَیٰاهَ اَلدُّنْیٰا*فَإِنَّ اَلْجَحِیمَ هِیَ اَلْمَأْویٰ *

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 1790

وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَی اَلنَّفْسَ عَنِ اَلْهَویٰ *فَإِنَّ اَلْجَنَّهَ هِیَ اَلْمَأْویٰ النازعات/37-41.

د) فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحٰاسَبُ حِسٰاباً یَسِیراً . . . وَ أَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ وَرٰاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً الإنشقاق/7-10.

3-أعرب ما یلی: أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآویٰ *وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدیٰ *وَ وَجَدَکَ عٰائِلاً فَأَغْنیٰ *فَأَمَّا اَلْیَتِیمَ فَلاٰ تَقْهَرْ*وَ أَمَّا اَلسّٰائِلَ فَلاٰ تَنْهَرْ*وَ أَمّٰا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ الضّحی/6-11.

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 1791

الدّرس الثالث و السّبعون تاء التأنیث و التنوین
الفصل الخامس عشر: فی تاء التّأنیث السّاکنه

و هی تلحق الماضی لتدلّ علی تأنیث ما أسند إلیه الفعل، نحو: «ضربت هند» .

و قد عرفت مواضع وجوب إلحاقها.

و إذا لقیها ساکن بعدها، وجب تحریکها بالکسر، لأنّ الساکن إذا حرّک حرّک بالکسر، نحو: «قد قامت الصّلوه» .

و حرکتها لا توجب ردّ ما حذف لأجل سکونها فلا یقال [فی: «رمت»] «رمات المرأه» لأنّ حرکتها عارضیّه لدفع التقاء الساکنین، و قولهم: «المرأتان رماتا» ضعیف.

و أمّا إلحاق علامه التثنیه و جمع المذکّر و جمع المؤنّث فضعیف، فلا یقال: «قاما الزّیدان» و «قاموا الزّیدون» و «قمن النّساء» ، و بتقدیر الإلحاق لا تکون ضمائر لئلاّ یلزم الإضمار قبل الذّکر بل هی علامات دالّه علی أحوال الفاعل ک «تاء» التأنیث.

الفصل السادس عشر: فی التنوین

[و هی]نون ساکنه تتبع حرکه آخر الکلمه و لا تدخل الفعل.

أقسام التنوین: و هی خمسه:

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 1792

الأوّل: تنوین التمکّن: و هو ما یدلّ علی أنّ الإسم امکن فی مقتضی الإسمیه ای أنّه منصرف قابل للحرکات الإعرابیّه، نحو: «زید» .

الثّانی: تنوین التنکیر: و هو ما یدلّ علی أنّ الإسم نکره، نحو: «صه» أی أسکت سکوتا ما فی وقت ما و أمّا «صه» بالسکون فمعناه اسکت الان.

الثّالث: تنوین العوض: [و هی علی ثلاثه أقسام:

أ-عوض عن حرف و هو ما یلحق الأسماء المنقوصه غیر المنصرفه فی حالتی الرفع و الجرّ، ک «جوار» و «معان» ؛

ب-عوض عن مفرد و هو ما یلحق الکلمات المعدوده ک «کل و بعض و أیّ» ، نحو: «کلّ یموت» أی «کلّ إنسان یموت» ؛

ج-و هو ما یلحق «إذ» ک «یومئذ و حینئذ و ساعتئذ» ، نحو: فَإِذٰا نُقِرَ فِی اَلنّٰاقُورِ فَذٰلِکَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ (1)أی «فذلک یوم إذ نقر فی الناقور یوم عسیر» .]

الرّابع: تنوین المقابله: و هو التنوین الّذی فی جمع المؤنّث السالم، نحو: «مسلمات» لیقابل «نون» جمع المذکّر السالم، ک «مسلمین» .

و هذه الأربعه تختصّ بالإسم.

الخامس: تنوین الترنّم: و هو الّذی یلحق آخر الأبیات و المصاریع، کقول الشاعر:

«أقلّی اللّوم عاذل و العتابا

و قولی إن أصبت لقد أصابا» (2)

و کقوله:

«تقول بنتی قد أنی إناکا

یا أبتا علّک أو عساکا» (3)

و یحذف التنوین من العلم إذا کان موصوفا ب «ابن» مضافا إلی علم آخر، نحو: «جائنی زید بن عمرو» .

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 1793


1- المدّثّر/8-9.
2- جامع الشواهد:1/145.
3- جامع الشواهد:1/355.
الأسئله

1-علام تدلّ «تاء» التأنیث الساکنه؟ مثّل لها.

2-متی وجب تحریک تاء التأنیث و بم و لم؟

3-عرّف التّنوین و مثّل له.

4-عدّد أقسام التنوین.

5-ما هو تنوین التمکّن؟ مثّل له.

6-بأیّ اسم یلحق تنوین التنکیر؟

7-أذکر أقسام تنوین العوض.

8-لماذا سمّی تنوین المقابله مقابله؟ إشرح ذلک بالمثال.

9-ما هو التنوین الّذی لا یختصّ بالإسم؟

10-متی یحذف التنوین من العلم؟

التّمارین

1-إستخرج تاء التأنیث السّاکنه و التنوین من الجمل التالیه و عیّن نوع التنوین: أ) فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتٰا عَشْرَهَ عَیْناً الأعراف/160.

ب) وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ المرسلات/15.

ج) تِلْکَ اَلرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اَللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰاتٍ. . . البقره/253.

د) وَ إِذَا اَلْأَرْضُ مُدَّتْ *وَ أَلْقَتْ مٰا فِیهٰا وَ تَخَلَّتْ *وَ أَذِنَتْ لِرَبِّهٰا وَ حُقَّتْ الإنشقاق/3-5.

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 1794

ه) إِذٰا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا*وَ بُسَّتِ اَلْجِبٰالُ بَسًّا*فَکٰانَتْ هَبٰاءً مُنْبَثًّا الواقعه /4-6.

و) . . . وَ کُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنیٰ وَ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِینَ عَلَی اَلْقٰاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً النّساء/95.

ز) عَسیٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْوٰاجاً خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِمٰاتٍ مُؤْمِنٰاتٍ قٰانِتٰاتٍ تٰائِبٰاتٍ عٰابِدٰاتٍ سٰائِحٰاتٍ ثَیِّبٰاتٍ وَ أَبْکٰاراً التحریم/5.

ح) فَلَوْ لاٰ إِذٰا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ *وَ أَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ الواقعه/83-84.

ط) قُلِ اُدْعُوا اَللّٰهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمٰنَ أَیًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنیٰ الإسراء/110.

ی) فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی اَلْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِیءَ إِلیٰ أَمْرِ اَللّٰهِ الحجرات/9.

2-أعرب ما یلی: أ- وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٰا وَ رُسُلِهِ فَحٰاسَبْنٰاهٰا حِسٰاباً شَدِیداً وَ عَذَّبْنٰاهٰا عَذٰاباً نُکْراً*فَذٰاقَتْ وَبٰالَ أَمْرِهٰا وَ کٰانَ عٰاقِبَهُ أَمْرِهٰا خُسْراً الطّلاق/8-9.

ب- فَإِذٰا نُفِخَ فِی اَلصُّورِ نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ *وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبٰالُ فَدُکَّتٰا دَکَّهً وٰاحِدَهً *فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ اَلْوٰاقِعَهُ الحاقّه/13-15.

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 1795

الدّرس الرابع و السّبعون نون التأکید
الفصل السّابع عشر: فی نون التأکید

اشاره

و هی نون وضعت لتأکید الأمر و المضارع إذا کان فیه طلب، بإزاء «قد» لتأکید الماضی.

أقسامها: و هی علی ضربین:

1-خفیفه، أی ساکنه ابدا؛

2-ثقیله، أی مشدّده، و هی مفتوحه إن لم یکن قبلها «ألف» ، نحو: «إضربنّ» و «إضربنّ» و «إضربنّ» . و إلاّ فمکسوره، نحو: «إضربانّ» و «إضربنانّ» .

مواضع إلحاقها

و هی تدخل جوازا علی الأمر، نحو: «إضربنّ» و النّهی، نحو: «لا تضربنّ» و الإستفهام، نحو: «هل تضربنّ» و التّمنّی، نحو: «لیتک تضربنّ» و العرض، نحو: «ألا تنزلنّ» . لأنّ فی کلّ منهما طلبا [و الطلب یناسب التأکید.]

و تدخل وجوبا علی [جواب]القسم لوقوع القسم علی ما یکون مطلوبا للمتکلّم غالبا فأراد أن لا یکون آخر القسم خالیا عن معنی التأکید کما لا یخلو أوّله منه، نحو: «و اللّه لأفعلنّ کذا» .

تنبیهان:

1-إعلم أنّه یجب ضمّ ما قبلها فی الجمع المذکّر، نحو: «إضربنّ» لتدلّ علی «واو» الجمع المحذوفه، و کسر ما قبلها فی المخاطبه، نحو: «إضربنّ» لتدلّ علی «الیاء» المحذوفه، و الفتح

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 1796

فیما عداهما: أمّا فی المفرد فلأنّه لو انضمّ لالتبس بالجمع المذکّر و لو کسر لالتبس بالمخاطبه؛ و أمّا فی المثنّی و جمع المؤنث، فلأنّ ما قبلها ألف، نحو: «إضربانّ» و «إضربنانّ» .

و زیدت الألف فی الجمع المؤنّث قبل نون التأکید لکراهه اجتماع ثلاث نونات؛ نون المضمر و نونی التأکید.

2-نون الخفیفه لا تدخل علی التثنیه و لا فی الجمع المؤنّث أصلا لأنّه لو حرّک «النّون» لم تبق علی الأصل فلم تکن خفیفه، و إن بقت ساکنه فیلزم التقاء الساکنین علی غیر حدّه و هو غیر حسن.

و اللّه اعلم بالصواب تم الکتاب بعون اللّه الملک الوهّاب.

«و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله اجمعین»

الأسئله

1-ما هی «نون» التأکید؟

2-متی تفتح «نون» التأکید الثقیله و متی تکسر؟

3-ما هی مواضع إلحاق «نون» التأکید جوازا؟

4-متی یجب إلحاق «نون» التأکید؟ و لماذا؟

5-متی یجب ضمّ ما قبل «نون» التأکید؟ و متی یجب کسره؟

6-لماذا یفتح ما قبل «نون» التأکید فی المثنی و جمع المؤنّث؟

7-علام لا تدخل «نون» الخفیفه و لماذا؟

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 1797

التّمارین

1-إستخرج الأفعال المؤکّده بالنّون من الجمل التالیه و ردّها إلی أصلها قبل التأکید: أ) وَ لَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مٰا آمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَ لَیَکُوناً مِنَ اَلصّٰاغِرِینَ یوسف/32.

ب) وَ اِتَّقُوا فِتْنَهً لاٰ تُصِیبَنَّ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً. . . الأنفال/25.

ج) فَکُلِی وَ اِشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً فَإِمّٰا تَرَیِنَّ مِنَ اَلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِی. . . مریم/26.

د) وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذٰانَ اَلْأَنْعٰامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اَللّٰهِ. . . النساء/119.

ه) قٰالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمٰا فَاسْتَقِیمٰا وَ لاٰ تَتَّبِعٰانِّ سَبِیلَ اَلَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ یونس/89.

و) «و الّذی بعثه بالحقّ لتبلبلنّ بلبله و لتغربلنّ غربله و لتساطنّ سوط القدر. . .» نهج البلاغه، الخطبه:16-3.

2-أدخل نونی التأکید علی الأفعال الآتیه: «إحرصا، إدّخروا، لا تهملن، تنجزین، لا تهملی، أتکلّم، إبذلی، إتّق، ع، عظ»

3-أعرب ما یلی: أ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاٰ أَنْ هَدٰانَا اَللّٰهُ الأعراف/43.

ب- «فلأندبنّک صباحا و مساء و لأبکینّ لک بدل الدّموع دما» بحار الأنوار،98 320، ح 8، ب 24.

ج-سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام: هل ولد القائم علیه السّلام؟ قال: «لا و لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی» بحار الأنوار،51/148، ح 22، ب 6.

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 1798

فهرس المصادر القرآن الکریم

نهج البلاغه من المعجم المفهرس، سید محمد کاظم المحمدی و محمد الدشتی، الطبعه الثانیه، ایران-قم، نشر الإمام علی علیه السّلام.

1. إعراب القرآن الکریم، الدرویش، لبنان-بیروت، دار ابن کثیر.

2. أعلام الدین، حسن بن محمد الدیلمی، ایران-قم، مؤسسه آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،1366.

3. إملاء ما منّ به الرحمن، أبو البقاء العکبری، الطبعه الثانیه، ایران-طهران، منشورات مکتبه الصادق.

4. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسی، الطبعه الثالثه، لبنان-بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

5. البهجه المرضیّه، جلال الدین السیوطی، بتعلیقه مصطفی الحسینی الدشتی، ایران-قم، مکتبه المفید و الفیروزآبادی.

6. البیان، ابو البرکات ابن الأنباری، ایران-قم، انتشارات الهجره.

7. تحف العقول، حسین ابن شعبه الحرّانی، الطبعه الثانیه، ایران-قم، مؤسسه النشر الإسلامی.

8. تنبیه الخواطر و نزهه الظواهر المعروف ب مجموعه ورّام، أبو الحسین ورّام بن أبی فراس.

9. جامع الدروس العربیه، مصطفی غلایینی، الطبعه السادسه و العشرون، لبنان-بیروت، المکتبه العصریّه.

10. جامع الشواهد، محمد باقر الشریف، ایران-قم، مکتبه الفیروزآبادی.

11. جامع المقدمات مع التصحیح و التعلیق، الشیخ محمد علی المدرّس الأفغانی، ایران، قم، مؤسسه الهجره.

12. الجدول فی إعراب القرآن، محمود صافی، الطبعه الأولی، لبنان-بیروت، دار الرشید.

13. جلوه ای از قرآن، منصور نصیری، الطبعه الأولی، ایران-قم، انتشارات نهاوندی.

14. شرح جامی، ملا جامی، ایران-تهران، انتشارات الوفا.

15. الصحیفه السّجادیه.

16. غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد آمدی، ایران-تهران.

17. فروغی از قرآن، علی افراسیابی، الطبعه الأولی، ایران-قم، انتشارات سینا.

18. لسان العرب، جمال الدین محمد ابن منظور، ایران-قم، نشر أدب الحوزه.

19. لمعات الحسین، محمد حسین الحسینی الطهرانی، ایران-طهران، مؤسسه صدرا.

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 1799

20. اللّهوف علی قتلی الطّفوف، السید ابن طاووس.

21. مبادی العربیه، رشید الشرتونی، تنقیح و إعداد: حمید المحمدی، الطبعه العاشره، ایران-قم، مؤسسه دار الذکر.

22. مجمع البیان، ابو علی الطبرسی، الطبعه الأولی، بیروت، مؤسسه الأعلمی.

23. المصباح المنیر، أحمد الفیّومی، الطبعه الأولی، ایران-قم، مکتبه دار الهجره.

24. معجم الأدوات و الضمائر لألفاظ القرآن الکریم، إسماعیل أحمد معادیره و عبد الحمید مصطفی السیّد، ایران-قم، دار الفکر.

25. معجم إعراب ألفاظ القرآن الکریم، الطبعه الأولی، لبنان-بیروت، مکتبه لبنان ناشرون.

26. معجم البلدان، شهاب الدین یاقوت بن عبد اللّه الحموی، الطبعه الأولی، لبنان-بیروت، دار الکتب العلمیه.

27. معجم القواعد العربیه، عبد الغنی الدّقر، الطبعه الأولی، ایران-قم، منشورات الحمید.

28. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبد الباقی، الطبعه السادسه، ایران -قم، انتشارات إسماعیلیان.

29. مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، عبد اللّه بن یوسف (ابن هشام) ، ایران-قم، مکتبه سید الشهداء علیه السّلام.

30. مفاتیح الجنان، الشیخ عباس القمی.

31. المنجد فی اللغه، لویس معلوف، نشر البلاغه.

32. میزان الحکمه، المحمدی الری شهری، مطابع مرکز النشر، مکتب الإعلام الإسلامی.

33. النحو القرآنی، جمیل أحمد ظفر، الطبعه الثانیه، المملکه العربیه السعودیه-مکه المکرمه.

34. النحو الواضح فی قواعد اللّغه العربیه، جارم علی و مصطفی أمینی.

35. النحو الوافی، عباس حسن، ایران-تهران.

36. نهج الحیاه، جماعه من محققی مؤسسه أمیر المؤمنین للتحقیق، الطبعه الأولی، ایران-قم.

37. الوحید فی النحو و الإعراب.

38. وسائل الشیعه، محمد الحرّ العاملی، لبنان-بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

و استفدنا ایضا من بعض الکتب الدراسیّه الدارجه فی المدارس و الحوزات و الجوامع و بعض شروح الهدایه.

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 1800