برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی 1401


برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی
(سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱

تذكرات:
۱. مطابق ضوابط امتحانات تجدیدی و ارتقایی از تمامی دروس نیمسال اول و دوم برگزار خواهد شد.

۲. امتحان دروس فقه و اصول (مکاسب، رسائل و کفایه) كه با علامت ستاره(*) مشخص‌شده‌اند، از محدوده طرح جديد می‌باشد.

۳. در صورت عدم تأیید حضور و یا عدم اعمال ثبت حضور در کلاس توسط استاد در سامانه، درس حذف و مجاز به شرکت در امتحان نخواهید بود.

۴. زمان اعلام نتایج امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه: جهت رؤیت نمرات امتحانی فقط از طریق پنل شخصی اقدام و از مراجعه حضوری یا تماس غیرضروری با بخش ارزشیابی تحصیلی (امتحانات) خودداری و امور آموزشی خود را فقط از طریق پیشخوان ارتباطی حوزه پیگیری نمایید.

پیمایش به بالا