بیمه موتور سیکلت

بیمه موتور سیکلت

بیمه موتور سیکلت از زیر مجموعه‌های بیمه وسایل نقلیه موتوری است. بیمه نامه موتور سیکلت درواقع قراردادی است بین شرکت بیمه و خریدار که خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث یا راننده را جبران می‌کند. در واقع شرکت بیمه متعهد می‌شود در مقابل دریافت مبلغ حق بیمه مشخص هزینه‌های حادثه را برای خسارت‌های ثبت‌شده در بیمه نامه پرداخت کند.

 

 بیمه شخص ثالث موتور سیکلت خسارات جانی و مالی که راننده مقصر موتورسیکلت به شخص زیان دیده یا وسیله نقلیه او وارد کرده است تا سقف تعهدات بیمه بر عهده می گیرد. همچنین خسارات جانی وارد شده به راننده موتورسیکلت که شامل هزینه‌های درمان، نقص عضو و فوت وی باشد هم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

پیمایش به بالا