حمایت مالی

شما میتوانید حمایت ها نقدی خود را از طریق فرم زیر پرداخت نمایید.

حمایت مالی از طلبه یار

امام علی‏ علیه السلام : طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ. خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه‌های دینی به خصوص قرآن کریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نیکوکاری است. احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و… دارد. مؤمنان واقعی و انسان‌های صاحب خرد و اندیشه در هر عصر و نسلی، سعی و تلاش کرده‌اند خود را به صفت و ویژگی احسان و نیکوکاری، آراسته سازند.

شما میتوانید در صورت تمایل هدایای نقدی خود را در راستای توسعه مطالب آموزشی و مورد نیاز طلاب و روحانیون از طریق فرم زیر بدست ما برسانید. صمیمانه از حمایت شما تشکر و قدردانی می گردد.