سامانه های حوزوی

کاربر گرامی شما میتوانید از طریق لیست زیر به تمامی سایت ها و سامانه های مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران، خواهران و خراسان و همچنین به تمامی سایت ها و سامانه های مرکز خدمات حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، جامعه الزهرا و سایر مراکز حوزوی دسترسی داشته باشید.

 

سایت و سامانه های آنلاین پرکاربرد

جهت هدایت به سامانه پیشخوان حوزه های علمیه (نجاح) اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مرکز خدمات حوزه های علمیه (سخا) نسخه جدید اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مرکز خدمات حوزه های علمیه (سخا) نسخه قدیم اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت دفتر شهریه رهبری اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به بانکداری اینترنتی صندوق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های آنلاین حوزه های علمیه برادران

سایت و سامانه های مدیریت حوزه

جهت هدایت به سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه سفیر (ارتباط مستقیم با مدیر حوزه های علمیه) اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت رسمی آیت الله اعرافی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت آموزش

جهت هدایت به سایت معاونت آموزش اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه نجاح اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت پژوهش

جهت هدایت به سایت معاونت پژوهش اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به دبیرخانه کتاب سال حوزه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به دبیرخانه انجمن های علمی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت تبلیغ و امور فرهنگی

جهت هدایت به سایت معاونت تبلیغ اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه سماوات اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت تهذیب و تربیت

جهت هدایت به سایت معاونت تهذیب اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

جهت هدایت به سایت معاونت منابع انسانی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های مراکز و دفاتر مستقل حوزه

جهت هدایت به سایت دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه‌های علمیه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت دفتر امور موقوفات و منابع پایدار اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز فناوری اطلاعات اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مهارتخانه طلاب مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های آنلاین مرکز خدمات حوزه های علمیه

جهت هدایت به سایت مرکز خدمات حوزه های علمیه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مرکز خدمات حوزه های علمیه (سخا) نسخه جدید اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مرکز خدمات حوزه های علمیه (سخا) نسخه قدیم اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های آنلاین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سایت و سامانه های مدیریت

جهت هدایت به سایت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت ها

جهت هدایت به سایت معاونت فرهنگی و تبلیغی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت دانشگاه باقرالعلوم  اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به مرکز آموزش عالی حوروی امام رضا اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به مرکز آموزش عالی حوزوی معصومیه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه سمتا اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه آموزش مجازی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه شبکه اجتهاد اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه جستجوگر اسلامی جواب اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های آنلاین حوزه های علمیه خواهران

سایت و سامانه های مدیریت حوزه

جهت هدایت به سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های معاونت ها

جهت هدایت به سایت معاونت آموزشی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت معاونت پژوهشی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت معاونت فرهنگی و تبلیغی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت معاونت اداری و مالی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز برنامه ریزی و نظارت اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت روابط عمومی و امور بین الملل اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز فناوری اطلاعات اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت معاونت امور حوزه ها اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های وابسته به حوزه علمیه خواهران

جهت هدایت به سایت کوثر نت اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت کوثر بلاگ اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت جستجوگر دینی امین اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه آموزش مجازی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت اسوه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به نشریه الکترونیکی برخط اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه کتابداری اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه سمتاز اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه پایان نامه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز نشر هاجر اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه فراخوان ها پژوهشی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های آنلاین جامعه الزهرا

سایت و سامانه های مدیریت

جهت هدایت به سایت جامعه الزهرا اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های جامعه الزهرا

جهت هدایت به سامانه دانش پژوهان اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه دانش آموختگان اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه اساتید اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه کتابخانه اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سنجش و پذیرش اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه فروشگاه کتاب اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه نخبگان اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه مبلغان اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه آموزش مجازی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سامانه خیرین اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های مدارس علمیه جامعه الزهرا

جهت هدایت به سایت مدرسه علمیه مومنات اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مدرسه علمیه فائزات اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مدرسه علمیه مشکات اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های مراکز تخصصی جامعه الزهرا

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی فقه و اصول اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی فلسفه و کلام اسلامی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی اخلاق و تربيت اسلامی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی ادبیات‌عرب، تاریخ‎، تبليغ و مطالعات‌زنان اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز تخصصی طلاب غير ايرانی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های سایر مراکز آموزشی جامعه الزهرا

جهت هدایت به سایت مرکز آموزش غیرحضوری و مجازی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز آموزش‌های کوتاه مدت معارف اسلامی اینجا کلیک نمایید

 

سایت و سامانه های وابسته به جامعه الزهرا

جهت هدایت به سایت مجتمع آموزشی هدی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت دانشکده هدی اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز پاسخ به سوالات فقه و معارف اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مهد کودک شکوفه های بهار اینجا کلیک نمایید

جهت هدایت به سایت مرکز آموزش زبان فارسی اینجا کلیک نمایید

به بالای صفحه بردن