طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/06/28

سینه زنی حضرت سیدالشهدا (ع)

سینه زنی حضرت سیدالشهدا (ع) توسط کربلایی سید مهدی حسینی

خواب می بینم
که شب جمعه با سینه زنها
حرمت عازمم

اصلاً دارم
دیگه دق میکنم من این روزا
کربلا لازمم

جانِ زینب
طاقتم سر شده
حال و روزم
خیلی بدتر شده

خیلی وقتِ
دلِ من تنگ اون
پایین پایِ
علی اکبر شده

باور کن
نمی تونم دیگه
مثل این چند ماهه
از حرم دور باشم

دنیا رو
من به هم میریزم
برای پا بوست
اگه مجبور باشم

ای داد از اون
لحظۀ آخرت
از زخم های
بدن بی سرت

از اشک هایِ
خواهرت رو تل
از فریادُ
نالۀ مادرت

آقای من!
ای شه بی کفن…