طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/06/29

سینه زنی پیاده روی اربعین

سینه زنی پیاده روی اربعین توسط حاج حنیف طاهری

مثل نسیمی از پی تو
صحرا به صحرا اومدم من

راه نجف تا کربلا رو
موکب به موکب بلدم من

 با زائرات، با همشون رفیقم
انگاری که رو اَبرام وقتی توی طریقم

 دورت بگردم، دور عَلَمِت
 دورت بگردم، دور حَرَمِت

تا کربلا قطره به قطره
اشکای ما اِذن دخولِ

هر یک قدم‌ توی مسیرش
قدر هزار حج قبولِ

این سرزمین جادۀ سرنوشته
اسمشو‌ چی بذارم؟ اگه نگم بهشته

اینجا مسیرِ دلدادگیِ
تمرین عشق و آزادگیِ

دورت بگردم، دور عَلَمِت
 دورت بگردم، دور حَرَمِت
شبهای مشایه همیشه
روشن ترین جلوۀ نورِ

هرصبح این جاده برا ما
یاد آورِ صبح ظهورِ

این آخرِ قصۀ این‌جهانِ
کجای جاده جای پای امام زمانِ

یا حجة الله! بی تابِ توایم
ما لشکری از اصحاب توایم

دورت بگردم، دور عَلَمِت
 دورت بگردم، دور حَرَمِت