طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/09/15

سینه زنی پیاده روی اربعین

سینه زنی پیاده روی اربعین توسط سید رضا نریمانی

گفتم: بذار بیام، گفتی: نه
گفتی: نیا پیشم،  گفتم: چشم

خیلی دوست دارم، با اینکه
دارم تَلَف میشم، گفتم: چشم

من اشتباه کردم
شاید برا همین نمیخوای منو
آخه گناه کردم

خیلیا رفتن کربلا و‌
من فقط نگاه کردم
فقط نگاه کردم

یعنی امسالم
به ما نمی‌رسید یه کربلا

یعنی راست راستی
باور کنم گفتی نیا

چجوری باور کنم
گفتی نیا

حالا منم و اتاقمو مستأصل
کاشکی بگیری سراغمو حداقل

آه آه آه! جاموندم
آه آه آه! واموندم  

گفتم: که کوله مو می‌بندم
گفتم: میام طریق، اما نه

خواب و خیال شده دیدارت
بی تو نمیتونم، تنها نه

بگو چیکار کنم؟
از دست این همه فاصله
من کجا فرار کنم؟

دنیا رو بعد تو واسه خودم
باید مزار کنم
بگو چیکار کنم؟

دل من تنگه، برای شلوغیای موکبا
دل من تنگه، برای چاییِ عراقیا

یعنی امسالم
به ما نمی‌رسید یه کربلا

یعنی راست راستی
باور کنم گفتی نیا

حالا منم و اتاقمو مستأصل
کاشکی بگیری سراغمو حداقل

آه آه آه! جاموندم
آه آه آه! واموندم