طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/09/15

مدح امام موسی کاظم علیه السلام

مدح امام موسی کاظم علیه السلام توسط مداح اهل بیت محمد حسین پویانفر

این حرف بینِ مردم این خاک رایج است
چشمانِ ما به سفره ی باب الحوائج است

یا باب الحوائج .. یا موسی ابن جعفر ..

در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم
ما شیعیان مکتب موسی بن جعفریم

فیضش به گوشه گوشه ی ایران رسیده است
یعنی گدای هر شب موسی بن جعفریم

این حرف بینِ مردم این خاک رایج است
چشمانِ ما به سفره ی باب الحوائج است

یا باب الحوائج .. یا موسی ابن جعفر ..

هستی ماست نوکری اهل بیت او
ما خانه زاد زینب موسی بن جعفریم

قم آستان رحمت آل پیمبر است
در این حرم، مُقرَّب موسی بن جعفریم

با مهر و رأفتش دل ما را خریده است
ما بندۀ مُکاتَب موسی بن جعفریم

این حرف بینِ مردم این خاک رایج است
چشمانِ ما به سفره ی باب الحوائج است

یا باب الحوائج .. یا موسی ابن جعفر ..