پایه اول

کتاب شرح الأمثله

کتاب شرح الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «شرح الامثله» (یا شرح امثله) ، تألیف میر سید شریف جرجانی ، شرح مختصری بر کتاب «الأمثله» تألیف خود مؤلف می باشد.نویسنده در این اثر، پس از تعریف واژه های کتاب، برای آن ها مثال زده و …

کتاب شرح الأمثله ادامه »

کتاب الأمثله

کتاب الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «الامثله»، تألیف میر سید شریف جرجانی، کتابی است پیرامون علم صرف. این رساله که بسیار مختصر است، شامل یک دوره کامل صرف افعال عربی می باشد.این کتاب، به زبان فارسی قدیم بوده و نثر آن، متفاوت با نثر …

کتاب الأمثله ادامه »

کتاب التصریف

کتاب التصریف

کتاب التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب التصریف/ عبدالوهاب بن عباد الدین بن ابراهیم زنجانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 15 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «التصریف» (یا تصریف عزی)، اثر عبدالوهاب بن …

کتاب التصریف ادامه »

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح التصریف/ مسعود بن عمر القاضی التفتازانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 114 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «شرح التصریف» (یا شرح تصریف) ، اثر …

کتاب شرح التصریف ادامه »

شرح العوامل فی النّحو

شرح العوامل فی النّحو

شرح العوامل فی النّحو اشاره عنوان و نام پدیدآور : شرح العوامل فی النّحو / ملا نظرعلی بن محسن گیلانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 35 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «شرح العوامل فی النحو» …

شرح العوامل فی النّحو ادامه »

العوامل لملّا محسن

العوامل لملّا محسن

العوامل لملّا محسن اشاره عنوان و نام پدیدآور : العوامل لملّا محسن / محسن بن محمدطاهر قزوینی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 33 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «العوامل لملّا محسن» (یا عوامل ملا محسن)، …

العوامل لملّا محسن ادامه »

الهدایه فی النحو (هدایه)

الهدایه فی النحو (هدایه)

الهدایه فی النحو (هدایه) اشاره عنوان و نام پدیدآور : الهدایه فی النحو / ابوحیان اندلسی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 69 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «الهدایه فی النحو» (یا هدایه) کتابی است در …

الهدایه فی النحو (هدایه) ادامه »

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن اشاره عنوان و نام پدیدآور : الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن / ابوحیان اندلسی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 328 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو شناسه افزوده:شیرافکن، حسین، 1343 توضیح : …

الهدایه فی النحو تحقیق حسین شیرافکن ادامه »

شرح الاُنموذج (انموذج)

شرح الاُنموذج (انموذج)

شرح الاُنموذج (انموذج) اشاره عنوان و نام پدیدآور : شرح الاُنموذج / جمال الدین محمد بن عبد الغنی اردبیلی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 127 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «شرح الاُنموذج» (یا شرح انموذج) …

شرح الاُنموذج (انموذج) ادامه »

الصمدیّه (صمدیه)

الصمدیّه (صمدیه)

الصمدیّه (صمدیه) اشاره عنوان و نام پدیدآور : الصمدیّه / محمد بن حسین،شیخ بهائی عاملی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 40 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «الفوائد الصمدیه» یا «الفوائد الصمدیه فی علم العربیه» (صمدیه) …

الصمدیّه (صمدیه) ادامه »

پیمایش به بالا