پایه دوم

تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام

تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام

فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام/ جعفر سبحانی؛ [به کوشش] بعثه مقام معظم رهبری، معاونت آموزش و تحقیقات. مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1373. مشخصات ظاهری : 536 ص. رده بندی کنگره : BP22/9/س 25ف 37 1373 رده بندی دیویی : 297/93 شماره …

تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام ادامه »

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید)

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید)

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید) مشخصات کتاب سرشناسه : شهیدثانی، زین الدین بن علی، 911 – 965ق. عنوان و نام پدیدآور : آداب تعلیم و تعلم در اسلام / از شهید ثانی ؛ نگارش محمدباقر حجتی. مشخصات نشر : تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364. مشخصات ظاهری : 771 ص. …

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید) ادامه »

اخلاق – منیه المرید فی أدب المفید و المستفید

اخلاق – منیه المرید فی أدب المفید و المستفید

اخلاق منیه المرید فی أدب المفید و المستفید اشاره سرشناسه : شهیدثانی، زین الدین بن علی، 911 – 965ق. عنوان و نام پدیدآور : منیه المرید فی ادب المفید و المستفید/ زین الدین بن علی العاملی المروف بالشهید الثانی؛ تحقیق رضا المختاری. مشخصات نشر : قم : الحوزه العلمیه بقم، مکتب العلوم الاسلامی مرکز النشر، …

اخلاق – منیه المرید فی أدب المفید و المستفید ادامه »

تفسیر – برگزیده تفسیر نمونه جلد اول

تفسیر – برگزیده تفسیر نمونه جلد اول

تفسیر برگزیده تفسیر نمونه جلد اول مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : برگزیده تفسیر نمونه/ مکارم شیرازی، تنظیم احمد-علی بابایی مشخصات نشر : تهران : دارالکتب اسلامیه، 1386 مشخصات ظاهری : 5 جلد. شماره کتابشناسی ملی : 1096055 توضیح : «برگزیده تفسیر نمونه»، چکیده تفسیر نمونه است که به اهتمام آقای احمد علی بابایی، …

تفسیر – برگزیده تفسیر نمونه جلد اول ادامه »

عقاید – شیعه در اسلام

عقاید – شیعه در اسلام

شیعه در اسلام مشخصات کتاب سرشناسه : طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1281 – 1360. عنوان و نام پدیدآور : شیعه در اسلام/ سیدمحمدحسین طباطبائی؛ به کوشش سیدهادی خسروشاهی. مشخصات نشر : قم : بوستان کتاب، 1397. مشخصات ظاهری : 212 ص. موضوع : شیعه — عقاید رده بندی کنگره : BP211/5 رده بندی دیویی : 297/4172 شماره …

عقاید – شیعه در اسلام ادامه »

المنطق (محمدرضا مظفر)

المنطق (محمدرضا مظفر)

المنطق (محمدرضا مظفر) اشاره عنوان و نام پدیدآور : المنطق / تالیف محمدرضا المظفر قدس سره المتوفی 1383 ھ.ق. ؛ نقحه و علق غلام رضا الفیاضی؛ تحقیق موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه. مشخصات نشر : قم : جماعه المدرسین فی ا لحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1437 ق.= 1394. مشخصات ظاهری …

المنطق (محمدرضا مظفر) ادامه »

شرح ابن عقیل

شرح ابن عقیل

شرح ابن عقیل اشاره عنوان و نام پدیدآور : شرح ابن عقیل/ بهاء الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری و معه کتاب منحه الجلیل، بتحقیق شرح ابن عقیل/ تالیف محمد محی الدین عبدالحمید. مشخصات نشر : مصر : المکتبه التجاریه الکبری، 1384ق. = 1964م.= 1343 – مشخصات ظاهری : 4ج. یادداشت : عربی. موضوع …

شرح ابن عقیل ادامه »

القواعد النحویه

القواعد النحویه

القواعد النحویه اشارۀ عنوان و نام پدیدآور : القواعد النحویه/ قاسم الحسینی الخراسانی، محمود الملکی الاصفهانی؛ الاعدادالمرکز للخدمه التحقیقیه المیهن. مشخصات نشر : قم : الحوزه العلمیه بقم، مدیریه العامه، مکتب التخطیط و اعدادالمناهج الدراسیه، 1427ق.= 1385. مشخصات ظاهری :312 ص. موضوع : زبان عربی — نحو شماره کتابشناسی ملی : م85-24942 توضیح : «القواعد …

القواعد النحویه ادامه »

نحو – البهجه المرضیه علی ألفیه إبن مالک (سیوطی)

نحو – البهجه المرضیه علی ألفیه إبن مالک (سیوطی)

نحو البهجه المرضیه علی ألفیه إبن مالک (سیوطی) اشاره عنوان و نام پدیدآور : البهجه المرضیه علی ألفیه إبن مالک (سیوطی)/ لجلال الدین السیوطی؛ بتعلیقه مصطفی الحسینی الدشتی. سرشناسه : سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 – 911ق. عنوان قراردادی : الفیه .شرح مشخصات نشر : قم : موسسه اسماعیلیان، 1430 ق.= 1388. مشخصات ظاهری …

نحو – البهجه المرضیه علی ألفیه إبن مالک (سیوطی) ادامه »

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن