اپلیکیشن طلبه یار

با استفاده از نسخه های مختلف اپلیکیشن طلبه یار میتوانید به راحتی به محتوای سامانه ها دسترسی داشته باشید.

اپلیکیشن طلبه یار

با استفاده از اپلیکیشن جامع طلبه یار، شما می توانید محتویات سامانه طلبه یار را به صورت آنلاین در اختیار داشته باشید.

اپلیکیشن متون درسی

این نسخه از برنامه ساده ترین ویرایش برنامه و به صورت آفلاین بوده و فقط شامل متن دروس حوزوی می باشد.

اپلیکیشن مرکز یادگیری

اپلیکیشن مرکز یادگیری طلبه یار فقط به سامانه آموزش آنلاین متصل بوده و به سایر بخش های سایت دسترسی ندارد.

پیمایش به بالا