آرامش ذهن آشفته و بی قرار

آرامش ذهن آشفته و بی قرار

یک ذهن بی‌قرار به شما اجازه‌ی استراحت و آرمیدن نمی‌دهد. شما مدام از این نگرانی به آن نگرانی و از این ترس به آن اضطراب مشغولید. در نهایت به جایی می‌رسید که شبکه‌ی پیچیده‌ای در مغزتان مانع آرامشتان شده و صلح درونی‌تان را از شما می‌گیرد. برخی از افراد مفهوم یک ذهن بی‌قرار را با …

آرامش ذهن آشفته و بی قرار ادامه »