الهدایه فی النحو (هدایه)

الهدایه فی النحو (هدایه)

الهدایه فی النحو (هدایه) اشاره عنوان و نام پدیدآور : الهدایه فی النحو / ابوحیان اندلسی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 69 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «الهدایه فی النحو» (یا هدایه) کتابی است در …

الهدایه فی النحو (هدایه) ادامه »