ویژگیهای امام حسین (ع) در زیارت اربعین

ویژگیهای امام حسین (ع) در زیارت اربعین

چهار ویژگی امام حسین(ع) است که تک‌تک این واژه‌ها برای معرفی یک رهبر الهی کافی است. این اوصاف امام آثار تربیتی فراواین بر روح و جسم زائر دارد که از جمله با اظهار این کلمات ولایت و دوستی خدا را در وجودش تقویت می‌کند. نویسنده:عبدالکریم پاک نیا ویژگیهای امام حسین (علیه السلام) در زیارت اربعین …

ویژگیهای امام حسین (ع) در زیارت اربعین ادامه »