جمهوری اسلامی، ابتکار ماندگار امام

جمهوری اسلامی، ابتکار ماندگار امام

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: « امام ابتکارات زیادی داشتند لکن این مهم‌ترین ابتکار امام است، و آن عبارت است از «جمهوری اسلامی»». ۱۴۰۰/۰۳/۱۴