بلاغت

مختصر المعانی

مختصر المعانی

مختصر المعانی اشاره عنوان و نام پدیدآور : مختصر المعانی/ لسعدالدین التفتازانی مشخصات نشر : قم : دار الفکر، 1411ق. = 1370. مشخصات ظاهری : 323 صفحه یادداشت : کتاب حاضر شرح تلخیص المفتاح خطیب قزوینی است که خود تلخیصی است از مفتاح العلوم سکاکی. موضوع : زبان عربی — بلاغت شماره کتابشناسی ملی:م 73-1446 …

مختصر المعانی ادامه »

بلاغت – جواهر البلاغه

بلاغت – جواهر البلاغه

جواهر البلاغه (متن درسی) اشاره عنوان و نام پدیدآور : جواهرالبلاغه (متن درسی)/ تالیف احمد هاشمی؛ با تحقیق و تصحیح جمعی از اساتید حوزه. مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1423ق. 1381. مشخصات ظاهری : 354 صفحه موضوع : زبان عربی — معانی و بیان و بدیع شماره کتابشناسی ملی : م …

بلاغت – جواهر البلاغه ادامه »

پیمایش به بالا