تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام

تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام

فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام/ جعفر سبحانی؛ [به کوشش] بعثه مقام معظم رهبری، معاونت آموزش و تحقیقات. مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1373. مشخصات ظاهری : 536 ص. رده بندی کنگره : BP22/9/س 25ف 37 1373 رده بندی دیویی : 297/93 شماره …

تاریخ – فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام ادامه »