شرح ابن عقیل

شرح ابن عقیل

شرح ابن عقیل اشاره عنوان و نام پدیدآور : شرح ابن عقیل/ بهاء الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری و معه کتاب منحه الجلیل، بتحقیق شرح ابن عقیل/ تالیف محمد محی الدین عبدالحمید. مشخصات نشر : مصر : المکتبه التجاریه الکبری، 1384ق. = 1964م.= 1343 – مشخصات ظاهری : 4ج. یادداشت : عربی. موضوع …

شرح ابن عقیل ادامه »