شرح الأمثله

کتاب شرح الأمثله

کتاب شرح الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «شرح الامثله» (یا شرح امثله) ، تألیف میر سید شریف جرجانی ، شرح مختصری بر کتاب «الأمثله» تألیف خود مؤلف می باشد.نویسنده در این اثر، پس از تعریف واژه های کتاب، برای آن ها مثال زده و …

کتاب شرح الأمثله ادامه »

کتاب الأمثله

کتاب الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «الامثله»، تألیف میر سید شریف جرجانی، کتابی است پیرامون علم صرف. این رساله که بسیار مختصر است، شامل یک دوره کامل صرف افعال عربی می باشد.این کتاب، به زبان فارسی قدیم بوده و نثر آن، متفاوت با نثر …

کتاب الأمثله ادامه »

به بالای صفحه بردن