شهریه ماه محرم الحرام

بنا بر اعلام کانال شهریه، شهریه ماه محرم الحرام ، طبق روال تا ۲۵ ذی الحجه بحساب واریز خواهد شد کمک هزینه اجاره مسکن نیز ، از شنبه بحساب واریز خواهد شد.