صرف پایه اول

کتاب التصریف

کتاب التصریف

کتاب التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب التصریف/ عبدالوهاب بن عباد الدین بن ابراهیم زنجانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 15 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «التصریف» (یا تصریف عزی)، اثر عبدالوهاب بن …

کتاب التصریف ادامه »

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح التصریف/ مسعود بن عمر القاضی التفتازانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 114 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «شرح التصریف» (یا شرح تصریف) ، اثر …

کتاب شرح التصریف ادامه »

صرف ساده

صرف ساده

صرف ساده مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : صرف ساده / محمدرضا طباطبائی عنوان دیگر : صرف مقدماتی. مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : فارسی. مشخصات ظاهری : 416 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «صرف ساده» تألیف محمد رضا …

صرف ساده ادامه »

پیمایش به بالا