صرف

کتاب شرح الأمثله

کتاب شرح الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «شرح الامثله» (یا شرح امثله) ، تألیف میر سید شریف جرجانی ، شرح مختصری بر کتاب «الأمثله» تألیف خود مؤلف می باشد.نویسنده در این اثر، پس از تعریف واژه های کتاب، برای آن ها مثال زده و …

کتاب شرح الأمثله ادامه »

کتاب الأمثله

کتاب الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «الامثله»، تألیف میر سید شریف جرجانی، کتابی است پیرامون علم صرف. این رساله که بسیار مختصر است، شامل یک دوره کامل صرف افعال عربی می باشد.این کتاب، به زبان فارسی قدیم بوده و نثر آن، متفاوت با نثر …

کتاب الأمثله ادامه »

کتاب التصریف

کتاب التصریف

کتاب التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب التصریف/ عبدالوهاب بن عباد الدین بن ابراهیم زنجانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 15 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «التصریف» (یا تصریف عزی)، اثر عبدالوهاب بن …

کتاب التصریف ادامه »

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف

کتاب شرح التصریف اشاره عنوان و نام پدیدآور : کتاب شرح التصریف/ مسعود بن عمر القاضی التفتازانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 114 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «شرح التصریف» (یا شرح تصریف) ، اثر …

کتاب شرح التصریف ادامه »

صرف میر

صرف میر

کتاب صرف میر مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب صرف میر/ میر سید شریف علی جرجانی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : فارسی. مشخصات ظاهری : 87 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «صرف میر» به اسم نویسنده اش …

صرف میر ادامه »

صرف ساده

صرف ساده

صرف ساده مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : صرف ساده / محمدرضا طباطبائی عنوان دیگر : صرف مقدماتی. مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : فارسی. مشخصات ظاهری : 416 صفحه. موضوع : زبان عربی — صرف توضیح : کتاب «صرف ساده» تألیف محمد رضا …

صرف ساده ادامه »

پیمایش به بالا