علت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

علت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

امام حسن علیه السلام به خاندان خود فرمود: من به وسیله زهر، شهید می شوم همان طور که پیغمبر خدا صلی الله علیه وآله شهید شد. گفتند: چه کسی تو را مسموم می نماید؟ فرمود: جعده، دختر اشعث بن قیس؛ علت شهادت امام مجتبی علیه السلام درباره علّت وچگونگی رحلت آن حضرت سه قول مطرح …

علت شهادت امام حسن مجتبی (ع) ادامه »