علوم قرآنی (محمد هادی معرفت)

علوم قرآنی (محمد هادی معرفت)

علوم قرآن علوم قرآنی (محمد هادی معرفت) مشخصات کتاب سرشناسه : معرفت، محمدهادی، 1309 – 1385. عنوان و نام پدیدآور : علوم قرآنی/ تالیف محمدهادی معرفت. مشخصات نشر : قم : موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1387. مشخصات ظاهری : …

علوم قرآنی (محمد هادی معرفت) ادامه »