روایاتی از معجزات و کرامات امام کاظم

روایاتی از معجزات و کرامات امام کاظم

امام کسی است که سخن هیچ فردی بر او پوشیده نیست. او کلام هر شخص و هر موجود زنده ای را می فهمد. امام با این نشانه‌ها شناخته می‌شود و اگر اینها را نداشته باشد، امام نیست. روایت اول مسیب، زندانبان امام موسی کاظم علیه السلام می‌گوید: سه روز قبل از شهادت امام مرا طلبید …

روایاتی از معجزات و کرامات امام کاظم ادامه »