چکیده فارسی قواعد فقهیه

چکیده فارسی قواعد فقهیه

جلد اول پيشگفتار بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كتاب حاضر مجموعه اى است از چكيدۀ «قواعد فقهيّه» كه زير بناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مى دهد و با شناخت اين قواعد دانشجو تقريبا در فقه معاملات و حقوق اسلامى تسلط قابل توجهى پيدا مى كند كه در جهت رسيدن به مرحلۀ «استنباط و درك …

چکیده فارسی قواعد فقهیه ادامه »