روضه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

روضه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

روضه امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای کربلایی محمدحسین پویانفر فدای جود کسی که هر آنچه را بخشید فقط به خاطر خشنودی خدا بخشید از ابتدا پدرش فکر ما گداها بود که سفره ی کرمش را به مجتبی بخشید غریب بود، اگرچه گدا فراوان داشت کریم بود، بدون سر و صدا بخشید کریم کار …

روضه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه »