روضه شهادت امام صادق علیه السلام ـ محمود کریمی

روضه شهادت امام صادق علیه السلام ـ محمود کریمی

در شب غصه دلم رنگ سحر می خواهدانشاالله یه همچین شبی ههمون بقیع باشیم، فردا روزش کلنگ زنی ساختن حرم باشه، بشینیم تا صبح برای امام صادق گریه کنیم، کلنگ حرم بزنیمدر شب غصه دلم رنگ سحر می خواهدوقت پرواز شده بال سفر می خواهدغربت شهر مدینه همه جا معروف استروضه اش خون دل و …

روضه شهادت امام صادق علیه السلام ـ محمود کریمی ادامه »