وقف در اسلام

وقف در اسلام

وقتی امير‌المومنين(ع) وقفی را انجام می‌داد، در وقف‌نامه اينگونه می‌نوشت؛ كه علی اين چشمه را وقف كرده تا اينكه خداوند او را از آتش جهنم نجات دهد. نویسنده/سخنران: عبدالكريم پاك نيا تبريزي يكی از ويژگی‌های نظام حقوقی و اقتصادی اسلام فرهنگ حسنه ي وقف است؛ كه در متون ديني ما به طور گسترده اي مطرح …

وقف در اسلام ادامه »