مجوز خروج از کشور اربعین برای سربازان

طریقه أخذ مجوز خروج از کشور در ایام اربعین برای طلاب مشغول به خدمت سربازی 🔸 سرباز طلبه‌هایی که در نهادهای غیر نظامی خدمت می‌کنند؛ ابتدا در سامانه سماح ثبت نام کرده و بعد از تأیید نهایی و دریافت پیامک قطعی، می‌توانند از کد پیگیری ارسالی پرینت گرفته و به همراه نامه موافقت نهاد به …

مجوز خروج از کشور اربعین برای سربازان ادامه »