مدح امام موسی کاظم علیه السلام

مدح امام موسی کاظم علیه السلام

مدح امام موسی کاظم علیه السلام توسط مداح اهل بیت محمد حسین پویانفر این حرف بینِ مردم این خاک رایج است چشمانِ ما به سفره ی باب الحوائج است یا باب الحوائج .. یا موسی ابن جعفر .. در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم ما شیعیان مکتب موسی بن جعفریم فیضش به گوشه گوشه …

مدح امام موسی کاظم علیه السلام ادامه »