روضه شهادت حضرت مسلم

روضه شهادت حضرت مسلم

عاشق گرفته باز قنوت دعا بیا دوباره محرم رسید،دوباره التماس های من شروع شد عاشق گرفته باز قنوت دعا بیا ای تیر آخرین ِ کمان خدا بیا از همین امشب التماس هات رو شروع كن، خدا رو چی دیدی، شاید تو همین دهه آقات رو دیدی.  ما در سکوت غربت خود داد می زنیم بی …

روضه شهادت حضرت مسلم ادامه »