منطق 1 (منتظری مقدم)

منطق 1 (منتظری مقدم)

منطق 1 (منتظری مقدم) مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : منطق (1) / منتظری مقدم، محمود، 1345 -؛ [تهیه] دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی. مشخصات نشر : قم : حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1385. مشخصات ظاهری : 194ص. موضوع : منطق رده بندی کنگره : BC50/م83م8 1385 رده بندی دیویی : …

منطق 1 (منتظری مقدم) ادامه »