منطق

المنطق (محمدرضا مظفر)

المنطق (محمدرضا مظفر)

المنطق (محمدرضا مظفر) اشاره عنوان و نام پدیدآور : المنطق / تالیف محمدرضا المظفر قدس سره المتوفی 1383 ھ.ق. ؛ نقحه و علق غلام رضا الفیاضی؛ تحقیق موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه. مشخصات نشر : قم : جماعه المدرسین فی ا لحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1437 ق.= 1394. مشخصات ظاهری …

المنطق (محمدرضا مظفر) ادامه »

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق)

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق)

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق) مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور: آشنائی با علوم اسلامی/ مرتضی مطهری، 1298 – 1358. مشخصات نشر: قم : صدرا، 1371 – 1376. مشخصات ظاهری: 197 ص. موضوع : منطق موضوع : فلسفه رده بندی کنگره : BBR14/م6آ5 1371 رده بندی دیویی : 189/1 شماره کتابشناسی ملی : …

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق) ادامه »

منطق 1 (منتظری مقدم)

منطق 1 (منتظری مقدم)

منطق 1 (منتظری مقدم) مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : منطق (1) / منتظری مقدم، محمود، 1345 -؛ [تهیه] دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی. مشخصات نشر : قم : حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1385. مشخصات ظاهری : 194ص. موضوع : منطق رده بندی کنگره : BC50/م83م8 1385 رده بندی دیویی : …

منطق 1 (منتظری مقدم) ادامه »

منطق – الکبری فی المنطق

منطق – الکبری فی المنطق

بدان که دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج چون انسان و فرس ومانند آن و تمیز کردن میان اجناس وفصول آنها ومیان اعراض عامّه وخاصّه آنها در غایت اشکال است وامّا دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیّه وتمیز کردن میان اجناس واعراض عامّه ومیان فصول و [شماره صفحه واقعی : 13] ص: 1980 خواصّ آنها آسان است …

منطق – الکبری فی المنطق ادامه »

به بالای صفحه بردن