الصمدیّه (صمدیه)

الصمدیّه (صمدیه)

الصمدیّه (صمدیه) اشاره عنوان و نام پدیدآور : الصمدیّه / محمد بن حسین،شیخ بهائی عاملی مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398. زبان : عربی. مشخصات ظاهری : 40 صفحه. موضوع : زبان عربی — نحو توضیح : کتاب «الفوائد الصمدیه» یا «الفوائد الصمدیه فی علم العربیه» (صمدیه) …

الصمدیّه (صمدیه) ادامه »