نکته قابل توجه در رابطه با پایان نامه سطح 3 و 4

طلاب محترمی كه قصد نوشتن پايان‌نامه سطح ۳ و ۴ را دارند، قبل از انتخاب موضوع رساله خود، حتماً با مراجعه به این صفحه (موضوعات أخذ شده) از تکراری نبودن موضوع پیشنهادی اطمینان حاصل نمایند.