کتاب الأمثله

کتاب الأمثله

مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور : کتاب الأمثله/ میر سید شریف علی جرجانی توضیح : کتاب «الامثله»، تألیف میر سید شریف جرجانی، کتابی است پیرامون علم صرف. این رساله که بسیار مختصر است، شامل یک دوره کامل صرف افعال عربی می باشد.این کتاب، به زبان فارسی قدیم بوده و نثر آن، متفاوت با نثر …

کتاب الأمثله ادامه »