طلبه یار ، همیار و دستیار علمی، فرهنگی و تبلیغی طلاب و روحانیون

امروز: 1402/06/30

مبلّغ یار

آموزش های لازم جهت داشتن سخنرانی تاثیر گذار به همراه فیش منبر و سخنرانی و فیش مولودی و مرثیه